קשר מורה - תלמיד, תלמידה

מלאכת ההוראה כוללת מחויבות של המורים לצמיחה ולהצלחה של כל תלמידיהם, כיחידים וכקבוצה. ממחויבות זו נגזרים מאפייני הקשר בין המורה לתלמיד/ה: קשר חם, דואג ואכפתי, המבוסס על היכרות טובה עם עולמם של התלמידים ועל כבוד ואמון הדדי, תוך שמירה על כללי האתיקה.