דלג אל

פרקטיקות לעידוד אישי למעורבות חברתית ואזרחית

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     חינוך לערכים

מטרה

לעודד ולקדם מעורבות חברתית בקרב ילדים ובני נוער.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

חשוב להעלות למודעות ערכים חברתיים כדוגמת אכפתיות, הגינות ועזרה לזולת, ולשאוף לכך שהתלמידים יפתחו רגישות לצרכים חברתיים, לימודיים או כלכליים של חבריהם לכיתה ולבית הספר, יהיו מעורבים בקהילה ובמדינה, ויהיו שותפים ליוזמות הנותנות מענה לצרכים חברתיים בסביבתם.

דיון בסוגיות חברתיות

1. שיח בעקבות שיר
נפתח בהשמעת שיר המתייחס לסוגיות חברתיות. לדוגמה:

נקיים שיח בעקבות השיר – מה הוא מעורר בנו? אילו תחושות, רצונות, מחשבות?

2. דיון בעקבות סרטון
לחילופין או כהמשך לשיח על השיר, אפשר לצפות בסרטון המתייחס לצרכים וליוזמות חברתיות ולקיים דיון בעקבותיו. לדוגמה:

שאלות לדיון:

כיצד באה לידי ביטוי המעורבות החברתית בשיר/בסרטון? (אמירות, מעשים, התנהגויות)
מי השותפים למעורבות החברתית? (נותנים, מקבלים, הסביבה)
במה תרמה המעורבות החברתית? (לנותנים, למקבלים ולסביבה)

3. שאלון אישי
נבקש מהתלמידים לענות על שאלון אישי כדי לחדד את עמדותיהם האישיות ואת הפעולות האפשריות כתגובה למצבים שונים.
שאלון לדוגמה: אכפת לי / לא אכפת לי

4. סיכום
נסכם בעזרת התייחסות לשאלות כגון:

 • איזו מציאות חברתית משתקפת בסרטונים, בשירים או בכתבות?
 • אילו תחושות עולות בכם לנוכח תמונת המציאות הזו?
 • האם צרכים בסיסיים של חלשים בחברה אמורים להטריד אותנו? מדוע?
 • באיזו חברה אנחנו רוצים לחיות?
 • באיזו מידה אנחנו מחויבים לסייע וכיצד?
 • מה תפקידה של החברה או המדינה במילוי צורכי הפרטים שבתוכה?
 • באילו תחומים לדעתכם יכולים בני נוער להיות מעורבים ולהשפיע על עיצוב החברה?

ראו הצעות נוספות בפרקטיקה: עידוד אישי למעורבות חברתית

עוד רעיון - אקטואליה נכנסת לכיתה

עוד רעיון - אקטואליה נכנסת לכיתה

מעורבות חברתית ואזרחית עשויה לצמוח על רקע היכרות עם סוגיות שונות בחברה הישראלית והבנה שלהן, כפי שהן מתממשות בעולם סביבנו. לשם כך ניתן להשתמש בכלי של הכנסת אקטואליה לכיתה, דרך קבע:

1. מיסוד שגרת "זמן אקטואליה"
כדאי לסמן זמן קבוע במערכת השבועית שבו דנים באירועי השעה. זה יכול להיות חלק משיעור חינוך, או משבצת זמן קבועה כגון קריאת עיתון יומי מדי בוקר.

2. הצגת כתבה על נושא אקטואלי
על המורה לבחור כתבה רלוונטית מהימים האחרונים ולהביא אותה בפני התלמידים, רצוי כלשונה. עם הזמן, ניתן לשכלל שלב זה באחד או יותר מהאופנים הבאים:

 • אחריות לתלמידים: נזמין אותם לקרוא עיתון בבית ולאתר אירועים שירצו לדון בהם בכיתה.
 • נקודות מבט שונות: להביא כתבות מעיתונים שונים על אותו נושא כדי לתת מבט רב-ממדי.

3. דיון בערכים
נרצה להרחיב מעבר למידע המובא בכתבה, ולדון עם התלמידים בשאלה – באילו סוגיות ערכיות נוגעת הכתבה? אילו ערכים עולים מהעיסוק בנושא?

4. הארת מתחים
בהתאם לגיל התלמידים, נרצה גם להאיר מתחים שעולים מהנושא, למשל – חירות הבחירה מול ערך השוויון, בריאות הציבור מול הזכות לפרטיות וכדומה.

5. קריאה לפעולה
המטרה כאן אינה רק עדכון בענייני השעה אלא גם עידוד למעורבות. לכן לגבי כל נושא נסיים את הדיון בשאלה – איך אנחנו יכולים לפעול ולהשפיע? מה חלקנו בנושא? ניתן להשתמש בתשובות כבסיס לפעולות מעורבות חברתית של הכיתה או השכבה.

שימו לב! חשוב לשמור על רף ערכי גם באופן ניהול הדיון, להקפיד לכבד דעות שונות, ולשאוף לכך שכמה שיותר דעות יישמעו בכיתה.

עוד רעיון - בוגרים מספרים

עוד רעיון - בוגרים מספרים

מקור השראה נוסף, שבכוחו לעורר מוטיבציה למעורבות ולעשייה חברתית, יכול להיות שמיעת חוויות ממקור ראשון, של מי שלקח חלק בעשייה חברתית משמעותית. יתרונם של סיפורים כאלו הוא בפרספקטיבה שהם מספקים.

1. איתור אדם מתאים
ניתן להזמין תלמידים משכבות בוגרות יותר, אשר לקחו חלק בעשייה משמעותית במסגרת בית הספר או הקהילה. דוברים כאלה יוכלו להוות דמות להזדהות עבור התלמידים. לחילופין, ניתן להזמין מבוגר בעל עשייה מעוררת השראה.

2. מפגש ושיחה
כדי למקסם את השפעת המפגש, ננחה את האורח/ת להתייחס לנושאים הבאים:

 • רקע לסיפור: איך קרה שהגעתי לעסוק בפעילות זו?
 • מה רציתי להשיג? מה הייתה מטרת הפעילות? מה הייתה הבעיה?
 • עם אילו קהלים פעלתי?
 • מה עשיתי? איזו דרך פעולה נבחרה ומדוע?
 • איך זה הרגיש?
  (כדי לאפשר הזדהות רגשית, חשוב לדווח לא רק על העשייה אלא גם על התחושות, הרגשות, התגובות שקיבלו והמחשבות שהתעוררו בעקבות הפעילות.)

3. תגובות התלמידים
במהלך המפגש נחלק לתלמידים כרטיסיות למילוי בעת ההקשבה, ועליהן סמלים

 • סימן קריאה: משהו שהבנתי בעקבות השיחה
 • סימן שאלה: משהו שארצה לשאול
 • פלוס: חיזוק חיובי לדובר/ת (מה אני חושב/ת או מרגיש/ה בעקבות הסיפור.

4. שיח מסכם
לאחר המפגש עם הבוגר/ת המספר/ת, נקדיש זמן לשיח במליאה על התגובות שהתלמידים כתבו בעת ההקשבה, וננסה לחלץ מתוכן – איזו השראה קיבלנו מהשיחה ואיך נוכל לתרגם זאת להגברת המעורבות שלנו בעשייה חברתית ואזרחית.

ראו גם: אומנות בכול – כיתת אומן עם אומנ/ית בוגר/ת ביה"ס בלמידה מרחוק, התיכון לאומנויות ירושלים

עוד רעיון - אספת כולם

עוד רעיון - אספת כולם

"אספת כולם" או פרלמנט בית ספרי,  זוהי מליאת בית הספר: כל מי שמעוניין מתוך תלמידי בית הספר ואנשי הצוות, מתכנסים יחד, מעלים נושאים לדיון, מציעים יוזמות לשינוי, דנים ברעיונות השונים, ומחליטים כיצד לפעול בדרך של הצבעה דמוקרטית שבה לכל אחד ואחת קול שווה.

(ראו דוגמה להחלטות שהתקבלו בפרלמנט בית הספר הדמוקרטי הוד השרון)

אפשר גם להוסיף בכל כיתה שעת קהילה – בשעה זו נפגשים תלמידי הכיתה להעמקה בדיון שעלה במליאה הבית ספרית, או בוחרים יוזמות או נושאים לדיון שברצונם לעלות במליאה. כל כיתה מעמיקה בדיונים או ביוזמה שהוצעה, ומתקדמת יחד עם מחנכ/ת הכיתה בעשייה על פי בחירתה לאור ההחלטות שהתקבלו.

בנוסף לפרלמנט בית ספרי, אפשר לקיים מדי פעם גם פרלמנט של קבוצת בתי ספר סביב נושא מסוים. ראו בהרחבה כאן: דוגמה להקמת פרלמנט בית ספרי ב-8 שלבים פשוטים

(אספת כולם: מבוסס על פרלמנט בביה"ס השיטה, רחובות)

אפשר גם - הושטת יד: כפפות

אפשר גם - הושטת יד: כפפות

מטרת הפעילות היא לאפשר התבוננות על עצמי ועל האחר כדי לעודד מעורבות ומודעות לצורכי האנשים שמסביבנו.

 1. הכנת הכפפות
  כל תלמיד/ה מנפח/ת שתי כפפות גומי חד-פעמיות: על כפפה אחת רושמים את השם הפרטי, ועל הכפפה השנייה מילה אחת מתוך מאגר מושגים הקשורים למטרת הפעילות. למשל:
 • עזרה
 • סיוע
 • הושטת יד
 • הרמת כפפה
 • ראיית עצמי
 • ראיית האחר
 • התנדבות
 • תרומה
 • אמפתיה

מפזרים את כל הכפפות במרכז החדר ומערבבים ביניהן.

 1. משימה 1: הכפפה שלי!
  כמה זמן לוקח לכם למצוא הכפפה שלכם, להושיט יד לעברה ולהרים אותה?
  התלמידים מסתובבים בחדר וכל אחד מנסה למצוא את הכפפה שלו. מודדים זמן עד שכולם מוצאים את הכפפה עם השם שלהם.
 2. משימה 2: כפפות של אחרים
  מפזרים שוב את הכפפות בחדר ומתחילים מחדש: כמה זמן לוקח לכם להושיט יד לבלון שלידכם ולהושיט אותו למי שזה שייך לו?
  התלמידים מוצאים בלוני-כפפות של חבריהם ומוסרים אותם זה לזה. שוב מודדים זמן.
 3. משימה 3: כפפות מושגים
  כעת מפוזרות על רצפת החדר רק כפפות המושגים. כל תלמיד/ה בוחר/ת מושג אחד שהוא או היא מתחברים אליו במיוחד לאחר ההתנסות.
 4. דיון במליאה
  לאחר ביצוע המשימות, נסו לתאר את החוויה שלכם מההתנסות. למשל:
 • מה היה לי יותר קל? לעזור לעצמי או לראות את האחר?
 • מתי היה לי יותר נעים – כשמצאתי לעצמי את הכפפה או כשמצאתי לאחר/ת?
 • האם כשחיפשתי את הכפפה של עצמי, שמתי לב אילו שמות היו לידי?
 • איזו תחושה הייתה לי כשניתנו לי המשימות השונות?
 • מהי המשמעות של הושטת יד עבורי?
 • איך הרגשתי כשהושיטו לי יד?
 • באיזה אופן העניקו לי את הכפפה?
 • באיזה אופן הושטתי את הכפפה?

 דגשים במהלך השיח:  

 • כשהרמתי וחיפשתי את הכפפה שלי, זה לקח יותר זמן מאשר להרים כפפה עם שם של מישהו אחר ולהושיט לו אותה. 
 • לפעמים אנחנו כל כך שקועים בעצמנו ולא רואים שמושיטים לעברנו יד. 
 • לפעמים אנחנו לא מוכנים לקבל את היד המושטת.
 • לפעמים אם נשחרר ונושיט יד, דברים יכולים להסתדר יותר מהר.
 • העצירה וההתבוננות יכולים לסייע לי ולסייע לאחר.

(מבוסס על פעילות מחטיבת הביניים חיים גורי, נתניה)

אפשר גם - יום המעשים הטובים

אפשר גם - יום המעשים הטובים

1. לקראת יום המעשים הטובים, נקיים שיעור סביב השאלה: מהו מעשה טוב? 
(ראו מערך שיעור באתר תרבותil)
2. נחשוף בפני התלמידים אפשרויות שונות להתנדבות מתוך אתר המיזם.
3. נבחר פעילות כיתתית ונבצע אותה ביום המעשים הטובים.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

ملف الإنجاز (بورتفوليو)
نسبة كبيرة من تقييمات  الطلاب في المدارس تعتمد على الامتحانات  والتي تفحص نطاق ضيق نسبيًا من القدرات. يعتبر "البورتفوليو" أداة بديلة ، حيث أنه يحتوي على عدد ...
מעורבות תלמידים במפגש סינכרוני
במפגש סינכרוני בלמידה מרחוק קשה לעקוב אחר כל תלמיד ותלמידה ולדעת אם הם מעורבים ופעילים. בנוסף, קשה יותר לנהל דיון רב משתתפים. כלים דיגיטליים מאפשרים להתגבר ע...
MagicSchool - ארגז עוזרים אישיים ייעודיים לחיסכון בזמן
הקלה בעומס המוטל על מורות ומורים בכל הכרוך בהכנת תכני הוראה, כגון מערכי שיעור ומשימות לימודיות, וכן סיוע בביצוע משימות פדגוגיות נוספות באופן יעיל ומהיר, וכך ...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.