דלג אל

כיתה הפוכה: מודל ללמידה היברידית

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     תכנון ההוראה

מטרה

לנצל את יתרונות הלמידה מרחוק, להפחית את משך הזמן המוקדש למפגשים סינכרוניים, לפתח בקרב התלמידים כישורי לומד עצמאי ולהעמיק בתכנים הנלמדים.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

מודל הכיתה ההפוכה (Flipped classroom)

כיתה הפוכה היא מודל נפוץ ללמידה משולבת (היברידית). למידה מסוג זה יכולה לכלול שילובים של מגוון אופני למידה: למידה פנים אל פנים בכיתה, למידה מקוונת בכיתה, למידה מקוונת מרחוק ולמידה פנים אל פנים מחוץ לכיתה.

במקרה של למידה מרחוק המורה יכול/ה לשלב שיעורים אשר בהם כל המשתתפים פעילים באותו זמן (מפגשים סינכרוניים), עם שיעורים במרחב דיגיטלי כיתתי שאליו כל תלמיד/ה יכול/ה להיכנס בזמן המתאים לו/לה וללמוד בקצב אישי (שיעורים א-סינכרוניים). הדרך האפקטיבית ביותר היא לשלב בין סוגי הלמידה (Blended Learning).

ראו גם את הפרקטיקה: למידה היברידית

כיתה הפוכה היא אחד המודלים האפשריים במסגרת למידה משולבת. במודל זה המורה שולח/ת לתלמידים מראש משימה או קטעי מידע לקריאה או לצפייה, והשיעור הסינכרוני (או השיעור המועבר פנים אל פנים) מתבסס על התוכן שנלמד מראש ומתמקד בעיסוק מעמיק יותר באותם תכנים באמצעים שונים כגון: דיונים, פעילויות חקר, תרגול ועבודה משותפת. לאורך כל התהליך המורים משמשים כמנחים, ומספקים הבהרות ותמיכה ללומדים.

ראו הסבר על המודל בסרטון: כיתה הפוכה (האוניברסיטה הפתוחה)

הצעות למהלך וכלים למורה

1. תכנון יחידה במודל כיתה הפוכה

בשלב ראשון, בדומה לתכנון של כל  יחידת למידה, נתייחס למאפיינים הבאים:

 • נושאי הלימוד המרכזיים ומספר השיעורים.
 • מטרות בתחום הידע, מיומנויות וערכים.
 • אסטרטגיות ההוראה בכל שיעור (למשל: סימולציות, דיון, עבודה בקבוצות).
 • תוצרי למידה מצופים.
 • כלים דיגיטליים שישולבו ביחידה.

ראו גם את הפרקטיקה: שיקולי הדעת בתכנון יחידת לימוד

בשלב השני יש לתכנן את מרכיבי היחידה ההיברידית:

 • מקום: מקרוב (בכיתה פיזית או במקום מפגש חוץ-כיתתי), או בלמידה מרחוק
 • אופן הלמידה: מקוון או לא-מקוון
 • זמן: סינכרוני (בו-זמני), א-סינכרוני (כל אחד במועד שנוח לו)

לגבי כל אחת מהאפשרויות, יש לקבוע את המינון הרצוי בהתאם לתנאים ולמטרות ההוראה, ולהגדיר את דרכי ההוראה המרכזיות ואת הפעילויות הרלוונטיות. למשל: תכנון ניסוי, שרטוט דגם, צפייה בשיעור מוקלט וכדומה.

לדוגמה: במערך שיעור מתוך הדגם 'שוקו וניל'

 • נושא הלימוד המרכזי: רמות ארגון ביצורים חיים
 • משך הזמן: 75 דקות
 • מטרות: הכרת סדרי גודל, מיון רמות ארגון ביצורים חיים, הכרת המושג "המדרג הביולוגי"
 • אסטרטגיות ההוראה: דיון שיתופי, משחוק
 • תוצרי למידה מצופים: מפת חשיבה כיתתית המתארת מדרג ביולוגי של סביבה אקולוגית
 • כלים דיגיטליים: משחק דיגיטלי, פדלט, טופס גוגל, פורום
 • מקום: למידה מרחוק
 • אופן הלמידה: מקוון
 • זמן: שילוב בין למידה סינכרונית וא-סינכרונית

להרחבה ראו דגם הוראה: שוקו וניל

2. פתיחה מעוררת עניין במרחב הכיתתי הדיגיטלי (א-סינכרוני)

נכין לתלמידים במרחב הכיתתי הדיגיטלי, סרטונים או קטעים קצרים ומעוררי עניין בנושא שבו עוסק השיעור, ונצרף שאלות מנחות כדי להפוך את הצפייה לפעילה.

במקרה של הדוגמה לעיל על השיעור בנושא רמות ארגון ביצורים חיים, ניתן לשלוח את החומרים הבאים:

נצרף לסרטונים את ההנחיות הבאות:

 • במהלך הצפייה התבוננו היטב בגדלים המשתנים מתמונה לתמונה.
 • מהי התמונה שהפתיעה אתכם?

3. מפגש וירטואלי (סינכרוני)

מפגש סינכרוני במודל כיתה הפוכה מיועד להעמקה, תרגול או חיזוק של ידע שנלמד לפני כן באופן א-סינכרוני. לכן חשוב שבמהלך המפגש התלמידים יהיו פעילים והמורה יפעל כמנחה.

נתכנן מראש פעילויות למפגש הווירטואלי. למשל, נחלק את התלמידים לקבוצות שיבצעו משימה בכלים שיתופיים בחדרי זום, או נפעיל את התלמידים במשחק דיגיטלי ובעקבות הפעילות נערוך דיון משותף.

לדוגמה: במקרה של השיעור הנ"ל בביולוגיה נעשה שימוש במצגת ובמשחק דיגיטלי שהמורה יצרה

שימו לב! מפגשים סינכרוניים אפקטיביים הם קצרים וממוקדים, ומשכם לא יעלה על 45-30 דקות.

ראו גם את הפרקטיקה: מעורבות תלמידים במפגש סינכרוני

4. משימה במרחב הכיתתי הדיגיטלי (א-סינכרוני)

ביחידת לימוד הבנויה במודל הכיתה ההפוכה ייתכנו מספר סבבים הכוללים מפגש סינכרוני שמתבסס על למידה מקדימה א-סינכרונית. בשלב הלמידה הא-סינכרונית התלמידים עובדים עצמאית או בקבוצות קטנות במרחב הכיתתי הדיגיטלי, ומבצעים משימות להעמקה, יישום, תרגול והערכה.

לדוגמה: במקרה של השיעור הנ"ל בביולוגיה נעשה שימוש במבדק שהוכן בטופס גוגל.

5. מפגש מסכם (סינכרוני)

נזמין את התלמידים למפגש וירטואלי מסכם, בו יציגו תוצרים או תובנות בעקבות המשימות שביצעו. מומלץ להיעזר בכלים דיגיטליים שיתופיים (ראו בפרקטיקה מעורבות תלמידים במפגש סינכרוני), ולאפשר לתלמידים להציג תוצרים בדרכים מגוונות.

לדוגמה: במקרה של השיעור בביולוגיה המורה הכינה פעילות סיכום בכלי משחוק דיגיטלי.

עוד רעיון - פתרון בעיות בכיתה הפוכה

עוד רעיון - פתרון בעיות בכיתה הפוכה

מודל הכיתה ההפוכה מתאים במיוחד לתהליכי למידה המתמקדים במיומנויות חשיבה גבוהות, כגון: פתרון בעיות, חקר, אוריינות מידע וכד'.

לדוגמה, במסגרת העיסוק בבעיות אזרחיות בתחום הדעת אזרחות בחטיבה העליונה, מתכננים יחידת הוראה היברידית במודל כיתה הפוכה:

 • נושא היחידה: אי-ביטחון תזונתי
 • משך זמן: כ-5 שיעורים
 • מטרות היחידה: היכרות עם זכויות אדם, כולל זכות האדם למזון ולביטחון תזונתי
 • מיומנויות: פתרון בעיות, אוריינות מידע, אוריינות דיגיטלית
 • מהלך: מציגים את הבעיה באופן מסקרן ומעורר דיון באמצעות סרטונים, כתבות וכד' המלווים בשאלות מנחות שיכוונו את התלמידים לזיהוי הבעיה ולגיבוש הצעות לפתרונה.

לדוגמה, כפתיחה ליחידה העוסקת בבעיית העוני בישראל, ניתן לשלוח לתלמידים הנחיות לצפייה בסרטונים ולקריאה מקדימה של הכתבות. למשל:

ראו התייחסות לפתרון בעיות בלמידה מרחוק גם בפרקטיקה: הבניית ידע בסביבה דיגיטלית

עוד רעיון - כיתה הפוכה בנושא תכנון פתרון טכנולוגי

עוד רעיון - כיתה הפוכה בנושא תכנון פתרון טכנולוגי

ניתן ליישם את מודל הכיתה ההפוכה בתהליכים המאפשרים לתלמידים לפתח תוצרים שונים תוך מתן מענה לצורך אנושי (תהליך התיכּוּן; Design Process).

ראו התייחסות בדגם ההוראה הדיגיטלי: מסייעים לעולם

לדוגמה, במסגרת העיסוק בתהליך התיכון בחט"ב, מתכננים יחידת לימוד המתבססת על מודל כיתה הפוכה בנושא איכות הסביבה:

 • תחום דעת: מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים
 • נושא: איכות הסביבה
 • זמן: כ-4 שעות של למידה משולבת
 • מקום: למידה מרחוק
 • אופן הלמידה: מקוון; שילוב בין למידה סינכרונית וא-סינכרונית
 • מטרות
  א. הכרת השלבים השונים של תהליך התיכון
  ב. הבנה כי בבסיס פתרונות טכנולוגיים שונים קיימים צרכים אנושיים
  ג. הכרת התפתחויות טכנולוגיות והשפעתן על איכות הסביבה
  ד. ייצוג תהליכים באמצעים חזותיים
 • מיומנויות
  א. הגדרה של בעיה/צורך המצריכים פתרון טכנולוגי
  ב. הגדרת הדרישות והאילוצים בהקשר לפתרון מוצע
  ג. הערכת הפתרונות ובחירת פתרון מתאים באמצעות תהליך קבלת החלטות
 • אסטרטגיות ההוראה: דיון שיתופי, שרטוט דגם
 • תוצרי למידה מצופים: בניית דגם או אב-טיפוס כמענה לבעיה בנושא איכות הסביבה
 • כלים דיגיטליים: Google Drawing, Google Slides

שלבי הלמידה

1. מפגש א-סינכרוני: פתיחה מעוררת סקרנות

שולחים לתלמידים מראש קישורים למקורות מידע ולסרטונים מעוררי עניין על היבטים שונים המתייחסים לבעיה בנושא רלוונטי לחיי היום-יום, וכותבים להם הנחיות לצפייה בסרטונים ולקריאה מקדימה של הכתבות. למשל בנושא איכות הסביבה:

בנוסף, שולחים לתלמידים קישור הכולל מידע על תהליך התיכון. מארגנים את חומרי הלמידה בתיקיות לפי מספר הקבוצות בכיתה, ושולחים לתלמידים קישור למפגש וירטואלי.

2. מפגש וירטואלי (סינכרוני): דיון כיתתי
עורכים דיון כיתתי למיקוד הבעיה או הצורך, ולחשיבה על פתרונות אפשריים, תוך שאילת השאלות הבאות:

 • מהן הסיבות לבעיה?
 • מהו הצורך הנגזר מבעיה זו?
 • מהן הדרישות לפתרון הבעיה? (דרישות הכרחיות ודרישות שאינן הכרחיות)
 • אילו פתרונות קיימים?
 • אילו פתרונות נוספים ניתן להציע לבעיה?

3. מפגש א-סינכרוני (במרחב הכיתתי הדיגיטלי): עבודה בקבוצות

א. מחלקים את הכיתה לקבוצות שתתמקדנה באיסוף מידע, בהצעת פתרונות ובבניית דגם או אב-טיפוס לפתרון המוצע.
ב. כל קבוצה עובדת במסמך שיתופי נפרד, ואם יש צורך עורכת פגישה וירטואלית קבוצתית ומקיימת חלוקת תפקידים.
ג. חברי הקבוצה מאתרים מידע רלוונטי על מוצרים קיימים ועל חומרים לבניית המוצרים המוצעים כפתרונות אפשריים, ומעבדים את המידע שאספו. הם מגיעים להצעה משותפת לפתרון ומשרטטים את הדגם או את אב-הטיפוס באמצעות הכלי הדיגיטלי Google Drawing. לחילופין, ניתן לבנות את הדגם ולצלם אותו.
ד. בשלב זה המורה מספק/ת משוב וסיוע. את סיכום המידע, את הפתרון המוצע ואת הדגם יש להציג בכלי שיתופי אינטראקטיבי כגון Google Slides.

4. מפגש וירטואלי (סינכרוני): דיון שיתופי, סיכום ורפלקציה

התלמידים מציגים את עיבוד המידע ואת הפתרונות שגיבשו. לאחר מכן, הם עורכים דיון עם חבריהם לכיתה על מידת התאמתם של הדגמים שפותחו לדרישות שהוגדרו. את הדיון עורכים בצ'אט, בכלי דיגיטלי כגון Linoit או באמצעות אפליקציה שמאפשרת שיתוף התלמידים בדיון באמצעות הטלפון הנייד (למשל: סל"ב – סלולר בכיתה).

נקודות לדיון:

 • כיצד הנחו הדרישות והאילוצים את הפתרון שגיבשתם?
 • כיצד ניתן להבטיח שהפתרונות השונים שהוצעו יתאימו לצורך ולדרישות שהוגדרו?
 • מדוע רעיונות שחשבתם עליהם בתחילה לא התאימו לבסוף לפתרון הבעיה?

שאלות המזמנות תהליך רפלקטיבי במהלך הדיון:

 • באיזו מידה תרם המידע שנאסף לתהליך בניית הדגם?
 • כיצד תרם השימוש בכלים הדיגיטליים לתהליך הלמידה?

בסוף הדיון התלמידים בוחרים את התוצר הטוב ביותר המספק מענה מיטבי לצורך שהוגדר (ניתן לבחור מספר תוצרים מוצלחים).

אפשר גם - משחקים דיגיטליים לכיתה הפוכה

אפשר גם - משחקים דיגיטליים לכיתה הפוכה

באמצעות הכלי הדיגיטלי Quizlet ניתן להכין במרחב הכיתתי הדיגיטלי משחקים שונים עבור התלמידים, משימות תרגול ומבחנים מסוגים שונים. זאת כפעילות מקדימה א-סינכרונית במסגרת מודל הכיתה ההפוכה.

לדוגמה, משחק בנושא המדרג הביולוגי – המתאים ליחידה "מיצור חי ועד האטום". 

לכלי יתרון ביצירת חוויית למידה חיובית, הגברת המוטיבציה להשתתפות, וקידום אפשרות לבחירה של משימה ברמה המותאמת לכל תלמיד/ה. בעקבות המשחק, המעודד שליפה מהזיכרון, ניתן לקדם שיח מעמיק עם התלמידים בהקשר לנושא הנלמד.

טיפים

טיפים

מומלץ על מפגשים סינכרוניים קצרים וממוקדים, שמשכם לא עולה על 45-30 דקות לגילאי על-יסודי וכ-30-20 דקות לגילאי היסודי.

חשוב לשלוח סרטונים וחומרי ידע המותאמים ליכולות התלמידים (למשל: כתוביות בעברית/בערבית לסרטונים באנגלית, בחינת אורך הטקסט ומידת המורכבות שלו וכד').

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

ניהול קונפליקטים בכיתה
בביצוע משימה לימודית בצוות עשויים להתעורר סכסוכים. איך נעזור לתלמידים לגבש הסכמות שיתרמו לקידום המשימה באווירה טובה? – מגשרים צעירים, מודל אפר"ת ועוד כלים לנ...
הכרת שמות התלמידים
איך נזכור את שמות כל התלמידים בכיתה בתוך זמן קצר? משחקים והפעלות לפתיחת השנה
הערכה מסכמת
מבחן סגור, מבחן פתוח, אַנְסִין (קֶטַע עָלוּם), תוצר פיזי, נייר עמדה, עבודת חקר, משוב ועוד – מילון מונחים וכל מה שצריך לדעת על הַעֲרכה מסכמת בסיום יחידת הלימוד
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.