דלג אל

טיפוח אוריינות דיגיטלית בכיתה

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     תכנון ההוראה

מטרה

לסייע לצוות בית הספר לתכנן למידה המקדמת אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, באופן אינטגרטיבי בתחומי הדעת השונים.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

שילוב אוריינות דיגיטלית בתהליך הלמידה

שימו לב! קהל היעד לפרקטיקה זו הוא בעיקר רכזות ומדריכות תקשוב בבית הספר, אך גם מורות ומורים יוכלו להיעזר בה.

כיצד לשלב אוריינות דיגיטלית בתהליך הלמידה?

בעשורים האחרונים מתחדדת ההכרה במערכות חינוך בארץ ובעולם בצורך להתאים את ההוראה לצורכי המאה ה-21, בדגש על טיפוח אוריינות דיגיטלית בקרב לומדים ומורים. 

אוריינות דיגיטלית מוגדרת כמכלול היכולות, המיומנויות והידע החיוניים ביותר להתנהלות בסביבה הדיגיטלית במאה ה-21. לפי מסמך מיומנויות דמות הבוגר לשנת 2030, אוריינות דיגיטלית היא היכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע ותקשורת למגוון צרכים, הן למטרות לימודיות והן בחיי היום-יום, באופן אחראי, יעיל והולם, להסתגל במהירות לשינויים, לצמצם סיכונים לפגיעוֹת בסביבה המקוונת, ולהסתגל במהירות להתפתחויות טכנולוגיות. למרות היותם "ילידים דיגיטליים", תלמידים רבים אינם מתאפיינים ברמה גבוהה של אוריינות דיגיטלית. כדי להכין את בוגריה לתפקוד מוצלח בחייהם העתידיים, על מערכת החינוך להטמיע בקרב תלמידיה, במשולב עם ידע בתחומי הדעת השונים, גם מיומנויות של אוריינות דיגיטלית שתהיינה נחוצות להם כבוגרים בכל תחומי החיים. 

בפרקטיקה שלפניכם מוצעות דרכים לשזירת אוריינות דיגיטלית בתוך תוכנית הלימודים ובתהליכי הלמידה בבית הספר, באופן שיהפוך את ההוראה לרלוונטית ועדכנית.

הצעות למהלך לשילוב אוריינות דיגיטלית בתהליך הלמידה

לפניכם הצעה למהלך הכולל תכנון שנתי לשילוב מיומנויות אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע בסביבה דיגיטלית בתוכנית הלימודים הבית ספרית. התכנון מתייחס לשילוב ממדי האוריינות הדיגיטלית כחלק אינטגרלי מתהליך הלמידה על פי תוכנית הלימודים, באנלוגיה להמלצת ארגון הבריאות העולמי לשילוב ירקות מקבוצות צבע שונות בכל ארוחה. הדגמים והפעילויות המוצעים, מפתחים בחלק מהמקרים יותר ממיומנות אחת, וחלקם מציעים פעילות גנרית שניתן להתאימה לנושאים שונים. לכן יש להפעיל שיקול דעת וחשיבה בעת שיבוץ הפעילויות. 

הצעה זו כוללת שני חלקים:

 1.  תכנון בית ספרי - יבוצע על ידי רכזות ומדריכות תקשוב בבית הספר
 2. תכנון כיתתי/שכבתי - יבוצע על ידי רכזי ורכזות מקצוע ומורים מקצועיים

תכנון בית ספרי

1. בוחרים את המיומנויות של האוריינות הדיגיטלית ואוריינות המידע בסביבה הדיגיטלית בהן יש צורך להתמקד בכל אחת מהמחציות של שנת הלימודים:

 1. אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית
 2. תפעול ופתרון בעיות בסביבה דיגיטלית
 3. שיתופיות בסביבה דיגיטלית
 4. צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית
 5. אתיקה, מוגנות ואבטחת מידע במרחב הדיגיטלי

2. כל אחד מחמשת הממדים של האוריינות הדיגיטלית כולל קשת של מיומנויות לשכבות הגיל השונות. מעיינים ובוחרים באילו מהן מעוניינים להתמקד בשנה זו. 

בתהליך הבחירה על הצוות להפעיל מגוון שיקולים, כגון: 

 • פריסת תוכנית הלימודים של כל אחד מהמקצועות הנלמדים בכל שכבת גיל
 • פריסת החגים, המועדים והימים המיוחדים הנחגגים בבית הספר לאורך השנה
 • משאבי כוח האדם העומדים לרשות בית הספר
 • תשתיות ומשאבים העומדים לרשות בית הספר
 • תרבות בית הספר
 • רקע ושונות התלמידים בהתייחס להיבטים המשפיעים על הלמידה
 • רמת התלמידים בהקשר לתכנים ובהקשר למיומנויות 
 • העדפות ותחומי העניין של התלמידים והתלמידות

3. מתבססים על לוח השנה בו מסומנים חגים, ימים מיוחדים בשנה ואירועים בית ספריים, ובמקביל מתייחסים לפריסה שנתית של כל אחד מתחומי הדעת הנלמדים בשכבת גיל מסוימת במהלך השנה.  

4. מעיינים במאגר דגמי ההוראה הדיגיטליים הכולל מגוון משאבי למידה ודגמי הוראה, ובוחרים את המשאבים המתאימים ביותר לקידום המיומנויות שנבחרו (משאבים כגון "קל לי בדיגיטלי", יחידות הוראה מתוקשבות, מערכי למידה ודגמים דיגיטליים). ניתן לשלב את המשאבים שנבחרו בהתאם לנושאים הנלמדים בתחומי הדעת השונים. 
ניתן להיעזר בלוחות תכנון חודשיים ושנתיים, לדוגמה: 

5. בישיבת צוות בית ספרית, קובעים את חלוקת העבודה ליישום התוכנית שנקבעה בהתאם להוראה בתחומי הדעת השונים.

6. מקדמים שיתופי פעולה בין-תחומיים, כגון:  

  • בין מורות ומורים המלמדים תחומי דעת שונים
  • בין מורות ומורים המלמדים אותו תחום דעת באותה שכבת גיל
  • בין המורות והמורים לבין רכז/ת התקשוב בבית הספר
  • בין קבוצות תלמידות ותלמידים שונות באותה שכבת גיל או בשכבות גיל שונות

שיתופי פעולה בית ספריים מסייעים בגיבוש קהילות מקצועיות הלומדות יחד, בתהליך מתמשך של הטמעת מיומנויות אוריינות דיגיטלית, הפקת לקחים ושיפור מתמיד.

7. מתכננים ישיבות צוות בין-תחומיות מצומצמות ורחבות על מנת לשתף בהצלחות, ולהציע פתרונות לאתגרים בתהליך ההטמעה של האוריינות הדיגיטלית.

תכנון כיתתי - למורה

לפניכם הצעה למהלך הכולל שילוב מיומנויות אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע בתוכנית הלימודים הכיתתית ובהלימה לתוכנית הבית ספרית הכוללת. ניתן ליישם מהלך זה בשיתוף פעולה בין-תחומי, בשיתוף מורות ומורים מתחומי דעת שונים המלמדים באותה כיתה או באותה שכבה.

1. מכינים מרחב דיגיטלי כיתתי הכולל חלוקה לאזורי למידה דיפרנציאלית.
ראו דוגמאות למרחבים שונים:

2. מעבירים בכיתה שאלון המיועד להתאמת ההוראה להעדפות התלמידים ולהרגלי הלמידה שלהם.
ראו: שאלון לדוגמה (ניתן ליצור עותק ולעשות שימוש בשאלון)

3. משלבים במרחב הדיגיטלי הכיתתי משימות דיגיטליות ומשאבי למידה בהתאם לתוכנית הבית ספרית שגובשה. ניתן להשתמש במשימות מתאימות ליסודי, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה.

4. מציעים לתלמידים אפשרויות בחירה לפעילויות ולאופני הלמידה בהתאם להעדפותיהם, כפי שהופיעו בתוצאות השאלון. מוסיפים למרחב הדיגיטלי הכיתתי מגוון משאבי למידה בחלוקה לקבוצות, ומשייכים כל תלמיד, תלמידה לקבוצה המתאימה.
לדוגמה, ניתן להציע פעילויות כגון: קריאת קטעי מידע, השתתפות בפעילות מתוקשבת, האזנה לפודקאסט, צפייה בסרטון, ביצוע סימולציה וכד'. 

5. מגדירים לוחות זמנים להגשת תוצרי ביניים כדי לסייע לתלמידים בתכנון תהליך הלמידה שלהם.

6.ממיישמים תהליכי למידה הכוללים אסטרטגיות שונות ברוח מודל פדגוגיה מוטת עתיד, כגון: מעבר ללמידה מותאמת אישית, שילוב למידה פורמלית ואי-פורמלית, טיפוח למידה שיתופית פורצת גבולות פיזיים ותרבותיים, למידה במרחבי למידה גמישים, למידה ניידת חוץ-כיתתית, עידוד יזמות, הערכה עצמית ורפלקציה אישית.

7. מקצים משימות לזוגות או לצוותי תלמידים, ומעודדים שימוש בכלים דיגיטליים המיועדים להפקת תוצרי למידה שונים, בזיקה למיומנויות שנבחרו בתהליך התכנון.

עוד רעיון: תכנון מיזם "שגרירי אוריינות דיגיטלית"

עוד רעיון: תכנון מיזם "שגרירי אוריינות דיגיטלית"

במסגרת החינוך החברתי-קהילתי, התלמידים נדרשים לפתח אתר שמטרתו לקדם אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים. ניתן לעשות שימוש בכלי הדיגיטלי Google Sites. האתר יכלול מיפוי פעילויות לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אוכלוסייה זו, וכן תוצרי ידע שהוכנו על ידי התלמידים כגון: סרטונים, עלוני מידע, חומרי לימוד שימושיים, וובינרים, מידע על תהליכי הדרכה על ידי מתנדבים ועוד. 

האתר יאפשר לאוכלוסיית היעד להשתמש בתכנים באופן עצמאי. בני הנוער יתפקדו כ"שגרירי אוריינות דיגיטלית" ויפרסמו במסמך שיתופי באתר מיזמים שיתכננו. כל מיזם יכלול את השלבים הבאים:  

 • הגדרת מטרת-העל של המיזם, בזיקה לצורך שהוגדר
 • ניסוח יעדים ספציפיים אופרטיביים
 • אפיון אוכלוסיית היעד
 • אפיון המשאבים הקיימים
 • אפיון המשאבים אשר יש לגייס
 • תיאור הפעילויות המתוכננות במסגרת המיזם
 • תיאור הדרכים לפרסום ולשיווק המיזם
 • הכנת תרשים גאנט (לו"ז)  

התלמידים יפעילו את המיזמים שפיתחו, יפיקו לקחים בעקבות הפעלתם ויציעו הצעות לשיפור בעקבות ההתנסות. ניתן להזמין תקשורת מקומית, ולהעלות לאתר תיעוד פעילויות שהתקיימו.

עוד רעיון - תכנון כנס בית ספרי לצמצום פערים חברתיים ודיגיטליים

עוד רעיון: תכנון כנס בית ספרי לצמצום פערים חברתיים ודיגיטליים

נמצא כי קיים קשר בין פערים חברתיים לפערים דיגיטליים, וחשוב להביא את הנושא למודעות בני הנוער. דרך יצירתית לטפל בכך היא תכנון כנס בית ספרי. אוכלוסיית היעד יכולה להיות, לדוגמה, אוכלוסיות מוחלשות ביישובים בפריפריה הגיאוגרפית. הכנס יכלול הרצאות תלמידים ומושבים מקבילים שיועברו על ידי התלמידים, או על ידי הורים מומחים בתחום, זאת בהנחיה ובסיוע של צוות בית הספר. 

תהליך תכנון הכנס יאפשר למידת חקר שיתופית והעצמה לתלמידים. לקראת הכנס מגבשים צוות היגוי משותף לתלמידים ולמורים. התלמידים יכינו חוברת תקצירים הכוללת את התכנים האמורים להיות מוצגים בו, וכן יתכננו את לוח הזמנים של הכנס. לדוגמה:

א. הרצאת פתיחה
כיצד יכולה האוריינות הדיגיטלית לתרום לצמצום פערים חברתיים?

ב. מושבים מקבילים
פעילויות בקבוצות בנוגע לאוריינות מידע בסביבה דיגיטלית ובנוגע לממדי האוריינות הדיגיטלית:  צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית; שיתופיות בסביבה הדיגיטלית; תפעול ופתרון בעיות בסביבה דיגיטלית; אתיקה, מוגנות ואבטחת מידע במרחב הדיגיטלי.

ג. הרצאת סיכום
אוריינות דיגיטלית כאמצעי לשיפור איכות החיים

התלמידים בצוות ההיגוי ידאגו לפרסום ולשיווק הכנס, ויהיו אחראים לבחור את התכנים שיוצגו בו מתוך מגוון התכנים שיוצעו על ידי כלל התלמידים בבית הספר. 

בעקבות האירוע תופק חוברת כנס משותפת למורים ולתלמידים. ניתן להכין חוברת זו בפלטפורמת המצגות השיתופיות של Google Slides המאפשרת יצירת חוברת דיגיטלית בית ספרית. ניתן אף לשתף את נושאי הכנס עם בתי ספר אחרים במסגרת תהליכי למידה שיתופיים.

אפשר גם

אפשר גם: מיפוי רמת האוריינות הדיגיטלית בעזרת מארגני ידע

מיפוי רמת האוריינות הדיגיטלית בעזרת מארגני ידע

הצוות הפדגוגי בבית הספר יכול לתכנן ולפתח פעילויות למידה מתאימות לטיפוח אוריינות דיגיטלית בהתאם לרמת התלמידים ומאפייניהם. ניתן לערוך מיפוי של רמת האוריינות המאפיינת את התלמידים, תוך שימוש  בסוגים שונים של מארגני ידע ובאסטרטגיות מגוונות. למשל:

שימוש במפת חשיבה דיגיטלית
מפות חשיבה יכולות להיות כלי יעיל לאבחון ולמיפוי רמת המיומנויות ההתחלתית של התלמידים בכל אחד מממדי האוריינות הדיגיטלית. כל אחד ואחת מהתלמידות והתלמידים יוצרים מפת חשיבה אישית המתייחסת למיומנויות אשר איתן  הגיעו לשיעור. 

הפונקציה "שרטוט" במסמכי גוגל, מאפשרת יצירת מפת חשיבה בקלות. בעת שימוש במפת חשיבה כפתיח לנושא, התלמידים מתנסים בעצמם במיפוי הרמה ההתחלתית שלהם, והמורה יכול/ה לאבחן רמה זו בראשית הלמידה ולהשוותה לרמה בסוף הלמידה. 

תכנון אסטרטגיות למידה בהתבסס על הרמה ההתחלתית של התלמידים, עשויה להוביל ללמידה יעילה יותר. ניתן לעיין בפרקטיקות להוראה איכותית ולהיעזר בהן לצורך תכנון תהליך ההטמעה. 

התכנון מתבסס על שלבים כגון: 

 • בחירת תחום הדעת בו תשולבנה המיומנויות (או בין-תחומי)
 • אפיון שכבת הגיל
 • ניסוח מטרות ספציפיות
 • בחירת מיומנויות האוריינות הדיגיטלית
 • הגדרת מספר השיעורים בכל יחידה
 • תכנון אסטרטגיות ההוראה בכל שיעור, למשל:
  סימולציות, שימוש בלוח שיתופי, צפייה בסרטון, שעשועון ליצירת מוטיבציה וכד'
 • הגדרת משך הזמן המשוער של כל שיעור
 • תכנון תוצרי למידה מצופים
 • אפיון תהליכי ההערכה מתוכננים
 • בחירת כלים דיגיטליים מתאימים

טיפים

טיפים

מומלץ ללמד מיומנויות אוריינות דיגיטלית באופן מפורש, תוך יצירת זיקה בין מיומנויות הקשורות זו לזו.

רצוי לשלב מיומנויות אוריינות דיגיטלית בשיעורים שונים בהקשרים מגוונים.

חשוב ללמד מיומנויות אוריינות דיגיטלית במסגרת הוראת תחומי הדעת ולא בשיעורים נפרדים.

כדאי לערוך מיפוי של רמת המיומנויות הדיגיטליות של הלומדים בתחילת השנה. 

מומלץ להיעזר באבני דרך לפי גיל, רמה.

חשוב לקדם במסגרת תכנון הפעילויות שימוש בסביבות דיגיטליות עשירות המאפשרות ניהול למידה, כגון: סביבות ענן לחינוך – גוגל, מיקרוסופט, מוודל משרד החינוך

ניתן להציע לתלמידים רישום לקורסים ללמידה עצמית (בעברית ובערבית), התורמים לפיתוח מיומנויות של אוריינות דיגיטלית.

כדאי לעודד מורים מובילים להירשם ולהשתתף עם כיתותיהם בתוכניות למידה שיתופית בארץ, ובעולם, ובפרויקטים שיתופיים במחוז.

חשוב לקיים מעגלי התנסות ורפלקציה בקרב צוותי המורים בבית הספר לצורך הפקת לקחים.

חשוב לטפח שיתופי פעולה בין התלמידים ולעודד למידה שיתופית ומשוב עמיתים.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

אימון צ׳אטבוט לסייע בהערכה, בהתאם לסגנון אישי
הפרקטיקה עונה על הצורך של מורות ומורים לייעל את תהליכי ההערכה, ולחסוך חלק מהזמן הרב המושקע במשימה זו מבלי לוותר על הרצון לתת הערכות מותאמות אישית. היא נותנת ...
פיתוח נקודות מבט מגוונות
קל להסתכל על דברים מזווית הראייה הייחודית שלנו, וקשה יותר לחשוב על תופעות, תהליכים, סוגיות ורעיונות מעיניו של אחר. ואולם אם נצליח לעשות זאת נרחיב את טווח החש...
חיזוק כישורי התלמיד/ה באמצעות שפת האימון
שפת האימון מציבה את הסמכות על חיינו ועל גורלנו בידיים שלנו. התנסות בשפת האימון יכולה להוביל ילדים וילדות לפיתוח מנגנונים חזקים של מודעות ומסוגלות, שכן היא מס...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.