דלג אל

ייצוג המידע או הידע בדרכים מגוונות

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     פיתוח מיומנויות

מטרה

לייצג ידע בצורות שונות, באופן שמבטא בדרך נוספת את הקשרים בין מרכיביו ובאופן שמאפשר למורה ולתלמיד/ה להציע את נקודת מבטם בנוגע אליו.

הצעות למהלך

ידע יכול להיות מיוצג בדרכים שונות, כשכל דרך ייצוג מבליטה היבט אחר בידע, בקשרים בין רכיביו ובדרך שבה המורה והתלמיד/ה תופסים את הידע.

התפיסה שלנו על אודות הידע תכתיב את הייצוג שלו. למשל:

 • אם מדובר בידע סטטיסטי, ייתכן שנעדיף לייצג אותו בצורה של דיאגרמה או גרף.
 • אם מדובר בפרט אחד מתוך מערכת גדולה, יש ונעדיף להציג אותו במפת מושגים (מפת חשיבה).
 • אם מדובר בטקסט אישי, ייתכן שנעדיף מבע אומנותי או ייצוג מופשט שיביע את היכולת לפרש אישית את הדברים.

פרקטיקת ייצוג הידע בדרכים מגוונות מקנה לתלמידים מגוון אפשרויות למעורבות משמעותית בתהליך הלמידה, ובכך מעניקה להם אפשרויות מגוונות לביטוי עצמי. בכך היא מעצימה את תחושת הבעלות של התלמידים על תהליך הלמידה כולו.

כדי שהשימוש בפרקטיקה יוביל להעמקת ההבנה בתוכן הנלמד, רצוי לעודד את התלמידים להפעיל חשיבה מסדר גבוה. סוג חשיבה זה יחשוף בפני התלמידים רבדים נוספים בפרטי הידע וכך יעשיר את התבוננותם בו.

איך עושים זאת?

 • זיהוי הקשרים
  מעודדים את התלמידים לחשוב על משמעויותיו של הידע הנרכש, ועל הקשרים ומבני העומק שלו. למשל, כשהידע "מהדהד" בתוכו ידע אחר. דוגמה לכך היא סיפור התגלות אלוהים לאליהו בחורב, שמהדהד בו סיפור התגלות אלוהים למשה לאחר חטא העגל. באמצעות ההדהוד מועצמת הביקורת כלפי אליהו בפרק.
 • תוכן וצורה
  חושפים בפני התלמידים את הקשר שבין הצורה שבאמצעותה הידע נמסר, לבין תוכנו של הידע. 
  דוגמה לכך היא שמו של הפרלמנט הישראלי – הכנסת. שם זה מחבר אותנו:
  • לכנסת הגדולה בתקופת בית שני והמשנה – התקופה שבה נכתב קודקס החוקים היהודי.
  • למקום של כינוס – כמו בית כנסת.
  • לכנסת ישראל – הארגון הכללי של יהודי ארץ ישראל בימי המנדט הבריטי.
   בכך מסמל השם "כנסת" את תוכנו כבית כינוס כללי של החברה הישראלית, וככזה שיש לו לגיטימיות לחוקק ולבחור את העומדים בראשות המדינה.
   דוגמה נוספת היא ההקבלה הלשונית המובהקת בספר יהושע פרק ו', בין ההוראות לכיבוש יריחו ובין הביצוע. זהו אלמנט ספרותי צורני שמלמד על המסר התוכני של הפרק, ולפיו הכיבוש היה מושלם.
 • העדפה אישית
  משוחחים עם התלמידים על הקשר בין נטיות הלב שלנו לבין הייצוג הנבחר על ידינו. כך למשל, מורים בעלי זיקה מתמטית יבחרו לעיתים לייצג את המידע באופן מדעי ואילו מורים אחרים יבחרו לייצג את המידע בטקסט רב מלל. ייצוג המידע מאפשר למורה, כמו גם לתלמיד/ה, ביטוי של העולם הפנימי.
 • יצירתיות
  מעודדים את התלמידים לחשוב באופן יצירתי על הידע באמצעות הצגת מגוון ייצוגים. ההבחנה בקיומו של מגוון שכזה מעודדת את התלמידים לחשוב על הידע מזוויות שונות.

עוד רעיון - בניית ייצוג ויזואלי

עוד רעיון - בניית ייצוג ויזואלי

הבניית ידע באמצעות בניית ייצוגים ויזואליים (תרשים, מפה, ציר זמן, קומיקס וכד'), מסייעת להעמקת הלמידה. משימת ייצוג מידע או ידע מחייבת את הלומדים להעמיק את הבנתם. 

בתהליך זה הלומדים:

 1. בוחרים את פרטי הידע אותם ירצו לייצג
 2. בוחרים את סוג הייצוג המתאים לסוג הידע.
 3. מבצעים את הייצוג עצמו שיש לו שפה ייחודית בהתאם לסוג הייצוג שנבחר.

ייצוג מוצלח יתפרש באופן המתאים אצל קהל היעד הרלוונטי. המהלך מקדם את מעורבות הלומדים, מפתח אצלם יכולת לתווך מידע לאחרים בעידן המדיה החזותי-דיגיטלי, והופך את הלמידה לרלוונטית.

נדגים לתלמידים את השלבים לבניית הייצוג ונדגיש את השיקולים ואת הפעולות שלנו באופן מפורש:

1. בחירת פרטי הידע שיש לייצג. לדוגמה:

2. בחירת סוג הייצוג המתאים לסוג ידע זה. לדוגמה:

3. בניית ייצוג באמצעות שימוש בשפה הוויזואלית המתאימה לייצוג שנבחר. לדוגמה:

 • תרשים עוגה
  נשמור על יחס פרופורציונלי בין השלם לחלקיו, ונשתמש בצבע ובמרחב הדו-ממדי.
 • תצלום
  ניצור אווירה באמצעות תצלום משום שהוא "מקפיא" אירוע שהתקיים במציאות. נזכור שהתצלום מבטא את הפרשנות של הצלמ/ת לאירוע וכולל פרטי מידע רבים כמו קומפוזיציה, מרחק מהמצלמה, פרספקטיבה, תאורה, צבעוניות וקשר בין פרטי הצילום (כגון דמות ורקע).
 • מפת מושגים
  נציב בראש הדף את הפריט המכליל ותחתיו נארגן את הפריטים הנגזרים ממנו. נזכור שמפת מושגים מאפשרת להציג בצורה בהירה קשרים מגוונים בין פרטי מידע במערכות מורכבות (סיבה ותוצאה, הכללה ועוד). נוכל לייצג את הקשרים הללו גם באופן היררכי מלמעלה למטה וגם לייצג קשרים לרוחב, בין פרטי מידע שנמצאים באותה רמת היררכיה.
  ראו לדוגמה: עץ משפחה דיגיטלי
 • דגם
  דגם לא יכול לייצג את כל מאפייני המערכת, לכן חשוב להבין אילו מאפיינים הוא מייצג ואילו לא.

ראו גם את הפרקטיקות: מגוון אפשרויות לבחירת התלמיד/ה; יצירת ייצוגי מדיה דיגיטלית

עוד רעיון - ממודלינג להתנסות אישית

עוד רעיון - ממודלינג להתנסות אישית

ייצוג ידע מהווה דרך להבעה עצמית ולביטוי אישי. הבחירה לייצג ידע באופן מסוים, מעידה על דרך הראייה והתפיסה של האדם את העולם, מבטאת את האופן שבו הוא יוצר קשרים בין חלקי הידע השונים, ועשויה לשקף כיצד ובאיזו מידה יש לו יכולת להציע דרכים מרובות וחדשניות לתיאור בעיה ולפתרונה.

הוראה בשילוב ייצוגי ידע מגוונים מקנה ראייה רחבה ומורכבת יותר של העולם.

הידע יכול להיות מיוצג במגוון דרכים:

 מהלך

1. הדגמה 
נבצע ייצוג של ידע בדרכים מגוונות במהלך השיעורים ונדגים זאת לתלמידים (מודלינג).
מומלץ להמשיג ולתמלל את הפעולה באופן מפורש – להסביר לתלמידים כיצד אנחנו מייצגים את החלקים החיוניים מתוך הידע בדרכי ביטוי שונות.
למשל: נדגים בשיעור ביולוגיה, כיצד אפשר לייצג את עיקרון שרשרת המזון בשני ייצוגים גרפיים שונים

2. התנסות

נזמן לתלמידים התנסות מודרכת ומונחית בייצוג ידע ביותר מדרך אחת.
למשל: בשיעור היסטוריה, לאחר שלמדנו על תפקידו ועל חשיבותו של בית המקדש השני בחיי היום-יום של עם ישראל בארץ, נבקש מהתלמידים לבחור דרך לייצג זאת:

 • לכתוב סיפור על עולה רגל.
 • ליצור מפה המפרטת גם את השווקים מסביב לבית המקדש, אזורי המגורים של העולים לרגל, הפעילות הכלכלית וכו'.
 • להציג מפת חשיבה שבמרכזה כתוב "חשיבותו של בית המקדש השני בחיי היום-יום של עם ישראל", והיא מחולקת לענפים שונים כגון: חשיבות דתית, חשיבות כלכלית, חשיבות חברתית ועוד.

3. ביצוע
לאחר החשיפה וההתנסות המודרכת, נבקש מהתלמידים לייצג ידע חדש שלמדנו בדרך ביטוי שונה מזו שבה הידע נלמד. בפעמים הראשונות מומלץ להגדיר את דרך הביטוי או לתת מספר קטן של אפשרויות לבחירה. למשל: בחרו האם אתם רוצים להציג את הידע שרכשתם בעזרת סרטון, כרזה או המחזה קצרה.

4. בחירה
בהמשך נאפשר לתלמידים לבחור בעצמם כיצד לייצג את המידע.
ראו: מגוון אפשרויות לבחירת התלמיד/ה

לדוגמה: במקום מבחן מסכם על סיפור שלמדנו בשיעור ספרות, היסטוריה או תנ"ך, נוכל לבקש מכל תלמיד/ה לכתוב כתבה לעיתון שמתארת את ההתרחשויות בסיפור כאילו קרו באמת, לצלם סרטון קצר שבו הם מראיינים כביכול את אחת הדמויות (בזוגות – תלמיד אחד מראיין והשני משחק את הדמות בסיפור), או רעיון אחר שהילדים יעלו בעצמם והמורה חושב/ת שהוא יכול לאפשר להם לבטא את הידע שרכשו.

5. רפלקציה
לסיום נערוך שיח רפלקטיבי על תהליך הלמידה. נזמין את התלמידים לשתף את חבריהם במה שעברו, להתייחס לתחושות ולרגשות, וגם לנסות ולהעריך את קבלת ההחלטות שלהם בנוגע לאופן ייצוג המידע והידע.

עוד רעיון - תמונה בעקבות טקסט

עוד רעיון - תמונה בעקבות טקסט

מטרת הכלי לסייע בניתוח טקסטים ובהבנה מעמיקה שלהם, תוך שימוש באמצעים ויזואליים. זו יכולה להיות גם דרך מוצלחת ליצירת חיבורים אישיים לנושא הנלמד, וכן להוות פתח להעלאת שאלות מצד התלמידות והתלמידים. הכלי יכול לשמש לסיכום נושא או כפתיח לנושא חדש.

 1. קוראים יחד בכיתה טקסט, ומוודאים שכולם הבינו אותו היטב. הילדים מתבקשים, עד לשיעור הבא, לצלם תמונה שתבטא את מה שהם חושבים או מרגישים בעקבות קריאת הטקסט. 
 2. התמונה יכולה לבטא רגש, תובנה, דעה או עמדה ערכית שעלו בנו בעקבות קריאת הטקסט. היא יכולה לבטא אירוע מתוך הטקסט, להציג את גיבור הסיפור כפי שאני רואה אותו וכד'. מותר "לביים" חברים לכיתה או בני משפחה כדי ליצור "סצנה" מתאימה שתבטא את מה שאנחנו רוצים לומר על הטקסט שקראנו, להשתמש באביזרים, לצלם טבע דומם וכד' – כל האפשרויות פתוחות.
 3. בנוסף לצילום, יש לתת שם לתמונה ולצרף הסבר על היצירה –
 • מה רואים בתמונה? מה המשמעות? 
 • איך התמונה קשורה לטקסט שעליו היא מגיבה?

ניתן להשתמש בכלי במספר תחנות לאורך לימוד נושא, כך שייווצר מעין "אלבום תמונות" קטן שיבטא את התפתחות הלמידה בנושא מנקודת מבט אישית. 

לסיכום נוכל לערוך תערוכת אלבומי צילום אישיים המבטאים את האופן שבו כל תלמיד/ה פירש/ה והציג/ה את הידע שרכש/ה על הטקסט.

הערה: ניתן להשתמש בכלי גם בלמידה מרחוק, ואז השיתוף של התמונות נעשה בקובץ שיתופי כגון פדלט, מצגת גוגל סליידס וכד'.

עוד רעיון - אקומוזיאון

עוד רעיון - אקומוזיאון

אחת הדרכים לתת ביטוי ונראות לתהליכים של ייצוג הידע בדרכים מגוונות על ידי התלמידים, היא באמצעות הקמת "אקומוזיאון": במודל זה מרחבי בית הספר הופכים להיות מוזיאון לעבודות התלמידים על פי חטיבות גיל ונושאים, מקצועות האומנות נלמדים בשילוב עם כל שאר המקצועות, ותוצרי התלמידים הן יצירות אומנות, לעיתים אישיות אך לרוב קבוצתיות.

ליד כל עבודה מוצג מניפסט קצר המסביר את הרקע לעבודה, מספר על תהליך העבודה ומציג את המסר שלה. עבודות כיתתיות דורשות למידה שיתופית: לאחר שהכיתה קיבלה החלטות וקבעה את כיוון העבודה, מתכננים אותה וניגשים לביצוע.

בסופו של דבר התוצרים מוצגים במרחבי בית הספר והתלמידים לומדים כיצד להדריך "סיור בתערוכה" עבור ההורים או עבור תלמידים מכיתות אחרות.

עוד רעיון - מבחר דוגמאות

עוד רעיון - מבחר דוגמאות

להלן דוגמאות נוספות לייצוגים שונים שניתן להציע לתלמידים:

 1. לצייר סיפור שלמדנו בתור קומיקס
  ראו: כלי דיגיטלי המאפשר יצירת קומיקס (מט"ח)
 2. לבנות דגם של סביבה גאוגרפית
  ראו: בניית דגם של הר געש (טכנודע חדרה)
 3. לייצג עיקרון מדעי בעזרת שרטוט
  ראו: שרטוט של חוק הכלים השלובים (מוזיאון המדע ירושלים)
 4. להראות פונקציה מתמטית שנלמדה בעזרת מספרים על גרף
  ראו: מגרף הפונקציה לגרף הנגזרת (סרטון, מט"ח)
 5. להמחיז אירוע היסטורי
  ראו: טקס כט בנובמבר בביה"ס מבוא הגליל (תשע"ח)
 6. להציג נתונים דרך תרשים עוגה
  ראו: הוספת תרשים עוגה (מיקרוסופט)

אפשר גם להנחות את התלמידים לבנות דגמים תלת ממדיים בתוכנה דיגיטלית

אפשר גם - ייצוג ויזואלי למטרות הערכה

אפשר גם - ייצוג ויזואלי למטרות הערכה

הצגת הידע בדרכים מגוונות על ידי התלמידים, יכולה לשמש את המורה גם כדרך להעריך את מידת ההבנה שהם רכשו בתחום או בנושא הנלמד. שימוש בהצגה מגוונת של מידע וידע ככלי הערכה, מאפשר למורה לבחון האם האופן שבו כל תלמיד/ה בחר/ה לייצג את מה שלמד/ה מעיד על הבנה טובה של הידע, ומהם הפערים שעל התלמיד/ה להשלים במידת הצורך. כדאי לשתף את התלמידים במעשה ההערכה באופן הבא:

 • הערכה עצמית

ננחה את התלמידים להעריך בעצמם את הייצוג שיצרו בעזרת שאלות כגון:
- באיזו מידה הייצוג מעביר את המסר הנדרש?
- באיזו מידה הצורה של הייצוג הוויזואלי עשויה היטב?
- באיזו מידה הצורה תורמת לתוכן?
- באיזו מידה הייצוג הביא לידי ביטוי את החוזקות שלך?
- באיזו מידה הרגשת שייצוג הידע מפעיל בך את היצירתיות, מעניין ומאתגר אותך?

ראו: דף שאלות מעוצב להדפסה

 • הערכת עמיתים

ננחה את התלמידים להעריך זה את עבודתו של האחר באופן שבו הכיתה לומדת גם מניסיונם של אחרים.

 

ראו גם את הפרקטיקה: שותפות לומדים בתהליך הערכה

אפשר גם - דוגמאות מתחומי דעת

אפשר גם - דוגמאות מתחומי דעת
 • תנ"ך
  • שמואל א ט"ז: נדגים כיצד ציור דמותו של דויד על ידי הצייר אבל פן, תורמת לעיצוב דמותו של הנער דויד בסיפור משיחתו למלך.
  • מלכים א' יב, כה-לג: נדגים כיצד אפשר להבין את ביקורתו של הסופר המקראי על מעשי ירבעם בן נבט, באמצעות ייצוג המידע במשפט מבוים.
   ראו: דוגמאות מתחום דעת תנ"ך
 • היסטוריה
  נדגים כיצד הקריקטורה של רובספייר בדמות טבח, מספרת את סיפורו של אחד ממנהיגיה הגדולים של המהפכה הצרפתית. דרך ההתבוננות בקריקטורה נבין את הביקורת שנמתחה על רובספייר וכן נדון במשמעות הבחירה לייצג את הביקורת דווקא באופן הייצוג הוויזואלי הזה.
 • ביולוגיה
  נדגים בשיעור איך אפשר לייצג את עיקרון שרשרת המזון בשני ייצוגים גרפיים שונים.
  ראו: דוגמאות מתחום דעת ביולוגיה

אפשר גם – דוגמה מתחום דעת: בתי גידול וחיות מן הדמיון

אפשר גם – דוגמה מתחום דעת: בתי גידול וחיות מן הדמיון

כלי זה מתאים לילדים בכיתות היסודי והוא מועיל לסיכום נושא למידה. הוא מסייע בפיתוח הדמיון, תוך שהוא מאפשר לתלמידים להביא לידי ביטוי את הידע שלמדו, ולייצג אותו בדרך יצירתית.

 1. לאחר למידה על בית גידול מסוים (מדבר, סוואנה, ג'ונגל וכד'), התלמידים מתבקשים להמציא יצור דמיוני שיכול לחיות בתנאים של אותו בית גידול. לשם כך הם נעזרים בדף שבו הם נשאלים שאלות כגון:
 • מה גודלה של החיה?
 • מהו מבנה גופה?
 • האם יש לה זנב?
 • מהו אורך שיניה?
 • מתי היא פעילה? ועוד...
 1. התלמידים מתכננים את היצור בכתיבה במחברת, ומציירים אותו בדף של בית הגידול. עליהם להסביר באיזה אופן היצור שהמציאו מתאים לחיים בבית הגידול שעליו למדו.
 2. לאחר שהתלמידים מכירים היטב מספר בתי גידול, הם יכולים להכין דגם של אחד מהם לפי בחירתם, ולהכניס אליו יצור דמיוני שיכול לחיות בתנאים של אותו בית גידול. הם יכולים לבחור יצור שאותו כבר המציאו וציירו באחד מהשיעורים הקודמים, או להמציא יצור חדש וליצור דגם תלת ממדי שלו מחומרים שונים.

טיפים

טיפים

חשוב לסייע לתלמידים לבחור את הייצוג המתאים לכל סוג ידע שהם רוצים לייצג.

מומלץ לקיים עם התלמידים בסיום ההתנסות בייצוג ידע, דיון המעריך את המידה בה הידע הועבר, ולנסות להמשיג יחד את עיקרי הידע שלמדנו.

חשוב לשוחח עם התלמידים על הבחירות שעשו בבחירת פריטי הידע, על השימוש בשפה החזותית ועל האופן שבו קהל היעד פירש את הייצוגים הללו, וזאת כדי לבסס אצלם כישורי אוריינות ויזואלית (מטה-קוגניציה).

כדאי לעשות שימוש בשפת החשיבה המתאימה לפרקטיקה זו: לאתר, לייצג, לבטא, להמחיש, להציג את המידע באמצעות... להעלות רעיונות ל..., לגלות, לתת ביטוי, לדווח, לתרגם, לשקול חלופות, לארגן, לנמק בחירה, להציע, להתאים.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

חיזוק הצלחות ועידוד המאמץ הלימודי
מה בין מאמץ להצלחה? השקעת מאמץ מגדילה את הסיכוי להצליח, והצלחה היא גורם מדרבן להמשיך ולהתאמץ. יצירת סרגלי מאמץ-הצלחה עם התלמידים
בונים קירות מגן לנפש: קידום חוסן בסיוע בינה מלאכותית
לקדם חוסן באמצעות שילוב בין עבודה אישית המאפשרת בחירה לעבודה שיתופית בחברת הדומים, כלומר תלמידי הכיתה
פיל ירוק ביער: חשיבה ביקורתית על בינה מלאכותית
הבינה המלאכותית היא כלי חדש המשתנה ומשתדרג בכל רגע. כרגע, וכנראה שעוד הרבה זמן, התחום יהיה פרוץ לחלוטין. כאנשי חינוך, איננו יכולים להרשות לעצמנו שלא לחנך את ...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.