דלג אל

להעריך מאמץ ולחגוג הצלחות

למאגר הפרקטיקות
  מחוייבות לכל תלמיד ותלמידה     קשר מורה תלמיד/ה

מטרה

לעזור לתלמידים לזהות את הגורמים שמאפשרים להם להתקדם ולהצליח.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

חוויית ביצוע מתוך מאמץ עשויה לספק תחושת הישג ולעודד את הפרט להמשיך להתאמץ לקראת האתגר הבא. חשוב לתת לתלמידים משימות ואתגרים מותאמים ליכולותיהם, שיאפשרו להם להתאמץ ולהצליח, לזהות את המאמץ, ולהוקיר אותו כמו גם את ההצלחה שהגיעה בעקבותיו.

שיחה על מאמץ והצלחה

 1. נציג לכיתה ציטוטים על הקשר בין השקעת מאמץ להצלחה, ונעורר שיחה בנושא. למשל:
  "לעולם לא הייתי מגיע לאן שהגעתי אלמלא ההרגלים שלי לדייקנות, סדר ונחישות,
  ובלי ההחלטיות להתרכז בנושא אחד בכל פעם" (צ'ארלס דיקנס, סופר)
  "צריך להאמין שבסוף המאמץ יש הצלחה. בלי האמונה הזאת... חבל על הזמן" (צילה נוימן, ציירת)
  ראו: מבחר ציטוטים על הצלחה - גרסה להדפסה
 2. נשאל: מה הדגש בכל אחד מהציטטות? במה הן דומות/שונות?
  מה הקשר בין התהליך לבין התוצאה?
  האם תמיד נשיג את התוצאה שרצינו? במידה ולא... מה בכל זאת הרווחנו מהתהליך?

להמריא להצלחה

1. ננסה להיזכר בהצלחה שחווינו בתחום הלימודי, החברתי או ההתנהגותי בתקופה האחרונה. 
2. מתי חווינו "המראה"? נצביע על הצלחה ממוקדת וספציפית, לדוגמה:

 • בתחום הלימודי: השתתפתי בשיעורים, התמודדתי גם עם נושאים שהיו קשים לי, הכנתי בהתמדה את כל שיעורי הבית.
 • בתחום החברתי: תרמתי מנקודות החוזק שלי לפעילות, התייעצתי עם חברים לצוות, ביקשתי עזרה מאחרים, התמדתי במילוי התפקיד שלי, גיליתי אחריות.
 • תפקוד כללי: הגעתי לשיעורים בזמן, הבאתי את כל הציוד הנדרש,
  תרגלתי בצורות שונות, פיתחתי אסטרטגיות מגוונות.

3. נכתוב את הגורמים ל"המראה" על גבי רצועות, על הלוח או על הרצפה.
4. התלמידים יבחרו את הגורם המרכזי שעזר להם להמריא לכיוון ההצלחה. למשל:

 • הקשבתי בשיעורים, חזרתי על החומר שלמדנו...
 • למדתי עם חבר/ה, לא התביישתי וביקשתי הסבר ממורה...
 • הלכתי לישון מוקדם, אכלתי טוב, האמנתי שאצליח...

5. סיום במליאה: נשוחח על שלל הגורמים שתרמו ל"המראה", כפי שעלו בסיפורים השונים.
נרכז את הגורמים העיקריים להצלחה שחזרו ברוב הסיפורים ונתלה אותם במקום בולט לתזכורת תמידית.

עוד רעיון - פנקס ההצלחות שלי

עוד רעיון - פנקס ההצלחות שלי

בתחילת השנה נדפיס פנקסי הצלחות כמספר תלמידי הכיתה, נציג אותם לתלמידים והם ישוחחו אודות המושגים – מאמץ, ניסיון, תרגול, אימון, תקווה ונחישות ועל הקשר בינם לבין המושגים – הישג, התקדמות, הצלחה, הכרה.

התלמידים יקבלו פנקסים אישיים ויוזמנו:

 1. לעצב את כריכת הפנקס.
 2. לכתוב בשער הפנקס רשימה של מטרות ותחומים בהם חשוב להם להתקדם ולהצליח.

נאסוף את הפנקסים ונשמור אותם אצלנו. מדי פעם, כאשר נזהה התקדמות, הצלחה או הישג של תלמיד/ה, נציין זאת בפנקס לצד התאריך ותיאור תמציתי של אותה הצלחה.

להרחבה ודוגמאות ראו: פנקס ההצלחות שלי

עוד רעיון - הדרך להצלחה

עוד רעיון - הדרך להצלחה

בדף המשימות השבועי של הכיתה, יהיה מקום להגדרת משימה שבועית בשם – "הדרך להצלחה".

המשימה יכולה להיות חברתית, לימודית או רגשית. לאורך השבוע התלמידים יתמידו בניסיון להצליח במשימה שלקחו על עצמם. את המשימה יכתבו גם על גבי מדבקה שידביקו בפינת השולחן, כתזכורת וכהשראה אישית.

להרחבה ודוגמאות למשימות ראו: הדרך להצלחה

עוד רעיון - מחזיק מפתחות של היגדי מאמץ והצלחה

עוד רעיון - מחזיק מפתחות של היגדי מאמץ והצלחה

לרשות התלמידים יעמוד לקט משפטי מאמץ והצלחה, כמחזיק מפתחות זמין ואישי. ייחודו בהיותו תזכורת נראית לעין של "התנהגויות מסוג מאמץ" ושל "הצלחות בלמידה".

נחלק לתלמידים מלבני קרטון קטנים וריקים. נשאל:

 • מהי הצלחה בעיניכם?
 • מהו מאמץ בעיניכם?
 • מה הקשר בין מאמץ להצלחה מבחינתכם?
 • מה מדרבן אתכם להתאמץ?
 • מה דעתכם על הרעיון שלעיתים עצם השקעת המאמץ הוא כבר הצלחה?

נזמין את התלמידים להציע היגדים שמתארים "מאמץ בלמידה", והיגדים שמתארים "הצלחה בלמידה".

נכתוב את ההיגדים והרעיונות על הלוח.

כל תלמיד ותלמידה יבחרו לעצמם עשרה היגדים של הצלחה ועשרה היגדים של מאמץ, אותם יכתבו על ריבועי הקרטון שלהם, משני הצדדים. את ההיגדים יחוררו בפינת הריבוע ויאגדו בטבעת מיוחדת, כמחזיק מפתחות אישי וככלי להשראה ולהעצמה. לאורך השנה יוכלו התלמידים לשוב להיגדים, כדי לשאוב מהם השראה ודרבון.

להרחבה ודוגמאות להיגדים ראו: מחזיק מפתחות – מאמץ והצלחה

עוד רעיון - סדנת סיפורי הצלחה

עוד רעיון - סדנת סיפורי הצלחה

סדנת סיפורי הצלחה מאפשרת למורה לבחון יחד עם התלמידים מה נחשב בעיניהם כהצלחה, לברר את הערכים המרכזיים שהם רוצים לפתח יחד, ולקדם יחסי קירבה בכיתה בין התלמידים עצמם ובינם לבין המורה.

בסדנה התלמידים משתפים בסיפורי הצלחה המתרחשים בחייהם בבית הספר ומחוצה לו, ומקיימים דיון עליהם. מומלץ לקיים את הסדנה בהרכב של חצי כיתה (17-15 תלמידים).

1. במליאה: צפייה בסרטון
נצפה יחד בסרטון שעוסק בלמידה מהצלחות. לדוגמה:
- סרטון מוטיבציה: מהי הצלחה
- סרטון השראה ומוטיבציה להצלחה

נקיים דיון קצר במליאה סביב השאלות הבאות:

 • מהם לדעתכם המאפיינים של חווית הצלחה?
 • מהי המשמעות של הדרך שאנחנו עושים על מנת להצליח? 
 • כשאנחנו מצליחים – מה יותר חשוב בעיניכם, הדרך או התוצאה? 

2. עבודה אישית: דף הצלחה
כל משתתפ/ת כותב/ת בקצרה על דף, הצלחה אחת שחוו בהקשר הבית ספרי או בחיים מחוץ לבית הספר (למשל בתנועת נוער, בחוג, בחיק המשפחה וכו'). בדף תופיע התייחסות לפרטים הבאים:

 • רקע לסיפור ההצלחה
 • ההתרחשות עצמה – מה קרה?
 • חוזקות שלי שבאו לידי ביטוי בסיפור ההצלחה
 • מה למדתי מזה לפעם הבאה?

ראו: דף הצלחה - גרסה להדפסה

3. ברביעיות: שיתוף במעגל
מחלקים את כלל הקבוצה לרביעיות ומבקשים מכל רביעייה לשבת במעגל קטן. כל משתתפ/ת מעביר/ה את דף ההצלחה שכתב/ה ליושב/ת מימין.

 • סבב כתיבה: כל משתתפ/ת קורא/ת את דף ההצלחה שקיבלה, ומוסיפ/ה פידבק או תגובה על הכתוב. חשוב להדגיש שכל תוספת על מה שקוראים תהיה אך ורק ברוח חיובית, מעודדת ומקדמת. מעבירים את הדפים הלאה במעגל, למי שיושב מימין.
 • סבב שיתוף תגובות: לאחר השלמת סבב אחד של כתיבה וחזרת כל הדפים לכותבים המקוריים, לכל אחד יש שלוש התיחסויות על גבי הדף שלו. כל אחד מקריא תוספת שכתבו לו שהוא אהב במיוחד. 

4. ברביעיות: הכנת סרטון קצר
כל אחת מהרביעיות תכין סרטון קצר (עד דקה וחצי), בנושא "ההצלחות שלנו". הסרטון יכול להתייחס למה שכתבו בדפי ההצלחות האישיים שלהם, לתגובות שקיבלו מחבריהם, או כל רעיון אחר שיבטא בצורה ויזואלית את התייחסותם לכותרת "ההצלחות שלנו".

5. במליאה: סיכום
נתכנס מהקבוצות הקטנות בחזרה למעגל של כלל המשתתפים, ונערוך שיתוף קצר שבו כל אחד אומר רק במילה אחת – הצלחה מבחינתי היא... אפשר להציג את הסרטונים, לשלוח אותם בווצאפ הכיתתי או לשתף במרחב דיגיטלי כיתתי אחר.

עוד רעיון - חקר מוקיר

עוד רעיון - חקר מוקיר

חקר מוקיר הוא כלי לראיון עם תלמידים, שמאפשר לנו ולהם לזהות את התנאים שמקלים עליהם ומסייעים להם להצליח במשימה לימודית או חברתית (או כל פעולה אחרת שנגדיר).
בראיונות עם כלל התלמידים נוכל לזהות רכיבים שניתן ליישם בשיעורים, שיאפשרו למגוון תלמידים רחב להצליח.
חשוב שנבקש מכל תלמיד/ה לספר על מקרה ספציפי של הצלחה. כך כל אחת ואחד מהם יוכלו לתאר את מקרה ההצלחה בפרטים (אתמול בהפסקה הצלחתי ל... לפני שבוע בשיעור אזרחות הצלחתי ב...), ולא בהכללות (בדרך כלל אני... אני תמיד... אף פעם אני לא...).

בנוסף, חשוב שסיפור ההצלחה עליו יספרו בראיון יהיה משהו שהתלמידים רוצים לחוות שוב ושוב, כמו למשל שיעור מולדת שבו הרגישו מרותקים ומרוכזים מאוד בתוכן הנלמד, ולא קטסטרופה שנמנעה ברגע האחרון, כגון מקרה שבו תלמיד/ה נכשל/ה במבחן בחשבון אבל כמעט כולם נכשלו והמורה נתנ/ה פקטור אז הצליח/ה לעבור.

הכלי בנוי מסדרת שאלות המתקיימת בשני שלבים: בשלב הראשון נשאלות שאלות שמטרתן מציאת סיפור הצלחה, ובשלב השני נשאלות שאלות שמבקשות לסייע לתלמיד/ה בזיהוי קוד ההצלחה האישי.

ראו בהרחבה – סדרת השאלות לחקר מוקיר והנחיות למראיינ/ת

אפשר גם - דמות מצליחה

אפשר גם - דמות מצליחה

אפשר לבחור דמות שזכתה באירוויזיון, באולימפיאדה, בפרס ישראל, בפרס נובל, מדליקי משואות וכדומה, לצפות בסרטון שמתייחס לדמות, לקרוא כתבה על הדרך שעשתה, ולנסות לשרטט את המסלול בו צעדו הדמויות שבחרנו תוך ציון המטרות שהציבו, הפעולות שעשו, הקשיים עמם התמודדו והגורמים להצלחה.

ראו: דמות מצליחה - הדרך להצלחה (גרסה להדפסה)

אפשר גם - ליסודי: נקודה טובה

אפשר גם - ליסודי: נקודה טובה

אפשר לעשות שימוש בכלי זה במגוון הרכבים: בקבוצות קטנות או בפורום כיתתי ואפילו שכבתי. כמו כן, הכלי מתאים לשימוש גם במפגשים סינכרוניים בלמידה מרחוק. 

 1. בסוף כל יום בשיעור האחרון, נקצה את עשר הדקות האחרונות של השיעור לכ-5-4 ילדים.
 2. כל אחד בתורו ישתף בקצרה בנקודה טובה שהייתה לו במהלך היום, בהקשר חברתי או לימודי.
 3. בסיום השיתוף נאסוף את הדברים שנאמרו על ידי הצבעה על מכנה משותף אם קיים, והדגשת נקודת המבט של ראיית הטוב. 

שימו לב!

 • כדי שהכלי יוכל להיות אפקטיבי, נדרשת אווירה נטולת ציניות שיש בה הקשבה ואמפתיה.
  ראו גם את הפרקטיקה: אמפתיה לזולת
 • ניתן לעשות שימוש בכלי במגוון נקודות זמן, החל משימוש יומי בסגירת יום (או בתחילת יום ואז מתייחסים לנקודה טובה מאתמול), או לחילופין לקראת/אחרי יציאה לטיול שנתי, סיכום מחצית וכו'. 
 • עלינו לצאת מנקודת הנחה שתמיד יש מידה של טוב בכל מצב בשגרה עמוסה שלנו. לעיתים אותו טוב נראה זניח ושולי, אך ההחזקה בו היא קצה החוט שיכול לקרב אופטימיות וטוב נוספים.

אימוץ נקודת מבט זו ותרגול שלה, עשויים לסייע לתלמידים להתמודד עם קשיים ולחצים, לחזק ביטחון עצמי ולשפר דינמיקה חברתית.    

טיפים

טיפים

מומלץ ליצור בכיתה "שפה" שמדברת על הצלחות כתהליך ולא כהישג מוחלט.

מומלץ להשתמש בשפת "החשיבה המתפתחת" של קרול דווק (או: דפוס חשיבה מתפתח;Growth Mindset) ולהעריך מאמץ ולא בהכרח הישג. לדבר על הדרך והתהליך ולא רק על נקודת הסיום. להשתמש דרך קבע בביטויים: השתדלת, ניסית, התאמצת, גילית נחישות וכד', ואף לנקוט בהם בעצמנו (אנחנו והתלמידים): השתדלתי, ניסיתי, התאמצתי, גיליתי נחישות... 

רצוי לייצר פסקי זמן שבהם התלמידים ישתפו בשלבים שהם עוברים בדרך, ולהדגיש שגם הצלחות קטנות במהלך המסלול, ראויות להכרה ולהוקרה.

כדאי להרחיב את ההסתכלות ולעסוק בהצגת הקשיים, ההתמודדות וההצלחה של הדמויות בהן אנו עוסקים בתנ"ך, בספרות, בהיסטוריה וכו'.

אפשר לעודד את התלמידים לספר לכיתה על הצלחות שהם חווים מחוץ לשעות הלימודים – בפעילות משפחתית, בחוגי ספורט וכדומה, ולמצוא דרך לחגוג איתם את ההצלחות הללו גם במסגרת הכיתתית. 

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

פרקטיקות לניהול שיעור תקין ומניעת הפרעות
אחד האתגרים של מורה בכיתה הוא יצירת תרבות כיתתית מכבדת, דינמית ונעימה המחזקת תחושות של שותפות וערבות הדדית. פרקטיקות שמעודדות למידה פעילה ומעורבות גבוהה בנעש...
משוב מקדם למידה פורמלי (משוב בכתב)
מה ההבדל בין Feedback ל-Feedforward? ואיך משוב כתוב של המורה או של החברים לכיתה, יכול לקדם באופן מיטבי את תהליכי הלמידה שלנו – מורים ותלמידים כאחד?
חיזוק תחושת החוסן
איך נסייע לתלמידים לסגל לעצמם גמישות מחשבתית ויצירתית בהתמודדות עם מצבי לחץ ואי-ודאות, בעזרת פרקטיקה פשוטה של שלושת כובעי הקסם
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.