מענה מותאם אישית

מתן מענה מותאם אישית לכל תלמיד/ה כולל איתור חוזקות וקשיים כדי לזהות אתגרים והזדמנויות להצלחה, לצד מתן לגיטימציה לטעות ולהיכשל באווירה תומכת ולא-שיפוטית. שאיפה זו למתן מענה מותאם אישית מקבלת משנה חשיבות כאשר מדובר בשילוב ובהכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים, עולים, ילדים ונוער בסיכון ותלמידים מתרבויות שונות.