מיומנויות

ידע תאורטי

ידע תאורטי

מיומנות היא יכולת כללית הנרכשת בלימוד ובאימון אשר תומכת בחשיבה, בלמידה ובהתפתחות ומנחה אותן. מיומנות כללית מפותחת תמיד בזיקה לידע, אך פיתוחה לא תלוי בסוג ידע מסוים. מיומנות ניתנת להעברה בין תחומי דעת ומאפשרת לעשות שימוש יעיל והולם בידע, בניסיון ובערכים במגוון רחב של הקשרים.

13 המיומנויות נועדו לסייע בהכוונת כלל הגורמים במערכת החינוך מתוך שימוש בשפה אחידה ומשותפת. כל אחת מהן מוגדרת בצורה אחידה סביב שלוש-שש יכולות ליבה. יכולות הליבה מתארות את הפנים השונות של כל מיומנות והופכות אותה לקונקרטית בעבור גורמי המטה, המנהלים, עובדי ההוראה, המדריכים והמפקחים. בעבור כל יכולת ליבה הוגדרו גם אבני דרך לחמישה טווחי גיל, מגיל 3 ועד לכיתה י"ב.