דלג אל

  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     פיתוח מיומנויות

מטרה

לטפח את יכולת התלמידים להגדיר את המידע הנדרש להם ולאתרו באופן יעיל.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

עידן המידע שבו אנחנו חיים מציב בפני מערכת החינוך אתגרים משמעותיים: המידע והידע משתנים במהירות רבה וזמינות המידע שאליו אנחנו נחשפים עלתה באופן ניכר.

בוגרי מערכת החינוך זקוקים למיומנויות שתסייענה להם לאתר מידע מגוון בכוחות עצמם. מיומנויות אלה כוללות: ניווט יעיל במרחב הדיגיטלי, זיקוק שאלות רלוונטיות וניסוח מושגי מפתח. כמו כן, התלמידים אמורים לפתח יכולת ניטור ובקרה עצמית במהלך החיפוש, שיאפשרו להם לבחון את התקדמותם בזיקה למילות החיפוש שניסחו.

אוריינות מידע היא היכולת להגדיר את המידע הנדרש לנו, לאתרו, להעריכו, למזגו ולהציגו בצורה מושכלת. פרקטיקה זו מתמקדת במיומנות המתייחסת לתכנון איסוף המידע ואיתורו. נאפשר לתלמידים להתנסות בתהליכים המזמנים טיפוח מיומנות זו, תוך שימוש בכלים דיגיטליים מתאימים.

הצעות למהלך (לחט"ב ולחט"ע)

1. הכנה

בוחרים מטלת ביצוע או עבודת חקר המתמקדות בסוגיה מעניינת המצריכה איסוף מידע לצורך הרחבת הבנתה.

מכינים מראש טופס מחוון המתייחס לתהליך איסוף המידע. מחוון זה יסייע לתלמידים לפתח מודעות לסטנדרטים בהם אמור לעמוד תהליך זה. כל מורה יכול/ה לערוך את הטופס בהתאם לצורך. דוגמאות:

2. פעילות מקדימה ליצירת מוטיבציה
מציגים לתלמידים מטלת ביצוע או עבודת חקר המתמקדות בסוגיה מעניינת, ועורכים דיון המיועד להבהיר את הסוגיה. לדוגמה: אם מטלת הביצוע עוסקת בצריכת אלכוהול מופרזת על ידי בני נוער בישראל, ניתן להציג בפני התלמידים את הסרטון בני נוער שותים אלכוהול ולאחר מכן לערוך שיח על הנושא.

3. דיון כיתתי
עורכים דיון שמטרתו למקד את התלמידים בצורך באיסוף מידע נוסף על מנת להעמיק את הבנת הסוגיה, ומציגים סרטון המספק מידע על תהליך איתור המידע.

4. פיתוח מחוון
משתפים את התלמידים בתהליך פיתוחו של מחוון הכולל קריטריונים המנוסחים כשאלות מנחות.
ניתן להיעזר בהנחיות המתייחסות לאופן ביצוע עריכה של טופס המחוון ב-Forms Google, כדי להתאימו לתלמידים בכיתה. ניתן אף ליצור טופס בסביבת הענן לחינוך Microsoft 365
לחצו ליצירת עותק של המחוון

5. תכנון איסוף המידע
מציגים מידע על מנועי חיפוש כגון: Scholar Google  ומנוע החיפוש של גוגל, ומסייעים לתלמידים להגדיר את המידע הנדרש להם ולנסח שאלות רלוונטיות ומושגי מפתח.

בשלב זה ניתן להיעזר בכלים מארגני חשיבה, כגון מיפוי מושגים, סיעור מוחות וכד'. למשל: Spiderscribe

6. איסוף מידע בקבוצות
מחלקים את הכיתה לקבוצות שיאספו מידע על היבטים שונים של התופעה. למשל בהמשך לדוגמה לעיל:

  • ממדי הבעיה של שתיית אלכוהול בקרב בני נוער בשנים האחרונות.
  • הסיכונים הנובעים מבעיה זו.
  • אילו השלכות יש למצב במציאות (בעיות נפשיות, תאונות דרכים וכד').

מציגים סרטונים בנושא: סינון תוצאות החיפוש; פירוש תוצאות חיפוש המידע באינטרנט

מסייעים לתלמידים לבחור מקורות מידע מתאימים, כאשר התהליך מלווה במשוב של המורה.

7. הפקת משוב מקדם למידה
מבקשים מהתלמידים לענות על השאלות המנחות במחוון, ולערוך רשימה של הקשיים שהתעוררו.
לביצוע שלב זה ניתן להיעזר במחברת דיגיטלית כגון: Evernote

בסיוע המורה, התלמידים מפתחים תובנות המתייחסות לאיכותו של תהליך איסוף המידע שביצעו ומקבלים משוב הכולל הבהרות נוספות בזיקה לקשיים שאותרו.

ראו: דוגמה להצעות לשיפור תהליך איסוף המידע, בהתבסס על המחוון.  

8. משוב עמיתים ובקרה עצמית
התלמידים מספקים משוב זה לזה, ובוחנים את ביצועיהם בזיקה למטרות שהוצבו ובהתבסס על השאלות המנחות במחוון שפותח. מסכמים את התהליך בדיון כיתתי, ומאפשרים לתלמידים להציע הצעות לשיפור האסטרטגיות שנקטו בתהליך זה.

כדאי לעודד תהליכי רפלקציה: התלמידים כותבים תובנות שונות ומתייחסים לקשיים שהתעוררו במהלך ביצוע איסוף המידע, וליעילותן של האסרטרטגיות שנקטו. ניתן למשל לעשות שימוש בכלים דיגיטליים כגון: כלי ליצירת בלוג, טופס שיתופי וכד׳.  

עוד רעיון - איסוף מידע להחלטה אישית

עוד רעיון - איסוף מידע להחלטה אישית

נציג בפני התלמידים סיטואציה מחיי היום-יום שבמסגרתה הם נדרשים לקבל החלטה מושכלת המבוססת על איסוף מידע. למשל: איך נחליט איזה מחשב אישי כדאי לרכוש?

  • במסגרת המטלה התלמידים יאספו מידע על היבטים שונים כגון: סוג המחשב, מרכיבי המחשב, עלות, מועד אספקה, אפשרויות תשלום, שירות ואחריות על המחשב וכד'.
  • התלמידים יגדירו שאלות רלוונטיות ומושגי מפתח, ינסחו שאילתות מתאימות, יסננו את תוצאות החיפוש ויערכו השוואה בין מחשבים שונים על פי הקריטריונים שהגדירו.
  • בשלב הסופי התלמידים יציגו את ההחלטה שקיבלו, בהתבסס על המידע שאספו, באופן משכנע ובהיר.

ראו גם את הפרקטיקה: השוואת חלופות והערכתן בתהליכי קבלת החלטות

אפשר גם - איסוף מידע בפעילות מקוונת

אפשר גם - איסוף מידע בפעילות מקוונת

ארגז החול

אפשר להציע לתלמידים להתנסות בתהליכי איסוף מידע באמצעות הסביבה הדיגיטלית ארגז החול.

הסביבה כוללת משימות המבוססות על מקורות מידע מרובים. המשימות מותאמות לפרקים מתוכניות הלימודים לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה, בתחומי הדעת: עברית, ערבית, גאוגרפיה, היסטוריה ואזרחות,.

כל משימה כוללת הנחיות לביצוע, ואסופת מקורות מידע שנבחרו כדי להציג מגוון גישות ורמות שונות של איכות ואמינות. לתלמידים יש אפשרות להוסיף מקורות מידע למשימות, וכן ליצור משימות משלהם.

כדאי לאפשר לתלמידים להתנסות באיסוף מידע בהקשר למשימה שבחרו על פי העדפתם.

טיפים

טיפים

מומלץ להשתמש בקטע קצר מתוך סרטון בנושא חשיבותה של אוריינות המידע בעידן זה, על מנת לתרום להגברת העניין בנושא.

רצוי שהמורים יציעו לתלמידים לבחור סוגיה רלוונטיית לחייהם, או יאפשרו לכל קבוצה לבחור  נושא מתחום הדעת.

כדאי להיעזר בשיעור מקוון בנושא הגדרת הצורך במידע.

חשוב לתכנן מראש דרכים לתמיכה בתלמידים בעת שהם מבצעים משימות למידה אישיות או בקבוצה, לעודד תלמידים לשאול שאלות ולהיעזר במורה ובחבריהם לכיתה באמצעות צ'אט או שיחת וידאו.

מומלץ לעשות שימוש בכלים דיגיטליים בהם אין צורך בהרשמה של תלמידים. במקרה של שימוש בכלי גוגל, על המורה והתלמידים להירשם עם חשבון בית ספרי ולא עם החשבון האישי שלהם.

ניתן לעשות שימוש ב- Pinterest כאשר מעוניינים באיסוף מידע חזותי.

מומלץ להציג לתלמידים בביה"ס היסודי מטלות איסוף מידע מותאמות גיל. לדוגמה: בדגם ההוראה הדיגיטלי משחוק בכיתה, התלמידים אוספים מידע כחלק מפעילות משחקית.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

הגדרת בעיות ופתרונן
פתרון בעיות הוא מאסטרטגיות החשיבה החשובות ביותר ויש לו ערך גדול בכל זירה אנושית – בית, עבודה וחברה. כדי לפתור בעיות על התלמידים לחשוב על הנושא מכמה זוויות, ל...
חיפוש תשובות ופתרונות במקומות לא-שגרתיים
האם אילוצים הם מכשול? או שאולי הם עוזרים לנו לחפש תשובות ופתרונות במקומות לא-שגרתיים ומגבירים את היצירתיות שלנו? – כלים ורעיונות לעידוד חשיבה יצירתית
ניהול זמן עצמי של התלמיד/ה
מה הלו"ז?! הכול מדברים על החשיבות הרבה של ניהול זמן עצמאי על ידי התלמידים. אבל מה זה אומר בעצם? ואיך לומדים לעשות את זה נכון?
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.