דלג אל

הערכות ביניים של החומר הנלמד בכיתה

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     הבניית ידע

מטרה

קבלת מידע על הידע שרכשו התלמידים, כדי לכוון את המשך תהליך הלמידה בהתאם. המידע נועד לעזור גם לתלמידים וגם למורה לכוון את המשך תהליך הלמידה ולקדם את השגת מטרותיו.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

נייר בדקה  (One Minute Paper)

נערוך משוב מהיר וקצר שבו התלמידים מקבלים פתקיות דביקות (פוסט-איט) ועונים על שאלה נקודתית במשך דקה אחת. זו יכולה להיות שאלת תוכן (מה פירוש המושג...), או שאלה רפלקטיבית (מה הדבר הכי חשוב שלמדת בשיעור?)

 לוחות מענה

נשתמש בלוחות כתיבה אישיים לכל תלמיד/ה.
נשאל שאלה נקודתית, והתלמידים יכתבו את תשובתם וירימו את הלוח כך שנוכל לראות את התשובות של כולם ולקבל תמונה מהירה של מידת ההבנה שלהם בנקודת זמן זו.
(למשל: לאחר לימוד סדר פעולות חשבון, נכתוב על הלוח תרגיל הכולל חיבור וכפל, ונראה כמה מהתלמידים הגיעו לתשובה הנכונה).

אגודל למעלה אגודל למטה (Thumb Up Thumb Down)

נציג שאלה או נושא מתוך החומר שלמדנו בשיעור, וכל משתתף יגיב באחת משלוש אפשרויות:

 1. יזקור את האגודל שלו כלפי מעלה (סימון Like)
  אם הוא מרגיש שהבין את הנושא ויודע לענות על השאלה.
 2. יפנה את האגודל הצידה (חצי הדרך)
  כאשר הוא מרגיש שהוא שולט בנושא רק באופן חלקי והיה רוצה לקבל הסבר נוסף.
 3. יוריד את האגודל כלפי מטה (Dislike)
  אם הוא מרגיש שלא הבין את הנושא או שאינו יודע לענות על השאלה.
 4. לאחר ההצבעה נוכל לחלק את התלמידים לקבוצות, לתת לקבוצת ה-Like משימה הקשורה בחומר חדש ללמידה עצמאית, לתת לקבוצת "חצי הדרך" משימה הכוללת תרגול נוסף של הנושא כדי לחזק את הביטחון שלהם, ולשבת עם קבוצת ה-Dislike לחזרה על הפרטים החסרים להם כדי שיצליחו להבין את הנושא.

 חלק חשוב מאוד בביצוע הערכות הביניים הוא העיבוד והמשוב: על המורה לדאוג לעבור על תוצרי התלמידים במסגרת מדידת הביניים ולהסיק מכך:

 • מה המידה בה התלמידים שולטים בידע ובמיומנויות שנלמדו עד כה?
 • מהם הפערים או מהי השונות בכיתה?
 • אילו טעויות או שגיאות שכיחות יש לתלמידים?
 • האם יש תלמידים שנדרש לקיים עמם תהליך ייחודי?

 על בסיס התשובות לשאלות אלו המורה יכול/ה להבנות את המשך תהליך הלמידה.

בנוסף רצוי שהמורה תתכנן משוב או התערבות ייחודיים ואישיים לפחות לחלק מתלמידי הכיתה.

עוד רעיון - כרטיס יציאה

עוד רעיון - כרטיס יציאה

השיעור מסתיים במשימת שליפה קטנה שמראה כיצד התלמידים הבינו את מה שלמדו בשיעור. מתאים במיוחד כשעובדים באופן עצמאי (אישי/בקבוצות) במרחב למידה פתוח. למשל במתמטיקה: נבקש מהתלמידים לפתור תרגיל המבטא את המיומנות שנרכשה במהלך השיעור.

ראו בהרחבה בתוך: השתתפות כלל התלמידים

עוד רעיון - הערכות ביניים בכלים דיגיטליים

עוד רעיון - הערכות ביניים בכלים דיגיטליים
 1. כלים מבוססי משחק
  כדי להפיק מידע הערכתי במהלך הלמידה ניתן לעשות שימוש בכלים דיגיטליים ובכלי למידה מבוססי משחק, המאפשרים יצירת חידונים שונים. המידע שיופק יהווה בסיס לדיונים המיועדים לתרום להבהרת היבטים שונים בנוגע לנקודות החוזקה ולנקודות הדורשות שיפור בקרב התלמידים. לדוגמה:
 1. משימות מתוקשבות
  ניתן להיעזר במשימות הערכה מתוקשבות המאפשרות מעקב אחר הלמידה. למשל:
 1. תצפית
  אפשר לבצע הערכות ביניים של התלמידים גם באמצעות תצפית על תהליך הלמידה הנתמכת בכלים דיגיטליים.

עוד רעיון - ליסודי: סרגלים אישיים להצלחה

עוד רעיון - ליסודי: סרגלים אישיים להצלחה

כלי זה עוזר לתלמידים להסביר את עצמם ולתאר את התקדמותם בתהליכי למידה, ומתאים במיוחד לילדים שמתקשים להביע את עצמם לבד. אפשר לקיים את הפעילות בסיום כל משימה קטנה כגדולה, בסיום הפעלה בכיתה,  שיחה טיפולית, שיחת תיאום ציפיות וכדומה. חשוב ללוות את השימוש בסרגלים בשיח ובהסבר של המורה.

1. חלוקת הסרגלים והסבר
בסיום משימה לימודית, נחלק לתלמידים את הסרגלים (רצוי שיהיו כמה שיותר צבעוניים, "מושכים" ומעוררי סקרנות). נסביר את אופן השימוש בהם: על כל תלמיד/ה לחבר את האטב על גבי הסרגל, קרוב למספר שמשקף את המצב שלו/שלה ביחד למדד מסוים שהגדרנו. לדוגמה:

 • מדד הדיוק – עד כמה הצלחת לדייק בקריאת ההנחיות למשימה?
 • מדד ניהול הזמן – עד כמה הספקת לבצע על כל מה שתכננת בזמן שניתן לכך בכיתה?  
 • מדד העניין – עד כמה המפגש שלנו היום עניין אותך? עד כמה עניין אותך הטקסט או התרגילים?

2. שיח מורה-תלמיד/ה
נשוחח עם כל תלמיד/ה על המקומות שבהם הציב/ה את האטב על הסרגל ליד מספר נמוך. שאלות מנחות:

 • למה סימנת את עצמך במספר הנמוך הזה?
 • מה קרה במשימה שבגללו סימנת את המספר הנמוך?
 • מה הסיבה שלפי דעתך מקשה על ההתקדמות שלך בממד הזה?
 • במה את/ה צריכ/ה עזרה יותר? 
 • האם את/ה רוצה יותר עזרה ממני בממד הזה?
 • מה יכול לעזור לך להצליח להגיע למספר גבוה יותר בסרגל? 

3. הצעה לפעולה
נעזור לכל תלמיד/ה לתרגם לפעולות קצרות את מה שיכול לקדם אותם במדדים השונים שבהם הם סימנו מספר נמוך. לדוגמא:

 • מדד העניין – בחירת ספר קריאה שמעניין אותך; בחירת מרחב למידה לא-שגרתי שבו ניתן ללמוד (מסדרון, ספרייה, חצר, חדרים פנויים אחרים שקיימים בביה"ס בשעת הלמידה).
 • מדד המוטיבציה ללמידה – הבאת חפץ מהבית שיכול לעזור לך במשימה, בחירת נושא למידה על ידי התלמיד/ה  מתוך מספר נושאים רלוונטיים (לתת לתלמיד/ה לבחור מתוך סקרנות ועניין).

4. סיכום ושיתוף
בסיום השיחה האישית בין המורה לתלמיד/ה על מדדי ההצלחה בסרגל האישי, חשוב לחזק את התלמיד/ה, להפנות את תשומת הלב גם לסרגלים שבהם הציב/ה את האטב במיקום גבוה, ולעודד כל תלמיד/ה בהמשך כאשר אנחנו רואים התקדמות במדד שבחר/ה לחזק. אפשר לצלם את הסרגלים האישיים, ובהסכמת התלמיד/ה לשלוח את הצילום להורים, עם כמה משפטים שמתארים את התהליך שעשינו. אם מדדי ההצלחה האישיים של התלמיד/ה רלוונטיים גם לעבודת שותפים אחרים בצוות החינוכי (מורים מקצועיים, יועצ/ת, מנהל/ת), נשתף אותם בתהליך שנעשה ובהחלטות שקיבל/ה התלמיד/ה.

(מבוסס על כלי שפותח בביה"ס היסודי הדקל בכרמיאל)

אפשר גם - רמזור

אפשר גם - רמזור
אפשר לקיים הערכת ביניים כיתתית בעזרת שיטת ה"רמזור" –
 1. נחלק לכל תלמיד/ה שלושה פתקים בצבעים אדום, צהוב, ירוק.
 2. בסיום הקניה של חומר חדש, נשאל: מי מרגיש/ה שכבר הבינ/ה את הנושא?
 • הבנתי ויכול/ה לעזור לאחרים = התלמיד מניף כרטיס ירוק
 • הבנתי קצת אבל עדיין זקוק/ה לעזרה = התלמיד מניף כרטיס צהוב
 • עדיין לא הבנתי = התלמיד מניף כרטיס אדום
 1. באופן כזה, מדידת הביניים מאפשרת למורה לחלק את הכיתה לקבוצות, כאשר התלמידים שכבר הבינו (ירוקים) יכולים לעבור לתרגול ויישום של החומר, לעזור בהסבר לחבריהם (הצהובים), בעוד המורה מתמקדת בעזרה למי שעדיין לא הבינו (אדומים).

ראו: פנקס רמזור, בית ספר בגין, בית שמש, מורים מעבירים את זה הלאה (מט"ח)

לגיוון, אפשר להשתמש במתודה דומה של "סקר פרצופונים" (מתאים יותר לכיתות הנמוכות ביסודי):

 1. הכנה מראש
  נערוך מראש את ראשי הפרקים שנלמדו בשיעור או ביחידת ההוראה.
 2. הצבעה בכיתה
  נציג ללומדים את ראשי הפרקים שנלמדו, נצייר על הלוח שלושה פרצופונים (אימוג'יס), ונבקש מהם להצביע לגבי כל אחד מהם באופן הבא:
 • סמיילי שמח = ממש הבנתי את הנושא
 • סמיילי קו ישר = יש לי עוד מספר שאלות והבהרות לפני שאוכל לומר שאני מבינ/ה לגמרי את הנושא 
 • סמיילי עצוב = לא הבנתי ואשמח להבהרות נוספות
 1. עבודה בקבוצות
  כעת יש לחלק את הכיתה לקבוצות, כך שבכל קבוצה יהיו לפחות 2 פרצופים שמחים והשאר פרצופים עצובים ונייטרליים. ננחה את "הפרצופים השמחים" להבהיר את הנושאים שאינם ברורים לשאר הפרצופונים.

אפשר גם - מסירת כדור

אפשר גם - מסירת כדור

השימוש בזריקת כדור מאחד לשני מעודדת את התלמידים לתקשר, לשאול ולענות אחד לשני ולהשלים את רעיונותיהם.

אפשרות א: מסירות במעגל

התלמידים עומדים במעגל ומתמסרים בכדור. כל תלמיד/ה שתופס/ת את הכדור משתפ/ת את הקבוצה בידע שזכור לה/לו משיעור הקודם (אם הפעילות מתבצעת בתחילת השיעור), או מהשיעור הנוכחי (אם מקיימים את המשחק בסוף השיעור). המשחק מסתיים כאשר כל התלמידים שיתפו בידיעותיהם.

אפשרות ב: מסירות מהמורה

המורה מציג/ה לתלמידים שאלה (למשל בחשבון: תרגיל בלוח הכפל), וזורק/ת את הכדור בכל פעם לאחד התלמידים. כשהתלמיד/ה תופס/ת את הכדור היא/הוא עונה וזורק/ת את הכדור בחזרה למורה. מציגים שאלה נוספת וכן הלאה.

טיפים

טיפים

הערכות הביניים לא חייבות להיות פורמליות.
האופן שבו הן נעשות נתון לשיקול דעת המורה בהתאמה לכיתה. לרוב הן יהיו:

 • קצרות: כדאי לשקול הערכות ביניים שלוקחות כ-5 דקות ואף פחות מכך.
 • מרובות: לא בכל שיעור, אך בהחלט רצוי לשלב בתוך פרק הלימוד מספר נקודות בהן המורה מעריכ/ה את הידע של התלמידים.
 • לא-לציון: הערכות הביניים לא יחשבו לציון או יהיו בעלות משקל קטן מאוד, כדי שלא יווצר לחץ מיותר או תחושה ש"כל הזמן נבחנים".
 • אינפורמטיביות: ייתנו למורה ולתלמידים מידע אותנטי על רמת הביצוע הנוכחית בנושא.
אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

מרחב למידה דיגיטלי כיתתי
מרחב למידה דיגיטלי כיתתי הוא הזדמנות לזירה כיתתית בה המורה מפעיל את התלמידים במשימות באופן מגוון. המרחב הכיתתי הדיגיטלי מתאים לשילוב סרטונים, משחקים, קישורים...
מודעות רגשית (מיינדפולנס)
רגע לנשום! תרגילי רוגע על כיסא ועוד כלים לשילוב מיינדפולנס במהלך יום הלימודים להפחתת מתחים, להעלאת הריכוז ולרווחתם הכללית של התלמידים והמורים
מפגש מורה–תלמיד/ה
יום הורים הכול מכירים. אבל מה עם "יום תלמידים"? איך נארגן יום פתוח לשיחות אישיות של תלמידים ומורים? טיפים להצלחה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.