דלג אל

הצהרת נגישות

הערכה חלופית באמצעות יצירת תמונה עם בינה מלאכותית

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     הערכה ומשוב

מטרה

ביצוע הערכה ללמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, הרלוונטית לחיי התלמידים בעולם רווי בינה מלאכותית.
הפרקטיקה משלבת יצירת תמונה עם בינה מלאכותית ומאפשרת להעריך, בנוסף לידע, גם חשיבה מסדר גבוה, יכולת רפלקטיבית וביקורתית ואוריינות בינה מלאכותית.

כותב הפרקטיקה:

ד"ר גלעד שמיר, שמיר ייעוץ והדרכה

הצעות למהלך

הצעות למהלך

פרקטיקה זו מציעה הערכה מסכמת לקראת סיום הוראת נושא בתחומי מורשת, חברה ורוח. המורות והמורים מנחים את התלמידות והתלמידים ליצור יומן עבודה, לתהליך של יצירת תמונה עם כלי בינה מלאכותית. בתהליך יצירת התמונה והשיפור שלה, מצופה מהלומד לשפר את הפרומפט והתמונה באופן חזרתי, תוך תיעוד התהליך ביומן העבודה.

שיטת הערכה זו מגבירה מוטיבציה אצל התלמידים, בגלל המרכיב הוויזאולי שלה - יצירת תמונה חדשה ומקורית שאין שנייה לה. בנוסף, המטלה מאפשרת המחשה, גיוון, גירוי, יצירתיות, ויכולת ביטוי קוגניטיבית ורגשית. 

הפרקטיקה מתאימה לתלמידים בני 13 ומעלה (כיתה ח׳ ומעלה).
יש להפעילה בהתאם ל
הנחיות שימוש בבינה מלאכותית יוצרת במערכת החינוך.

משך תהליך ההערכה: 2 שעות לימוד בכיתה. 

1. הכנות מקדימות

לפני הפעילות, נוודא שהתלמידים התנסו ביצירת תמונה עם כלי בינה מלאכותית, והם מכירים מחולל תמונות מתאים ומבינים מהו פרומפט (הנחיה שהמשתמשים נותנים למחולל לצורך יצירת התוצר). 

2. בחירת נושא נלמד לגביו הלומדים יצרו תמונה

נבחר נושא לימודי ונכתוב הנחיה המצריכה ידע, וכישורי חשיבה מסדר גבוה כמו הפקת תובנות וחשיבה על השלכות. לשם כך, כדאי לנצל את היכולת של בינה מלאכותית לייצר תמונות המשלבות נושאים, דמויות, תקופות ופעולות שלכאורה זרים זה לזה, ובהתאם לבקש מהתלמידים לשלב אלמנטים אלה בתמונה שלהם. 

דוגמה לבחירת נושא בספרות: סצנה מסיפור, מחזה או שיר הנלמד בכיתה
דוגמה לבחירת נושא בהיסטוריה: אירוע היסטורי הנלמד בכיתה

3. הכנת מחוון הערכה והצגתו ללומדים

נכין מחוון הערכה מותאם למשימה שנתנו לתלמידים. המחוון יכול לכלול היבטים כמותיים והיבטים איכותניים. לדוגמה:

 • רמת הפירוט של הפרומפט
 • מידת השילוב של פרטים אודות הנושא הנלמד בפרומפט
 • איכות הרפלקציה של תהליך הכתיבה
 • מספר החזרות בהן נכתב פרומפט חדש ונוצרה תמונה חדשה
 • איכות הרפלקציה המסכמת

ראו דוגמה למחוון הערכה מסוג רובריקה. חשוב להציג את המחוון לתלמידים.  

ראו פרקטיקה: הצגת קריטריונים להערכה בתחילת פרק הלימוד

4. יצירת יומן עבודה והגשתו

במסגרת תהליך ההערכה, הלומדים יצרו יומן עבודה דיגיטלי. ליצירת היומן אפשר להשתמש במצגת או בכל כלי מתאים אחר. בדף הראשון יהיו פרטי התלמיד או התלמידה, ושם כלי הבינה המלאכותית בהם בחרו להשתמש. 

בכל דף יומן יהיו החלקים הבאים:

 1. פרומפט ליצירת תמונה
 2. הסבר כיצד הפרומפט אמור לייצר תמונה המתארת את הנושא הנלמד
 3. תמונה שנוצרה עם בינה מלאכותית בעזרת הפרומפט
 4. הבעת דעה רפלקטיבית של הלומד או הלומדת לגבי התאמת הפרומפט והתמונה לנושא העבודה

תהליך יצירת יומן העבודה יהיה על פי השלב הבאים:

א. יצירת פרומפט ותמונה ראשונית 

 1. כתיבת פרומפט ליצירת תמונה בנושא הנלמד
 2. כתיבת נימוק כיצד הפרומפט אמור לייצר תמונה המתארת את הנושא הנלמד
 3. יצירת תמונה עם כלי בינה מלאכותית
 4. התבוננות ביקורתית בתמונה האחרונה שנוצרה והבעת עמדה לגבי התאמת הפרומפט והתמונה לנושא העבודה
 5. הוספת הפרומפט, ההסבר, התמונה והעמדה הביקורתית (סעיפים 4-1) לדף חדש ביומן העבודה

ב. תהליך שיפור חזרתי של הפרומפט והתמונה

 1. כתיבת פרומפט חדש או שינוי הפרומפט הקיים
 2. כתיבה נימוק המסביר כיצד שינוי בפרומפט אמור לשפר את התמונה
 3. יצירת תמונה חדשה עם כלי בינה מלאכותית
 4. התבוננות ביקורתית בתמונה האחרונה שנוצרה והבעת עמדה לגבי התאמת הפרומפט והתמונה לנושא העבודה
 5. הוספת הפרומפט, ההסבר, התמונה והעמדה הביקורתית (סעיפים 4-1) לדף חדש ביומן העבודה

יש לחזור על תהליך השיפור לפחות פעמיים ואפשר אף יותר, עד שהתמונה משביעה את רצון הלומד.

ג. רפלקציה מסכמת

 1. התבוננות ביקורתית בתמונה האחרונה שנוצרה
 2. כתיבת הסבר: כיצד התמונה שנוצרה מתארת נאמנה את הנושא הנלמד 
 3. כתיבת הסבר: כיצד יש לשפר את התמונה כדי שתהיה נאמנה אף יותר לנושא
 4. כתיבת סיכום בו הלומדים משווים את התמונה והפרומפט ההתחלתיים לאלו האחרונים
 5. הוספת הרפלקציה (סעיפים 4-1) לדף האחרון ביומן העבודה

ד. הגשת יומן העבודה 

התלמידים יגישו למורה את יומן העבודה הדיגיטלי הכולל את התמונות, הפרומפטים והרפלקציה שיצרו באירוע ההערכה.

5. ביצוע ההערכה 

נעבור על יומני העבודה של התלמידים והתלמידות, נבדוק אותם ונעריך אותם על פי מחוון ההערכה שהוכן מראש. בנוסף, נרשום הערה מילולית מסכמת משלנו לגבי הידע שהפגינו התלמידים, הכישורים שהדגימו בחשיבה מסדר גבוה על הנושא הנלמד, או ביחס לאוריינות הבינה המלאכותית שלהם.

עוד רעיון - שיתוף התלמידים בתהליך ההערכה

עוד רעיון - שיתוף התלמידים בתהליך ההערכה

ניתן לשתף את הלומדים בתהליך ההערכה.
להלן 3 דרכים לעשות זאת:

 1. הלומדים יתחלקו לקבוצות עבודה קטנות. כל קבוצה תיצור מחוון הערכה על סמך קריטריונים בהמלצת המורה. לאחר מכן, בדיון במליאת הכיתה, התלמידים יחד עם המורה יבחרו את הסעיפים המתאימים ביותר, יציעו הצעות נוספות ויחברו למחוון משותף. 
 2. הלומדים יעריכו את עבודתם על סמך המחוון. 
 3. הלומדים יבצעו הערכת עמיתים לחבריהם, על סמך המחוון.

ראו פרקטיקה: שותפות לומדים בתהליך ההערכה: בחירת כלי ההערכה, הערכה עצמית והערכת עמיתים

עוד רעיון - בחירה מתוך מגוון מחוללי תמונות

עוד רעיון - בחירה מתוך מגוון מחוללי תמונות

מכיוון שהבחירה במחולל תמונות מסוים עשויה להשפיע על איכות התמונה, כדאי לאפשר ללומדים לבחור את המחולל בו ישתמשו. במקרה זה, בעת הגשת העבודה התלמידים יציינו באיזה מחולל הם השתמשו. אזכור המחולל יסייע להימנע מהטיה של ההערכה על פי איכות המחולל הנבחר.

עוד רעיון - תערוכת תוצרים

עוד רעיון - תערוכת תוצרים

לאחר שהתלמידים עמלו על התמונה שלהם ועל יומן העבודה, ניתן לייצר תערוכת תוצרים בה יוצגו התמונות והיומנים. יצירת תערוכה יכולה להגביר את המוטיבציה ואת מידת ההשקעה של התלמידים בתהליך ובתוצר.

להרחבה

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

קבלת תשובות פוריות מתלמידים
השאלות שהמורים מעלים והפעילויות שנגזרות מהן מעצבות במידה רבה את השתתפות התלמידים בכיתה ואת המוטיבציה שלהם לחפש תשובות פוריות, להעמיק, ולחקור מתוך סקרנות ועניין
הערכה פנימית במסגרת למידה היברידית
למידה היברידית המשלבת תהליכי הוראה-למידה פיזיים ומקוונים, דורשת גם חשיבה מחודשת על כלי הערכה מותאמים. איך נדע לבחור את כלי ההערכה המתאימים לנו? ואילו מאגרים ...
ניהול שיעורי בית באופן אפקטיבי
שיעורי בית אפקטיביים במיוחד כאשר נעשה בהם שימוש כהתערבות קצרה וממוקדת, ולא כמטלות שגרתיות. איך כדאי לנהל זאת נכון?
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.