דלג אל

הבחנה בין עובדה לדעה

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     הבניית ידע

מטרה

פיתוח מיומנויות חשיבה בדגש על הבחנה בין עובדות לבין דעות ופרשנויות.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

עובדה ודעה – מושגים

בטקסט שמטרתו לשכנע, יכולות להופיע עובדות וגם דעות. חשוב להבחין ביניהן:

עובדות
אמירות, היגדים או קביעות שאין עליהם ויכוח; דברים הידועים כאמיתיים, ואשר ניתן להוכיח את אמתותם. למשל: "בתל אביב יש בניינים שגובהם יותר משלוש קומות" –אמירה זאת היא עובדה שאפשר לבדוק את אמתותה. תוצאות בתהליך ניסוי מדעי או ממצאי תצפית הם דוגמה לעובדות שאנחנו אוספים בתחום המדעים.

דעות
מה שחושבים על העובדות, על הרעיונות, או על הדעות של אחרים. למשל: טוב שיש בתל אביב בניינים גבוהים; הבניינים הגבוהים יפים; עדיף לגור בבניינים נמוכים ולא בגבוהים; חובה להפסיק את בנייתם של הבניינים הגבוהים. משפטים אלה הם דעות ולא עובדות, אף על פי שהדעות מתייחסות לעובדות. מסקנות או פרשנות שאנחנו נותנים לתוצאות שהתקבלו בניסוי מדעי, הן דוגמה למה שאנחנו מבינים או חושבים על התוצאות (העובדות).
מושגים קרובים למילה דעה: עמדה, השקפה, השערה, הערכה, שיפוט, אמונה, ביקורת.

(מבוסס על: מילה טובה מאוד, מט"ח)

אמת במדע

אמת במדע היא טענה הניתנת להפרכה אך עדיין לא הופרכה. ככל שהוקדשו יותר מאמצים להפרכת הטענה והם לא צלחו, כך הטענה יותר חזקה. המדע מייצר טענות בעלות תאימות אמפירית לעולם (טבע וחברה) באמצעות המתודה המדעית. המתודה המדעית כוללת ערכים של יושרה, הדירות, פומביות, שיתופיות ונכונות לעמוד למבחן הביקורת בכל עת.

עובדה היא תצפית ואילו האמת המדעית קשורה להסבר או לתיאוריה: בתחומים בהם המדע מתפתח יש תצפיות שמתבקשים לתת להן הסברים ויש הצעות שונות שנבדקות על פי המתודה המדעית. בסופו של התהליך, התיאוריה שעמדה טוב יותר במבחן המתודה המדעית, מתקבלת על ידי הקהילה המדעית כאמת. אמת מדעית זו מהווה בסיס להמשך פיתוח הידע אבל גם היא עצמה ניתנת לביקורת ולהפרכה בכל עת, שאחרת היא לא הייתה אמת מדעית. המתודה המדעית יכולה לקרב אותנו להבנת המציאות בתהליך מתמיד של עמידה במבחן ושינוי.

מהלך: משפטי עובדה ודעה

1. נכתוב על הלוח שני משפטים בנושא רלוונטי הקרוב לליבם של התלמידים. לדוגמה:

 • נטע ברזילי היא זמרת ישראלית שזכתה באירוויזיון.
 • השיר של נטע ברזילי לאירוויזיון היה שיר מצוין.

2. נבקש מהתלמידים לענות בהצבעה:

 • מי מסכים עם המשפט הראשון? מדוע?
 • מי מסכים עם השני? מדוע?

נערוך דיון על ההבדל בין שני המשפטים שדרכו נגיע להבחנה בין משהו עובדתי שאין עליו עוררין ואפשר להוכיח אותו, לבין משהו שהוא בגדר דעה אישית שניתן להתווכח עליה. 
במהלך הדיון נתייחס לצורך לחשוב באופן עצמאי אל מול מקורות סמכות או אל מול דעות של חברים, ולהשהות שיפוט עד לבירור הצדקות ונימוקים משכנעים. נדגיש את החשיבות של הטלת ספק וחשיבה ביקורתית, באמצעות שאילת שאלות מערערות ובדיקת אמינות המידע שמגיע לידינו ממקורות שונים.
ראו גם: הערכת מהימנות של מקורות מידע
בסיום נקיים המשגה ברורה שתכתב על הלוח או תועבר לתלמידים בצורה מפורשת אחרת– מהי עובדה ומהי דעה (על פי מה שנכתב לעיל – מושגים).

4. בהמשך כל תלמיד/ה בוחר/ת נושא, וכותב/ת עליו 3 עובדות ו-3 דעות. התלמידים משוחחים בזוגות או בקבוצות על העובדות והדעות שכתבו.

5. אפשרות לגיוון: התלמידים יכולים לכתוב את המשפטים שלהם (עובדות ודעות) על פתקיות דביקות, להדביק אותן על לוח הכיתה או על שולחן או משטח מתאים אחר, ובשלב הבא יסתובבו בכיתה וימיינו את כל המשפטים שנכתבו לשתי קבוצות – עובדות ודעות. במידה שיש משפטים שאין הסכמה לגביהם, נשוחח על כך במליאה וננסה להגיע להכרעה, האם זהו משפט עובדה או משפט דעה.

עוד רעיון - זיהוי עובדות ודעות בטקסט כתוב

עוד רעיון - זיהוי עובדות ודעות בטקסט כתוב
 1. אישי
  בוחרים טקסט עיוני קצר – כתבה חדשותית, טור דעה, מאמר מדעי וכדומה – ומבקשים מהתלמידים לאתר ולסמן בטקסט את כל המשפטים העובדתיים בצבע אחד, ואת כל משפטי הדעה (פרשנות, השקפה) בצבע אחר.
 2. בזוגות
  התלמידים ישוו ביניהם את המשפטים שסימנו וינסו להגיע להסכמה בשאלה – מהן העובדות ומהן הדעות בטקסט הנידון.
 3. במליאה
  נאסוף מהזוגות תובנות בעיקר לגבי משפטים שהיה קשה להכריע אם הם עובדה או דעה, ובמידת הצורך נשאל כיצד נוכל לדעת ונצא למשימות כדי למצוא סימוכין למשפטים שסומנו כ"עובדות" בטקסט.

עוד רעיון - פעילויות בעזרת כלים דיגיטליים

עוד רעיון - פעילויות בעזרת כלים דיגיטליים
 1. אישי
  התלמידים ייכנסו לדף באתר Wiser, יצפו בסרטון ויבצעו את המשימות המקוונות.
 2. במליאה
  המורה תקרין על הלוח את הכרטיסיות מאתר Quizlet עם משפטים העוסקים בעובדות ובדעות (פרשנות).
  התלמידים יציינו לגבי כל משפט האם הוא עובדה או דעה.
 3. בקבוצות
  התלמידים יבחרו את אחד מהלוחות השיתופיים באתר Lino: פרשנות (דעה) או עובדה ויוסיפו בו משפטים המתייחסים לתמונה בהתאם לנושא הלוח.
 4. סיכום במליאה
  נקיים שיח לאיסוף התובנות מההתנסויות השונות – מה למדנו על עובדות ודעות מתוך הפעילות, וכיצד נדע להבחין בעתיד בין אמירות עובדתיות לדעות והשקפות.

עוד רעיון - ליסודי: חמש אצבעות לחשיבה ביקורתית

עוד רעיון - ליסודי: חמש אצבעות לחשיבה ביקורתית

נוכל לפתח את היכולת להבחין בין עובדה לדעה על ידי שימוש בחשיבה ביקורתית, דרך שיטת חמש האצבעות.

נציג לתלמידים (או נצייר על הלוח) ציור של חמש אצבעות, אשר כל אחת מהן מסמלת שאלה שתוכל לעזור לנו להבחין בין עובדה לדעה ולהפעיל חשיבה ביקורתית לגבי המידע שמצאנו:

 • מי: מי כתב את הטקסט?
 • מתי: מתי נכתב הטקסט?
 • איפה: איפה זה פורסם – בחדשות? טור דעה? ויקיפדיה? ספר? כתב עת מדעי? רשת חברתית?
 • מה: מה הייתה מטרת הכותב/ת? מה רצו להשיג?
 • האם: האם נוכל להציג עמדה אחרת ביחס לנושא?

לאחר הצגת השאלות, נתרגל ביחד את השימוש בכלי לגבי טקסט לדוגמה. בהמשך מומלץ להטמיע את השימוש בשיטה באופן שוטף, בעת מפגש עם טקסט חדש בשיעור.

ראו: חמש אצבעות - גרסה להדפסה

אפשר גם - דוגמאות מתחומי ידע

אפשר גם - דוגמאות מתחומי ידע

היסטוריה: הבחנה בין עובדות לדעות במקורות ראשוניים

תקשורת: בין עובדה לדעה בעבודה העיתונאית

הבעה ולשון: פעילות לתלמידי חט"ב להבחנה בין עובדה לדעה (ביה"ס אמירים, כפר ורדים)

מדעים: הבחנה בין עובדה, פרשנות ודעה (פעילויות להקניית מיומנויות חשיבה)

מדעים: בעקבות ביצוע ניסוי על ידי התלמידים, או במהלך ניתוח של ניסוי שבוצע על ידי אחרים, נשאל: מהן התוצאות (עובדות), מהן המסקנות, ומהי הפרשנות (דעה) שאנחנו נותנים לתוצאות.

טיפים

טיפים

אפשר להירשם לקורס מיקרו-קרדיטציה בנושא: הבחנה בין עובדה לדעה (קמפוס IL)

רצוי להזכיר את ההבחנה בין עובדה לדעה, גם בשגרת ההוראה כאשר אנחנו נתקלים במקרים שבהם יש ויכוח לגבי עובדות או פרשנות שלהן בתחומי ידע שונים.

כדאי להיעזר במה שלמדנו על עובדות ודעות גם כדי לעזור לתלמידים לנהל דיונים ולפתור קונפליקטים בכיתה. למשל, כשילד/ה אומר/ת: "הם אף פעם לא משתפים אותי במשחק!" – האם זו עובדה? או דעה המשקפת תחושה סובייקטיבית? כיצד נוכל לבחון זאת?

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

חיזוק הצלחות ועידוד המאמץ הלימודי
מה בין מאמץ להצלחה? השקעת מאמץ מגדילה את הסיכוי להצליח, והצלחה היא גורם מדרבן להמשיך ולהתאמץ. יצירת סרגלי מאמץ-הצלחה עם התלמידים
סביבות למידה חוץ כיתתיות
הלמידה ב"עולם האמיתי", בסביבה חוץ כיתתית, מזמנת המחשה והעצמה של תכנים מתוכנית הלימודים ובכך מאפשרת למידה עמוקה והבנה משמעותית. מושגים ותהליכים קוגניטיביים, א...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.