דלג אל

הערכה פנימית במסגרת למידה היברידית

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     הערכה ומשוב

מטרה

לסייע למורים לתכנן הערכה פנימית מתמשכת, כחלק מתכנון לימודים היברידיים, כדי לתמוך בתהליכי הבניית ידע ופיתוח מיומנויות.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

מהי הערכה פנימית?

הערכה בית ספרית מתבססת על שילוב של הערכה פנימית וחיצונית. הערכה חיצונית מערכתית, כדוגמת מבחני המיצ"ב החיצוני ובחינות הבגרות בישראל, נועדה לבטא מערכת סטנדרטים אחידה והיא מבוצעת על ידי מומחים בתחום ההערכה. באמצעותה מתבצע מעקב שיטתי אחר כלל בתי הספר במערכת החינוך תוך ניסיון להבטיח אַחְרָיוּתִיוּת (Accountability) ולתמוך בתהליכי קבלת החלטות ברמות שונות.

לעומת זאת, הערכה פנימית מתקיימת כחלק משגרת הלמידה וההוראה בבית הספר, והיא כוללת מבחנים בית ספריים, משימות הערכה, מבחני מיצ"ב פנימיים ומבדקים שונים בתחומי הדעת. הערכה זו מתבססת בדרך כלל על ציוני מורים והיא מתמקדת בצרכים מקומיים.

בתי ספר עם מנגנוני הערכה פנימיים יעילים יצליחו להפיק את המרב מממצאי ההערכה החיצוניים ולפעול כארגונים פרואקטיביים, השואפים לעמוד בסטנדרטים של איכות.

כדי לעודד שימוש בתהליכי הערכה פנימיים בשגרה הבית ספרית, הועמדו לרשות בתי הספר כלי הערכה שונים אשר פותחו על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). כלים אלה מתמקדים במקצועות הליבה: שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, החל מכיתה א' ועד כיתה י'. השימוש בכלים הוא בגדר רשות והוא נתון לבחירה בהתאם לשיקולי הדעת של המורים בבתי הספר.

איך נבחר כלי הערכה מתאימים?

הכלים הסטנדרטיים אשר פותחו על ידי ראמ"ה, אינם מתאפיינים בהלימה מלאה לתהליכי ההוראה והלמידה הספציפיים שמתקיימים בפועל. כדי שההערכה תהיה מיטבית, חשוב שהצוות החינוכי בכל בית ספר יבחר את כלי ההערכה המתאימים למאפיינים הייחודיים של תהליכי ההוראה שננקטו. המורים נדרשים לבחור בין אפשרויות שונות המוצעות להם, לפתח מודעות לתוצאות אפשריות של בחירותיהם, ולעשות שימוש בשיקולי דעת רלוונטיים.

הכלים הדיגיטליים המונגשים בפרקטיקה זו תורמים להעצמת האוטונומיה של המורים באמצעות תמיכה בשלבי הפיתוח, הבחירה וההתאמה של הכלים השונים, ומספקים הכוונה לתכנון ולשימוש מושכל בנתוני ההערכה.

הצעה למהלך (ליסודי ולחטיבת ביניים)

1. הכנה מוקדמת

 • מאגר משימות הערכה מתוקשבות 
  מכינים מאגר של משימות הערכה מתוקשבות, המתייחסות למגוון נושאים בתחומי דעת שונים.
  המאגר יכלול משימות שפותחו על ידי גופים חיצוניים ומשימות שפותחו על ידי צוותי המורים בבית הספר.
  ראו למשל: דוגמה למאגר משימות במדעים לכיתות ה-ו
  מקטלגים כל משימה במאגר לפי מאפיינים כגון:
  • המטרה הנבדקת
  • המיומנות שבאה לידי ביטוי בפריט
  • דרגת הקושי של המשימה
  • הנושא הרלוונטי בתוכנית הלימודים
  • שכבת הגיל לה מיועד הפריט
 • מקבץ פריטים
  מתוך מאגר המשימות, מרכיבים מקבץ פריטים שיתאים למטרה הספציפית שלנו. בתהליך בחירת הפריטים מתוך המאגר, שואלים את עצמנו שאלות כגון:
   מהו התפקיד אשר ההערכה נועדה למלא? (מעצב? מסכם?)
   באילו נושאים התמקד תהליך ההוראה-למידה?
   אילו מטרות הודגשו בתהליך ההוראה-למידה?
   אילו מיומנויות ניסינו לטפח?
   מהי רמת התלמידים בכיתה?

מענה על שאלות אלה יאפשר לכל מורה לבצע בחירה יעילה של פריטים מתוך המאגר הכללי, וליצור מקבץ אופטימלי המותאם לנסיבות ההוראה הייחודיות בכיתה מסוימת ובהקשר ספציפי.
בתהליך ההרכבה ניתן להשמיט פריטים מהמאגר, להוסיף פריטים חלופיים, לערוך שינויים בפריטים קיימים וכד'. בשלב זה ניתן להיעזר בכלי: Google Forms
ראו: דוגמה למקבץ פריטים מתחום מדע וטכנולוגיה

2. משימות במרחב הדיגיטלי
התלמידים מבצעים את המבחן או את משימת ההערכה בסביבה דיגיטלית כיתתית כגון Classroom של גוגל, Teams של מיקרוסופט, או במרחב מוודל משרד החינוך. 

 • מפיקים מידע הערכתי אַבְחָנָתִי (דִּיאַגְנוֹסְטִי) בהתייחס למשימה שבוצעה.
  ראו: דוגמה למידע אַבְחָנָתִי שניתן להפיק.
 • ניתן להיעזר ב-Google Forms לצורך הפקת המידע.
 • עורכים מיפוי של הקשיים שהתעוררו.

3. מפגשים וירטואליים

 • מציגים את יעדי ההערכה במסגרת שיעור סינכרוני ב"כיתה וירטואלית" באחתהסביבות: Zoom Webex, Google Meet ,Meet Now  וכד'.
  ראו דף מידע מרכז:
  סרטוני הדרכה לקיום מפגש סינכרוני בסביבות המקוונות השונות
 • מכינים בשיתוף עם התלמידים מחוון ייעודי הכולל קריטריונים בהקשר למשימה.
 • מחלקים את הכיתה לקבוצות הומוגניות ויוצרים חדרים וירטואליים מפוצלים (למשל באמצעות Breakout RoomsבZoom-), מזמינים את התלמידים בשעות שונות למפגשים קבוצתיים בחדרים אלה ומנהלים שיחות משוב המותאמות לצורכיהם.
 • בחדרי הקבוצות יש למשתתפים הרשאת דיבור ושימוש במצלמה וכן אפשרות לשיתוף קבצים.
 • מספקים לתלמידים מענה לשאלות ולתהיות הקשורות למשימה שבוצעה ולנושאים שהתקשו בהם.

ראו גם את הפרקטיקות:
הצגת קריטריונים להערכה בתחילת פרק הלימוד;  שיתוף התלמידים בבניית מחוון או כלי הערכה

4. משימות במרחב הדיגיטלי
מחלקים את הכיתה לקבוצות ובכל אחת מהן התלמידים נחשפים לפעילויות למידה נוספות המתמקדות בקשיים שאובחנו. מתאימים את הפעילויות לרמת התלמידים, כדי לזמן למידה דיפרנציאלית המאפשרת חיזוק, אתגר והעשרה בעזרת אמצעי למידה ואמצעי המחשה מגוונים.  

ראו דוגמה למאגר פעילויות במדעים המאפשר בחירה והתאמה של הפעילויות לתלמידים.

5. מפגש וירטואלי
עורכים דיון במליאת הכיתה, שבו התלמידות והתלמידים מציגים את התקדמותם בעקבות המשוב (שלב 3), ובעקבות פעילויות הלמידה הנוספות (שלב 4), ומספקים זה לזה משוב עמיתים בהתבסס על המחוון. הדיון מתמקד בשאלות כגון:

 • מהן נקודות החוזק שאותרו?
 • מהם ההיבטים שבהם נדרש שיפור?
 • מהי רמת ההתקדמות האישית של כל תלמיד/ה?
 • מהי רמת ההתקדמות הכיתתית?
 • אילו יעדים נוספים חשוב להציב להמשך הלמידה?

ראו גם את הפרקטיקות:
משוב מקדם למידה לחברים;  שותפות לומדים בתהליך ההערכה (כולל הערכת עמיתים)

6. רפלקציה במרחב הדיגיטלי
התלמידים מבצעים הערכה עצמית בהתבסס על המחוון, והם נדרשים לכתוב את תובנותיהם מהתהליך ולשפר את ביצועיהם במשימות ההערכה במידת הצורך.

עוד רעיון - הערכה בכלים דיגיטליים משחקיים

עוד רעיון - הערכה בכלים דיגיטליים משחקיים

כלים דיגיטליים שיש להם מאפיינים משחקיים (מעורבות פעילה, תחרותיות, ניקוד וכד'), מאפשרים ליצור כלי הערכה שונים המותאמים לתלמידים ספציפיים ולנסיבות הוראה ייחודיות. לדוגמה:

 • נוכל לבצע הערכה באמצעות הכלי הדיגיטלי Mentimeter ולעשות שימוש בשאלות מסוגים שונים. את תגובות התלמידים אפשר להציג במגוון דרכים על מסך המורה (תרשים עמודות, ענן מילים ועוד).
 • אפשר לערוך מיפוי כיתתי כמשחק תחרותי בכלים כגון triventy או kahoot, ליצור שאלוני הערכה משולבים בתמונות ובסרטונים, ואף לערוך שאלות מתוך מאגרי משימות קיימים.

בסיום ה"משחק" נקבל דיווח על מידת ההצלחה של כל משתתפ/ת או של כל צוות ואת פירוט תשובותיהם. דיווח זה יאפשר הפקת תובנות שיסייעו בתכנון המשך תהליך ההוראה-למידה.

 • Ludus: מערכת למידה והערכה למדידת יכולות והישגים של תלמידים, המאפשרת ליצור משימת הערכה או לבחור מתוך מאגר קיים. המשימות כוללות פריטים כגון השלמת טקסט, פריטים רבי בחירה, תמונות, סרטונים וקטעי אודיו.
 • MyTest Box: כלי דיגיטלי מבית מט"ח, המאפשר למורי תיכון ליצור משימות הערכה מתוקשבות הכוללות פריטי תוכן, שאלות פתוחות, פריטים רבי בחירה, השלמת משפטים, שילוב סרטונים ועוד.

ראו גם את הפרקטיקה: הערכות ביניים של החומר הנלמד בכיתה
וראו גם: הערכה מקרבת – בניית משחקים סביב נושא לימודי כתוצר הערכה, ביה"ס יעלים אילת

הערה

בכיתות בהן אין גישה למכשירי קצה עבור התלמידים, אפליקציית QuickKey מאפשרת סריקת חידונים, מבדקים, משימות וסקרים המודפסים על גיליונות נייר, וקבלת תוצאות ברגע לצורך מתן משוב מיידי לתלמידים (חשוב מאוד להערכה מעצבת). ראו: QuickKey

אפשר גם - Moodle בתחומי הדעת

אפשר גם - Moodle בתחומי הדעת

מורים יכולים לעשות שימוש במאגרים מתוקשבים קיימים של משימות הערכה אשר פותחו על ידי משרד החינוך בתחומי דעת שונים. ראו למשל:

 • שפה לחטיבת הביניים: בתוך הדף Moodle בתחומי הדעת קיוון העברית (כיתות ז-ט).
 • מתמטיקה לחטיבה העליונה: משימות בטריגונומטריה, פרבולה, גיאומטריה אנליטית ועוד.

ניתן לערוך תכנים אלה במרחבי הלמידה ולהוסיף משימות שונות בהתאם לצרכים הייחודיים של כל כיתה.

מערכת ה-Moodle מאפשרת לבצע הערכה מקוונת ולנהל מעקב אחר הלמידה, ובנוסף לפתח משימות הערכה מגוונות בהתאם לנסיבות הייחודיות של תהליכי ההוראה והלמידה שהתרחשו בפועל. כך למשל, ניתן להרחיב את המאגרים הקיימים ולהוסיף משאבים כגון: קטעי מידע, סרטונים, הנחיות, תמונות, קטעי אודיו ומטלות שונות.

כל הפעילויות והמשאבים שהמורים מוסיפים, מעשירים את המאגרים הקיימים ומאפשרים התאמה מירבית. בדרך זו ניתן להביא לידי ביטוי את האוטונומיה המקצועית של כל צוות מורים, ולשלב בין יתרונותיהן של משימות הערכה שפותחו על ידי גופים חיצוניים, לבין היתרונות הגלומים בהערכה פנימית מותאמת.

טיפים

טיפים

מומלץ לעשות שימוש במבדקים מקוונים המאפשרים קבלת תוצאות בזמן אמת, באופן המאפשר למורים לבחון את מידת הצלחתם של התלמידים בשאלות ספציפיות ולהעריך ביתר קלות את מידת השגת היעדים שהוגדרו ואת פיתוח המיומנויות.

רצוי להוסיף למשימות ההערכה המקוונת פריטים מסוגים שונים, כדי לאפשר לתלמידים להתמודד עם מגוון משימות במרחבים דיגיטליים ולתרום לפיתוח אוריינות דיגיטלית.

מומלץ לספק לתלמידים מחוון הכולל התייחסות לשלבים השונים של משימות ההערכה, כדי שהם ידעו בדיוק מה מצופה מהם בכל שלב.

חשוב לפתח גם מאגר ממוחשב של פעילויות למידה בזיקה ליעדים ולמיומנויות שהוגדרו במאגר משימות ההערכה. יש לוודא שהפעילויות מגוונות ומותאמות לרמות שונות, ושניתן יהיה לעשות בהן שימוש לחיזוק, לאתגר ולהעשרה.

מומלץ להיעזר בפרקטיקה למידה היברידית כדי לתכנן  כיצד לעמוד בקשר רציף עם התלמידים באמצעות צ'אט או וידאו במפגשים א-סינכרוניים, לשלוח משימות לימודיות, לשתף קבצים ולעקוב אחר הלמידה.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

מפגש מורה–תלמיד/ה
יום הורים הכול מכירים. אבל מה עם "יום תלמידים"? איך נארגן יום פתוח לשיחות אישיות של תלמידים ומורים? טיפים להצלחה
תהליכי חקר במרחב דיגיטלי כיתתי
שימוש במרחב דיגיטלי כיתתי כדי לקיים למידת חקר ממושכת ומעמיקה, תורם להגברת המוטיבציה ללמידה ומאפשר גיוון והעשרה, כמו גם שיתופיות והנאה בלמידה
MagicSchool - ארגז עוזרים אישיים ייעודיים לחיסכון בזמן
הקלה בעומס המוטל על מורות ומורים בכל הכרוך בהכנת תכני הוראה, כגון מערכי שיעור ומשימות לימודיות, וכן סיוע בביצוע משימות פדגוגיות נוספות באופן יעיל ומהיר, וכך ...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.