דלג אל

תלקיט (פּוֹרְטְפוֹלְיוֹ)

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     הערכה ומשוב

מטרה

הערכה רב-ממדית וארוכת טווח של תלמידים המאפשרת למורה ולהם לקיים הערכה מעצבת על פני תקופה ממושכת ובכלים מגוונים.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

התלקיט הוא אוסף מכוון של עבודות התלמידים (גמורות או בתהליך), המציג את מאמציהם, התקדמותם והישגיהם בתחום מסוים או בכמה תחומים. אוסף עבודות התלמיד/ה "מספר את הסיפור" של התפתחות הלמידה, צמיחה והישגים לאורך זמן, ומשקף גם את התהליך וגם את תוצרי הלמידה. הפריטים בתלקיט מעידים לא רק על מה שהתלמיד/ה יודע/ת ומסוגל/ת לעשות בהקשר מסוים, אלא הם משקפים גם את התקדמות התלמיד/ה בפרק זמן מסוים ואת מידת ההשקעה שנעשתה בלמידה.

לתלקיט שלושה עקרונות פעולה חשובים:

 1. משקף רצף של תהליך הוראה-למידה-הערכה
 2. במהלך העבודה על התלקיט מתקיים דו-שיח ושיתוף פעולה מתמשך בין המורה לתלמיד/ה
 3. נמצא בבעלות התלמיד/ה

תהליך בניית התלקיט

1. נקבע את המטרה של השימוש בתלקיט. להלן מספר מטרות לדוגמה:

 • מעקב אחר התקדמות התלמיד/ה
 • הערכת המיומנויות והכישורים שרכש/ה
 • הערכת השקעת התלמיד/ה בלמידה
 • הערכת הידע שנרכש

2. נשאל את השאלה, מה אנחנו רוצים שהתלמידים ילמדו או מה אנחנו רוצים שידעו לעשות ביחידת הוראה מסוימת או בתקופת זמן מוגדרת.

ראו גם: שיקולי הדעת בתכנון יחידת לימוד

תיק תוכניות לימודים

פעולות ברמת הכיתה

3. נציג את הרציונל ואת המטרה של התלקיט בפני הכיתה ונדון עם התלמידים בדוגמאות לפריטים שיכולים להכלל בתלקיט, לדוגמה: חומר כתוב, דגמים, מצגות, יומנים, סרטונים וכד'. הדיון יכול להתקיים סביב השאלות:

 • מה נרצה לשקף אודות הלמידה שלנו?
 • אילו סוגי ראיות ישקפו בצורה הטובה ביותר את המטרה לשמה נבנה התלקיט?
 • האם יש לכלול רק את העבודות הטובות ביותר, או רק עבודות שמשקפות התקדמות או את שני הסוגים?
 • האם כדאי לכלול רק עבודות גמורות או גם עבודות שנמצאות בתהליך?

4. נקבע עם התלמידים את אופן ארגון הפריטים שיוכנסו לתלקיט. הציר יכול לשקף רצף כרונולוגי, דרגות איכות, רצף התפתחותי, נושאי לימוד, סוגי תוצרים, סוגי כישורים, סוגי התנסויות ועוד.

5. נגדיר עם התלמידים את פריטי החובה ואת פריטי הרשות שיהיו בתלקיט (דוגמה לתלקיט במתמטיקה).

 • פריטי החובה הם פריטים שכל התלמידים חייבים לשלבם בתלקיט, ותפקידם לספק בסיס משותף להערכה.
 • פריטי הרשות הם פריטים שמאפשרים ביטוי לייחודיות של כל תלמיד/ה.

6. בסיום התהליך ניתן לתלמידים הוראות ברורות בכתב שיכללו התייחסות ל:

 • מה אמורים להציג בתלקיט
 • מהם לוחות הזמנים להגשה
 • אילו מיומנויות יש להדגים

פעולות ברמת התלמיד/ה

7. כל תלמיד/ה בוחר/ת את הפריטים להכנסה לתלקיט. בפעולה של בחירת הפריטים התלמיד/ה לומד/ת להעריך את העבודה שנעשתה ורוכש/ת מיומנויות של בחירת דוגמאות המייצגות את הלמידה. כמו כן העבודה על בניית התלקיט מעבירה לידי התלמיד/ה את האחריות לניהול הלמידה.

8. במהלך התקופה בה נבנה התלקיט התלמידים יבצעו רפלקציה עצמית על המהלכים הלימודיים שלהם.
(ראו גם את הפרקטיקה: שיתוף התלמידים בבניית מחוון או כלי הערכה).

הרפלקציה תבוצע גם ברמת הפריט הבודד – נבקש מהתלמידים לצרף לכל פריט שהם מצרפים לתלקיט, דף הסבר עם הנימוק להוספתו – וגם ברמת התלקיט כולו.

9. נקבע עם התלמידים מועדים לקיום מפגשי מורה-תלמיד/ה. מומלץ לקיים מספר מפגשים כאלה במהלך תקופת העבודה על התלקיט.

10. הערכה ומשוב: מומלץ לקבוע מועדים קבועים בהם פריטים מסוימים ייבדקו ויהוו בסיס לשיח משותף של המורה עם כל תלמיד/ה. רצוי שהמשוב של המורה יהיה מילולי ומפורט.
ראו גם את הפרקטיקה: משוב מקדם למידה

11. בתלקיט ייכללו גם ראיות לכך שהתלמידים מעריכים את עמיתיהם ומתייחסים להערכות של אחרים.
ראו פירוט בפרקטיקה: שותפות לומדים בתהליך ההערכה

עוד רעיון - תלקיט "בראש אחר"

עוד רעיון - תלקיט "בראש אחר"

אפשר לארגן את התלקיט בדרכים יצירתיות ולהשתמש בכלי ביטוי והערכה מגוונים, למשל –

 • אלבום תמונות
 • ערוץ יוטיוב אישי
 • תערוכת אומנות
 • תיק עבודות   

עוד רעיון - תלקיט דיגיטלי

עוד רעיון - תלקיט דיגיטלי

מורים יכולים ללמוד באופן עצמאי בקורס בנושא תלקיט דיגיטלי הכולל מחוונים ומדריכים בנושא התלקיט, רפלקציה ובניית תוצרים בכלים דיגיטליים. כמו כן מציע הקורס הדיגיטלי שלבי עבודה לבניית תלקיט.

 • את הכנת התלקיט ניתן לבצע במרחב דיגיטלי  בסביבת מוודל של משרד החינוך או ב-Google Classroom. המרחב כולל מדריכים מקוונים למורה בהתייחס לתלקיט, למחוונים ולתהליך הרפלקציה.
 • המורים יכולים להתאים את המרחב לצורכי ההוראה-למידה שלהם ולהוסיף מחוונים שונים.
 • המרחב הדיגיטלי כולל תמיכה בתלמיד/ה בתהליך הכנת התלקיט, ומאפשר לתלמידים לאסוף טיוטות ותוצרי למידה.
 • המרחב מזמן כלים לכתיבה במסמכים משותפים, כלים לניהול שיח מקוון בקבוצות דיון, ואמצעים ייעודיים לתהליכי כתיבת הרפלקציה על הלמידה.
 • המרחב מאפשר לתלמידים להחליט בשלבי למידה שונים מה יהיה גלוי למורה ומה חבוי עד להגשת התלקיט!

דוגמאות לתלקיט דיגיטלי במספר סביבות לניהול למידה

הנחיות טכנו-פדגוגיות ליצירת תלקיט בכל אחת מהסביבות הדיגיטליות

אפשר גם

אפשר גם

תערוכת תלקיטים

אחרי סיום הכנת התלקיט, ניתן לקיים תערוכה של התלקיטים כדי להציג אותם לקהל הרחב – מורים אחרים, עמיתים, הורים או כלל קהילת בית הספר.

בהצגת התלקיט, התלמיד/ה לא רק מציג/ה את העבודות לקהל, אלא גם מסביר/ה את תכולת התלקיט ומספר/ת על התהליך ועל אופן בנייתו.  

טיפים

טיפים

רצוי שהתלקיט יכיל משימות המביאות לידי ביטוי כישורים שונים.

מומלץ לשתף גם את ההורים בהערכת תוצרי הילדים.

כדאי לשלב מטלות ביצוע אותנטיות בתלקיט.

חשוב לכלול משימות הכוללות תהליך של שיפור בעקבות משוב ורפלקציה.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

MagicSchool - ארגז עוזרים אישיים ייעודיים לחיסכון בזמן
הקלה בעומס המוטל על מורות ומורים בכל הכרוך בהכנת תכני הוראה, כגון מערכי שיעור ומשימות לימודיות, וכן סיוע בביצוע משימות פדגוגיות נוספות באופן יעיל ומהיר, וכך ...
חשיבה מחשובית
סקראץ', שעת קוד, רובוטיקה, אלגוריתם - רכישת מיומנות של חשיבה מיחשובית היא כמו רכישה של שפה חדשה. איך יכולה השפה החדשה הזו לעזור לנו בפתרון בעיות מחיי היום יום?
אחזור וחיבור לידע קודם
למידה היא תהליך מעגלי שבו אנו מפתחים ומרחיבים את הידע הקודם שלנו, והידע החדש שאנו רוכשים משמש בתורו רקע לשלב הבא. איך ניצור את החיבור בין הידע הקיים לידע החד...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.