דלג אל

למידה שיתופית

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     פיתוח מיומנויות

מטרה

פיתוח מסוגלות של התלמידים לשיתופיות בעולם גלובלי, דינמי ושיתופי.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

למידה שיתופית היא תהליך בו חוברים שני תלמידים או יותר לעבודה שיש לה תוצר שיתופי. היא יכולה להתקיים במרחב פיזי (כיתה, חצר), או במרחב מקוון (סביבת למידה דיגיטלית). כאן נתמקד בעיקר בלמידה שיתופית במרחב הפיזי הבית ספרי.

ללמידה שיתופית במרחב המקוון ראו את הפרקטיקות: למידה מקוונת בקהילות שיתופיות בין בתי ספר ; למידה עצמאית ושיתופית ברשת

במהלך למידה שיתופית הלומדים מפתחים מיומנויות כגון שבירת משימות מורכבות לחלקים, תכנון וניהול זמן, חידוד ההבנה באמצעות דיון והסבר, מתן וקבלת משוב, ביטוי עמדות מנוגדות, לקיחת אחריות, סיגול דפוסי תקשורת חיוביים ועוד. מיומנויות אלה נדרשות להשתלבות בשוק העבודה הגלובלי המשתנה תדיר, ויכולות לתרום גם לשכלול כישורי הלמידה העצמאית של התלמידים.

שיתוף פעולה בקבוצה

1. הקניית מושגים
נערוך מפגש מקדים שבו נציג את נושא הלימוד ונלמד מושגים מרכזיים.

 • למשל: גילוי ארצות – מגלי ארצות מפורסמים, כיצד אורגנו המסעות, כמה זמן נמשכו, באילו אמצעי תחבורה השתמשו, מה אכלו במסע, פער בין התכנון המקורי לתוצאות וכדומה.
 • הערה: אם משתמשים בשיטת הג'יקסו או בלמידה בחברותא, אפשר לוותר על שלב המפגש המקדים ולהתחיל ישר בפעילות בקבוצות/זוגות, מכיוון שבשיטות למידה אלו הקניית מושגי היסוד נעשית בקבוצות עצמן.

2. קביעת כללים
נחלק את התלמידים לקבוצות של 5-4 ונקנה או נקבע יחד עם התלמידים מספר כללים לשיח הקבוצתי, למשל:

 • כלל חברי הקבוצה יישמעו בשיח.
 • התלמידים יתייחסו האחד לדברי השני.
 • השיח לא יהיה שיפוטי.
 • כדאי לשמור על קשר עין ועל טון דיבור נמוך במהלך העבודה השיתופית בקבוצה.

3. עבודה אישית
נציג את המשימה הקבוצתית הקשורה לנושא שלמדנו. נקציב תחילה זמן מוגדר שבו כל תלמיד/ה עובד/ת לבד על מנת לגבש הצעה לגבי אופן השלמת המשימה.

למשל: משימות אפשריות לנושא גילוי ארצות – 

 • דמיינו שאתם מגלי ארצות ותכננו את המסע שלכם.
 • הציעו דרכים לשימור מזון במהלך המסע הארוך.
 • השוו בין המסעות של שני מגלי ארצות שלמדנו עליהם.

4. עבודה קבוצתית
התלמידים יציגו לקבוצה את הצעותיהם ויחליטו כיצד להשלים את המשימה.
אם יש חילוקי דעות, רצוי לבטא את הדברים באופן ענייני במשפטים כגון: "אני חושב/ת שמה שאת/ה אומר/ת לא נכון... לדעתי... הסיבה היא.."

נעודד את התלמידים להיזכר במה שלמדנו ולשלב את הידע הקודם בפתרון שלהם, וכן לשלב את ההצעות והדעות של כל חברי הקבוצה.

5. תתי-משימות
אם המשימה מורכבת, נציע לתלמידים להגדיר תתי משימות ולחלק אותן ביניהם,
תוך הקפדה על חלוקה הוגנת שלוקחת בחשבון את הכישורים והחוזקות של כל אחד ואחת מהם, וגם את הצורך של כל אחד להרגיש שתרם להשלמת המשימה.

כדי שלכל משתתפ/ת יהיה תפקיד, אפשר להיעזר בששת כובעי החשיבה. או להשתמש בכלי – פאזל השותפות (ראו להלן)

6. סיכום במליאה
בסיום הפעילות נחזור למליאה וכל קבוצה תציג את התוצר או הפתרון שלה.
נבקש מהקבוצות להתייחס גם לתהליך הקבוצתי, לחלוקת התפקידים ולתובנות שלהם משיתוף הפעולה.

ראו גם:

למידה בחברותא

חברותא היא צורת למידה שיתופית בית-מדרשית בת מאות שנים, שמטרתה לערוך לימוד עצמי בזוגות תוך שיח משותף סביב טקסט. דרך למידה שיתופית זו כוללת התנסות, תהייה, טעייה וחיפוש דרך, המתנהלת עם שותף או עם שותפים שתפקידם לחדד, להאיר, או לערער על ההבנה המתפתחת תוך כדי דיאלוג משותף.

השלבים המומלצים ללמידה בחברותא:

 1. פתיח במעגל שיח
  הצגה קצרה של תוכן המפגש, רצוי באמצעות מעורר שיח כגון משחק, סרטון, היגדים, תמונות, שיר וכדומה.
 2. לימוד בחברותא
  למידה בזוגות או עד שישה משתתפים, כדי לזמן העמקה והרחבה דרך קריאה משותפת של הטקסט, תוך שהמורה מסתובב/ת בין הלומדים ומעודד/ת הצגת שאלות, מתן פרשנויות, הבעת עמדות וכו'.
 3. אסיף
  סגירת המפגש במעגל שיח של שיתוף: התבוננות עצמית וקבוצתית על הלמידה, והעלאת חוויות למידה ותובנות מהחברותות השונות.

ראו בהרחבה: הוראה ולמידה בחברותא (אוגדן כיוונים); הוראה ולמידה בחברותא (נתיבים להוראה משמעותית).

למידה דרך משחק

כאשר שני תלמידם או יותר משחקים יחד במשחק רשת או במשחק מסוג אחר, וכאשר יש להם מטרה משותפת שעליהם להשיג באמצעות המשחק, מתרחשת למידה שיתופית מיטבית.

ראו גם בפרקטיקה: למידה באמצעות משחק
וראו גם: למידה בתחום המדעים בפלטפורמה משחקית שיתופית מרובת משתתפים – שורדים וקיימים: יוריקה וורלד.
לתרגול עבודה משותפת באמצעות משחק ראו גם:
משחק הזברה

למידת חקר

בלמידה בדרך החקר תלמידים מונחים להציב שאלות, לאסוף ולנתח נתונים ולבנות טיעונים המבוססים על ראיות. כאשר החקר נעשה בדרך של למידה שיתופית, התלמידים עוסקים יחד בתהליך של איתור וניסוח בעיות, העברת ביקורת על ניסויים ומחקרים, זיהוי אפשרויות שונות לפתרון בעיות ועוד.

ראו: נתיבים להוראה משמעותית: הוראה ולמידה בדרך החקר

למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

למידה מבוססת פרויקטים יוצאת מנקודת הנחה שקיימים נושא או שאלה שיש לחקור וללמוד, תהליך הבא לידי מימוש והצגה בתוצר, שצריך להיות משמעותי לאדם ולעולם. הפרויקט הוא התהליך כולו שמּונע מתאריך יעד להגשת התוצר ולהצגתו, והוא מביא לידי ביטוי את הלמידה שהתרחשה במהלכו, כמו גם את המיומנויות והרגלי הלמידה שנרכשו במהלך העבודה על הפרויקט. למידה מסוג זה מתאימה מאוד לעבודה שיתופית.

ראו: נתיבים להוראה משמעותית: PBL ; הייטקתון: פרויקטים בלמידה מרחוק בתקופת הקורונה, הייטק היי חולון

עוד רעיון - למידה רב-תחומית במרחב פתוח ושיתופי

עוד רעיון

שתי כיתות מתאספות ללמידה במרחב פתוח אחד, עם שלושה מורים מדיסציפלינות שונות. התלמידים חוקרים בקבוצות נושאים מתחומי ידע שונים, במטרה לבנות תמונה שלמה מהידע המשותף.

באופן כזה נוצרים שני מעגלי שיתופיות:

 1. שיתופיות בין צוותי המקצוע: מורים מתחומי דעת שונים יוצרים יחד סילבוס להוראה רב-תחומית.
  בצוותים שבהם רמת השיתופיות גבוהה, ההכנה והעברת השיעורים מתקיימות בו-זמנית על ידי שלושת המורים. בצוותים ברמת שיתופיות נמוכה, בכל שבוע איש צוות אחר מקבל על עצמו את האחריות להוראת היחידה, ושני המורים האחרים משמשים כמתווכים וכמלווים.
 2. שיתופיות בין התלמידים: ההוראה הרב-תחומית מעודדת למידה חוקרת וסקרנית ומתבצעת בפועל בעבודה בצוותי תלמידים הפועלים, חוקרים ומפיקים תוצרי למידה יחד.

ראו יוזמה בישיבה התיכונית גבעת שמואל: משיב הרוח

עוד רעיון - איים בזרם

עוד רעיון - איים בזרם
 1. סידור הכיתה
  כאשר אנחנו מתכננים שיעור של למידה שיתופית, נארגן מראש את הכיתה בצורת "איים" קטנים במרחב. סידור השולחנות והכיסאות באופן כזה מבהיר לתלמידים מרגע כניסתם לכיתה, מה מצופה מהם. בנוסף, סידור כזה מסייע להפחית את הרעש ומעודד אינטראקציה קרובה ואינטימית בין חברי הקבוצה.
 2. מה המורה עושה?
  בזמן שהתלמידים עובדים בקבוצות, המורה לא עומד/ת במקום קבוע אחד ליד הלוח, אלא "שוחה בזרם" שבין האיים – מציע/ה עזרה לקבוצות שזקוקות להכוונה, מתבוננ/ת, מקשיב/ה, מעודד/ת, ובמידת הצורך דואג/ת לשתף ילדים שנראים פעילים פחות בקבוצתם ועוזר/ת בפתרון קונפליקטים.
 3. אדום/ירוק
  המורה יכול/ה לחלק לקבוצות התלמידים שני כרטיסים, האחד ירוק והשני אדום. קבוצה שזקוקה למורה מניפה את הכרטיס האדום, וקבוצה שסיימה את השלב מרימה כרטיס ירוק וכך המורה יודע/ת מה מצבה של כל קבוצה והאם ניתן להתקדם למשימות לימודיות חדשות.

עוד רעיון - פאזל השותפות: אחריות אישית ושווה

עוד רעיון - פאזל השותפות: אחריות אישית ושווה

אחת הכשירויות הנדרשות לשם למידה שיתופית מוצלחת, היא היכולת לקחת אחריות אישית בתוך העבודה המשותפת. לשם קידום כשירות זו, כאשר אנחנו נותנים משימה קבוצתית בכל נושא שהוא, נוכל להיעזר בפאזל קבוצתי שיוצר נראות גלויה לעובדה שלכל משתתפ/ת בקבוצה יש אחריות שווה להשלמת המשימה הקבוצתית – הפאזל לא יהיה שלם אם מישהו לא ישלים את חלקו.

1. חלוקת העבודה הקבוצתית לתתי משימות
כהכנה, נחשוב כיצד לחלק את העבודה הקבוצתית לתתי משימות דומות בהיקפן, כך שכל אחד מהתלמידים יישא באחריות להצלחת המשימה הקבוצתית וחלוקת האחריות תהיה הוגנת. בעבודה עם תלמידים בוגרים, ניתן לשתף אותם בתהליך החשיבה על חלוקה זו. 

2. פאזל משותף
נכין לכל קבוצה פאזל מקרטון. על צידו האחד נדפיס את ההנחיות למשימה הקבוצתית הכוללת. מספר החלקים בפאזל יהיה כמספר חברי הקבוצה. התלמידים יחלקו ביניהם את חלקי הפאזל, ונבקש מכל תלמיד/ה לפרט על גב אחד החלקים:

 • שם
 • תת המשימה שלי
 • תכנון תהליך העבודה האישי
 • איזו עזרה אצטרך מחבריי לקבוצה, כדי להשלים את החלק שלי?

3. ניטור ההתקדמות במשימה
נקבע לתלמידים פגישות עבודה, בהן עליהם לנטר את ההתקדמות שלהם במשימה כמכלול, לצד מחויבותם להשלים את תת-המשימה האישית של כל אחד מהם. נעודד את התלמידים להקפיד על כך שכל אחד ואחת יתרום את חלקו, גם אם בצורה שונה ויצירתית המותאמת ליכולות האישיות, ובלבד שיצליחו להשלים את הפאזל הקבוצתי יחד. 

דוגמה מתחום דעת: שפה

 • כל תלמיד/ה בקבוצה מקבל/ת חלק מסיפור או שיר. 
 • כל תלמיד/ה מקריא/ה את החלק שקיבל/ה, ויחד התלמידים צריכים למלא טבלה של התבנית הסיפורית ובה לנסות לסדר את תוכן הסיפור מתחילתו ועד סופו. 
 • נותנים לקבוצה משימות נוספות כגון איתור פעלים, שמות עצם ושמות תואר בטקסט, כשכל ילד/ה מקבל/ת אחריות על חלק מהמשימה. 
 • הקבוצה צריכה לכתוב סיפור חדש מהמילים שמצאו, כשגם במשימה זו יש חלוקת תפקידים: תלמיד/ה אחראי/ת על התבנית הסיפורית, תלמיד/ה העוקב/ת אחרי השימוש במילים או בפעלים בסיפור החדש ועוד.

(מבוסס על כלי שהוצג במחקר שנערך על ידי חברת ERI עבור אדוות הוגנות)

אפשר גם - הובלת עיוור

אפשר גם - הובלת עיוור

אם הכיתה אינה מנוסה בלמידה שיתופית בקבוצות, כדאי לקיים פעילות מקדימה ליצירת אמון לקראת העבודה המשותפת. כדי לעודד פיתוח של יחסי אמון וכבוד הדדי, אפשר להיעזר בתרגילים כגון הובלת עיוור (Blind walk) –

 1. התלמידים מתחלקים לזוגות ותלמיד אחד מוביל את חברו מכוסה העיניים בין מכשולים שונים,
  תחילה כאשר הוא נותן לו יד ומלווה אותו.
 2. בהמשך ננחה את ה"מובילים" לבצע את המשימה ללא מגע פיזי אלא רק באמצעות הנחיות מילוליות.
 3. נחליף תפקידים בין מוביל ל"עיוור" ונחזור על שני השלבים.
 4. נחליף זוגות ונחזור על התהליך כנ"ל.
 5. לסיום נקיים שיח רפלקטיבי סביב השאלות:
 • איך היה להיות עיוור? ולהיות מוביל?
 • איך הרגשתם בזמן התרגיל?
 • מי רצה להתנדב? מי חשש להפקיד עצמו בידי השאר? מדוע?
 • מה נדרש מכל אחד מאיתנו, כדי להצליח במשחק?
 • מה נדרש כדי שנוכל לסמוך אחד על השני?
 • מה ההבדל בין הובלה יד-ביד לבין הנחיה מילולית?
 • מה קרה כשהחלפנו זוגות?

הערה: מומלץ לקיים את הפעילות הזו בחצר בית הספר, במסדרון או בחלל פתוח, כדי לאפשר תנועה חופשית במרחב לכל זוגות ה"עיוורים" והמובילים.

אפשר גם - שיח חקרני

אפשר גם - שיח חקרני

שיח חקרני (Exploratory Talk) מייצר מפגש ביקורתי-אך-בונה עם רעיונותיהם של אחרים. בכוחו לקדם מיומנויות שיח ותקשורת הנדרשות לשם למידה שיתופית. את הכלי של שיח חקרני ניישם דרך שלושה שלבים:

 1. גירוי לשיחה
  נציג בפני התלמידים גירוי לדיון, כזה שבכוחו לעורר מגוון תגובות ודעות. זו עשויה להיות בעיה מחיי היומיום, וכדאי לבחור מקרים שיכולים להתרחש בתחום החברתי בכיתה. למשל:
 • מורה שואל/ת על מעשה מסוים של חבר/ה – האם לשקר או לספר ("להלשין")?
 • הבריון של הכיתה נעלב מביקורת שלך – האם "מגיע לו" או שיש להתנצל?

לחילופין אפשר להעלות דילמה מוסרית כללית (מגוון דוגמאות המתאימות להוראת ילדים ונוער בתחומי דעת שונים ניתן למצוא כאן (מנהל חברה ונוער) ו-כאן (אוניברסיטת בר אילן).
ראו גם הפרקטיקה: דיון דילמה

 1. פעילות חקרנית לגיבוש עמדות שונות
  כדי לעודד את התלמידים לגבש עמדות מגוונות אודות נושא השיחה, נשתמש בפעילות חקרנית. להלן כמה דוגמאות אפשריות:
 • המחזת המקרה ומשחק תפקידים של הדמויות השונות
 • עריכת דיבייט בעד ונגד
 • "מועדון מאמרים": קריאת מאמרים שמביעים עמדות שונות בסוגיה
 • בדיקה אמפירית דרך קיום סקר או ראיונות
 1. דיון ביקורתי ובונה
  עם הדעות המגוונות שגיבשו, נוכל לנהל דיון במליאה. נבסס אותו על כמה כללי יסוד:
 • יש לבטא דעה מנומקת
 • יש להקשיב ולכבד דעות של אחרים
 • נגיב עם מחשבות משלנו או עם ביקורת בונה

(מבוסס על כלי שהוצג במחקר שנערך על ידי חברת ERI עבור אדוות הוגנות)

אפשר גם - דוגמאות מתחומי דעת

אפשר גם - דוגמאות מתחומי דעת

בבית הספר יוספטל במגדל העמק, בכל יום מתקיים שיעור אחד לפחות שבו הכיתה עובדת במבנה של קבוצות הטרוגניות. תחום הדעת שבו עוסקות הקבוצות משתנה בכל פעם. להלן דוגמאות למשימות שיתופיות שניתנו לקבוצות במספר תחומים:         

 • חשבון: הכנת תקציב משפחתי. כל ילד/ה בקבוצה מייצג/ת מישהו מבני המשפחה על הצרכים והרצונות שלו, ונדרש/ת לתמחר אותם ואז להשתתף בדיון הקבוצתי לקביעת התקציב המשפחתי. פעילות נוספת: הכנת משחקים ללימוד ולתרגול נושאים שנלמדו.
 • יום הולדת למדינה: כתיבת המלצות לפעילויות במקומות בארץ, על סמך הניסיון של חברי הקבוצה.  
 • תנ"ך: כתיבת יומן מסע משותף או הכנת מחזה על בסיס סיפורים מקראיים שנלמדו בכיתה.
 • שפה: כתיבת תוצרים כגון סיפור, הזמנה וכד' על ידי כל חברי הקבוצה יחד.
 • מולדת: סימולציית דיון וכתיבת אמנה של הקבוצה בסיטואציות היסטוריות, כללים להקמת יישוב ועוד. 

(מתוך: חינוך הטרוגני, עמ' 88)

אפשר גם - שיתופיות בלמידה מקוונת סינכרונית

אפשר גם - שיתופיות בלמידה מקוונת סינכרונית

גם בלמידה מרחוק אפשר לקיים למידה שיתופית בקבוצות, ואף להעצים את התלמידים על ידי כך שניתן להם להוביל את המפגשים בכוחות עצמם, ללא ליווי צמוד של מורה.

 1. חלוקה לקבוצות
  מחלקים את הכיתה לקבוצות של 4-3 תלמידים, ובוחרים תלמיד/ה חזק/ה להובלת כל קבוצת למידה.
 2. הנחיית המובילים
  נקבע פגישה מקדימה במרחב הדיגיטלי עם המובילים, נשוחח איתם על תפקידם כמובילי קבוצות, ננסח יחד עקרונות להובלת הקבוצה ונוודא שהם מבינים מהי המשימה הלימודית של המפגש. נבדוק שכל המובילים יודעים כיצד לזמן פגישה ולשתף מסך.
 3. קיום המפגש
  התלמידים ייפגשו בזמן שנקבע במרחב הדיגיטלי, וינהלו את הלמידה בעצמם. נדאג להגדיר גם את עצמנו כמנחים של המפגש (Host), כדי שנוכל להיכנס ולהתרשם מהלמידה בקבוצות, לברר אם זקוקים לעזרה וכד'.  
 4. רפלקציה
  לאחר הלמידה מומלץ לקיים תהליך של רפלקציה כדי לשמוע איך הייתה לתלמידים החוויה של עבודה בקבוצות במרחב הדיגיטלי. ניתן לשאול את התלמידים מי ירצה להוביל קבוצה בפעם הבאה ולעודד תלמידים נוספים להיענות לאתגר.
 5. הערכה
  התלמידים יגישו תוצרים קבוצתיים בפלטפורמות שיתופיות כגון מצגת שיתופית, לוח פדלט וכדומה. ההערכה תתייחס לקבוצה כולה ולא ליחידים מתוכה.

(מבוסס על פעילות בבית הספר תל"י גאולים)

הערה: לאחר שהתלמידים כבר מנוסים בלמידה מקוונת שיתופית מסוג זה בכיתה, אפשר לנסות להתקדם איתם גם ללמידה כזו שדורשת שיתוף פעולה עם תלמידים מבתי ספר אחרים.
ראו את הפרקטיקה: למידה מקוונת בקהילות שיתופיות בין בתי ספר

טיפים

טיפים

כדאי לעודד את התלמידים לבטא את דעותיהם גם כשהן שונות אלה מאלה,  על מנת לאפשר לכל השותפים להשפיע על התוצר הסופי.

רצוי לתרגל עם התלמידים כיצד ניתן להימנע מקונפליקטים בין-אישיים ולקיים ויכוחים ענייניים. מחקרים מראים שקונפליקטים על רקע אישי פוגעים בשיתוף הפעולה, והם מופחתים על ידי הקשבה והבעת דעה לפני גיבוש החלטות, ניסיון להגיע לפשרה, שילוב רעיונות וחתירה למטרה משותפת.

מומלץ להקפיד על חלוקת המשימה כך שכל תלמיד/ה נושא/ת באחריות אישית להצלחת המשימה הקבוצתית. כך נוודא שלא יתרחש מצב של "בטלה חברתית", שבו המטלה מבוצעת על ידי מעטים או על ידי תלמיד אחד בזמן שאחרים צופים מהצד.

חשוב לייעל את תהליך העבודה בצוותים ולחדד את המטרות ואת הדרך להגיע אליהן. זכרו שמיומנויות בין-אישיות ניתנות ללמידה ולרכישה באופן הדרגתי. נחוצים ידע, זמן ואורך רוח כדי להצליח להטמיע אותן באופן מיטבי.

אפשר לזמן לתלמידים מגוון אפשרויות לשיתוף פעולה וידע גם בכלים דיגיטליים שיתופיים, כדי לפתח את האוריינות הדיגיטלית שלהם. ראו: טכנוגוגיה: קטלוג כלים דיגיטליים לאתגרי למידה מרחוק, ג'וינט אשלים ואגף מו"פ משה"ח – למידה קבוצתית

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

שימוש במארגני ידע
מארגני ידע וחשיבה הם כלים ויזואליים שנועדו להציג ולארגן מידע, ידע ורעיונות באמצעות סמלים ומילים (למשל – חיצים המעידים על סיבתיות)
שיקולי הדעת בתכנון יחידת לימוד
מהם הנושאים המרכזיים של יחידת הלימוד? מי הם התלמידים? מהו הרכב הכיתה? מהם תוצרי הלמידה? ומהו החיבור שלי כמורה לחומר? – איך נתכנן יחידת לימוד שלוקחת בחשבון את...
פיתוח חשיבה ביקורתית בנושאי בריאות
בתחום הבריאות קיימים מיתוסים שונים שחלקם אינם נכונים. כדי להכשיר את התלמידים לקבל החלטות מושכלות בתחום זה, עלינו להקנות להם אסטרטגיות של חשיבה ביקורתית ומיומ...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.