למידה חוצת תחומים

מהי למידת חוצת תחומים?

למידה חוצת תחומי דעת

למידה חוצת תחומים מכוונת למכלול העולה מתוך תחומי דעת שונים ומאפשרת ללומדים להכיר תופעה, אירוע או מצב מכמה נקודות מבט מתחומים שונים. על ידי כך הלומדים מבינים את הדברים בהקשר רחב ומתוודעים אל המכלול כולו.

למידה רב תחומית

בלמידה רב-תחומית כל תחום דעת עומד בפני עצמו, ואילו התובנות והמסקנות החדשות מתגבשות בתוך התחום לשם הרחבה והעמקה של הידע בנושא הנלמד. למידה זו נעשית סביב נושא מוגדר במבט רחב דרך תחומי דעת שונים הנלמדים זה לצד זה, ולא בהכרח סביב רעיון גדול משותף. האינטגרציה בין תחומי הדעת עשויה לבוא לידי ביטוי בתוצר משותף.

למידה בין תחומית

הלמידה הבין-תחומית משלבת מידע, מושגים, תאוריות, מיומנויות וכלים משני תחומי דעת לפחות. תכליתה להעמיק בתובנה, ברעיון גדול או בשאלה מסוימת, להסביר תופעה ולייצר ידע חדש על אודותיה שאי אפשר היה להגיע אליו בלא העיסוק בתחומי הדעת השונים.
הלמידה הבין-תחומית מעוגנת במאפיינים ייחודיים של כל אחד מתחומי הדעת, מתקיימות בה נקודות אינטגרציה רבות לאורך תהליך הלמידה, ובסופו תוצר אינטגרטיבי.

למידה חוצת תחומים וגבולות מפתחת בלומדים מיומנות של גמישות בהתמודדות עם בעיות חדשות והתבוננות במצבים ובאירועים מנקודות מבט שונות. מיומנות זו חשובה ויעילה מאוד בעולם הגלובלי והדינמי שבו אנו חיים היום.