דלג אל

  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     פיתוח מיומנויות

מטרה

התלמידים יפתחו מיומנות של השתתפות בדיון אשר תתבסס על פתיחות ותזמן ביטוי אישי לצד האזנה סובלנית למנעד דעות.

"שיחה טובה"

"שיחה טובה"

שיחה טובה היא לב השיעור. דיון טוב הוא תולדה של מפגש עם הידע החדש הנלמד או הנושא המדובר באופן שמעורר רצון לבטא סקרנות, הבנה, עניין, התנגדות, ספק. דיון ער בין תלמידים מהווה עדות למעורבות בלמידה, שכן מעורבות בנלמד מעוררת רצון לשתף, לשאול, להביע את עצמנו לשמוע ולהישמע.

מאפייני הדיון הכיתתי היעיל –

 • התלמידים מעוניינים ליטול בו חלק  
 • עמדות, תחושות, שאלות ודעות המובעות בדיון מתקבלות בסובלנות ללא שיפוטיות או תוקפנות, והתלמידים אינם חוששים לתהות או לטעות.  
 • הדיון מאפשר מספר נקודות מבט וכיווני חשיבה והוא אינו מגמתי ומכוון מראש.
 • מכבדים את התלמיד שבוחר לא להשתתף בדיון ולא להתבטא בעל פה.

הצעות למהלך – מגוון טכניקות לניהול דיון כיתתי

הצעות למהלך – מגוון טכניקות לניהול דיון כיתתי

אקווריום - ניתן ליישום כשהכיתה יושבת במעגל. המורה מעלה את הנושא לדיון. מזמינה שישה עד שמונה מתנדבים להיכנס פנימה עם הכיסאות שלהם. שאר התלמידים נשארים לשבת במעגל הגדול מסביב. אחרי שכל יושבי המעגל הפנימי השתתפו בשיחה יותר מפעם אחת והביעו מגוון מחשבות ודעות, המורה פונה למעגל החיצוני לתת משוב מפרגן לדוברי המעגל הפנימי ולתאר מה הם לקחו מתוך הדיון שלהם.

שיקוף - התלמידים יתאמנו בחזרה על דברי האחר טרם התבטאותם, וכך ישקפו את דברי חבריהם באוזניהם ובאוזני כלל הכיתה והמורה – "שמעתי שאתה אמרת ש...  אני רוצה לומר ש...."

חפץ רשות דיבור - חפץ רשות הדיבור הוא פריט שיכול לעבור מיד ליד (מקל, בובה, מיקרופון, נוצה.. כיד הדמיון הטובה עליכם). החפץ יכול להיות קבוע וידוע מראש, או שמדי שבוע תלמיד אחר יביא לכיתה חפץ שישמש למטרה זו. עת מתנהל דיון, המורה מעניק את רשות הדיבור לילד הראשון, בכך שהוא נותן לו את חפץ רשות הדיבור. עם תום דבריו, אותו תלמיד בוחר את הדובר הבא ומעביר לו את החפץ, וכך הלאה.

העברת רשות הדיבור האחד לשני - עת מתנהל דיון, המורה נותנת את רשות הדיבור לתלמיד הראשון. משסיים להתבטא הוא מעביר את רשות הדיבור לתלמיד אחר, שמצביע כדי לקבל רשות דיבור, לפי עקרון שתבחר המורה או באופן חופשי (דוגמה לעקרונות - בן נותן לבת ובת לבן/ חייבים לתת למישהו שיושב בשורה אחרת וכו'). מקבל רשות הדיבור צריך להביע בפתח דבריו כבוד למסר שהביע הקודם לו ולהמשיך משם. "שמעתי שאתה חושב שהדמות שמופיעה בפרק משעממת ואני מכבד את דעתך. אני, לעומת זאת..."

להחליף מקומות עם הדובר האחרון – הדובר הקודם זז, הדובר החדש מחליף אתו מקום. עצם החלפת המקומות יוצר חוויית תנועה, מזרים דינמיקה לשיחה ובעיקר משמש מטאפורה לאמפתיה לחבר, בבחינת – "אני יושב לרגע במקום שלך, ומקשיב לך".

עוד רעיון - מתודות לניהול שיח

עוד רעיון - מתודות לניהול שיח

אינפוגרפיקה – הצגה חזותית של מידע - ניתן לנהל את הדיון ללא דיבור בעל פה, בעזרת עקרונות של הצגת מידע באופן חזותי כיצירה משותפת שמביעה מגוון אמירות, דעות או עמדות. כל תלמיד בתורו, קם ומביע את המסר שלו כחלק מהמיצג החזותי. בסוף מתבוננים על השרטוט, הציור, הגרף או המיצג ומשוחחים על התוכן ועל התהליך. כדי לסייע לתלמידים להתבטא באופן גרפי נציע להם להשתמש באימוג'ים, מדבקות, איורים, צורות וכדומה.

דיון בסבב קשיח - בתורו, ולפי סדר הישיבה, כל אחד מוזמן להביע דעה, עמדה, שאלה, רעיון.  בין לבין, לא מגיבים זה לדברי זה. מי שלא מעוניין להתבטא מבקש לעבור הלאה, ובקשתו מתקבלת בהבנה ובכבוד.

סיכום כתוב תוך כדי שיחה - המורה תמנה תלמיד לכתוב את עיקרי הדברים שעולים בדיון בכיתה. אחרי מספר דקות שיח היא תעצור את הדיון, ותזמין את התלמידים להתבונן על הסיכום ולחשוב – מה בדיון ובתכניו השפיע עלי? האם חל שינוי בדעותיי? היכן התבצרתי בעמדתי? מה הבנתי? מה חסר לי?

הקצבת זמן דיבור ("פגישת מעלית") - כל תלמיד שמקבל רשות דיבור יכול לדבר רק בזמן הקצוב (שעון חול או טיימר), כך מתאמנים התלמידים בחידוד המסר ובדיוקו, וכך גם מובטח שיישאר מספיק זמן לאחרים. (בדומה לשיחה המהירה שנוצרת במפגש במעלית, בין קומה לקומה). על מנת לטפח בקרב התלמידים את היכולת להביע דעה ממוקדת בדיבור קצוב, מומלץ להקנות להם אסטרטגיות להבעת דעה ולהצגת טיעון.
מומלץ לעיין בפרקטיקה: הצגת טיעון וביסוסו

מסרונים כתובים –  ניתן לנהל את הדיון ללא דיבור בעל פה, כל תלמיד בתורו, קם וכותב את דבריו על הלוח. בסוף מתבוננים על הכתוב ומשוחחים על התוכן ועל התהליך. ניתן להיעזר בכלי הדיגיטלי Tricider המאפשר יצירת שיח ודיון באופן שיתופי. (ראו למשל: דיון בשאלה כיצד נוכל לפתור את בעיית העוני).

שלטים לשיחה - בכיתות הנמוכות, המורה יכול/ה להכין מראש שלטים המביעים סוגי תגובה, למשל: מסכים, מתנגד, מציע הצעה, רוצה לומר מילה טובה, רוצה לשאול שאלה, רוצה לשתף במחשבה, רוצה להביע רגש. כל ילד/ה שמקבל/ת רשות דיבור ניגש/ת לשולחן המורה, בוחר/ת שלט, מציג/ה אותו ומדבר/ת (אפשר להחליף את השלט בכתר, בשרשרת או בדגלון).
ראו: שלטים לשיחה - גרסה להדפסה

עוד רעיון - ארבע פינות

עוד רעיון - ארבע פינות

כלי זה מיועד לעורר בתלמידים מחשבה לגבי עמדתם בנושא הנדון, להביא אותם לנקוט עמדה ברורה בעניין, ולייצר בסיס של נראות לגבי התפלגות העמדות בכיתה, מה שיכול לאפשר בסיס איתן להתפתחות דיון קולח.

1. הכנת החדר
נפנה חלל כמה שיותר גדול במרכז הכיתה או במסדרון. נחלק את החלל לארבעה חלקים, בעזרת סימון מסקינגטייפ על הרצפה או בכל דרך סימון מתאימה אחרת. בפינת כל רבע נניח שלט: 

 • במידה רבה מאוד
 • במידה רבה
 • במידה בינונית
 • במידה מעטה

2. הקרנת היגדים
נקרין או נכתוב על הלוח סדרת היגדים. למשל:

 • יש מקרים שבהם כדאי לעבור על החוק.
 • יש לשתף תלמידים בקבלת החלטות הנוגעות להתנהלות בית הספר.
 • כדאי למדינת ישראל להשקיע באנרגיה ירוקה.

חשוב שההיגדים יהיו קשורים קשר ישיר לחומר הנלמד ביחידת הלימוד, וכן שיהיה קשר בין היגד לבא אחריו.

3. התמקמות כבסיס לדיון
לגבי כל היגד, נבקש מהתלמידים להסתדר באזור שמשקף את מידת הסכמתם. לאחר שהסתדרו, נוכל לפנות לתלמידים ספציפיים ולבקש מהם לנמק את התמקמותם.

 • נוכל לשאול: אני רואה שהסכמת במידה מעטה בלבד (או רבה מאוד וכו'), תוכל/י להסביר?
 • אפשר להזמין את התלמידים להתבונן על הפיזור הכולל: באיזה אזור מרוכזים מרבית חברי הכיתה? מדוע לדעתכם? 

לחילופין, נוכל לבקש מכל קבוצת תלמידים שהתמקמו בפינה מסוימת, לחבור לקבוצה ולנהל דיון ביניהם – מדוע בחרו בפינה זו ולא באחרות ומה הם חושבים על הנושא הנדון.

4. דיון במליאה
בהמשך אפשר להתכנס למליאה ולבקש מכל קבוצה להציג את עמדתה ולנהל דיון כיתתי רחב. ההתכנסות המוקדמת ב-4 הפינות עוזרת לתלמידים לגבש את עמדתם ולנסח אותה באופן מדויק יותר לקראת ניהול הדיון בהרכב הכיתתי הרחב.

אפשר גם - שיח פילוסופי בגן הילדים

אפשר גם - שיח פילוסופי בגן הילדים

בגיל הגן אפשר לתרגל עם הילדים מיומנויות של ניהול דיון, באמצעות שיח המתקיים בין קבוצת ילדים ומבוגר/ת סביב נושאים, שאלות או סוגיות שעולים מהילדים עצמם ומסקרנים אותם. השיח מתנהל מתוך רצון להזמין את הילדים לפתח תיאוריות ורעיונות פילוסופיים בעצמם.

ראו סרטון לדוגמה: דיון בין ילדים בסוגיה פילוסופית

1. נדאג ליצור מרחב שקט עבור הילדים שבחרו לקחת חלק בשיח.

2. נערוך לילדים היכרות עם כללי השיח, המלווים בייצוג גרפי לכל כלל:

 • כל ילד/ה מדבר/ת לפי תור (ניתן להעזר במקל דיבור בהתחלה).
 • אם לא מסכימים לדעה של מישהו ורוצים לומר משהו אחר, לא אומרים "זה לא נכון", אלא – "אני חושב/ת אחרת"...
 • אם מישהו רוצה לדבר שוב ושוב, קודם נבדוק שלכולם הייתה האפשרות לדבר.

3. במהלך השיח, כל ילד/ה יכול/ה לומר את הדעה שלה/שלו. לגבי ילדים שאינם מביעים דעה, הגננ/ת המנחה מפנה להם מקום ושואל/ת אם ירצו לומר מה דעתם. כמובן שלא חייבים לדבר. כדאי לשים לב לכללים הבאים:

 • השיח מתקיים ללא הצבעה. כשילדים מצביעים ומחכים לקבלת רשות דיבור, הם לא באמת לומדים להקשיב זה לזה, שכן דעתם נתונה לניסיון "לצוד" את תשומת הלב של הגננ/ת במטרה לקבל רשות דיבור.
 • בשיח מסוג זה הגננ/ת הופכ/ת ממנהל/ת השיחה למנחה. הישיבה היא במעגל ויש כללים ברורים כיצד משוחחים ללא הצבעה, מדברים בקצרה, ומאפשרים למי שעוד לא דיבר לדבר.
 • השיח הפילוסופי לא נועד ללמד ילדים פילוסופיה או ידע חדש, אלא לעודד אותם ליצור פילוסופיה משלהם.
 • בשיח פילוסופי הגננ/ת צריכ/ה להמעיט בדיבור ולא לתת תשובות. מומלץ להקליט את השיח, ולהקשיב לו לאחר מכן כדי לבדוק את האיזון בין דברי הילדים לדברי הגננ/ת, כמה ילדים דיברו ועוד.

4. בסוף השיח נסכם את הדעות השונות בלי לומר מה נכון ומה לא ("שמעתי ש... והיו כאלה שחשבו ש..."), ונתייחס גם לאופן השיח ("היו דעות שונות והקשבתם זה לזה, כולם דיברו...").

מבוסס על פיתוח של הגן הדיאלוגי: שיח פילוסופי בגן הילדים (מסלול חממו"פ, משה"ח)

ראו גם: כללי שיח בגן הילדים - גרסה להדפסה

אפשר גם - שיחת סלון

אפשר גם - שיחת סלון

קיום דיון בכיתה יכול גם לסייע בסיכום נושא לימודי, הן כדי לזהות מה נקלט אצל התלמידים והן כדרך להעלות שאלות חדשות ולזהות מוקדי עניין בנושא. כלי זה מתאים לכל מקצועות הלימוד בדגש על מקצועות רבי המלל.

חשוב שהמפגש יתקיים באווירה נעימה, משחקית וחופשית. המטרה היא לאפשר ליותר ילדים להשתתף בדיון פתוח – גם לילדים שבדרך כלל בדיון "רגיל" במליאה נוטים לא להשתתף. אפשר להציע בסלון שלנו כיבוד קל ובריא, והכי חשוב שגם אנחנו נשב ונשוחח ב"סלון" עם התלמידים.

שלב ראשון: הכנות

 • בחירת ה"סלון"
  נבחר מרחב בבית הספר שאינו המרחב הכיתתי, למשל: אזור מוצל בחצר, גינה, פינת ישיבה עם ספות, שטיחים, דשא וכדומה – נלך למקום ונבחן את התאמתו לצרכים שלנו. 
 • חלוקה לשתי קבוצות
  כדאי לחלק את הכיתה לשתי קבוצות כדי לייצר הזדמנות לשיח אינטימי. כל "שיחת סלון" תתבצע עם חצי כיתה, והקבוצה שאינה חלק מהדיון תעסוק בפעילות עצמאית או בפעילות שמלווה על ידי מבוגר/ת אחר/ת.
  (ראו גם: תכנון משימות לתומכי הוראה)
 • חידון קהוט
  לפתיחת המפגש נכין חידון קצר על התכנים מחומר הלימוד שבהם נתמקד במפגש זה (אפשר בעזרת פלטפורמת קהוט).
 • נושאי שיחה
  לחלקו השני של המפגש נכין 6-5 פריטים שיהוו גירויים לנושאי שיחה, למשל: דימוי ויזואלי (תמונה /יצירת אומנות), פרט מידע ממקור מפתיע, שיר, קטע הגות קצר, תמונה של דמות רלוונטית וכד'.

שלב שני: ביצוע

 1. בפתיחת "שיחת הסלון" נשלח לתלמידים את חידון הקהוט שהכנו. נתייחס לשאלות שבהן היה אחוז גבוה של משיבים באופן שגוי, ונרחיב לגבי התשובה הנכונה (עד 20 דק'). 
 2. החלק השני של המפגש יעסוק ב"הגיגים" על סוגיות מתוך הנושא שנלמד והוא המוקד של "שיחת הסלון". נציג את ה"גירויים לנושאי שיחה" שהכנו מראש, ונבקש מכל תלמיד/ה לבחור פריט אחד ולכתוב על פתקיות אילו מחשבות או שאלות חדשות על הנושא מתעוררות בה/בו לאור הפריט שבחר/ה (כ-5 דק').
 3. מזמינים את התלמידים לשתף באופן חופשי את המחשבות שלהם. מקפידים על סדר דיבור, הקשבה לאחרים ותגובות מכבדות ואמפתיות. חותמים את המפגש במיקוד 3-2 שאלות חדשות שהתעוררו בתלמידים בעקבות "שיחת הסלון" על הנושא הנלמד, ומאפשרים גם שיח רפלקטיבי על החוויה של ניהול דיון ב"שיחת סלון" לעומת ניהול דיון רגיל בכיתה – מה אהבתם? מה פחות?   

טיפים

טיפים
 • מצאו את השיטה הנכונה לכיתתכם ולכם.
 • הרבו בדיונים ובשיחות, אין כמו שיח לחיבור בינאישי ותוך אישי, להתפתחות, להעמקת מעורבות וליצירת תחושת משמעותיות.
אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

השהיית שיפוט
פעמים רבות אנחנו שיפוטיים כלפי עצמנו וכלפי אחרים והביקורתיות מונעת מאיתנו להגות דברים דמיוניים ויצירתיים. השהיית השיפוט מעודדת חשיבה נועזת והגעה אל מעבר לגבו...
יצירת אחריות משותפת וערבות הדדית
אקלים חיובי בכיתה ויצירת תחושת שייכות ואחריות הדדית הם מאפיינים חשובים המשפיעים על תחושת הרווחה של התלמידים, ויש להם קשר ישיר לפניוּת שלהם ללמידה
חיזוק כישורי התלמיד/ה ומתן מענה מתאים
כובע קסמים, שמש יכולות ועוד – כך נעזור לתלמידים להיות מודעים לחוזקות ולכישורים שלהם
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.