דלג אל

עידוד אישי למעורבות חברתית

למאגר הפרקטיקות
  מחוייבות לכל תלמיד ותלמידה     שותפויות להצלחת התלמידים

מטרה

להעלות למודעות התלמידים את הנורמות החברתיות המקובלות בסביבתם ולעודד אותם להציע יוזמות למעורבות חברתית בכיתה ובקהילת בית הספר.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

משהו בשביל מישהו

1. אישי
נבקש מהמשתתפים לחשוב על מעשה טוב שעשו עבור מישהו מחבריהם לכיתה בזמן האחרון, ולתאר את המעשה בכתב. אין צורך לשתף.

2. צפייה בסרטון
נקרין את הסרטון עזרה הדדית בבית הספר (אורט טבעון).
לפני תחילת הצפייה, נבקש מהמשתתפים לזהות את המעשים הטובים בסרט, את העוזרים ואת הנעזרים. אפשר לחלק לתלמידים טבלה לרישום בזמן הצפייה.

3. דיון בקבוצות
לאחר הצפייה, המשתתפים ישבו בקבוצות קטנות, ישוו בין הרשימות האישיות ויגבשו רשימה משותפת. לאחר מכן ידונו בשאלה, האם המעשים הללו מקובלים בסביבתם הקרובה, ואם לא – כיצד אפשר להפוך אותם למקובלים.

אפשר לחלק לכל קבוצה דף עם שאלות להתייחסות, כגון:
- מה הרגשתם כשראיתם את הסרט?
- איזו סיטואציה ריגשה אתכם במיוחד?
- ספרו על מצבים דומים שנתקלתם בהם כעוזרים או כנעזרים.

4. דיון במליאה
כל קבוצה תציג את הכללים שהיא מציעה לקבל בעקבות הדיון.
נכתוב את ההצעות ואם עולים רעיונות נוספים במליאה, נוסיף אותם.
נגיע להסכמה או נקיים הצבעה על 5-4 כללים שישמשו "קוד" כיתתי לעזרה הדדית ולמעורבות חברתית.

5. עבודה בצוותים
בסיום הדיון נחלק את הכיתה לצוותי משימה על פי תחומי העניין של המשתתפים.
כל צוות יבנה תוכנית למעורבות חברתית בתחומו.

דוגמאות לתחומי מעורבות חברתית בכיתה ובקהילת בית הספר

ארגון אירועים בית-ספריים, חונכות לימודית, תמיכה חברתית, גישור, עזרה לחברים חולים, ניקיון וטיפוח הסביבה, עזרה לעובדים המנהליים, שילוב בעלי צרכים מיוחדים, הכנת אוכל חם או ברכה מהכיתה למשפחות מבית הספר שנולד/ה להם תינוק/ת.

עוד רעיון - יום המעשים הטובים

עוד רעיון - יום המעשים הטובים

יום המעשים הטובים התחיל בישראל לפני כ-14 שנים, וכעת הוא יום גלובלי המאחד יותר מ-100 מדינות בעשייה למען הזולת והסביבה. המסר העיקרי ביום זה הוא שמעשה טוב יכול להיות כל דבר:

 • חיוך/מילה טובה לאדם ברחוב
 • הזמנת שכנ/ה לארוחת צהריים
 • התנדבות בפרויקטים כגון שיפוץ וצביעת מבנים, מפגשים בין-דוריים, הקמת גינות קהילתיות ועוד.

הצטרפות בתי ספר ליום מסוג זה, היא הזדמנות מצוינת להעלות למודעות התלמידים את האפשרויות לעשות מעשים טובים עבור אחרים בכיתה ובקהילה הבית ספרית, ולאפשר להם להרגיש שהם לוקחים חלק במשהו גדול שמתרחש בו-זמנית במקומות רבים בעולם. זוהי הזדמנות לעודד אותם להציע יוזמות למעורבות חברתית בכיתה ובבית הספר גם בימים אחרים לאורך השנה.

 1. לקראת יום המעשים הטובים, נקיים שיעור סביב השאלה: מהו מעשה טוב?
  (ראו גם: מערך שיעור באתר תרבות il )
 2. נעלה רעיונות למעשים טובים שהילדים יכולים לעשות ולאפשרויות התנדבות בכיתה ובבית הספר. אפשר לחפש רעיונות באתר המיזם ולהתאים אותם לכיתה.
 3. נבחר פעילות כיתתית שנרצה לעשות יחד.
 4. נבצע אותה ביום המעשים הטובים.

ראו רעיונות ליישום בבית הספר: יום המעשים הטובים

עוד רעיון - לעל-יסודי: עסק חברתי בניהול התלמידים

עוד רעיון - לעל-יסודי: עסק חברתי בניהול התלמידים

התגייסות קבוצתית מעודדת מאוד מעורבות אישית. אפשר להכניס את כל הכיתה, השכבה ואף בית הספר כולו לעשייה חברתית, על ידי הקמת עסק חברתי המנוהל כולו על ידי התלמידים. ראו סרטון לדוגמה: הקואופרטיב

 1. הגדרת מרחב העשייה המשותפת
  זיהוי מטרות העסק, בחירת תחומי פעולה ויצירת בהירות בנוגע לשגרת הפעילות שבתוכה משתלבים התלמידים. לדוגמה:
 • עסק נגרות שמשפץ/בונה רהיטים ותורם אותם לנזקקים או מוכר אותם והכסף נתרם.
 • מאפייה בית ספרית שאופה לחמים/עוגות, את הכסף שמרוויחים תורמים לעמותה על פי בחירת התלמידים או מקדישים לשיפור המרחב הבית ספרי.
 • עסק לגינון שמטפל בגינות של קשישים שמתגוררים בסביבת בית הספר.
 • חממת ירקות שמספקת תוצרת חקלאית לקפטריה הבית ספרית או מוכרת לעסקי מזון מקומיים לטובת גיוס כספים למטרות שונות לפי בחירת התלמידים.
 1. פעולה משותפת
  פעילות בשגרה ובמבנה הארגוני שהגדרנו, כולל אחריות משותפת של כולם לתפקיד של כל אחד ואחת כיחידים בתוך המכלול. יש להתייחס להיבטים שונים כגון:
 • חלוקת עבודה: שיווק ויחסי ציבור, מכירות, ניהול הזמנות, הקמת אתר/אפליקציה לעסק וכו'.
 • סדירויות: כמה תלמידים עובדים בעסק, כמה שעות בשבוע, קביעת סדירויות לשיחה שבועית של כל השותפים לעסק וכד'.
 1. יזמות מתוך הדברים שעולים במהלך העשייה
  התלמידים מקבלים משימות ועובדים עליהן יחד. הם מגלים תוך כדי תנועה מה נחוץ, איך מתקדמים ומה השלב הבא. במידת הצורך מתייעצים עם הורים, חברים ואנשי מקצוע רלוונטיים ומביאים רעיונות וכיוונים לשיחה המשותפת.
 2. שיקוף בין-אישי והסקת מסקנות כחבורה
  שיקוף אישי לתלמידים תוך כדי העשייה, למשל: ״כל הכבוד על היום״, ״חבל שלא נשארת לסדר" וכדומה. כמו כן חשוב להקדיש זמן לרפלקציה קבוצתית, למשל: מה היינו צריכים לעשות אחרת כקבוצה כדי להצליח יותר? האם כדאי לצרף אנשים נוספים?
 3. עידוד מוטיבציה תוך כדי עשייה ותיעוד הצלחות
  תוך כדי ליווי היזמים הצעירים, ולשם עידוד המוטיבציה, חשוב לקיים תיעוד ופרסום ההצלחות. לשם כך יש לתכנן פלטפורמות תיעוד ופרסום כחלק מתכנון הפרוייקט כולו, לרבות: כנסים או מפגשי קהילה, הסברה למבקרים, כתבות בעיתונות המקומית וכדומה.

מבוסס על פיתוח של: הקואופרטיב – יזמות ולמידה תוך עשייה שיתופית, חט"ב חריש (חממו"פ, משה"ח)

אפשר גם

אפשר גם

לעל-יסודי: התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית

התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד/ת ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית בקרב בוגרי בתי הספר.
תוכנית זו פועלת במערכת החינוך החל משנת הלימודים תשע"ה, והיא משמשת תנאי סף לקבלת תעודת בגרות. ראו כלים ורעיונות בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית באתר מנהל חברה ונוער.

טיפים

טיפים

חשוב להכיר את התוכניות הרלוונטיות ולפעול על פיהן. המעורבות החברתית היא מרכיב חשוב בחינוך החברתי גם בבית הספר היסודי וגם בבית הספר העל-יסודי.

כדאי לזכור שמעורבות חברתית אינה אירוע חד-פעמי אלא תהליך מתמשך שצריך להיות מלווה בשיחות עיבוד ורפלקציה, בשיח ערכי ובשיתוף הסביבה.

אפשר לעודד, בנוסף על הפעילות החברתית בכיתה ובקהילת בית הספר, גם מעורבות אזרחית במסגרות רחבות יותר. ראו בהרחבה: עידוד למעורבות אזרחית

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

להעריך מאמץ ולחגוג הצלחות
מתי בעת האחרונה ניהלתם בכיתה שיחה על הצלחה? ומתי עצרתם כדי לחגוג מאמץ משותף או הצלחה של תלמיד/ה, של קבוצה או של הכיתה כולה?
יועץ לבניית תוכנית למידה אישית ללומד העצמאי
עכשיו  יותר מתמיד, תלמידים נדרשים לפתח יכולות למידה עצמאית, ובכלל זה להגדיר לעצמם מטרות, לזהות מקורות ידע, פעילויות ואסטרטגיות למידה, לתכנן ולבצע מהלך למידה,...
משוב מקדם למידה
במחקר שערך ג'ון האטי התגלתה אסטרטגיית משוב מקדם למידה כפרקטיקת ההוראה בעלת ההשפעה החיובית הגדולה ביותר. כשמורים השתמשו שימוש עקבי במשוב מקדם למידה עלו משמעות...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.