דלג אל

מתן מגוון אפשרויות לבחירת התלמיד/ה

למאגר הפרקטיקות
  מחוייבות לכל תלמיד ותלמידה     מענה מותאם אישית

מטרה

בחירת התוצר להגשה בעקבות משימה לימודית.

הצעות למהלך

שלב 1  שיח על תהליך הבחירה

 • באילו מצבים בחיים אנחנו בוחרים? למה חשוב לבחור?
 • מה נדרש מאתנו בתהליך הבחירה? (הפעלת שיקול דעת, בדיקת חלופות שונות והשוואה ביניהן, ויתור, התחשבות באחרים, לקיחת אחריות על הבחירה ועל תוצאותיה ועוד)
 • האם היינו רוצים שתהיה לנו בחירה גם במשימות לימודיות? במה? מדוע?

שלב 2 – הגדרת המשימה 

 • המורה תגדיר את המשימה הלימודית לתקופה הקרובה.
 • לדוגמה: בתנ"ך – הצגת המפגש בין יוסף ואחיו תוך שימוש במקרא ובפרשנות כדי להצביע על הלבטים שהיו לדמויות המרכזיות. 
 • התלמידים יעלו מגוון רעיונות לתכנים המרכזיים בנושא. למשל: התייחסות לדברי הדמויות ולמעשיהן, השלמת פערים ביחס לרגשות ומחשבות של הדמויות, פרשנויות על היבטים שונים בסיפור ועוד.

שלב 3  – בחירת התוצר המועדף

 • הגדרת התוצר: התלמידים יעלו מגוון רעיונות לתוצרים אפשריים.
 • לדוגמה: בסיפור יוסף ואחיו, אפשר לבחור כיצד להמחיש את המפגש בין האחים באופן יצירתי ומעורר עניין. למשל על ידי הכנת תשדיר חדשות לטלוויזיה, קיום ריאיון לרדיו, יצירת קומיקס לעלון ילדים וכו'.
 • המורה יכול/ה להחליט אם לאפשר בחירה מצומצמת מתוך 4-3 אפשרויות מוגדרות, או לתת מגוון רחב יותר בהתאם למוכנות ולניסיון של התלמידים.
 • כדאי להביא לתלמידים דוגמה כיצד לבצע את התוצר שבחרו. למשל, אם התוצר הוא כתיבת עיתון – אפשר להזמין לכיתה עיתונאי/ת או מישהו מתעשיית העיתונות שיסביר כיצד עורכים עיתון.

שלב 4  מילוי השאלון ויצירת קבוצות משימה

 • בניית מחוון מלווה: ניצור מחוון שיאפשר לתלמידים להבין מה נדרש מהם לביצוע מיטבי של המשימה.
 • חשוב שהתלמידים ידעו מראש כיצד יעריכו את התוצר שלהם, ואפשר אף ליצור את המחוון בשיתוף עם התלמידים.
 • מילוי שאלון: התלמידים ימלאו שאלון המתייחס להיבטים שונים של הבחירה שלהם.
  ראו: שאלון אפשרויות בחירה - גרסה להדפסה
 • עבודה בקבוצות: לאחר מילוי השאלונים, התלמידים יתחלקו לקבוצות בעלות עניין משותף (תלמידים שבחרו בתוצר דומה), חברי הקבוצה יפגשו, יחלקו תפקידים ויחלו במשימה.

עוד רעיון - ילדים מנחים פעילות בגן הילדים

עוד רעיון - ילדים מנחים פעילות בגן הילדים

בגן הילדים אומנם אין ציפייה להגשת תוצרים בעקבות משימות לימודיות, אך כדי לטפח את מיומנויות היזמות והיוזמה מגיל צעיר, כדאי לאפשר גם לילדי גן למלא תפקיד בבחירה, בתכנון ובביצוע העשייה בגן.

נוכל לעשות זאת למשל, על ידי כך שמדי פעם ילדים ינחו את חבריהם בפעילויות לפי בחירתם. לצורך כך, רצוי לקבוע שגרה של מפגשים אישיים של הגננ/ת עם ילדים שמעוניינים להנחות פעילות מסוג זה.

 • באחד ממפגשי הבוקר נסביר לילדים מהו מפגש אישי ומה עושים בו, למשל: ״ילד או ילדה, או מספר ילדים, נפגשים עם הגננת לבד, וביחד אנחנו מדברים על נושא שנבחר ומתכננים מה רוצים לעשות איתו בגן.״ נראה לילדים את יומן הגן ונסביר שייקבעו מועדים למפגש אישי עם ילדים שרוצים להנחות פעילות.
 • במפגש האישי נסביר שהמטרה היא למצוא נושא מתאים, ליצור תוכנית להנחיית החברים בגן, ולהחליט יחד על המרחב והציוד המתאימים לביצוע הפעילות. ראו בהרחבה: מהלך המפגש האישי
 • דוגמאות לנושאים: ילדים יכולים ללמד מיומנות מחוג ספורט (תרגיל ג'ודו, גלגול/גלגלון בהתעמלות וכד'), פעילות יצירה (הכנת "איש דשא", קיפולי נייר) ועוד. חשוב שבחירת הנושא תהיה של הילדים עצמם.
 • ביום הפעילות ניתן לילד/ה להנחות את הפעילות על פי התכנון המוקדם, נסייע במידת הצורך אך נקפיד שהובלת המפגש תהיה של הילדים עצמם.  

מבוסס על פיתוח של הגן הדיאלוגי – מפגש לתכנון פעילות: מתכננים ועושים (מסלול חממו"פ, משה"ח)

עוד רעיון - תלמידים מובילים למידה

עוד רעיון - תלמידים מובילים למידה

כלי זה מתאים למקצועות רבי המלל בעל-יסודי. הוא מבוסס על עקרונות של בחירה, עבודה בקבוצות קטנות ורפלקציה. הוא בנוי מארבע תחנות המופעלות ברצף של מספר שיעורים. חוויית הלמידה תהיה מושפעת מהבחירה ומהתכנון של התלמידים.

בתחילת השנה או בתחילת המחצית, נכין מאגר אפשרי של יצירות או טקסטים שממנו התלמידים יוכלו לבחור. אחרי הבחירה הם יוצאים למסע למידה על פי ההנחיות והדגשים הבאים:

 • תוכלו לבחור ללמוד באופן אישי, או בצוות של זוג, שלישייה או רביעייה. גוונו בין האפשרויות: לא ניתן ללמוד לבד את כל ארבע היצירות.
 • לאחר שבחרתם, הגישו תוכנית עבודה ובה התייחסות לקריטריונים הבאים:
  • שם היצירה שבחרתם.
  • צוות הלמידה: לבד, או שמות השותפים בקבוצה.
  • לוח הזמנים ללמידת היצירה: פירוט מספר השיעורים שתקדישו ללמידה, כולל תכנון לכל שיעור ותאריך הגשה משוער של תלקיט היצירה. 

במהלך השיעורים הבאים, התלמידים עוברים בין התחנות לפי התוכנית שגיבשו, ומבצעים את המשימות בכל תחנה:

תחנה ראשונה 

 • אמצעים אומנותיים: עליכם לאתר ולנתח את האמצעים האומנותיים הקשורים ביצירה. 
 • הקשר (קונטקסט): עליכם ללמוד על התקופה בה נכתבה היצירה וכיצד השפיעה התקופה על הכתיבה, מי יזם את הכתיבה ומי כתב אותה, מה היה הנושא, מה הייתה המטרה, ואילו תגובות היצירה קיבלה אז והיום. 
 • רלוונטיות לחיינו: כל יצירה ספרותית מזמנת אפשרות לדיון וקישור לחיינו. מצאו קישור דרך נושאים אקטואליים או דרך קשר אישי לחיים שלכם.
 • חוויה רגשית: אילו רגשות היצירה מעלה בקוראים? מה עולה בכם כאשר אתם קוראים את היצירה? 

תחנה שנייה

 • יצירה בעקבות: אתם מוזמנים ליצור סרטון, ציור, הצגה, דגם וכד' – ביטוי יצירתי כלשהו בעקבות היצירה שבחרתם ללמוד. הסבירו את הקשר שבין היצירה לתוצר שלכם.

תחנה שלישית

 • מאמר דעה ביקורתי: כתבו את דעתכם על היצירה (כחצי עמוד-עמוד). אם הייתם נותנים את מאמר הדעה לאדם אחר לקרוא, מה הוע היה חושב על היצירה? האם הייתם ממליצים לו ללמוד אותה? מדוע?

תחנה רביעית

 • רפלקציה: אם עבדתם בצוות, כל אחד מחברי הקבוצה יכתוב רפלקציה אישית על חוויית הלמידה בצוות –
  • כיצד התחלקה העבודה ביניכם? מי ניהל את העבודה? מי חילק תפקידים? מי התנדב לעשות מה?
  • האם חברי הצוות היו מגויסים למשימה?
  • האם הדיון היה פורה?

מבוסס על כלי שפותח על ידי גל חנוך, ביה"ס משאבים, מועצה אזורית רמת הנגב

אפשר גם - מיפוי חוזקות

אפשר גם - מיפוי חוזקות

כדי שהבחירה שלהם תהיה מושכלת ותיקח בחשבון את היכולות, החוזקות וההעדפות האישיות של כל תלמיד/ה, ניתן לאפשר לתלמידים למפות את החוזקות שלהם באמצעות שאלון המתנות שלי.

לחטיבת ביניים
אפשר להיעזר בשאלון האינטליגנציות המרובות של גרדנר,
כדי שהתלמידים יכירו את החוזקות שלהם (השאלון באתר מכון ברנקו וייס).

אפשר גם - פעילות כישרונות צעירים בלמידה מרחוק

אפשר גם - פעילות כישרונות צעירים בלמידה מרחוק

בתחילת השבוע מעלים למרחב הכיתתי הדיגיטלי קישורים לקורסים מקוונים, לסרטונים של "עשה זאת בעצמך" (DIY), ועוד מגוון אפשרויות ללמידה עצמית ומהירה – דברים שניתן ללמוד בפחות משעה. 

כל אחד ואחת מהתלמידים יכול/ה לבחור משהו ללמוד ולהתמחות בו, ובמהלך השבוע הם מכינים בזמנם שלהם תוצר שמייצג את הלמידה שבחרו.

לקראת סוף השבוע, למשל ביום חמישי בסוף היום, עורכים פעילות "כישרונות צעירים" חגיגית במרחב הדיגיטלי הסינכרוני הכיתתי (כגון זום), ובה כל תלמיד ותלמידה מספרים מה בחרו ללמוד השבוע ומציגים את תוצר יישום הלמידה שלהם.

(מבוסס על פעילות בבית הספר הייטק היי, חולון)

אפשר גם ליצור תערוכה וירטואלית באמצעות Emaze, שבה כל תלמיד/ה מקבל/ת "חדר" או קיר בתערוכה, כדי להציג את הכישרון שבחר/ה להדגים השבוע. ראו לדוגמה: תערוכת מורים יזמים במחוז תל אביב, "השקפה" והקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, יוני 2020.

טיפים

טיפים

מומלץ לאפשר בחירה בצורה הדרגתית. למשל, במשימה ראשונה לאפשר לתלמידים בחירה רק בסוג התוצר, בשנייה לאפשר גם בחירה עם מי לבצע את המשימה, בשלישית לאפשר גם בחירה איפה לעבוד, מתי וכדומה. 

כדאי לאפשר לתלמידים לשתף בהעדפות אישיות ולבחור גם  במשימות חברתיות כגון תכנון הפסקה פעילה, פעילות התנדבותית, בחירת תפקיד בכיתה.

ניתן לבנות טבלת העדפות שתתייחס להיבטים כמו – איזו תחנה ארצה להפעיל בהפסקה הפעילה? עם מי? אלו כיתות ארצה להפעיל? ראו: תפקיד לכל תלמיד – הפסקה פעילה

אחלה שיעור
הכנתם לכיתה שיעור
מקורי ומעניין?
אל תשמרו אותו לעצמכם.
שתפו אותנו!
המרחב הפדגוגי

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

תכנון משימות לתומכי הוראה
עבודה עם מבוגר/ת או חונכ/ת נוספ/ת באותו חלל, מסייעת בפיתוח תרבות של שיתוף. היא מזמנת למורה אפשרות להתבונן מחדש על ההוראה ועל שיקולי הדעת שבבסיסה ולספק מענה מ...
משוב מקדם למידה - מתן משוב מילולי בסיוע תמונה
ייעול התהליך של הכנת משוב מקדם למידה מותאם אישית לכל תלמיד ותלמידה, כדי לסייע לתהליכי הוראה, למידה והערכה.
ייצוג המידע או הידע בדרכים מגוונות
האתגר לייצג ידע בצורה אחרת או בדרך הבעה שונה מזו שבה למדנו אותו, מחייב את הלומדים לעבד אותו ואת היחסים בין מרכיביו לעומק, ומשפר את ההבנה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.