שותפויות להצלחת התלמידים

הוראה איכותית כוללת שגרה של שימת דגש על חשיבותן של שותפויות להצלחת התלמידים ובית הספר: שותפויות עם מורים עמיתים ועם בעלי תפקידים, עם הורים ותלמידים, ועם מעגלים רחבים בקהילה הבית ספרית, היישובית, הארצית ולעתים אף הקהילה העולמית.