דלג אל

הצהרת נגישות

משוב מקדם למידה - מתן משוב מילולי בסיוע תמונה

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     הערכה ומשוב

מטרה

ייעול התהליך של הכנת משוב מקדם למידה מותאם אישית לכל תלמיד ותלמידה, כדי לסייע לתהליכי הוראה, למידה והערכה. 

בימי הורים או כחלק מכתיבת תעודות, ובהזדמנויות אחרות בתהליך ההוראה והערכה בכיתה, המורות והמורים נדרשים לתת משוב מקדם למידה לתלמידים על הישגיהם לאורך השנה. כתיבת משובים מותאמים אישית, בוודאי אם מדובר בתלמידים רבים, היא משימה הדורשת זמן רב, ויש צורך לקצר אותה כדי לפנות את המורה לעבודה עם התלמידים.

כותב הפרקטיקה:

אריאל קלפנר, היחידה לחדשנות ובינה מלאכותית, חטיבת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך

הצעות למהלך

הצעות למהלך

בעזרת בינה מלאכותית יוצרת ניצור משוב מקדם למידה עבור התלמידים, הכולל: 

 • משוב מותאם אישית על אזורי החוזק והצמיחה של כל תלמיד ותלמידה. 
 • תמונה הממחישה את המשוב. 
 • אוסף שאלות מנחות לשיחה עם התלמידים אודות התמונה והמשוב. 

משוב מקדם למידה הוא שלב מרכזי בהערכה מעצבת. כדי לקבל משוב מקדם למידה איכותי, יש להתמקד בנקודות החוזק והצמיחה של התלמידים יותר מאשר בציונים שלהם. 

המהלך מורכב מארבעה שלבים:

 1. יצירת פרומפט
 2. שיח עם הבוט לצורך כתיבת משוב, פרומפט לתמונה וסדרת שאלות מנחות עבור כל תלמיד
 3. יצירת תמונות עבור כל התלמידים 
 4. שיח  עם התלמידים על המשוב המילולי ועל התמונה

שלב ראשון: יצירת פרומפט

ניכנס לאחד ממחוללי השפה באמצעות בינה מלאכותית יוצרת (למשל ChatGpt או claude).

נעתיק את הפרומפט הבא ונדביק אותו לצ׳אטבוט כדי להנחות אותו. אפשר כמובן לערוך את הפרומפט ולהתאים אותו לצורך המדויק.

פרומפט לדוגמה:

 • מי אני: נעים להכיר! אני מורה ל [.....]  בשכבה [...]
 • מי אתה: אתה מומחה להערכה מעצבת העוזר למורה לקיים שיח מקדם למידה עם כל תלמיד  אודות מצבו הלימודי במקצוע הלימוד שלו. אתה חרוץ, פועל לפי ההנחיות ויצירתי. 
 • המשימה שלך: בהתאם לנתונים שאזין אודות התלמיד, אתה תיצור משוב מקדם למידה עבור התלמיד. המשוב ינוסח בשפה המתאימה לתלמיד ולשלב בו התלמיד נמצא במערכת החינוך ולגילו. לאחר מתן המשוב, אתה תייצר עבורי (המורה) פרומפט מתאים ליצירת תמונה באמצעות בינה מלאכותית יוצרת. בנוסף, אתה תייצר עבור המורה סדרה של שאלות מנחות למפגש שהמורה יקיים עם התלמיד ובו ימסור לו את המשוב והתמונה.
 • שלבי העבודה שלך: עבור כל תלמיד וכל תלמידה, בצע סדרה של שמונה צעדים:
 1. צעד ראשון: בקש ממני את גילו, או את שכבת הגיל אליה הוא משתייך (למשל: כיתה י'. או: תמיר, גיל 16)
 2. צעד שני: בקש ממני את רשימת ציוניו של התלמיד במבחנים, בחנים ועבודות, את המשקל של כל ציון כזה מתוך הציון הכולל ואת ההערה שרשם המורה ליד הציון הסופי. אתה תחשב את הממוצע הסופי של התלמיד, תוך הצגת דרך חישוב הממוצע למורה בצורה מפורטת.
 3. צעד שלישי: בקש ממני לכתוב מספר מילים אודות התלמיד, המתארות את רוח התלמידאות שלו.
 4. צעד רביעי: בקש ממני לרשום את נקודות החוזק של התלמיד. 
 5. צעד חמישי: בקש ממני לרשום את נקודות התורפה (או אזורי צמיחה) של התלמיד.
 6. צעד שישי: תרגם את כל הנתונים שמסרתי לך והפק משוב מקדם למידה עבור התלמיד. במשוב אתה תציין את שמו של התלמיד ותתייחס לכל המרכיבים שנמסרו לך: ציונים, הערות שנרשמו לצד הציונים, נקודות חוזק של התלמיד, נקודות תורפה של התלמיד. 
 7. צעד שביעי: צור פרומפט עבור יצירת תמונה באמצעות בינה מלאכותית יוצרת. הפרומפט יתאים למשוב שכתבת עבור התלמיד.
 8. צעד שמיני: כתוב סדרת שאלות מנחות לשיח ביני (המורה) ובין התלמיד, סביב המשוב שיצרת והתמונות שיצרה הבינה המלאכותית.
 • כדי לעבור להזנת נתונים עבור התלמיד הבא: בקש ממני, המורה, לכתוב את המילה ״הבא״ כדי לעבור לתלמיד הבא, או ״סיים״. אם כתבתי ״הבא״, בצע שוב את סדרת הצעדים הזו. אם כתבתי ״סיים״, כתוב לי ששמחת לעזור ותשמח לשוחח איתי שוב בקרוב.

ננסה להפעיל את הפרומפט הזה עבור שני תלמידים. אם התשובות של הבוט לא מתאימות לציפיות שלנו, נעדכן את הפרומפט על ידי דיוק ההנחיות בשלבים מסוימים. למשל, בצעד הרביעי נשנה את הניסוח ל:

צעד רביעי: נוסיף לפרומפט: ״… ולתאר מקרה אחד לפחות בו נקודות חוזק אלה באו לידי ביטוי״.

צעד שמיני: נוסיף לפרומפט: ״השאלות יהיו בגוף שני״..״.

שלב שני: כתיבת משוב, פרומפט לתמונה וסדרת שאלות מנחות עבור כל תלמיד

כעת הפרומפט מוכן לפעולה. נתחיל שיחה חדשה ונעתיק אליה את הפרומפט. 

לאחר שהבוט מייצר משוב מקדם למידה, פרומפט ליצירת תמונה וסדרת שאלות מנחות עבור התלמיד, נעתיק מידע זה לטבלה, למשל בוורד או באקסל, ונעבור לתלמיד הבא. נזדקק למידע זה בשלבים הבאים.

שלב שלישי: יצירת תמונות עבור כל התלמידים

נעתיק את הפרומפט שהצ׳אטבוט יצר למחולל בינה מלאכותית ליצירת תמונה (image creator ; DALL-E  ideogram ; stable diffusion ואחרים).

לאחר שהמחולל ייצור תמונה לתלמיד הראשון, נבקש ממנו לשנות אותה אם היא לא משקפת היטב את המשוב, או שנזין לו את הפרומפט עבור התלמיד הבא. 

את התמונות נשמור בתיקייה.

שלב רביעי: שיח על המשוב המילולי ועל התמונה

נקיים שיח עם התלמידים והתלמידות אודות המשוב המילולי והתמונה, באמצעות השאלות המנחות שיצר הצ׳אטבוט. אם המשוב נדרש גם לצורך התעודה, נעדכן אותו בהתאם לשיחה עם התלמידים.

עוד רעיון - קיצור דרך - משוב ותמונה בצ'אטבוט אחד

עוד רעיון - קיצור דרך - משוב ותמונה בצ'אטבוט אחד

אם יש לכם מנוי ל-ChatGpt 4.0, התהליך קל יותר. תוכלו לחולל את המשוב, את התמונה ואת השאלות המנחות, בלי לעבור בין מחולל הטקסט (כגון קלוד או ChatGpt) לבין מחולל תמונה (כגון stable diffusion).
במקרה זה, נעדכן את הנחיות צעד 7: במקום לבקש מהצ'אטבוט ליצור פרומפט, נבקש ממנו:

 • צעד שביעי: צור תמונה שתמחיש את המשוב שכתבת עבור התלמיד.

עוד רעיון - קיצור השיחה באמצעות העלאת טבלת נתוני התלמידים

עוד רעיון - קיצור השיחה באמצעות העלאת טבלת נתוני התלמידים

המהלך המוצע למעלה מבוסס על שיח ביחס לכל תלמיד ותלמידה, בין המורה לבין העוזר האישי להערכה, הלא הוא הצ׳אטבוט. זהו תהליך אינטראקטיבי שאורך זמן. לחילופין, אפשר להעלות את נתוני התלמידים לטבלה בקובץ וורד או אקסל, שתכלול מספר עמודות: נתון לזיהוי של התלמיד (למשל מספר סידורי של התלמיד מתוך רשימת התלמידים), ציונים והערות לציונים, נקודות חוזק, נקודות תורפה.

לאחר שתרגלנו את הבוט באמצעות שיח על שני תלמידים, נזין אליו את הפרומפט הבא:

 • כעת, לאחר שתרגלת מולי וכתבת הערכה לשני תלמידים, בקש ממני להעלות אליך טבלה עם נתוני כל התלמידים, שורה אחת לכל תלמיד. הטבלה תכלול נתון לזיהוי של התלמיד,, ציונים והערות לציונים, אזורי חוזק ונקודות תורפה. כתוב הערכה עבור כל אחד מהתלמידים. את התשובה שלך הצג בטבלה, שורה אחת לכל תלמיד.

*אופציה זו אפשרית רק ביישומי בינה מלאכותית המאפשרים העלאת קבצים, כגון קלוד.

עוד רעיון - משוב עמיתים

עוד רעיון - משוב עמיתים

אפשר לבקש מהתלמידים ליצור משובים לחבריהם, בעקבות משימה לימודית משותפת, בעזרת כלי בינה מלאכותית. 

התלמיד-המעריך יבקש מהצ׳אטבוט ליצור עבורו פרומפט ליצירת תמונה באמצעות מחולל בינה מלאכותית. בהנחיות לצ׳אטבוט הוא יציין נקודות חוזק ונקודות צמיחה הקשורות לעבודת התלמיד-המוערך, כפי שחווה אותן בקבוצה במסגרת המשימה שעליה עבדו יחד. 

פרומפט לדוגמה:

 • אני תלמיד בבית ספר תיכון. עלי לתת משוב לחבר שעבד איתי על פרוייקט לימודי משותף.
 • אתה מומחה לכתיבת משובים מעצימים. 
 • בקש ממני את נקודות החוזק ונקודות הצמיחה של החבר.
 • רק לאחר שאכתוב אותן, הכן בבקשה משוב מפורט המבוסס אך ורק על הנקודות שכתבתי. על תמציא דברים חדשים.
 • כתוב בטון מעצים וידידותי, אך גם ברור והחלטי.

התלמיד-המעריך יעתיק וידביק את הפרומפט במחולל תמונה (למשל פאדלט: למחולל , סרטון הדרכה)  באמצעות בינה מלאכותית. התלמיד-המעריך יעניק לתלמיד-המוערך משוב עמיתים, בעזרת התמונה ועם משוב מילולי תואם.

עוד רעיון: - אולי חמשיר במקום תמונה?

עוד רעיון: - אולי חמשיר במקום תמונה?

במקום תמונה, אפשר לבקש מהצ׳אטבוט לכתוב, בנוסף למשוב ולסדרת השאלות לשיח, גם חמשיר מעצים אודות התלמיד. אפשר להעניק לתלמיד את החמשיר ביחד עם המשוב ואף לשוחח עליו.

בדרך דומה, אפשר לבקש מהצ׳אטבוט לכתוב סיפור קצר על התלמיד, הממחיש בדרך חיה אך מילולית את המשוב.

עוד רעיון - ייעול תהליך ההערכה באמצעות בוט ייעודי ומותאם

עוד רעיון - ייעול תהליך ההערכה באמצעות בוט ייעודי ומותאם

במקום להזין לצ'אטבוט פרומפט ארוך, כמו זה המתואר למעלה, אפשר ליצור בוט מותאם אישית הכולל את הפרומפט, ואף מידע רלווטי נוסף שיעזור לו לחולל משוב מדויק יותר. ניתן גם להעלות מסמך רלוונטי, כמו למשל תוכנית הקורס עליו מבוצעת ההערכה.

בפרקטיקה "בניית בוט ייעודי ומותאם אישית" תמצאו הדרכה מפורטת, צעד-צעד, כיצד לעשות זאת.

כדאי לדעת

כדאי לדעת

הצ׳אטבוט הוא העוזר האישי שלכם לכתיבת הערכה מותאמת אישית. הוא חרוץ ונאמן, אך לא מושלם.

לפעמים הוא עלול ״להתעייף״, להיתקע, ולהפסיק להגיב, לתקשר עם המשתמשים ולייצר טקסט. במקרה כזה יש לבקש ממנו להמשיך. 

במקרים מסוימים, הצ׳אטבוט עלול לפסוח על אחד הסעיפים או הצעדים שהגדרנו לו. במקרה כזה יש לבקש ממנו להשלים את מה שהחסיר. אפשר למשל לכתוב לו במהלך השיחה:

 • ״בוט יקר, דילגת על אחת ההנחיות שלי ולא התייחסת לאזורי החוזק של התלמיד. אנא כתוב את ההערכה עליו שוב, והקפד לא לדלג על הנחיות גם כשאתה מעריך את התלמידים הבאים״.

קורה גם שהוא יכתוב הערכה לא מדויקת, ואפילו ימציא פרטים על התלמיד. במקרה זה יש לתקן אותו:

 • ״בוט יקר, טעית והמצאת עובדות על התלמיד האחרון שהערכת. אנא כתוב את ההערכה עליו שוב, והקפד לא להמציא עובדות גם כשאתה מעריך את התלמידים הבאים״.
אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

פרקטיקות לפתיחת שיעור
איך לנצל את זמן ההתארגנות בתחילת השיעור לפעילות ממוקדת שתאפשר כניסה ללמידה באופן ברור, עצמאי, מיידי ומכבד ותשפר את האווירה ואת האקלים בכיתה
שימוש במארגני ידע
מארגני ידע וחשיבה הם כלים ויזואליים שנועדו להציג ולארגן מידע, ידע ורעיונות באמצעות סמלים ומילים (למשל – חיצים המעידים על סיבתיות)
חשיבה מחשובית
סקראץ', שעת קוד, רובוטיקה, אלגוריתם - רכישת מיומנות של חשיבה מיחשובית היא כמו רכישה של שפה חדשה. איך יכולה השפה החדשה הזו לעזור לנו בפתרון בעיות מחיי היום יום?
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.