דלג אל

ניהול קונפליקטים בכיתה

למאגר הפרקטיקות
  מחוייבות לכל תלמיד ותלמידה     קשר מורה תלמיד/ה

מטרה

היכרות עם מודלים לניהול קונפליקטים.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

מהו קונפליקט?

קונפליקט מוגדר כ: (א) עימות, סכסוך, ריב. (ב) התנגשות בין צדדים בעלי צרכים, אינטרסים, רגשות, דעות, אמונות ו/או ערכים שאינם מתיישבים אלו עם אלו.

יש מגוון כלים ומודלים שיכולים לסייע למורה ללמד את התלמידים כיצד להתמודד עם מצבי קונפליקט.

להלן מספר מודלים והצעות:

תמונות מספרות (לכיתות הנמוכות)

1. קבוצות: כל קבוצה תקבל שישה כרטיסים ובהם איורים המתארים את הקונפליקט בין שני חמורים (מבוסס על "משל ועלילה על שיתוף פעולה").
חברי הקבוצה יתבקשו לסדר את האיורים ברצף, כך שיתקבל סיפור שמציג את הקונפליקט ואת הפתרון שמצאו החמורים ליישוב הקונפליקט.

2. מליאה: קבוצה אחת או שתיים יציגו את הסיפור שלהן במליאה תוך דגש על:

 • מה קרה בהתחלה? מה היה הצורך של כל אחד מהחמורים?
 • מה קרה באמצע? איך כל חמור התמקד בצורך שלו בלבד? למה זה גרם?
 • מה קרה בסוף? מהו הפתרון שמצאו החמורים ליישוב הקונפליקט? כיצד הפתרון ענה על הצרכים של שניהם?

3. מליאה: צפייה בסרטון "משל ועלילה על שיתוף פעולה".
המורה תציג את ההגדרה של קונפליקט ותברר עם הילדים את הקשר בין ההגדרה לסרטון שהוצג.

4. מליאה: יצירת רלוונטיות וחיבור לעולמו של התלמיד

 • הביאו דוגמאות מחיי בית הספר.
  למשל: קונפליקט סביב שימוש בציוד/רכוש משותף כגון מחשב, מתקני ספורט, ריהוט כיתתי, משחקים וכדומה.
 • כיצד תוכלו לנהל קונפליקטים אלה?

5. כדי לתרגל את הנושא, ניתן לשחק במשחק לוטו קונפליקטים ולשוחח על פתרונות אפשריים במצבי קונפליקט.

מודל אפר"ת

מהו מודל אפר"ת
המודל מאפשר לבחון פרשנויות שונות שאנו נוטים לתת לאירועים ולברר כיצד הן משפיעות על הרגש ועל התגובה שלנו.

1. הצגת השלבים במודל

אירוע: מה קרה במציאות?
פרשנות: מהי הפרשנות שנתתי לאירוע? מה אמרתי לעצמי במהלך או בתום האירוע?
רגש: איזה רגש התעורר בי בעקבות האירוע? איך הרגשתי אחריו? כמה זמן הרגשתי כך?
תגובה: מה עשיתי בעקבות האירוע? כיצד פעלתי? איך השפיע עליי האירוע?

2. תרגול מודל אפר"ת

תרגלו את השלבים השונים במודל באמצעות המצגת האינטראקטיבית (רצוי לתרגל בזוגות)

3. יצירת רלוונטיות וחיבור לעולמם של התלמידים

א. היזכרו באירוע מחיי היום-יום שלכם שבו התעורר קונפליקט, ונתחו אותו לפי מודל אפר"ת:

אירוע: מה קרה באירוע?
פרשנות: מהי הפרשנות שנתתם לאירוע? מה אמרתם לעצמכם במהלך או בתום האירוע?
רגש: איזה רגש התעורר בכם בעקבות האירוע? איך הרגשתם אחריו? כמה זמן הרגשתם כך?
תגובה: מה עשיתם בעקבות האירוע? כיצד פעלתם? איך השפיע עליכם האירוע?

ב. בעקבות הדברים עליהם שוחחתם. ציינו:

 • ממה אתם מרוצים? מדוע?
 • מה יכולתם לעשות אחרת? מדוע?

מודל מגשרים צעירים 

מהו מודל מגשרים צעירים?
מודל ליישוב סכסוכים בהתערבות "מגשרים צעירים" המסייעים לצדדים המסוכסכים להגיע להסכם מרצון.

מי הם המגשרים הצעירים?
תלמידים שתפקידם לסייע לתלמידים אחרים לנהל קונפליקטים בדרך יעילה ומכבדת.
בכל חודש קבוצת ילדים אחרת תמלא את תפקיד "המגשרים הצעירים".

מהלך להיכרות עם המודל:

א. חשיפת השלבים במודל הגישור:

 • תלמידים שהתעורר ביניהם קונפליקט, ממלאים טופס בקשה לגישור ומשלשלים אותו בתיבה המיועדת לכך. בטופס הם מתארים את הסכסוך ואת עמדת שני הצדדים.
 • המגשרים הצעירים קוראים את פרטי הבקשה ומזמינים את הצדדים המעורבים לשיחת גישור.
 • בשיחת הגישור שני הצדדים משמיעים את עמדותיהם, וכולם יחד מעלים רעיונות שונים ליישוב הקונפליקט. לבסוף בוחרים ברעיון המוסכם על כולם.
 • לסיכום שיחת הגישור, הצדדים המעורבים חותמים על טופס הצהרה שיפעלו בהתאם למוסכם.

ב. צפייה בסרטון ודיון

צפו בגישור המוצג בסרטון ושוחחו:

 • מה הרגשתם במהלך הצפייה? מה חשבתם?
 • מה למדתם על תפקידם של המגשרים?
 • כיצד ההתנהגות המכבדת, ההקשבה וההימנעות משיפוטיות תרמו לתהליך הגישור?

ג. תרגול מהלך גישור:

 • בחירת קונפליקט שהתרחש בהפסקה (ניתן להתייחס לקונפליקטים המוצגים בסרטון של בית ספר וילקומיץ – מפתח הלב)
 • חלוקת תפקידים לחברי הקבוצה: הצדדים המעורבים בקונפליקט, המגשרים, הצופים בתהליך הגישור.
 • ניהול תהליך הגישור בהתאם לשלבים הנזכרים לעיל
 • שיח על נקודות החוזק והנקודות לחיזוק

ד. התנסות בגישור בחודש הקרוב

 • בחרו מגשרים שיפעלו בחודש הקרוב
 • התנסו בגישור במהלך הפסקה אחת
 • שתפו את הכיתה בהצלחות, בקשיים, בדילמות, בחוזקות

עוד רעיון - מודל הסולחה

עוד רעיון - מודל הסולחה

בבית הספר נווה מדבר, אבו קווידר, פיתחו תוכנית קהילתית לפתרון קונפליקטים המבוססת על יסודות המשפט הבדואי והתרבות האותנטית בהלימה למשפט הישראלי המודרני.

במסגרת התוכנית משכיני השלום - רוואד אלסלאם נפגשים עם מנהיגים בקהילה, עוברים סדנאות בנושא הקשבה, כבוד, רדיפת צדק וסובלנות, ומתנסים בפתרון סכסוכים.

התוכנית מתבצעת במרחבים בית ספריים ייחודיים לנושא:

 • "סולחה בחצר"
  משכיני השלום לובשים ווסטים מיוחדים ונוכחים בחצר בית הספר בהפסקות כדי לשמור על הסדר.
  כשמתעורר קונפליקט, הם ניגשים ומבררים אותו במטרה לקיים סולחה בין הצדדים.
 • מרחב הסולחה – האיגלו
  אם הצדדים לא הצליחו להגיע לסולחה במהלך ההפסקה, הם מוזמנים אל "האיגלו" שבו הם יושבים סביב שולחן עגול ומשכיני השלום מתווכים בין הצדדים.

להרחבה

סרטון בית ספרי המציג את שלבי המודל            

דף היוזמה באתר אגף מו"פ

עוד רעיון - לוח קונפליקטים

עוד רעיון - לוח קונפליקטים

קונפליקטים יכולים לעלות גם בעניינים בין-אישיים, אך גם בעניינים לימודיים.

כדי להכין את התלמידים לכך, אפשר לנהל שיח סביב קונפליקטים בקבוצה העוסקת בפרויקט לימודי משותף.

הכנת הלוח

נכין עם התלמידים לוח עגול, מחולק לפלחים ובמרכזו חוגה. בכל פלח יכתבו היבטים שונים העשויים לעורר קונפליקטים במהלך הכנת פרויקט לימודי משותף כגון עבודת חקר, עבודת סיכום, פרויקט PBL ועוד.

דוגמאות לנושאים שיכולים לעורר מחלוקת:
נושא – מה יהיה נושא הפרויקט?
זמן – מתי ניפגש להכנת הפרויקט?
מקום – איפה ניפגש להכנת הפרויקט?
תפקידים – מה יהיה התפקיד של כל חבר בקבוצה?
תוצר – מה יהיה התוצר הסופי? (מצגת, סרטון, דגם)
הצגה – איפה נציג את התוצר? בפני מי?
שותפים – מי יהיו השותפים שלנו בהכנת הפרויקט?

מהלך השיח
התלמידים יסובבו את החוגה שבמרכז הלוח וישוחחו על הנושא שעלה בגורל:

 • מהם הקונפליקטים שיכולים להתעורר ביחס להיבט שבו עצרה החוגה?
  לדוגמה: החוגה עצרה בנושא הזמן. התלמיד שסובב את החוגה הציע להיפגש מיד אחרי הלימודים, כדי לעזור לתלמידים המתגוררים רחוק. אולם חבר אחר אמר שמיד לאחר סיום הלימודים יש לו חוג, תלמיד נוסף שיתף שבזמן שהוצע, הוא צריך לשמור על האחים שלו עד שאמו תחזור מהעבודה וכו'.
 • מהן הדרכים שיסייעו לנהל את הקונפליקט בהצלחה?
  לדוגמה: הבנת צורכי הזולת, התחשבות, גמישות מחשבתית, ויתור, חשיבה יצירתית ועוד.

הסכם קבוצתי
בעקבות השיח התלמידים ינסחו הסכם קבוצתי לגבי הדרכים לניהול הקונפליקטים שעשויים להתפתח בהמשך.

אפשר גם

אפשר גם

ליסודי: מפתחות לניהול קונפליקט

 • נחלק לכל תלמיד דף עם ציור של חמישה מפתחות
 • הילדים יכתבו במפתחות מה יסייע להם ליישב קונפליקטים בדרך מכבדת. לדוגמה: לוותר לחבר, להתחשב, להתאפק, לדבר על הבעיה.
 • לאחר מכן נקיים שיח על הרעיונות שכתבו – בזוגות, בקבוצות קטנות או במליאת הכיתה.
 • אפשר לרכז את הרעיונות שעלו בשיח, ולתלות בכיתה.

חומרי העשרה
אפשר להיעזר בחומרי העשרה הבאים:

טיפים

טיפים
 • חשוב להקצות מקום שקט ונוח בביה"ס לקיום שיחות הגישור.
 • כדאי לשוחח בכיתה על קונפליקטים שהתרחשו בשבוע החולף וכיצד הילדים המעורבים פתרו אותם בהצלחה. יש להקפיד לעשות זאת בלי לפגוע בפרטיות ובהתאם לנסיבות.
אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

MagicSchool - ארגז עוזרים אישיים ייעודיים לחיסכון בזמן
הקלה בעומס המוטל על מורות ומורים בכל הכרוך בהכנת תכני הוראה, כגון מערכי שיעור ומשימות לימודיות, וכן סיוע בביצוע משימות פדגוגיות נוספות באופן יעיל ומהיר, וכך ...
משפט מבוים
שופטים, עדים, סנגורים וקטגורים בכיתה: משחק הדמיה לפעולת בית משפט. במשחק מעלים לדיון פומבי דילמה, אירוע או בעיה היסטורית או אקטואלית לצורך נקיטת עמדה וקבלת החלטה
סביבות למידה חוץ כיתתיות
הלמידה ב"עולם האמיתי", בסביבה חוץ כיתתית, מזמנת המחשה והעצמה של תכנים מתוכנית הלימודים ובכך מאפשרת למידה עמוקה והבנה משמעותית. מושגים ותהליכים קוגניטיביים, א...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.