דלג אל

למידה סביב רעיון גדול

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     תכנון ההוראה

מטרה

ניסוח הבנות מרכזיות ליחידת הלימוד שתהיינה חשובות ורלוונטיות לעולמם של הלומדים, כדי לתת משמעות כוללת לפרטי הידע הנלמדים.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

רעיונות גדולים הם ההבנות המרכזיות שתלמידים אמורים לרכוש ביחידת הוראה כשהן מנוסחות כקביעות קצרות, חשובות ומעניינות אודות מושגים מכוננים.

היתרון בהוראת רעיונות גדולים הוא בכך שהם מקשרים את פריטי הידע הנלמד, הופכים את הכרת הפרטים לידע פעיל, רלוונטי ומקושר, ובכך מעמיקים את מידת ההבנה אצל התלמידים.

1. מיפוי המושגים המכוננים וניסוח הרעיונות הגדולים

 • מהם המושגים המכוננים שבהן עוסקת היחידה? (למשל: דמוקרטיה, הגירה, כוח משיכה, דמות הגיבור)
 • דיוק רעיונות גדולים על פי סכימת ימ"ע – ידע, מיומנויות וערכים:

  ידע
  מהם הדברים המרכזיים והמעניינים שהתלמידים אמורים להבין אודות המושגים המכוננים? נשים לב שרעיונות גדולים חייבים להיות גם מרכזיים וגם מעניינים. למשל עבור המושג המכונן "דמוקרטיה" ניתן לנסח את הרעיונות הגדולים "דמוקרטיה היא צורת השלטון הפחות גרועה שנוסתה על ידי האדם", "דמוקרטיה כרוכה באיזון נכון בין רשויות" ועוד. אולם הקביעה "דמוקרטיה היא צורת משטר הנהוגה ב-X מדינות בעולם" אינה רעיון גדול כי היא לא חשובה; והקביעה "דמוקרטיה היא שלטון העם" אינה רעיון גדול כי היא לא מעניינת. נשים לב עוד שהשאלה מה מעניין תלויה גם בגיל התלמידים. 

  מיומנויות
  נבחן אילו מיומנויות משרתות באופן הטוב ביותר את הוראת הרעיון הגדול הנבחר, ובייחוד כיצד אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה משרתות אותו על ידי מיקוד שלהן במטרה להבין את הרעיונות הגדולים לעומקם.

  ערכים
  נבחן אילו מהרעיונות הגדולים חשובים ורלוונטיים לעולמם של הלומדים ואילו שאלות מוסריות גלומות בהם.

2. הוראה סביב הרעיון הגדול

 • כדאי לפתוח את היחידה עם המושג המכונן שהרעיון הגדול עוסק בו, אולם לא כדאי לחשוף את הרעיון הגדול בתחילת היחידה, כדי שהתלמידים לא יתפתו לדקלם אותו בלי להבינו.
 • את הרעיון הגדול יש לחשוף תוך כדי מהלך היחידה כאשר נצבר מספיק מידע כדי לקיים דיון אודותיו.
 • אפשרות חלופית: חשיפה של הרעיון הגדול בתחילת הוראת היחידה ודיון באפשרויות הגלומות בו, ואחר כך בחינת הרעיון הגדול לאור פרטי הידע. התלמידים נחשפים כך לרעיון הגדול באמצעות עולם המושגים שלהם ורק אחר כך לומדים את ביטויו על רקע פרטי הידע שביחידת ההוראה.
 • יש לשים לב שהרעיון הגדול לא הופך כך לסיסמה. יחד עם זאת, הבהרתו בשלביו הראשונים של תהליך הלמידה עשויה לסייע לתלמידים מתקשים לעקוב אחר מהלך הלמידה ולהיות מעורבים בו.
 • התלמידים צריכים להרגיש שהם חלק מתהליך החשיפה של הרעיון הגדול, ולדעת לבסס אותו על סמך פרטי הידע שהם לומדים במסגרת היחידה. כדי שזה יקרה חשוב לאפשר להם לערער על תוקפו של הרעיון הגדול, ולהציע רעיונות גדולים משלהם.

3. הערכה

כדי ללוות ולבסס למידה סביב רעיונות גדולים יש להדגיש דרכי הערכה שאינן רק מבחנים סטנדרטיים, אשר עלולים להוביל את התלמידים לשינון התשובות הרצויות שיכולות להניב ציונים טובים במבחן גם בלי להבין את הדברים לעומק.


(ראו גם את הפרקטיקה שיקולי הדעת בתכנון יחידת לימוד)

דגשים חשובים בהוראת רעיונות גדולים

 • רעיונות גדולים ניתנים לערעור ולאתגור – הם לא קביעות מוחלטות.
 • חשוב לשמור על איזון נכון בין הוראת פרטים לבין דיון ברעיון הגדול, אם כי אין מתכון קבוע ליחס הנכון. על המורה להיות מודע ליתרונות ולחסרונות של הקדשת יותר זמן לכל אחד מהצדדים, ולוודא שהוא לא חורג יותר מדי לכיוון של הוראת סיסמאות מצד אחד, או לכיוון של שינון פרטים נטול הבנה מצד שני.
 • אפשר בהחלט להציע כמה אפשרויות של רעיונות גדולים, או במילים אחרות להציע כמה אופציות של טענות מרכזיות ומעניינות אודות מושגים מכוננים. יתר על כן, הטענות עשויות לסתור זו את זו ואז הדיון יתנהל סביב השאלה איזו מהן נכונה. לדוגמה: ביחידת הוראה העוסקת במהפכה ניתן להציע את הרעיון הגדול "במהפכה יש מרוויחים ויש מפסידים" וכן את הרעיון הגדול "לא ניתן לצפות מראש את התוצאות של מהפכה". כאן לא מדובר ברעיונות סותרים – שניהם נכונים. אולם כל אחד מהם מסדר את תפיסת המושג המכונן "מהפכה" באופן שונה, ולא בא לידי ביטוי בדיוק באותם פרטי ידע.

דוגמאות לרעיונות גדולים

 • בהיסטוריה: "זום אאוט מאפשר זום אין: ריחוק המהגרים אִפשר להם לבחון מקרוב את הרעיונות של היבשת הישנה". זהו רעיון גדול שעוסק במושג המכונן "הגירה". דרכו ניתן ללמוד על המהפכה האמריקאית, שעיקרה הוא הגירת תושבים מבריטניה לאמריקה, בחינת הרעיונות מהיבשת הישנה ויישומם המהפכני ביבשת החדשה.
 • בתנ"ך: "קנאות קיצונית לצדק יכולה לפגוע בצדק". זהו רעיון גדול שעוסק במושגים המכוננים "קנאות" ו"צדק". דרכו ניתן להסביר את המורכבות בדמותו של אליהו הנביא במקרא.
 • באזרחות: "גלובליזציה היא ביטוי של חירות, אך היא גם הסכנה לה". זהו רעיון גדול העוסק במושגים המכוננים "גלובליזציה" ו"חירות". כדי להבין את הרעיון הגדול נלמד ראשית באילו מובנים הגלובליזציה היא ביטוי של חירות, ואחר נבחן אילו גורמים צמחו בעידוד החירות, אך למעשה עלולים דווקא לפגוע בה.

עוד רעיון

עוד רעיון

רעיונות גדולים בין-תחומיים

למידה סביב רעיונות גדולים יכולה להיות בין-תחומית ולחבר בין מקצועות לימוד, או לשמש כנושא מארגן בית ספרי. אפשר לבנות את כלל תוכניות הלימודים על בסיס רשת של רעיונות גדולים שמחברים בין תחומי דעת שונים.

אוֹמנות היא כלי נפלא לבטא רעיונות גדולים באופנים יצירתיים ופתוחים. נבקש מהמורה לאוֹמנות להקדיש שיעור לנושא הרעיון הגדול ולאפשר לתלמידים לבטא רעיונות בצורה יצירתית.

דוגמה: פרויקטים בין-תחומיים בלמידה מרחוק

בעתות למידה מרחוק אפשר ללמד סביב רעיונות גדולים באמצעות פרויקטים המאחדים בין מספר מקצועות, תוך דגש על רכישת מיומנויות שפה, אוריינות דיגיטלית, ומיומנויות תוך-אישיות ובין-אישיות.  

 • לכל כיתה או שכבה נותנים פרויקט שמאחד 3-2 מקצועות. למשל: מדעים, אומנות וחנ"ג; היסטוריה, ספרות ותנ"ך וכד'.
 • רצוי שהרעיון הגדול או השאלה הפוריה שמניעים את הפרויקט, יתחברו לתכנים אקטואליים ורלוונטיים לתלמידים.
  ראו לדוגמה: פרויקט עקרונות דמוקרטיים בתקופת משבר, חט"ב הראשונים גני תקווה
 • התלמידים עורכים פרזנטציות על הפרויקטים: בתוצר הסופי הם נדרשים להעביר את המסר שלהם באמצעות כלים טכנולוגיים, לעבוד כקבוצה בשיתוף פעולה, ולהדגים יכולות ומיומנויות בתחומים שונים. 
 • הפרויקט מחולק לארבעה שבועות: מחקר, איסוף מקורות, סיכום ממזג, ותוצר סופי.

מקיימים מליאה במרחב דיגיטלי סינכרוני (כגון זום) בתחילת כל שבוע, ומסבירים את המטרות לשבוע הקרוב. המורים מקיימים מעקב צוותי אחר התלמידים ומלמדים שיעורים רלוונטיים לאורך השבוע, והתלמידים לומדים במהלך השבוע באופן עצמאי בקבוצות ונפגשים עם המורים המלווים על פי הסדירויות שנקבעו מראש.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.