דלג אל

פיתוח מודעות לגלוי ולסמוי בתרבות

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     פיתוח מיומנויות

מטרה

להכיר בהשפעת התרבות על הפרספקטיבה האישית של הפרט ושל אחרים.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

הקרחון התרבותי

כל אדם הוא תבנית נוף מולדתו. על מנת להבין ולתקשר עם אנשים מתרבויות שונות יש להכיר את אותו הנוף, על מורכבותו וגווניו. בעזרת הכלי הקרחון התרבותי נלמד מהי תרבות, נתוודע  למאפיינים הסמויים והגלויים של התרבות ונבין כיצד החלקים הנסתרים של התרבות משפיעים על ההתנהגות הגלויה של בני האדם.

לפני התחלת המהלך יש להזכיר לתלמידים שלכל אחד ואחת יש תרבות, שיש נקודות דמיון ושוני בין אנשים מתרבויות שונות, ושגם אם לכל אחד יש תרבות אחרת, בראש ובראשונה כולנו בני אדם. 

מטאפורת הקרחון

מטאפורות עוזרות להבין רעיונות גדולים על ידי חיבור בין משהו שאנחנו מכירים למשהו שאנחנו לא מכירים. תרבות היא מושג מורכב, ומטאפורת הקרחון עשויה להיות שימושית כדי להסביר אותו. שאלו את התלמידים:

 • מה אתם יודעים על הגודל והצורה של קרחונים?
 • איזה חלק מהקרחון נמצא מעל למים? איזה חלק מהקרחון נמצא מתחת למים?

התשובה המפתיעה היא שרק שמינית מהקרחון נמצאת מעל פני המים ואילו השאר נמצא מתחת למים ולא ניתן לראותו. תרבות דומה מאוד לקרחון: יש לה ממדים גלויים שניתן לראות על פני השטח, ורבים אחרים שניתן לגלות ולחשוף אותם ככל שההיכרות שלנו עם אותה תרבות גדלה. כמו שתנועת הקרחון מעל פני המים היא תוצאה של תנועת החלק התחתון שלו מתחת למים, כך ממדים בלתי נראים בתרבות גורמים לאלו הנראים לזוז, להתפתח ולהשתנות.

מהלך

 1. יצירה אישית
  נבקש מכל תלמיד/ה לצייר קרחון שלם, אשר קו מפריד בין החלק שמעל פני המים לחלק שמתחת להם.
  נוודא שהתלמידים ציירו את הקרחון כך שהחלק הנסתר מתחת למים גדול בהרבה מהחלק הגלוי על פני המים, כפי שקרחונים של ממש נראים. יש לכך משמעות להשאלת דימוי הקרחון לתחום התרבותי.
 2. שיח במליאה
  נאפשר לתלמידים להציג את הקרחונים שלהם, ונזמין אותם לחשוב על התרבות כקרחון – אם התרבות שלנו דומה לקרחון שציירתם, מה נמצא מעל פני המים? מה נמצא מתחת למים ולא רואים אותו במבט ראשון? נכתוב את הרעיונות על הלוח או נציע להם לכתוב את הרעיונות שעולים בשיח על גבי הציורים האישיים שלהם.
 3. עבודה קבוצתית
  נחלק את התלמידים לקבוצות ונבקש מהם לדון בשאלה, אילו מאפיוני התרבות הם גלויים (נמצאים 'מעל פני המים') ואילו סמויים מן העין ('מתחת לפני המים'). ניתן להיעזר ברשימת אפיוני התרבות.
 4. שיתוף בקבוצות
  אחרי שהקבוצות הגיעו לגיבוש הסכמה על ה"קרחון" שלהן, נבקש מכל שתי קבוצות לחבור יחד ולהשוות היכן מקמו את האפיונים השונים. עליהם להיות מוכנים להציג נימוקים להחלטתם לשים אפיונים מסוימים מעל למים ואילו אחרים מתחת לפני המים. ננחה אותם לתת דוגמאות לאפיונים שמתחת לפני המים שעשויים להשפיע על האפיונים שמעל פני המים? למשל: אמונות לגבי צניעות עשויות להשפיע על סגנון לבוש; אמונה דתית עשויה להשפיע על אומנות, מוזיקה וכדומה.
 5. סיכום במליאה
  צמדי הקבוצות יציגו את המסקנות שלהן. נשווה בין הקרחונים של הקבוצות השונות ונקיים דיון מסכם במטרה לחדד את הבנת הקשר בין תרבות לבין אמונות והתנהגויות. אפשר להיעזר בשאלות:
 • למה חשוב להבין את היחסים בין החלקים הסמויים לחלקים הגלויים בתרבות?
 • אילו התנהגויות גלויות שלכם נובעות מאמונות או מערכים שאינם גלויים?
 • האם יש התנהגויות שלדעתכם מי שלא מכיר את התרבות שלכם יכול לא להבין, או לפרש באופן מוטעה?
 • מה עשויות להיות התוצאות בחיי היום-יום כאשר חלקים חשובים מהתרבות הם בלתי נראים?
 • למה חשוב להכיר תרבויות שונות?

עוד רעיון - קרחון כיתתי

עוד רעיון - קרחון כיתתי

1. הכנה
נכין ציור גדול של קרחון וחבילת מדבקות פוסט-איט.

2. עבודה בקבוצות
נחלק את הכיתה לקבוצות של 5 תלמידים. נבקש מכל קבוצה לכתוב על מדבקות פוסט-איט כמה שיותר אפיוני תרבות (למשל: מוזיקה, ערכים, תפיסות של מרחב אישי, נימוסים, קשר עין, קבלת החלטות, דת).

3. איסוף במליאה
ניצור יחד את הקרחון הכיתתי שלנו –

 • נבקש מהקבוצה הראשונה להניח את הפתקים על ציור הקרחון, כל מאפיין מעל או מתחת למים. נשאל את המליאה: לאילו מהאפיונים הייתם משנים את המיקום?
 • הקבוצה הבאה תוסיף אפיונים משלה על הקרחון והמליאה תבחן ביחד את מיקום האפיונים ותציע שינויים. נעשה זאת עבור כל קבוצה נוספת עד שנגיע לקרחון שכולם מסכימים לגביו.
 • נשים לב גם לדירוג המאפיינים מעל ומתחת לפני המים – את המאפיינים הסמויים ביותר נדביק "בעומק" (למשל: אמונות לגבי הכנסת אורחים) ואחרים נדביק קרוב לפני המים (למשל: מה נחשב התנהגות מנומסת); מאפיינים גלויים ביותר יודבקו בקצה העליון של הקרחון (למשל: לבוש), ואחרים יודבקו נמוך מעל פני המים (למשל: מאכלי חגים).

4. סיכום
לסיכום נשאל את התלמידים:

 • אילו השלכות אפשריות יש לכך שחלק מאפיוני התרבות סמויים מהעין?
  למשל: אדם שאינו יודע מהי "שמירת נגיעה" עשוי להיעלב כשיגיע לארגון דתי ולא ילחצו את ידו לברכת שלום; אדם שאינו מכיר את מנהגי הצום בחודש הרמדאן עשוי לקבוע פגישת עבודה עם קולגה מוסלמי במסעדה בשעות הצהריים...
 • אילו דוגמאות מתוך התרבות שלכם עשויות להיות לא מובנות למישהו מתרבות אחרת?
  למשל: במשפחה שלי לא מקובל להתחבק והחבר/ה שלי חושבת שאמא שלי לא אוהבת אותה כי היא לא מחבקת אותה כשמגיע/ה לבקר; אצלנו מקפידים על קוד לבוש חגיגי בשבת וחבר/ה שלי לא מבינ/ה למה צריך להתלבש באופן שונה.
 • על סמך דוגמאות אלו, האם אתם מזהים סטריאוטיפים של התרבות שלכם?
  למשל: בתרבות שלנו מתייחסים אחרת לבנים ולבנות; בתרבות שלנו צעירים חייבים לפעול לפי החלטת המבוגרים גם אם הם אינם מסכימים לכל דבר.

אפשר גם - הקרחון התרבותי שלי

אפשר גם - הקרחון התרבותי שלי

א. שאלון הקרחון התרבותי שלי

1. נבקש מהתלמידים למלא את השאלון הבא: הקרחון התרבותי שלי

2. לאחר מילוי השאלון, נקיים שיח סביב השאלות:

 • אילו עוד אפיונים תרבותיים גלויים וסמויים יש לכם?
 • בחרו בן/בת משפחה וחבר/ה מבית הספר וחשבו איזה חלק מהקרחון שלכם בא לידי ביטוי במפגש איתם?
 • מה תוכלו לומר על הקרחון שלהם? האם הוא דומה לזה שלכם או שונה ממנו?
 • מדוע חשוב להיות מודעים לאפיונים הסמויים של תרבות במפגש עם אנשים?

ב. אני והמשפחה שלי

1. נערוך מיפוי של תרבויות הילדים בכיתה לאור שאלון הקרחון התרבותי האישי. בהתאם לגיל הכיתה, נכין מראש דף עבודה ובו אפיונים תרבותיים, חלקם גלויים וחלקם סמויים.

2. נבקש מכל ילד/ה למלא את האפיונים בטבלה כפי שהם באים לידי ביטוי במשפחתם. דוגמה לדף עבודה ראו כאן.

3. אפשר לעשות טבלה פשוטה או להלביש אותה על איור של קרחון. זוהי הזדמנות טובה להכיר יותר את יוצאי העדות השונות בכיתה, תלמידים עולים שהגיעו ממדינות שונות וכדומה.

4. בעקבות המיפוי שהתלמידים עשו, נוכל לערוך השוואה בין התרבויות, בהיבטים הגלויים והסמויים של הקרחון התרבותי. נחלק את הילדים לזוגות ונבקש מהם להשוות את הקרחונים שלהם:

 • איזה חלק מהקרחון שלי בא לידי ביטוי במפגש עם אחרים?
 • מה אוכל לומר על הקרחון שלך? האם הוא דומה לשלי או שונה?
 • מדוע חשוב להיות מודעים לאפיונים הסמויים של תרבות במפגש עם אנשים אחרים?

5. לסיכום נחזור למליאה ונקיים שיח רפלקטיבי:

 • איך הרגשתם במהלך הפעילות? למה?
 • מה למדתם על עצמם ועל חברים לכיתה?

 

אפשר גם - הבדלים תרבותיים

אפשר גם - הבדלים תרבותיים

1. נצפה יחד בסרטונים המשקפים שוני תרבותי ונחקור את הקשר בין הרבדים הגלויים לסמויים של תרבויות.

2. בקבוצות: אילו מנהגים ראיתם בסרטון? האם הם דומים/שונים למה שמוכר לכם?

3. במליאה: אילו אפיונים תרבותיים סמויים עשויים להיות קשורים למנהגים שראינו בסרטון?
   (למשל: יחס לזמן, יחס למרחב פרטי, השקפות אודות אירוח)

טיפים

טיפים

אפשר להציע לתלמידים שאת טבלת הקרחון המשפחתי שלי, כל תלמיד/ה תיקח הביתה כדי למלא את הטבלה עם המשפחה.

כדאי לחבר את העיסוק בנושא לעבודת שורשים ולראיין את ההורים על בית הוריהם בהתאם לסעיפי הטבלה.

מומלץ לעודד את התלמידים לחפש ברשת תמונות של קרחונים – אין כמו המחשה ויזואלית!

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

יישום: לפתור עמימות, להפיק תובנות ולתרגם מסקנות לפעולות ותוצרים
כשיש לנו הרבה רעיונות מלהיבים שממש מתחשק לנו ליישם אותם, עלינו להיות מסוגלים לנתח את האתגרים שלפנינו, להסיק מסקנות מעשיות שיסייעו לנו למצוא דרכי פעולה קונקרט...
ייצוג המידע או הידע בדרכים מגוונות
האתגר לייצג ידע בצורה אחרת או בדרך הבעה שונה מזו שבה למדנו אותו, מחייב את הלומדים לעבד אותו ואת היחסים בין מרכיביו לעומק, ומשפר את ההבנה
למידה באמצעות משחק
המשחק יוצר הזדמנויות ללמידה רלוונטית ואותנטית, מתוך תחושה של חירות המאפשרת ללומדים ליזום, לאלתר ולמצוא פתרונות לבעיות. אווירה של משחק מאפשרת התמודדות עם מצבי...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.