דלג אל

שותפות לומדים בתהליך ההערכה: בחירת כלי ההערכה, הערכה עצמית והערכת עמיתים

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     הערכה ומשוב

מטרה

פיתוח היכולת של תלמידים להיות שותפים פעילים בבחירת כלי הערכה מתוך מגוון כלים חלופיים, והרחבת ההתנסות שלהם בהערכת הלמידה שלהם ושל עמיתיהם.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

שותפות תלמידים בתהליכי ההערכה היא שם כולל המאגד בתוכו מספר פרקטיקות העומדות בבסיסה של תפיסת "הערכה לשם למידה" (הל"ל) הכוללת:

פרקטיקות אלו קשורות בגישות התופסות את הלומד כפעיל בתהליך הלמידה וכשותף בתהליך ההערכה.

כל אחת מהפרקטיקות הללו ניתנת ליישום בהתייחס לתוצרים, לתהליכי הלמידה, וגם ללמידה מרחוק.
הכנת תלקיט (פורטפוליו), מאפשרת להציג את הפרקטיקות הללו יחדיו.

המשותף לפרקטיקות אלו הוא שימוש בעדויות של התלמידים עצמם על מה שהם עושים, אומרים או כותבים. עדויות אלו מאפשרות להסיק מה התלמידים מבינים, יודעים, מרגישים או חושבים.

יש לשים לב שהערכה עצמית והערכת עמיתים תהינה לרוב "רכות": מכוונות להערכה מעצבת, באווירה מכבדת ומקדמת, ויתמקדו במאפיינים של התוצר ולא במתן ציון, כדי למנוע הטיות ויצירת מתח בין התלמידים.

תרבות למידה כיתתית המבוססת על ערכים של כבוד הדדי, דיאלוגיות, העצמה, הוגנות, עזרה הדדית, סובלנות לטעויות ולקשיים, שונות וגיוון – היא תנאי מקדים על מנת ליישם שותפות מיטבית של הלומדים בתהליך ההערכה. בנוסף, שותפות לומדים בהערכה היא הזדמנות לחיזוק מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות תוך אישיות ומיומנויות בין אישיות.

ראו גם את הפרקטיקה: מתן מגוון אפשרויות לבחירת התלמיד/ה

מהלך: הערכה עצמית והערכת עמיתים

הערכה עצמית והערכת עמיתים יכולות להתבצע במספר דרכים וניתן לחלק אותן לשני נושאים עיקריים:

 • הערכת הביצוע במשימת תוכן לימודי (ידע)
 • הערכה של כישורי למידה אישיים וחברתיים (מיומנויות)

מומלץ להתחיל בהערכה עצמית ומשם להתקדם להערכת עמיתים וליישם זאת בזמנים שונים לאורך השנה, ולא רק לפני אספות הורים או לקראת פגישות מורה-תלמיד/ה.

חשוב לנהל שיח עם התלמידים על המשימה ועל ערכו של משוב מקדם למידה, למשל על ידי התייחסות לשאלות כגון:

 • מהם מאפייניה של משימה טובה?
 • אילו כישורי למידה באים לידי ביטוי בעבודה שעשינו?
 • מה מאפיין משוב שיקדם את הלמידה שלי או של חבריי?

כדאי להתחיל בהערכת משימה על בסיס מחוון שנכתב על ידי המורה הכולל קריטריונים ברורים, ורק אחר כך לעבור לשלב של בניית מחוון בשיתוף הלומדים.

 1. הערכה עצמית
 • שלב ראשון: מחוון
  בשלב הראשון התלמידים יעריכו את ביצועיהם במשימה בעזרת המחוון (מחוון כתוב שניתן להם או מחוון שהיו שותפים לכתיבתו). התלמידים יבדקו באיזו רמת ביצוע ביצעו את המשימה ויסמנו את רמת הביצוע שלהם בכל קריטריון במחוון. מומלץ להגדיר במחוון מספר רמות ביצוע כגון: בתחילת הדרך; קרוב ליעד או בדרך אל היעד; השיג את היעד. המחוון יכלול תיאור מה יבצע/תבצע התלמיד/ה בכל רמת ביצוע על מנת להשיגה.
 • שלב שני: משוב
  בשלב זה התלמידים יכתבו לעצמם משוב מילולי המכיל התייחסות לשלושה היבטים:
  • נקודות לשימור: קריטריונים במחוון שבהם רמת הביצוע דורגה על ידם ברמה גבוהה
  • נקודות לשיפור: קריטריונים במחוון שבהם רמת הביצוע דורגה על ידם ברמה בינונית-נמוכה
  • הצעות: רעיונות מעשיים כיצד לשפר את הביצוע בהסתמך על רמת הביצוע הגבוהה לאותו קריטריון במחוון.

ראו לדוגמה: הערכה עצמית של תלמיד

 1. הערכת עמיתים
 • משוב לחבר/ה על בסיס המחוון
  בעזרת המחוון, התלמידים יעריכו את אופן ביצוע המשימה על ידי חבריהם.
  התלמידים יכתבו לחבריהם משוב על בסיס המחוון להערכת המשימה, המכיל התייחסות לשלושת ההיבטים שתוארו לעיל: נקודות לשימור, נקודות לשיפור והצעות כיצד ניתן לשפר את הביצוע.
 • שיח בזוגות
  התלמידים ישבו בזוגות ויסבירו לחבריהם את ההערכה שנתנו להם, בעזרת המשוב הכתוב. מקבלי המשוב יגיבו על המשוב שקיבלו מחבריהם.
 • אפשרות לשיפור
  התלמידים יקבלו אפשרות לשפר את הביצוע שלהם בעקבות ההערכה שקיבלו מחבריהם.

מה נראה בכיתה?

 • תלמידים בוחרים בכלי ההערכה התואם את העדפותיהם.
 • תלמידים שותפים בבניית מחוון המשקף את הידע והמיומנויות שנדרשו לביצוע המשימה.
 • תלמידים בודקים משימות או מבחנים של תלמידים אחרים בכיתה בעזרת מחוון.
 • תלמידים לומדים איך לבקש משוב ואיך לתת משוב בונה (ראו גם: משוב מקדם למידה לחברים)
 • בכיתה דנים בשגיאות אופייניות במבחנים או בעבודות.
 • בכיתה דנים במאפיינים של עבודה או משימה טובה.
 • תלמידים משכתבים ומשפרים את משימותיהם בעקבות משוב מעמיתים.

עוד רעיון - הערכה פתוחה

עוד רעיון - הערכה פתוחה

אפשר לתת לתלמידים לקיים הערכה פתוחה, שבה אין מחוון או קריטריונים מוגדרים מראש. מומלץ לעשות זאת רק כשהמשימה ברורה או בסיסית, כשהכיתה מנוסה בהערכה עצמית, או כשהמורה סבור/ה שהקריטריונים יפריעו להעלאת רשמים והערכות אינטואיטיביים.

עוד רעיון - ליסודי: הערכה עצמית בגלגל תלמידאות

עוד רעיון - ליסודי: הערכה עצמית בגלגל תלמידאות
 1. מילוי הגלגל
  התלמיד/ה מקבל/ת את גלגל התלמידאות, ומסמנ/ת על הסקאלה: איך אני מעריכ/ה את עצמי (בהקשר לכל תפקוד).
  הסימונים על הגלגל משקפים עד כמה קיימת מודעות עצמית לתלמידים על התפקוד שלהם, מה הם המקומות בהם הם חזקים ומהם המקומות שעליהם להמשיך להשתפר בהם להערכתם.
  המורה מלווה את התלמיד/ה במהלך המילוי והסימון.
 2. שיח רפלקטיבי
  לאחר מילוי הגלגל, נקיים שיח אישי  עם כל תלמיד/ה למתן משוב על האופן שבו כל אחד ואחת מהם העריכ/ה את התפקודים השונים.

ראו גם: שאלות לדוגמה לניהול השיח האישי

 • חשוב לשקף את התחומים שהתלמידים חזקים בהם ולשבח אותם על כך.
 • אם יש תפקוד שבו ההערכה העצמית של התלמיד/ה שגויה באופן בולט לדעת המורה (לחיוב או לשלילה), חשוב לשקף זאת ולבחון מדוע זה כך.
 • ניתן לבחור תפקוד אחד או שניים שבהם התלמיד סימן לעצמו "הערכה" נמוכה, ולבנות יחד תוכנית עם פעולות שיוכל לעשות כדי להשתפר בתפקוד זה. חשוב שתוכנית כזאת תכלול לוחות זמנים לטווח הקצר, לטובת מעקב והמשך מתן חיזוקים חיוביים, וגם לוחות זמנים לטווח הארוך כדי שהתלמידים יבינו שהם נכנסים לתהליך עבודה מתמשך שבסיומו הם ישיגו תוצאה ממשית.
 1. סגירת מעגל 
 • לאחר תקופה מסוימת שהחלטנו עליה, נותנים לתלמיד/ה את גלגל התלמידאות להערכה חוזרת, ובודקים האם הסימון השתנה ובאילו תפקודים. 
 • מקיימים שוב שיח אישי עם כל תלמיד/ה ומתייחסים לשינויים בהערכה העצמית. משקפים את היעדים שבהם קיימת מגמת שיפור והצלחה, ומעודדים שוב לתכנן יעדים שבהם עוד ניתן להשתפר ולהתקדם. 
 • טיפ: ניתן להשתמש בכלי זה גם בשיח עם ההורים בימי הורים, ובשיח בין המחנכ/ת למורים המקצועיים בישיבות פרט בבית הספר וכדומה.

(מבוסס על כלי שפותח בביה"ס יודפת, נוף הגליל)

דוגמה נוספת:

אפשר גם - חברים מבקרים (Critical Friends)

אפשר גם - חברים מבקרים (Critical Friends)

המתודה Critical Friends מציעה תהליך מובנה שבאמצעותו תלמיד/ה או קבוצת תלמידים יכולים לקבל משוב בונה מעמיתיהם כאשר הם עוסקים בתהליך למידה המוביל לתוצר (למשל בלמידה מבוססת פרויקטים).

מטרת המשוב אינה להיות שיפוטיים או לתת ציון מספרי או מדרג אחר, אלא לאפשר למציגים לשתף את התקדמותם ולקבל משוב עליה, במטרה להעמיק ולשפר את הלמידה ולקדם את המשך העשייה בפרויקט.

השימוש במתודה מאפשר לחזק מיומנויות של המאה ה-21 כגון תקשורת, חשיבה ביקורתית ויצירתיות.

ראו בהרחבה: הערכת עמיתים במתודת Critical Friends, רשת אמי"ת

אפשר גם - הערכת עמיתים בסביבה דיגיטלית

אפשר גם - הערכת עמיתים בסביבה דיגיטלית

שימוש בכלים דיגיטליים להערכת עמיתים מאפשר לבצע בו-זמנית העלאת טיעונים והערכתם על ידי כל תלמידי הכיתה. הסביבה הדיגיטלית מאפשרת ארגון של הקריטריונים להערכה והצגה מסודרת ומובנית של ההערכה. לדוגמה:

טיפים

טיפים

כדאי להתייחס להטרוגניות בכיתה ולבחון כיצד לנצלה לטובת הערכת העמיתים כך שילדים שונים יתנו משוב מתוך העמדה הייחודית שלהם. למשל: תלמידים חזקים בתחומי האומנות והעיצוב יכולים לתת משוב שיתייחס להיבטים הוויזואליים של התוצר או הפרזנטציה.

חשוב ליצור קשרי משוב בין תלמידים מרמות שונות ולטפח אקלים שתומך במשוב הדדי. לפעמים דווקא שאלות של תלמיד שנחשב "חלש" במקצוע מסוים, עשויות לשמש משוב בעל ערך לתלמיד "חזק".

לתלמידים בכיתות הנמוכות ניתן להשתמש במחוון עם סמלים או צבעים.

מומלץ לשים לב להיבטים רגשיים סביב נתינה וקבלה של משוב מכל סוג.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

הצגת קריטריונים להערכה בתחילת פרק הלימוד
כשתלמידים יודעים בתחילת פרק הלימוד את הקריטריונים שלפיהם יוערכו בסופו, הם מבינים טוב יותר את שנדרש מהם. הבנה זו מגייסת את המוטיבציה שלהם ועוזרת להם לכוון את ...
אתיקה בשימוש בבינה מלאכותית בכתיבת עבודות
לטפח את מסוגלותם של התלמידים והתלמידות להשתמש באופן אתי ומוסרי ביישומי בינה מלאכותית בעת ביצוע מטלות לימודיות.
הערכות ביניים של החומר הנלמד בכיתה
הערכה מעצבת פירושה שאין לחכות להערכה המסכמת של פרק הלימוד כדי לקבל תמונת מצב על התקדמות התלמידים – אלא לקיים מדידות ביניים שיתנו למורה ולתלמידים תמונה עדכנית...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.