הדרכות מקוונות

סרטוני הדרכה

WEBEX
WEBEX
ZOOM
ZOOM
MOODLE
MOODLE
MICROSOFT TEAMS
MICROSOFT TEAMS
GOOGLE CLASSROOM + MEET
GOOGLE CLASSROOM + MEET