חינוך לערכים

המומחיות בתחום התוכן דורשת גם רכישת ידע על תפיסות ודילמות ערכיות, ועל שילוב חינוך לערכים ופיתוח זהות אישית בהוראת תחומי הדעת. הערכים המובילים שנקבעו בתפיסת דמות הבוגר/ת של משרד החינוך הם: אהבת הדעת וחדוות הלמידה; מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל; כבוד האדם והמשפחה; ו-צדק חברתי וערבות הדדית.