דלג אל

תרגילי עמדות

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     חינוך לערכים

מטרה

לאפשר לתלמידים להבהיר את עמדותיהם ואת תפיסותיהם הערכיות תוך הבנה שאחרים יכולים לנקוט עמדה שונה,  על מנת להכשיר את הלומדים לחיים בחברה פלורליסטית.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

תרגילי העמדות מבוססים על הגישה של "הבהרת ערכים" שפותחה בארה"ב במחצית השנייה של המאה ה-20. התפיסה היא שכל אדם מגבש לעצמו את ערכיו ועמדותיו על פי חוויותיו, ניסיונו, סביבתו החברתית ונטיותיו האישיות. במקביל עליו לגלות סקרנות וחשיבה יצירתית ולהיפתח לרעיונות חדשים, להיחשף למגוון עמדות אחרות, לדעת להקשיב להן ולבחון אותן, לדעת לנמק את עמדתו, להגן עליה אל מול לחצים ומוסכמות בתעוזה ובהתמדה, ואף לבצע רפלקציה על התהליך במהלכו ובסיומו.

"משיכת חבל"

1. ננסח היגד או סדרת היגדים שנויים במחלוקת. למשל:

 • המדינה צריכה לתת קצבאות למשפחות מרובות ילדים
 • יונה הנביא צדק כשברח מהשליחות לנבא על חורבן נינווה
 • טוב שכן קרוב מאח רחוק
 • כסף הוא הדבר החשוב ביותר בעולם

2. נניח על הרצפה שלטים ברצף:

מסכימ/ה מאוד – מסכימ/ה – מתלבט/ת (יושב/ת על הגדר) – מתנגד/ת – מתנגד/ת מאוד

3. המנחה קורא/ת בקול את אחד ההיגדים.
כל משתתפ/ת נעמד/ת בסמוך לשלט המבטא את עמדתם.

4. מבקשים מנציגי כל עמדה לנמק את בחירתם: מדוע מסכימים? מדוע מתנגדים? מדוע מתלבטים?
יש לאפשר למשתתפים לשנות את בחירתם במהלך הדיון.
אפשר לבקש מכל בעלי העמדה הנחרצת לנסות לשכנע את "היושבים על הגדר" להצטרף לעמדתם.

סרגל עמדות

1. ננסח היגדים ונבקש מהמשתתפים למקם את עצמם על רצפים מספריים ביחס אליהם.
היגדים לדוגמה:
חשוב להתנדב למען החברה,
אסור להגביל את חופש הביטוי...

מסכימ/ה מאוד   1 2 3 4 5 6 7 8   מתנגד/ת מאוד

במידה רבה מאוד  1 2 3 4 5 6 7 8   בכלל לא

חשוב מאוד   1 2 3 4 5 6 7 8   בכלל לא חשוב

2. את הרצפים אפשר לרשום על דף או בקובץ דיגיטלי, בשלטים ממוספרים לאורך החדר, או להציב כסאות ממוספרים בשורה ולבקש מכל משתתף לשבת על הכיסא המייצג את העמדה שלו (אפשר להציב כמה כסאות בעלי מספר זהה).

3. המשתתפים ינמקו את בחירתם כל אחד בתורו, ונקיים דיון בין נציגי העמדות השונות תוך מתן זמן לשאלות.

דוגמאות להיגדים: יחסי ישראל והתפוצות, מדינה יהודית ודמוקרטית.

עוד רעיון - דיבייט

עוד רעיון - דיבייט

דיבייט הוא מעין תחרות נאומים שבה קבוצות מתחרות זו בזו על הצגת עמדותיהן. כל קבוצה מורכבת מ-3-2 נואמים והקבוצה המשכנעת ביותר בנושא שעליו הוחלט, היא המנצחת. כדאי להדגים לתלמידים כיצד יכולת שכנוע עשויה לעזור להם בכל תחומי החיים, ולהשתמש בדיבייט ככלי לביסוס תרבות של שיח מכבד גם כאשר יש אי-הסכמות.

מאחר שעל הקבוצה לא רק להיות משכנעת אלא להיות יותר משכנעת מהקבוצות האחרות, הרי שהמשתתפים בדיבייט חייבים להקשיב לאחרים ולנסות להתמודד בהצלחה עם טיעוניהם.

לפני שמתחילים חשוב ללמד את ההבדל בין טיעון טוב לבין "סיסמה ריקה מתוכן": טיעון מבוסס על עובדה או על גוף ידע, ואיכותו היא כאיכות הידע וטיב הפרשנות לידע. מומלץ להדגיש שהעולם אינו שחור ולבן ושיכולת השכנוע אינה מספיקה אם הטיעונים חלשים. נסביר גם מה זו הפרכה ואילו דרכים קיימות כדי להפריך טענה של קבוצה אחרת.

(ראו בהרחבה: הדיבייט ככלי חינוכי, רעות נדב שפורן)

ניתן לייצר מחוון ייחודי לשיפוט המתייחס גם ליצירתיות, חשיבה ביקורתית, הקשבה לקבוצות האחרות, יכולת תמצות ועוד.

מהלך העבודה בכיתה:

 1. הכרזה על נושא הדיבייט
  מחליטים מהו נושא הדיבייט ומנסחים באופן ברור את השאלה העומדת לדיון. הנושאים המתאימים הם נושאים שמציגים דילמה או ויכוח בין עמדות מנוגדות. למשל:
 • האם כדאי שהצבא יהיה מקצועי או חשוב להשאיר את צה"ל כ"צבא העם"?
 • האם מוסרי לבצע ניסויים מדעיים בבעלי חיים כדי לפתח תרופות לבני אדם?
 • האם ייתכן שבמדינה יהיה חופש דת וגם חופש מדת?
 1. חלוקה לקבוצות
  מתחלקים לקבוצות של נואמים, וקבוצה אחת היא קבוצת שופטים שמקבלת מחוון מוסכם וידוע לכולם. ממספרים את הקבוצות וכל משתתפ/ת נושא/ת את מספר הקבוצה שלו/שלה. כל שאר התלמידים או כיתה אחרת משמשים כקהל שאסור להם לקרוא קריאות ביניים בזמן הנאומים אלא רק למחוא כפיים ולעודד בסיומם.
 2. בניית הטיעונים
  כל קבוצה בונה את הטיעונים שלה במשך 15 דקות.
 3. הצגת הנאומים
  זמן הנאומים מוגבל ל-3 דקות. יש להיערך עם סטופר, שילוט מכוון ופעמון. בסבב הראשון רק מציגים את הטיעונים.
 4. פסק זמן
  לאחר תום הסבב הראשון של הנאומים, מקיימים הפסקה של חמש דקות שבה על הקבוצות להכין תשובות לטיעונים של הקבוצות האחרות.
 5. סבב נאומי תגובה
  מקיימים סבב נוסף לתגובות על טיעוני הקבוצות האחרות. עדיף שבסבב השני זכות הדיבור תינתן לנואמ/ת אחר/ת מהקבוצה.
 6. שלב השיפוט
  השופטים מדרגים את הקבוצות תוך כדי הנאומים, וגם מקבלים 3-2 דקות בסוף כדי לקבוע את הדירוגים הסופיים. מעבירים את הדפים לצוות שמחבר את הניקוד של השופטים, ומכריזים על הניקוד הסופי (מהנמוך לגבוה).

עוד רעיון - שאלון אישי

עוד רעיון - שאלון אישי

1. ניצור דף עבודה אישי או שאלון בגוגל דוקס הכולל כמה היגדים בנושא אחד.
2. נבקש מכל משתתפ/ת לציין את עמדתם.
מסכימ/ה מאוד – מסכימ/ה – מתלבט/ת (יושב/ת על הגדר) – מתנגד/ת – מתנגד/ת מאוד
3. אוספים את התשובות ומבקשים הנמקות: מדוע מסכימים? מדוע מתנגדים? מדוע מתלבטים? מה יכול לשנות את עמדתך?

אפשר גם - ארבע פינות

אפשר גם - ארבע פינות

כלי זה מיועד לעורר בתלמידים מחשבה לגבי עמדותיהם בנושא כלשהו, להביא אותם לנקוט עמדה ברורה בעניין, ולייצר בסיס של נראות לגבי התפלגות העמדות בכיתה.

1. הכנת החדר
נפנה חלל כמה שיותר גדול במרכז הכיתה או במסדרון. נחלק את החלל לארבעה חלקים, בעזרת סימון מסקינגטייפ על הרצפה או בכל דרך סימון מתאימה אחרת. בפינת כל רבע נניח שלט: 

 • במידה רבה מאוד
 • במידה רבה
 • במידה בינונית
 • במידה מעטה

2. הקרנת היגדים
נקרין או נכתוב על הלוח סדרת היגדים. למשל:

 • יש מקרים שבהם כדאי לעבור על החוק.
 • יש לשתף תלמידים בקבלת החלטות הנוגעות להתנהלות בית הספר.
 • כדאי למדינת ישראל להשקיע באנרגיה ירוקה.

חשוב שההיגדים יהיו קשורים קשר ישיר לחומר הנלמד ביחידת הלימוד, וכן שיהיה קשר בין היגד לבא אחריו.

3. התמקמות כבסיס לדיון
לגבי כל היגד, נבקש מהתלמידים להסתדר באזור שמשקף את מידת הסכמתם. לאחר שהסתדרו, נוכל לפנות לתלמידים ספציפיים ולבקש מהם לנמק את התמקמותם.

 • נוכל לשאול: אני רואה שהסכמת במידה מעטה בלבד (או רבה מאוד וכו'), תוכל/י להסביר?
 • אפשר להזמין את התלמידים להתבונן על הפיזור הכולל: באיזה אזור מרוכזים מרבית חברי הכיתה? מדוע לדעתכם? 

לחילופין, נוכל לבקש מכל קבוצת תלמידים שהתמקמו בפינה מסוימת, לחבור לקבוצה ולשוחח ביניהם על העמדה שלהם – מדוע בחרו בפינה זו ולא באחרות? 

4. דיון במליאה
בהמשך אפשר להתכנס למליאה ולבקש מכל קבוצה להציג את עמדתה. ההתכנסות המוקדמת ב-4 הפינות עוזרת לתלמידים לגבש את עמדתם ולנסח אותה באופן מדויק יותר.

אפשר גם - בין שתי אמירות

אפשר גם - בין שתי אמירות

1. ננסח שתי עמדות מנוגדות בנושא מסוים ונבקש מכל משתתפ/ת לבחור את מקומם ברצף שביניהן. למשל:

 

 

 

– כל היהודים צריכים לחיות בישראל 1 2 3 4 5 6   יהודי יכול להתגורר בכל מקום בעולם

– יש לעזור לאנשים במצוקה רק בישראל 1 2 3 4 5 6   יש לסייע לאנשים במצוקה בכל העולם

– עדיף לקנות תוצרת הארץ  1 2 3 4 5 6  עדיף לקנות תוצרת חוץ

2. המשתתפים ישתפו את תשובותיהם וינמקו את עמדותיהם.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

הכנת תוכנית עבודה שנתית לכיתה
תכנון שנתי לשם השגת היעדים הלימודיים והחינוכיים מבטיח עוגן לעשייה בבית הספר. היעדר התכנון הוא פוטנציאל להיפוך סדר העדיפויות: התעסקות במה שדחוף ועכשווי ולא במ...
קמפוס מקוון משותף לתלמידים ולהורים בלמידה מרחוק: MOOC קהילתי
למידה בקורס מקוון (MOOC) דורשת עצמאות ומכוונות ללמידה עצמאית, בשילוב יחס אישי וליווי תומך של מורה, הורה או תלמיד/ה בוגר/ת. למעורבות ההורים עשויה להיות תרומה ...
اختيار طرق التقييم من قِبَل التلاميذ
إن إعطاء التلاميذ إمكانية اختيار طرق التقييم تحفّز دافعيّتهم  وتجعل التّقييم شيئًا ممتعاً وخلاقًا بالنسبة لهم,  كما وتساعد في   تقليص الفوارق المتباينة بين ...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.