דלג אל

שיתוף התלמידים בבניית מחוון או כלי הערכה

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     הערכה ומשוב

מטרה

שיפור אפקטיביות הלמידה והגברת המעורבות והאחריות של תלמידים בלמידה.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

מחוון (Indicator)

מחוון הוא כלי המתאר את דרישות הביצוע המדויקות אליהן מצופים התלמידים להגיע במהלך או בסיום תהליך הלמידה. בכל דרך הערכה (מבחן, עבודה, תוצר מסכם לפרויקט), חיוני להתבסס על מחוון גלוי וידוע לתלמידים.

על המחוון לשקף היטב ובמדויק ככל הניתן את מטרות הלמידה, ולהתייחס לידע, למיומנויות, לערכים ולביצועי ההבנה הנדרשים. למשל: "להיות מסוגל לפתור תרגילי חיבור של מספרים חד-ספרתיים" יהיה חלק ממחוון של יחידת לימוד בחשבון בנושא חיבור, בכיתה א'.

בתחום ההערכה החלופית יש למחוון חשיבות מיוחדת כיוון שבלעדיו לעצם ביצוע התוצר אין חשיבות.
לדוגמה: כשתלמיד/ה מציג/ה נושא בפני הכיתה, המחוון יגדיר מהם המדדים להערכת הפרזנטציה – 

 • מהו היקף החומר שהפרזנטציה הקיפה?
  למשל: התייחסות ל-3 מקורות מידע לפחות.
 • בהירות הטיעון שהוצג
  למשל: האם הטיעון הוסבר בצורה ברורה ומובנת?
 • אופן העברת הדברים
  למשל: שימוש בייצוגים ויזואליים, תמונות, תרשימים ועוד – על פי העניין.

המורה יכול/ה לבנות את המחוון לבד, או לעשות זאת ביחד עם התלמידים.

מהלך: בניית מחוון עם התלמידים 

את הפרקטיקה ניתן ליישם בתחילת יחידת לימוד, במהלכה או בסופה. היא עובדת טוב יותר כשהתלמידים מבינים מהן מטרות יחידת הלימוד ומהם התכנים הנלמדים, ויש להם בסיס לחשיבה כיצד להעריך. 

1. דיון: מטרת הלימוד
נזכיר לתלמידים את מטרות יחידת הלימוד או את הדברים שנלמדו ונקיים דיון קצר בנושא.

2. סיעור מוחות
נזכיר לתלמידים את מטרות יחידת הלימוד או את הדברים שנלמדו ונקיים סיעור מוחות על הקריטריונים להערכה. למשל:

 • עבודת צוות
 • עמידה בלוחות זמנים
 • התייחסות למגוון מקורות מידע
 • שימוש במושגים שנלמדו

כדאי להיעזר בשאלות פתוחות שיעוררו מגוון רעיונות:

 • כיצד ניתן להעריך את מה שלמדנו לדעתכם?
 • איך נוכל לדעת מה באמת למדנו ומה אנחנו יודעים על הנושא לאחר הלימוד?

3. התנסות
אפשרות א: חיבור משימה או מבחן
ניתן לתלמידים לחבר משימה או מבחן שיבטאו את הלמידה שהתרחשה לדעתם, ונקיים דיון סביב השאלה איך הקריטריונים שקבענו בשלב הקודם באים לידי ביטוי במבחן שחיברו – באיזה אופן המבחן מאפשר להם לבטא את הידע, המיומנויות או הערכים שנלמדו?

אפשרות ב: הערכת משימה או מבחן עבר
לחילופין, נציג לתלמידים עבודה, מבחן או מטלה אחרת של תלמיד/ה מהעבר (אמיתי או מבחן שהכנו בעצמנו), ונבקש מהם להעריך את העבודה על ידי מתן ציון או הערכה מילולית.

 • נבקש מהתלמידים להסביר: מה טוב? מה חסר?
 • אם הם נתנו ציון מספרי נמוך מ-100, נוכל לדון בשאלה: מה חסר כדי לקבל את מלוא הנקודות?

4. חילוץ קריטריונים
נסכם את דברי התלמידים ונחלץ מהם את הקריטריונים להערכה שיהיו מקובלים עלינו ועליהם לקראת משימת ההערכה הבאה (מבחן או עבודה).

5. בניית המחוון
נבנה את המחוון ביחד עם התלמידים לאור המסקנות מהשלבים הקודמים.

דוגמאות מתחומי דעת
מחוונים בהיסטוריה
מחוונים בכימיה
מאגר מחוונים למיומנויות המאה ה-21 (להערכת הצגה בפני קהל, חשיבה יצירתית ועוד)

עוד רעיון - חלופות הערכה

עוד רעיון - חלופות הערכה

נציע לתלמידים לא רק לבנות יחד מחוון, מבחן או משימת הערכה, אלא נשאל אותם באילו דרכים חלופיות ניתן לדעתם להביע את הידע שלמדו – בניית משחק, נאום, מצגת, דגם, הצגה, סרטון ועוד.

לאחר שיעלו רעיונות, נשאל: איך נוכל לקבוע האם התוצר טוב או לא? איך נדע אם הוא מייצג את מה שלמדנו? מנקודה זו נצא לדיון שיוביל להעלאת קריטריונים להערכה.

עוד רעיון - חילוץ ידע-מיומנויות-ערכים (ימ"ע) במהלך תכנון מחוון הערכה

עוד רעיון - חילוץ ידע-מיומנויות-ערכים (ימ"ע) במהלך תכנון מחוון הערכה
 1. מה יקבל 100?
  נשאל את התלמידים, מה לדעתם יזכה את הפרויקט, הפרזנטציה או תוצר הלמידה שלהם בציון המירבי. כלומר: מה יקבל 100?
 2. איסוף רעיונות
  התלמידים יעלו רעיונות והמורה תכתוב אותם על הלוח. רעיונות לדוגמה:
  - התוצר יבטא מושגי יסוד או הגדרות מרכזיות בתחום הדעת הנלמד;
  - הפרויקט יכלול הצגת מצגת/בניית דגם/הכנת מסמך שיתופי/עריכת ראיון;
  - התוצר יהיה יצירתי, ישקף עבודת צוות, יהיה כיף להציג וללמוד אותו ועוד..
 3. מיון הרעיונות
  המורה כותב/ת את התשובות של התלמידים במקומות שונים על הלוח. לאחר מכן שואל/ת אותם מה משותף לכל קבוצת משפטים במטרה להגיע למיון לשלוש קבוצות של רעיונות:
  - הקבוצה הראשונה תבטא את הידע שבא לידי ביטוי בתוצר או בתהליך הלמידה
  - הקבוצה השנייה תייצג את המיומנויות הנדרשות
  - הקבוצה השלישית מתייחסת לערכים או להרגלים שחשובים לכיתה או למורה בתהליך
 4. קביעת הניקוד
  לאחר מכן המורה שואל/ת את הילדים כמה נקודות מתוך 100 ירצו לתת לכל אחת מהקבוצות הנ"ל בניקוד הכללי. לדוגמה: 30 נקודות על ידע, 40 על מיומנויות ו-30 על ערכים.
 5. הצבעה
  נערוך הצבעה דמוקרטית: כל תלמיד/ה שהציע/ה הצעה יסבירו מדוע החלוקה שלו/שלה הכי טובה. לבסוף נקיים הצבעה ונבחר הצעה אחת.
 6. ביצוע ההערכה לפי המחוון שנקבע
  בשלב הבא, בעת הצגת התוצרים, כל התלמידים יקבלו את המחוון שנבנה במשותף. התלמידים ינקדו את התוצר או הפרזנטציה של חבריהם לאור המחוון שנבנה בהתייחס לידע, מיומנויות וערכים.

אפשר גם - מבחן שנכתב בידי התלמידים עצמם

אפשר גם - מבחן שנכתב בידי התלמידים עצמם
כתיבת שאלות טובות או הגדרת משימה טובה נשענות לרוב על הבנה טובה. לכן כתיבת המבחן עשויה להיות גם דרך הערכה אך גם חלק מהלמידה עצמה.

נקיים דיון מקדים עם התלמידים ונגבש את הקריטריונים לבניית המבחן או המשימה –

 • עד כמה מקיף צריך להיות המבחן?
 • מהי שאלה טובה?
 • אילו מיומנויות הם צריכים להפגין?

אפשר לחלק את הכיתה לזוגות, כל זוג יכתוב את המבחן שלו, ואז נגריל את המבחנים שנכתבו בין הזוגות האחרים.

לקראת כתיבת המבחן על ידי התלמידים, אפשר ליצור מחוון שיתופי בעזרת כלים דיגיטליים:
ניתן ליצור את המחוון בגליון אקסל שיתופי – כותבים את הממדים והקריטריונים הבסיסיים ומשתפים את כל התלמידים בקישור. חשוב להסביר לתלמידים כיצד לעבוד במסמך שיתופי כדי שלא ימחקו בטעות תכנים שכתבו אחרים לפניהם. ראו: הסבר והנחיות שימוש בגליון שיתופי (Microsoft Excel Online).

טיפים

טיפים

מומלץ לחשוב מראש, לפני היציאה לדרך, עד כמה אנחנו מוכנים להאציל לתלמידים את סמכויות קביעת הקריטריונים להערכה. אפשר להתחיל באחוז מסוים של המבחן או המשימה, ולאחר התנסות מוצלחת להגדיל את שיתוף התלמידים לתוצר ההערכה כולו.

וויגינס ומקטאי, הוגי גישת התכנון לאחור, טוענים שהמחוון צריך להיות מוצג לתלמידים בתחילת פרק הלמידה. בתהליך מסודר ושיטתי של בניית כלי הערכה, המחוון יהיה אחד השלבים הראשונים – הוא "יתרגם" את מטרות הלמידה למונחים אופרטיביים וברורים.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

שותפות לומדים בתהליך ההערכה: בחירת כלי ההערכה, הערכה עצמית והערכת עמיתים
הערכה לא נעשית לשם עצמה – היא חלק מהלמידה! מיומנויות של הערכה עצמית והערכת עמיתים קשורות בגישות התופסות את הלומדים כפעילים בתהליך הלמידה שלהם ולכן גם כשותפים...
לשאול שאלות ולחקור כיוונים חדשים ולא צפויים
מה הקשר בין בן גוריון, טייס חלל, שאילת שאלות ומאיץ רעיונות? חקירה של כיוונים חדשים ולא צפויים, דורשת פתיחות, ערעור על המוכר ועל המובן מאליו, ויכולת להשתחרר מ...
בונים קירות מגן לנפש: קידום חוסן בסיוע בינה מלאכותית
לקדם חוסן באמצעות שילוב בין עבודה אישית המאפשרת בחירה לעבודה שיתופית בחברת הדומים, כלומר תלמידי הכיתה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.