דלג אל

מיזם חברתי בלמידה היברידית

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     חינוך לערכים

מטרה

לפתח את מסוגלותם של התלמידים לתפקד באופן אוטונומי במסגרת מודל למידה היברידי המתמקד בפיתוח מיזם בעל הקשר חברתי, אותנטי, ערכי ורלוונטי המספק מענה לצורך רווח בעולם.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

למידה היברידית – מה זה אומר?

למידה מעורבת, היברידית או משולבת (Blended Learning) היא למידה הכוללת מרכיבים של למידה פנים אל פנים ומרכיבים של למידה מקוונת. שני האלמנטים משולבים זה בזה כך שהתלמידים יקבלו חוויית למידה אינטגרטיבית אחת.

כדי שהשילוב יהיה אפקטיבי, יש חשיבות לקוהרנטיות בין הלמידה המתרחשת פנים אל פנים, לבין המרכיבים המקוונים.  יישום יעיל של למידה היברידית מתרחש אך ורק כאשר המרכיבים השונים לכידים ותומכים זה בזה.

על מנת לאפשר זאת  נדרש לתכנן תמהיל יעיל של מרכיבי הלמידה, המתאפיין בגמישות וביכולת התאמה מיטבית לנסיבות הייחודיות בכל בית ספר ובכל כיתה.

מידת ההצלחה של הלומדים המשתתפים בתהליכי למידה מעורבת תלויה במידת האוטונומיה שלהם, כיוון שהם אמורים לקחת אחריות על תהליך הלמידה המקוונת כחלק בלתי נפרד מהלמידה בכיתות. חשוב שהלמידה ההיברידית תתבסס על מטלות משמעותיות ורלוונטיות היוצרות עניין ומגבירות את מעורבות התלמידים.

למידה מסוג זה ממנפת שימוש יעיל באמצעים טכנולוגיים המאפשרים לספק לתלמידים שליטה רבה יותר על  המקום, הזמן, הקצב ונתיבי הלימוד שלהם. במסגרת הלמידה ההיברידית אפשר לזמן לתלמידים התנסויות בסביבות למידה המאורגנות באופן עצמאי ( Self Organized Learning Environments), ולעודד אותם לתפקד כקהילת למידה, לאתר בעצמם את התשובות לשאלות המתעוררות במהלך הלמידה, ולפתח מיומנויות של לומדים אוטונומיים.

ראו גם את הפרקטיקה: למידה עצמאית ושיתופית ברשת

הרעיון לטפח לומד עצמאי נותר לעיתים בגדר רטוריקה בלבד ואינו מתממש בתהליכי הלמידה המסורתיים. פרקטיקה זו מזמנת לתלמידים התנסויות במגוון מרחבים המיועדים לעודד שיקול דעת ולהצמיח ניצנים של למידה אוטונומית.

הצעות למהלך: פיתוח מיזם חברתי באמצעות למידה היברידית

הפרקטיקה מיועדת לתלמידים בעל-יסודי

1. מפגש כיתה פנים אל פנים: כיצד נבחר רעיון למיזם חברתי?

א. חשיפה
חושפים את התלמידים למידע בסיסי בהקשר לבעיה או לצורך המהווים בסיס למיזמים חברתיים שונים ומציגים דוגמאות למיזמים מוצלחים. ניתן לעשות שימוש בסרטונים או בכתבות כגון:

ב. דיון
התלמידים ידונו ברעיונות שונים למיזמים חברתיים, יתייחסו לשיקולים שונים ויבחרו את המיזם שאותו הם מעוניינים לפתח. למשל: מניעת אלימות, בריאות, רווחה, תזונה, שילוב בקהילה וכד'. הדיון יכול להתבסס על שאלות כגון:

 • מהם המאפיינים הייחודיים של מיזם חברתי?
 • אילו שיקולים אמורים להנחות את תהליך בחירת הרעיון למיזם חברתי?
 • מה עשוי להבטיח את הצלחתו של מיזם חברתי?
 • איזה מידע נחוץ לנו כדי למקד את נושא המיזם המתוכנן?

ג. בחירת נושא
בסוף הדיון בוחרים נושא רלוונטי לתלמידים: נושא הקשור לעולמם ולבני גילם, נושא שמעסיק את הקהילה (בית ספר, שכונה, עיר), או נושא שמהווה אתגר בעולם התעשייה, החברה, האקטואליה וכדומה, שסביבו נבנה את המיזם החברתי שלנו.

2. משימות במרחב הדיגיטלי
בשלב זה נתנסה בסביבות למידה המזמנות לתלמידים למידה עצמאית. ההתנסויות מתמקדות בחקר שיטתי הכולל שני שלבים: חקר עיוני, ותכנון הראיונות עם אנשי מפתח בקהילה.

א. חקר עיוני

1. מחלקים את התלמידים לקבוצות, ובכל קבוצה התלמידים מתכננים את הלמידה בעצמם, מחלקים את הנושאים השונים בין חברי הקבוצה לצורך איסוף וסיכום המידע הנדרש, וקובעים תאריכי יעד לסיום המשימה.

2. בכל קבוצה התלמידים אוספים מידע בהקשר לצורך או לבעיה אשר בבסיס המיזם שברצונם לפתח:

 • היקף הבעיה
 • הבדלים בין מגזרים שונים בהתייחס לבעיה
 • הבדלים בין המרכז לפריפריה
 • פתרונות שונים לבעיה
 • מיזמים דומים

המידע שנאסף יאפשר מיקוד של נושא המיזם המתוכנן.  

3. סיכומי הקבוצות יועלו לכלי שיתופי שבו תלמידים מקבוצות אחרות יכולים להעיר הערות.
שלב זה ניתן לבצע באמצעות קובץ שיתופי ב-Google Docs

4. בכלי השיתופי נאפשר תהליך של שאילת שאלות על ידי התלמידים בהתייחס לתהליך תכנון הלמידה.
בהתאם לצורך נספק תמיכה וליווי וננחה את התלמידים למצוא תשובות לשאלות ולתהיות שלהם.

5. כל קבוצה תשתף את חברי הקבוצות האחרות לגבי התובנות שפותחו בשלב זה, ותקבל משוב עמיתים לרעיונות שלה ומשוב מהמורה.
ניתן לבצע שלב זה גם באמצעות מצגת שיתופית בסביבת הענן 365 Microsoft

ב.  תכנון מפגשים עם מומחים בקהילה
בשלב זה התלמידים מנסחים שאלות כבסיס לריאיון עם אנשי מפתח בקהילה, שעשויים להיות רלוונטיים למיזם החברתי. למשל:

 • מומחים באקדמיה
 • גורמים במוסדות הקהילה
 • ארגוני מתנדבים
 • נציגי עמותות

גורמים אלה ישמשו כמנטורים וילוו את התלמידים בשלבים השונים של פיתוח המיזם והפעלתו. מטרת הריאיון היא לאפיין את המצב הקיים, ולהגדיר במדויק את פעילות המיזם המתוכנן ואת שלביו. הריאיון יתבסס על שאלות כגון:

 • מהי תמונת המצב בהווה בהתייחס לצורך שאותר?
 • עם אילו גורמים חשוב לשתף פעולה במהלך תכנון המיזם והפעלתו?
 • כיצד ניתן לגייס משאבים שונים למיזם?
 • כיצד יש לתכנן את תחומי האחריות של הפעילים במיזם?
 • כיצד יש לתכנן את לוח הזמנים במיזם?

 את השאלות ניתן לכתוב בקובץ שיתופי כגון Google Docs. התלמידים מספקים משוב עמיתים זה לזה, ובודקים את מידת עמידתם בתאריכי היעד שנקבעו. התהליך מלווה במשוב של המורה.  

3. למידה חוץ כיתתית: מפגש עם המומחים

התלמידים נפגשים עם המומחים השונים ואוספים מידע רלוונטי לצורך תכנון המיזם שלהם. המפגש מתבסס על שאלות הריאיון שהכינו בשלב הקודם. התלמידים מקיימים פגישות וישיבות עם בעלי תפקידים בשטח כדי להתאים את המיזם למציאות החברתית הרלוונטית, מבצעים את הראיונות ומקליטים אותם.

4. משימות במרחב הדיגיטלי: תכנון המיזם

א. ננתח את הנתונים שנאספו באמצעות הראיונות עם המומחים, ונפיק תובנות שינחו את פיתוח המיזם.

ב. התלמידים יתכננו את המיזם. התכנון כולל שלבים אלה:

 • הגדרת מטרת העל של המיזם (בזיקה לצורך או לבעיה שאותרו)
 • ניסוח יעדים ספציפיים (אופרטיביים)
 • אפיון אוכלוסיית היעד
 • אפיון המשאבים הקיימים
 • אפיון המשאבים אשר יש לגייס
 • תיאור הפעילויות המתוכננות במסגרת המיזם
 • תיאור הדרכים לפרסום ולשיווק המיזם
 • הכנת תכנון תקציבי
 • הכנת תרשים גאנט (לו"ז)

את המיזם ניתן לתכנן ולתעד באמצעות מסמך שיתופי כגון Google Sheets

ראו: דוגמה של גיליון לתכנון הלמידה כולל פיתוח המיזם

התלמידים אמורים לפתוח תיקייה ב-Google Drive ולאחסן בה את הקבצים המתייחסים לביצוע השלבים השונים של המיזם. נעודד אותם לשתף פעולה עם חבריהם ולבצע משימות תוך שימוש בהערות ובתגובות.

כדי לתכנן את הלמידה ולנהל את הידע המצטבר ניתן אף להיעזר ב-Microsoft Planner בסביבת הענן Microsoft 365. התהליך מלווה במשוב מהמורה.

5. למידה חוץ-כיתתית: הפעלת המיזם

התלמידים מפעילים את המיזם שפיתחו, מפיקים לקחים בעקבות הפעלת המיזם ומציעים הצעות לשיפורו בעקבות ההתנסות.

מומלץ לדאוג לתיעוד שלבים שונים בתהליך ההפעלה, להזמין כתבים מהתקשורת המקומית, ולהעלות לרשתות החברתיות תמונות מהאירוע או מהפעילויות השונות שמתקיימות במסגרת המיזם.

6. משימות במרחב הדיגיטלי: הכנת תוצרים

התלמידים מתבקשים להכין תוצרים או ייצוגים דיגיטליים (מצגת, סרטון וכד') הכוללים התייחסות להיבטים אלה:

 • אפיון הצורך עליו מספק המיזם מענה
 • תיאור המיזם
 • תיאור תוצאות המיזם בהתייחס לצורך או לבעיה שאותרו
 • המסקנות העולות מהפעלת המיזם

ראו גם את הפרקטיקה: יצירת ייצוגי מדיה דיגיטלית חזותית

7. מפגש כיתה וירטואלי: הצגת תוצרי הלמידה

א. נציגי הקבוצות מציגים את התוצרים המתייחסים למיזם שפיתחו ומקבלים משוב לצורך שיפורו.
שאר התלמידים מוזמנים להשתתף בדיון על ידי הצגת שאלות לדוברים.
המפגש כולל שיח רפלקטיבי המתמקד בשאלות כגון:

 • באיזו מידה הוגדרה אוכלוסיית היעד באופן מספק?
 • האם הפעילויות במסגרת המיזם יושמו בהתאם לתכנון?
 • אילו קשיים התעוררו במהלך הפעלת המיזם?
 • באיזו מידה הושגו מטרות המיזם?

ב. התוצרים יפורסמו במרחב המקוון כמאגר שיתופי של תוצרים אישיים או קבוצתיים וישרתו את כלל התלמידים. לביצוע שלב זה ניתן להיעזר בכלים כגון: Google Slides או Microsoft Sway

8. סיכום
התלמידים מבצעים הערכה עצמית המתייחסת למידת האוטונומיה שאפיינה את תהליך הלמידה שלהם, ומפיקים לקחים אשר ישרתו אותם בתכנון תהליכי למידה עתידיים.

ההערכה מתבססת על מחוון ייעודי המתמקד בנושא. לחצו ליצירת עותק של המחוון

עורכים דיון המזמן שיח רפלקטיבי של התלמידים על מידת האוטונומיה שאפיינה לדעתם את תהליך הלמידה שלהם בזמן תכנון והפעלת המיזם החברתי, ומתייחסים גם לאופי ההיברידי של הלמידה ששילב למידה פנים אל פנים עם למידה מקוונת. התלמידים מציגים את תפיסותיהם ואת הנימוקים להן והתהליך מלווה במשוב של המורה.

עוד רעיון - פעילות מתוקשבת

עוד רעיון - פעילות מתוקשבת

"60 שניות על"

זוהי פעילות מתוקשבת המורכבת מסדרה של שיעורים מקוונים המדריכים את התלמידים כיצד ליצור סרטון קצר המתייחס למיזם שהם אמורים לפתח.

הפעילות מציעה תהליך עבודה מובנה המורכב מ-8 יחידות: פתיחה, איסוף מידע, כתיבת הטקסט, הערכת עמיתים, כתיבת התסריט, תכנון חומרי המחשה, הקלטה ועריכת הסרטון. ניתן להשתמש בפעילות גם בצורה מודולרית ולוותר על חלק מהיחידות. הסרטון שהתלמידים יצרו אמור לכלול את השלבים המתייחסים לתהליך פיתוח המיזם:

 • הגדרת הצורך עליו אמור המיזם לספק מענה
 • חקר שיטתי
 • מפגשים עם מומחים בקהילה
 • תכנון המיזם והפעלתו
 • הפקת לקחים

תמהיל הלמידה ההיברידית המוצע מורכב ברובו מלמידה מקוונת, וחלק מהמפגשים נערכים פנים אל פנים עם המורה לצורך קבלת הנחיה ועריכת דיונים. את עריכת הסרטון יבצעו התלמידים בעצמם בעזרת שימוש בסרטוני הדרכה קיימים, ולבסוף יציגו את הסרטון במפגש הסיכום ויוכלו להעלות אותו לרשתות החברתיות לצורך פרסום ושיווק המיזם.

אפשר גם - פרסום מקומי

אפשר גם - פרסום מקומי

ניתן להציע לתלמידים לפרסם פוסט במדור רווחה וחברה באחד מהמקומונים המקוונים באזור מגוריהם ולתאר בו את המיזם שפיתחו. הפוסט אמור לכלול מידע על הצורך אשר עליו מספק המיזם מענה, על הפעילויות הננקטות במסגרתו ועל תרומתו הצפויה של המיזם.

אפשר להתייחס לתהליך הפיתוח הממוקד שנעשה על ידי התלמידים עצמם בקבוצות, לשאלות שנשאלו במהלך הפיתוח אשר הצריכו למידה נוספת ומעמיקה, ולחשיבה המשותפת על הפתרון המתאים. כמו כן, ניתן להתייחס לקשיים שהתעוררו, לדרכי ההתמודדות שננקטו, לגיוס המשאבים ולמציאת השותפים למיזם.

רצוי להוסיף  ראיונות עם נציגים של אוכלוסיית היעד אשר עבורה פותח המיזם, ולתאר כיצד הפעילויות במסגרת המיזם היטיבו או יטיבו עם אוכלוסייה זו. מומלץ לשלב בפוסט תמונות וקטעי סרטונים.

בתהליך כתיבת הפוסט ניתן להיעזר במחברת הדיגיטלית  OneNote

טיפים

טיפים

חשוב שהתלמידים יבינו את הצורך לשלב שיקולים ערכיים בתהליכי תכנון, פיתוח והפעלת כל מיזם חברתי.

רצוי לוודא שהתלמידים לוקחים אחריות על תהליך הלמידה המקוונת כחלק בלתי נפרד מן הלמידה בכיתות.

חשוב שהערכת הלמידה לא תתייחס רק לתוצרי הלמידה אלא גם לתהליך. ההערכה הכוללת של הפרויקט אמורה להתבסס על היבטים כגון: התרחשותו של  תכנון אוטונומי של הלמידה, יישום הידע והמיומנויות שהתלמידים רכשו תוך כדי הלמידה, התרחשותה של למידה גם מחוץ לכיתה והסתייעות התלמידים במומחים מעולם הידע בו עוסק המיזם.

מומלץ שתהליך הלמידה ילווה בחשיבה מטה-קוגניטיבית הכוללת התייחסות להיבטים כגון: התמדה בביצוע המשימות הקשורות למיזם, הרחבה והעמקה של הלמידה, התמודדות עם מצבים חדשים, עבודת צוות, ניהול שיח מכבד, מעורבות חברתית והכוונה עצמית בלמידה.

חשוב לאפשר לתלמידים לבצע תהליך למידה עצמאי הכולל: ניסוח שאלות, הגדרת יעדים, הכנת תוכנית להשגת מטרותיהם, ביצוע רפלקציה, קבלת משוב והערכה עצמית של התהליך והתוצר.

כדאי לוודא שנוצרה הדדיות בין בית הספר לקהילה, המתבססת על מעורבות מתמשכת ויחסי גומלין של שיתוף.

חשוב לעודד את התלמידים לתקשר זה עם זה במהלך  הלמידה ההיברידית.

כדאי להגדיר לוחות זמנים להגשה של תוצרי ביניים כדי לסייע לתלמידים בתכנון תהליך הלמידה.

מומלץ להיעזר בפרקטיקה למידה היברידית כדי לתכנן כיצד לעמוד בקשר רציף עם התלמידים באמצעות צ'אט או וידאו במפגשים א-סינכרוניים, לשתף קבצים ולעקוב אחר הלמידה.

להרחבה

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

إشراك التلاميذ في بناء المئشار أو أداة التقييم
يتلقى التلاميذ عادةً متطلبات الامتحان من المعلّم وبالتالي هم ليسوا شركاء في بناء التقييم. إنّ إشراكنا لهم في عمليّة بناء التقييم ستزيد من دافعيتهم وستساعدهم ...
שילוב הערכה מתוקשבת בהוראה
משימות מתוקשבות מאפשרות לקדם אוריינות דיגיטלית. שימוש בהיבחנות מתוקשבת עשויה להגביר את המוטיבציה של התלמידים ואת ההנאה מהלמידה
כתיבת משוב לתלמידים בסיוע בינה מלאכותית, על בסיס רפלקציה עצמית
כלים כדוגמת קלוד (claude) יכולים לסייע לנו לנסח ביעילות רבה הערכות אישיות ואיכותיות עבור מספר רב של תלמידים ותלמידות. הם חוסכים מאמץ וזמן, ומאפשרים לנו להתמק...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.