דלג אל

חיזוק הצלחות ועידוד המאמץ הלימודי

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     פיתוח מיומנויות

מטרה

לעזור לתלמידים לזהות הצלחות בלמידה וליהנות מהן, להכיר בערך החשוב של המאמצים שנקטו על מנת להשיגן, ולסגל שגרה של התפעלות משותפת (מורה ותלמיד/ה) ממאמצים, מהשתדלות ומנחישות.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

מה בין מאמץ להצלחה? נדמה ששני המושגים משמשים כמעגל של היזון חוזר – השקעת מאמץ מגדילה את הסיכוי להצליח, והצלחה המבוססת על מאמץ מהווה גורם מדרבן להמשיך ולהתאמץ.

סרגל מאמץ והצלחה

1. דיון במליאה
נחלק לתלמידים מלבני קרטון מאורכים וקשיחים בצורת סרגל. ראו: גרסה להדפסה
נסביר שזהו "סרגל המאמץ וההצלחה". נקיים דיון סביב השאלות:

 • מהי הצלחה בעינכם? מהו מאמץ בעינכם?
 • מה דעתכם על הרעיון שלעיתים עצם השקעת המאמץ הוא ההצלחה האמיתית?
 • מה הקשר בין מאמץ להצלחה מבחינתכם? מה מדרבן אתכם להתאמץ?
 • אם הצלחה = 100%, כמה אחוזים מתוך זה הם בזכות כישרון וכמה בזכות מאמץ?
 • איינשטיין אמר שהצלחה היא 5% כישרון ו-95% מאמץ. מה דעתכם?
 • הצלחות מדרבנות אותנו להשקיע ולהתאמץ כדי לחזור עליהן?

2. סרגל הצלחות אישי
נזמין את התלמידים ליצור סרגל הצלחות אישי.
נבקש מהם להציע פעילויות שנחשבות ל"הצלחה בלמידה" ולכתוב את הרעיונות על הלוח.
מתוך בנק הרעיונות יבחרו לעצמם היגדים של הצלחה אותם יכתבו כשנתות בצד אחד של הסרגל.
במהלך השנה, כשיבצעו משימות לימודיות, יוכלו להיעזר בסרגל כדי להעניק לעצמם חיזוקים על הצלחה והתקדמות.

 • דוגמאות להצלחות: הצלחתי לפתור תרגיל, עניתי נכון על שאלה, הבנתי הסבר, הבנתי את מה שקראתי, ביצעתי את הניסוי לפי ההוראות, המצאתי רעיון חדש, ניסחתי מסר מקורי, יצרתי משהו, עזרתי למישהו בלימודים, ביקשתי עזרה מחבר/ה, הקשבתי לרגשות שלי, הייתי מרוכז/ת, התאמצתי ולא ויתרתי.

3. סרגל מאמץ אישי
בצדו השני של סרגל ההצלחות נכין סרגל מאמץ אישי.
נציע לתלמידים לציין פעילויות אשר בעיניהם נחשבות ל"מאמץ בלמידה" ולכתוב את הרעיונות על הלוח.
מתוך בנק הרעיונות יבחרו היגדים של מאמץ אותם יכתבו כשנתות בצדו השני של הסרגל שלהם.

 • דוגמאות למאמצים: שיננתי, קראתי, תרגלתי, הקשבתי, ניסיתי שוב, פניתי לעזרה, השקעתי הרבה זמן בלימודים, ויתרתי על משהו כדי ללמוד, חיפשתי מקורות חדשים, ניסחתי שוב, התמדתי, זיהיתי את העייפות/התסכול/המבוכה ולא נכנעתי...

שימו לב! מפגשי שיח אישי מורה-תלמיד/ה יכולים להיות הזדמנות נהדרת ליצירת סרגל אישי וניהול שיח סביב השאלות שהוא מעורר כדי לחזק את ההיכרות האישית והקרבה בינינו לבין התלמידים.

עוד רעיון - סרגל כיתתי

עוד רעיון - סרגל כיתתי

אפשר ליצור בנוסף על הסרגלים האישיים גם סרגל כיתתי, ולהגדיר בקבוצות או במליאה את הפעילויות שלנו ככיתה – מה ייחשב להצלחה כיתתית ומה נחשב בעינינו כמאמץ משותף שיוביל להצלחה.

כדאי להשתמש בסרגלים דרך קבע, כדי שהסרגל על שני צדדיו יהפוך לכלי מלווה לתלמידים וישמש כתזכורת קבועה ליכולת להשקיע מאמץ ולחשיבות זיהוי ההצלחות.

עוד רעיון - ליסודי: מסלול ההתאמצות שלי

עוד רעיון - ליסודי: מסלול ההתאמצות שלי

משחק לארבעה תלמידים

לפני שנשחק במשחק, נקדיש שיעור להיכרות עם "שפת ההתאמצות".

 • נבקש מהתלמידים להציע מילים או מושגים שקשורים למאמץ: הכיתה תבנה יחד את רשימת המילים וביניהן חשוב שיופיעו גם המילים הבאות שמופיעות במשחק – נחישות, התמדה, חריצות, תרגול, מאמץ, אימון, ניסיון חוזר, השקעה, דרבון, התפעלות, עידוד, נשימה, הפסקה, הרפיה, התמתחות, פנייה לעזרה, שיתוף פעולה.
 • כל זוג תלמידים יפרש מילה או ביטוי מתוך הרשימה ויכתוב משפט לדוגמה עם אותה מילה.
 • בהמשך, ברצף, כל זוג בתורו ילמד את כל הכיתה את המילה או הביטוי.

להוראות מפורטות וללוח המשחק ראו: מסלול ההתאמצות שלי

אפשר גם - ליסודי: צליל שמחת המאמץ

אפשר גם - ליסודי: צליל שמחת המאמץ

בתחילת השנה נביא לכיתה כלי שמפיק צליל אחיד ומתמשך כגון – קערה טיבטית, גונג, מצלתיים, שליש וכד'. הכלי יונח במקום קבוע ומעליו הכותרת – צליל שמחת המאמץ.

במהלך השנה, בכל הזדמנות בה התלמידים יחושו שהשקיעו מאמץ נכבד (במשימה, בשיעורים, בתרגיל, בטיול, במפגש), הם יוכלו לסמן למורה בסימן מוסכם, ובמהלך השיעור או בסופו המורה תיגש אליהם עם הכלי, הם יוכל להשמיע את הצליל ולשתף את כולם במאמץ שהשקיעו.

המאמץ יצוין בפני עצמו כראוי לעצירה לשם התפעלות, לא בהכרח ככזה שמביא בעקבותיו ציון טוב או הצלחה מובטחת. כשהתלמידים בוחרים להשמיע את צליל שמחת המאמץ, כדאי לשאול אותם – מה המאמץ שמשמח אותך? מה גרם לך להתאמץ?

חשוב לשוחח על חוויית המאמץ ולהביע התפעלות והערכה מההשקעה, מההתמדה ומהמאמץ.

בנוסף, כל תלמיד/ה יכול/ה להוריד בטלפון 'אפליקציית גונג' כלשהי, ולהשמיע את צליל שמחת המאמץ בכל פעם שהשקיע/ה מאמץ בפעילות מסוימת, גם מעבר לשעות בית הספר.

להרחבה ולהצעה להצגת הנושא ראו: צליל שמחת המאמץ

אפשר גם - המתאמצים האמיצים

אפשר גם - המתאמצים האמיצים

בשיחות אישיות עם התלמידים, כל אחת ואחד מהם יוכל לבחור תחום שבו ירצו להשקיע ולהתאמץ:

מ – מה התחום בו אשאף להשקיע מאמץ?
א – אילו מאמצים אשקיע?
מ – מתי אעשה זאת, כמה פעמים אבצע זאת?
צ – צמחתי!  מה ארוויח מההתאמצות?

התלמידים יתכננו בעזרת המורה את תוכנית המאמץ השבועית בכיתה. דוגמאות:

בתחום הלימודי 

מ – מה?            אשקיע מאמץ בלימודי שפה.
א – אילו?          אקרא ספר, אכתוב תשובות מפורטות, אבצע את המשימות בשפה בהקפדה,
                        אמלא תשבצים, אשחק משחקי מילים ברשת, אענה על חידות לשוניות.\
מ – מתי?           כל יום אשקיע חצי שעה בפעילויות שפה ולפני השינה אקרא כל יום לפחות שלושה עמודים.
צ – צמחתי!       איהנה מזה שאיני מוותר/ת לעצמי, אתגבר על רתיעה,
                        אצמצם את ההרגשה שאין לי יכולת לעשות זאת.

בתחום החברתי 

מ – מה?            אשקיע מאמץ בהתנהלות שלי בהפסקות.
א – אילו?          אצא מהכיתה, אסתובב באזורים בהם יש תלמידים מהכיתה, אפנה לתלמידים מהכיתה ואבקש להצטרף אליהם, לא אקלע למריבות.
מ – מתי?           פעמיים בשבוע בהפסקה הגדולה.
צ – צמחתי!       אקטין את ההרגשה שאני בודד/ה בהפסקה, ארגיש שאני יכול/ה לעזור לעצמי, איהנה מלהיות בחוץ.
בבדיקת תוכנית המאמץ, לא נבדוק את ההישג.
נמנע מלשאול – האם השתפר הציון בשפה? או – האם מצאת חברים להפסקה?
נשתדל לשאול – האם התאמצת? איך התאמצת? מה עשית? איזו הרגשה מעניקה לך ההתאמצות?

ראו גם: גרסה להדפסה – המתאמצים האמיצים

טיפים

טיפים

חשוב לתת לתלמידים משימות ואתגרים מותאמים ליכולותיהם שיאפשרו להם להתאמץ ולהצליח, לזהות את המאמץ, ולהוקיר אותו ואת ההצלחה שהגיעה בעקבותיו. חוויית ביצוע מתוך מאמץ עשויה לספק תחושת הישג ולעודד את הפרט להמשיך להתאמץ לקראת האתגר הבא.

כדאי להרחיב את ההסתכלות ולעסוק בהצגת הקשיים, ההתמודדות והמאמץ שמשקיעות הדמויות בהן אנו עוסקים בתנ"ך, בספרות, בהיסטוריה וכו'.

אפשר לעודד את התלמידים לספר לכיתה על מאמצים שהם משקיעים מחוץ לשעות הלימודים – בפעילות משפחתית, בחוגי ספורט וכדומה, ולמצוא דרך לחגוג איתם את המאמצים הללו גם במסגרת הכיתתית. 

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

עוזר אישי לתכנון הוראה מכוונת למידה עצמאית
כמורות ומורים אנו נדרשים לתמוך בתלמידים בפיתוח מיומנויות למידה עצמאית. צורך זה מתחדד במצבי חירום, בהם יש מעבר ללמידה מרחוק, והוא אף נעשה מאתגר יותר במצבים אל...
למידה עצמאית ושיתופית ברשת
פרקטיקה בהשראת עבודתו החינוכית של פרופ' סוגטה מיטרה, זוכה פרס TED שערך את הניסוי פורץ הדרך "החור שבקיר", ובהשראת המודל שפיתח בעקבות תוצאות הניסוי: סביבת למיד...
הצגת הידע, המיומנויות והערכים שיילמדו
שיח גלוי בנוגע לשאלה 'לשם מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים' עוזר לתלמידים להתחבר לתמונה הגדולה של מטרות החינוך ולהבין מה נדרש מהם – מהי "דמות הבוגר/ת" של מע...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.