דלג אל

לשאול שאלות ולחקור כיוונים חדשים ולא צפויים

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     פיתוח מיומנויות

מטרה

להרחיב את החשיבה ואת זוויות המבט ולעורר סקרנות ורצון לחקור דברים חדשים ולא צפויים.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

שאילת שאלות וחקירה של כיוונים חדשים ולא צפויים דורשת פתיחות, ערעור על המוכר והמובן מאליו ויכולת לשחרר ולהשתחרר מתבניות ותפיסות. תרגילים מאתגרים, סביבה שונה או חשיפה לגירויים שונים, עוזרים לצאת מהשגרה ולפתח חשיבה יצירתית.

הצעה למהלך: הכרת מילות השאלה והתשובות המתקבלות עבורן

ההרגל לשאול שאלות הוא חשוב מאוד ופותח ומותח את גבולות החשיבה שלנו. לכן, ממש חשוב להכיר את מגוון מילות השאלה ואת התשובות המתקבלות עבורן, ולשאול הרבה שאלות תוך שימוש בכמה שיותר מילות שאלה.

מילות שאלה שונות מזמנות תשובות אחרות ומכוונות את תשומת הלב והחשיבה לכיוונים שונים ומגוונים. אילוץ לשאול הרבה שאלות בכל מילת שאלה, יוביל אותנו לכיוונים ולעומקים חדשים ובלתי צפויים.

 1. נתלה ברחבי הכיתה גיליונות גדולים, ובראש כל אחד מהם נכתוב את הכותרת של סוג המידע המתקבל עבור מילת שאלה מסוימת. לדוגמה:
 • זהות האדם
 • סיבה
 • יעד
 • מקום
 • תכלית
 • כמות

ראו: מילות שאלה ומשמעותן

 1. על פתקיות דביקות נכתוב תשובות אפשריות לכל אחת ממילות השאלה. למשל, תשובות אפשריות ל:
 • זהות האדם: יוסי, רינה, גילי, יהלי...
 • סיבה: בגלל שהיה קר מדי; כי צבע בהיר מחזיר יותר אור; מפני שהיא התגעגעה לסבתה...
 • יעד: לחיפה, לניו-יורק, לבית של אחותי...
 • מקום: במשמר השרון, בירושלים, במרפאה, במספרה...
 1. התלמידים יקבלו פתקיות עם תשובות שונות (לפחות תשובה אחת אפשרית לכל תחום) ויצטרכו להדביק את התשובות על הגיליון המתאים.
 2. לאחר שכולם יסיימו, נבקש מהתלמידים לכתוב על כל גיליון את מילת השאלה המתאימה לכל התשובות שהדביקו. בהמשך לדוגמאות הנ"ל:
 • מי
 • מדוע/למה
 • לאן
 • איפה/היכן
 • לשם מה
 • כמה
 1. נשוחח עם התלמידים על התלבטויות, קשיים או אי-הסכמות לגבי מיון התשובות, ונבהיר את הדקויות בהבדלים בין מילות השאלה השונות והתשובות שניתנות עליהן.

לגיוון: את הפעילות הזו אפשר לעשות גם הפוך – בראש כל גיליון נכתוב מילת שאלה, ובפתקים ייכתבו התשובות. לאחר שהתלמידים ידביקו את התשובות על הגיליון המתאים, הם יצטרכו להסיק ולהכליל ולרשום את סוג המידע המתקבל בעבור כל מילת שאלה.

אפשרות נוספת: לתת לתלמידים פתקיות דביקות וכל אחד ירשום שאלה על פתקית, ייגש ללוח או לגיליון, וידביק אותה מתחת למילת השאלה המתאימה. אפשר שהתלמידים יכריזו על השאלה, כדי שלא ישאלו את אותה השאלה שוב. דבר זה מאפשר תזוזה ופעילות של כל התלמידים. אם יש שאלות שמופיעות מספר פעמים ניתן להדביקן יחד.

עוד רעיון - יש לי (עוד) שאלה

עוד רעיון - יש לי (עוד) שאלה
 1. נציג בפני הכיתה חפץ או תמונה ונבקש מכל תלמיד/ה לכתוב לפחות חמש שאלות על המוצג.
 2. התלמידים יכולים לכתוב את השאלות שלהם על פתקיות (כל שאלה על פתק נפרד), או על פתקים מקוונים בלוח שיתופי כגון Padlet, Lino וכד'.
 3. באיסוף התשובות, נאסוף אותן תוך מיון שלהן לפי מילות השאלה שפותחות אותן.
 4. כדי להרחיב את החשיבה, נבקש מכל תלמיד/ה לשאול לפחות עוד שלוש שאלות בכל מילת שאלה (=אילוץ).
 5. נוסיף את השאלות החדשות בהמשך לשאלות הראשונות שעלו, אך תוך הפרדה ויזואלית ביניהן. למשל: אם אספנו את השאלות על הלוח, נפריד בקו בין השאלות החדשות לראשונות בכל מילת שאלה; בלוח שיתופי מקוון אפשר ליצור הפרדה באמצעות צבע פתקית שונה באותה עמודה.
 6. נקיים דיון מסכם ונתייחס לשאלות כגון:
 • מה ניתן ללמוד מכמות ומסוג השאלות לפני האילוץ ולאחריו?
 • אילו קשיים היו במציאת שאלות נוספות?
 • מה עזר להעלות עוד שאלות?
 • מה ההרגשה לאחר שאילת השאלות בעקבות האילוץ?
 • מה תרם אילוץ שאילת השאלות להכרת החפץ או התמונה או לגילוי דברים חדשים?

עוד רעיון - שאילה לפנים

עוד רעיון - שאילה לפנים

כדי להרחיב את הידע, ההבנה והחשיבה בפעילות לימודית המשלבת קריאת טקסט, מחפשים את השאלות שאין עליהן תשובה בטקסט:

 1. קראו את המשפט/הקטע.
 2. שאלו שאלות על מה שמעניין, מפתיע, שונה או מוזר בקטע ואין עליו תשובה בטקסט הנתון.
 3. בררו אילו נושאים מופיעים בקטע ושאלו על מה שאין אתם יודעים על נושאים אלו.
 4. בדקו אילו נושאים רחבים יותר מתקשרים לקטע ושאלו גם עליהם שאלות.

ראו: דף שאלות לתלמידים, מעוצב להדפסה

דוגמה מתחום דעת: תנ"ך
שאילה לפנים על בריאת המאורות (בראשית א, יד-יט)

 • השאלה: איךברא אלוהים את המאורות?
  נובעת מ: מוזר – איך באמת, לא רק באמירה? מה הכוונה עשה (ויעש) – איך עשה?
 • שאלה: מהזה רקיע?
  נובעת מ: לא מובן – ידוע לי שרקיע זה שמים, אבל כתוב רקיע השמים; זאת אומרת זה לא אותו הדבר.
 • שאלה: אילו עוד תפקידים יש למאורות ואינם מצוינים בקטע?
  נובעת מ: חסר מידע לעומת הידוע לי – לעשות פוטוסינתזה; לכוון ציפורים בנדידתן (מתי לצאת לדרך ואולי גם לאיזה כיוון לנדוד); לחמם את כדור הארץ; לכוון נביטה או פריחה של צמחים; לעזור בניווט ספינות.

להרחבת הדוגמה

שימו לב: ניתן "לשאול לפנים" לא רק על טקסט כתוב, אלא גם על חפצים, סרטונים, יצירות אומנות וכו'.

הערה: אם הטקסט קשה או זר לתלמידים, ניתן להתחיל קודם בשאילה לאחור – שאילת שאלות על המידע שיש לנו בטקסט. הטקסט הוא למעשה תשובות על שאלות ואנחנו מחפשים אילו שאלות הובילו לתשובות הללו. התרומה שיכולה להיות ל"שאילה לאחור", היא הבנה משמעותית יותר של הטקסט, עידוד חשיבה ביקורתית וביסוס תחושת מסוגלות בהבנת הטקסט, כדי שנוכל "לשאול לפנים" ביתר ביטחון.

עוד רעיון - התחלות של שאלות

עוד רעיון - התחלות של שאלות

אפשר להיעזר בשגרת החשיבה התחלות של שאלות, המסייעת ליצירת שאלות מעוררות חשיבה, ומאפשרת בחינה מעמיקה ורב ממדית של נושא ויצירת מגוון שאלות לדיון.

 1. ערכו רשימה של לפחות 12 שאלות על נושא, מושג או אובייקט שאתם עוסקים בו.

השתמשו בהתחלות השאלה על מנת לחשוב על שאלות מעניינות:

 • למה...?
 • מהן הסיבות ל...?
 • מה אם...?
 • מה המטרה של...?
 • כיצד זה היה שונה אילו...?
 • מה אם היינו יודעים ש...?
 • מה היה משתנה לוּ...?

אפשר כמובן לנסח התחלות נוספות ואחרות. חשוב שהתחלות השאלות יערערו על המובן מאליו, על הברור והידוע.

 1. חזרו אל רשימת השאלות, סמנו בכוכב את השאלות שנראות לכם הכי מעניינות. לאחר מכן בחרו שאלה אחת או יותר מתוך אלו המסומנות בכוכב ודונו בהן במשך כמה דקות.
 2. חשבו: אילו רעיונות חדשים יש לכם אודות הנושא, המושג או האובייקט, שלא היו לכם קודם?

עוד רעיון - שאלות יצירתיות

עוד רעיון - שאלות יצירתיות

מטרתה של אסטרטגיית החשיבה שאלות יצירתיות היא לשנות את כיוון החשיבה המקובל. היא יכולה לתרום למשל, לחשיבה על שימוש אחר בחפץ כלשהו, לעיצוב של מוצר, לשכלול חפץ או תהליך קיים, להבין דבר באופן אחר או בהקשר אחר.

 • הגדירו מה הבעיה או האתגר העומד בפניכם.
 • שאלו מה יקרה או יהיה אם...
 • הכניסו מניפולציות שונות כגון: הגדלה, הקטנה, הוספה, הפחתה, שינוי סדר או כיוון, שימוש אחר, שילוב, החלפה (ראו את הכלי SCAMPER)
 • אספו את הרעיונות שעולים ובמידת הצורך שכללו אותם.

מאיץ רעיונות – SCAMPER

מאיץ הרעיונות מציע סוגים שונים של מניפולציות אותן אפשר להפעיל על הבעיה או לשאול בעזרתן שאלות יצירתיות. המניפולציות הן: החלפה, שילוב, הוספה והתאמה, הגדלה מוגזמת או הקטנה מוגזמת, שימוש אחר, החסרה, היפוך וסידור מחדש.

שימו לב:

 • בעבודה עם מאיץ הרעיונות, מומלץ לאפשר גם שימוש בציור ואיור.
 • את השימוש במניפולציות השונות של המאיץ, הרעיונות אפשר להפעיל אל החפץ/רעיון כל אחד לחוד וגם לעשות מניפולציה על מניפולציה (קודם להחליף משהו ואז על התוצר השונה להוסיף/להתאים משהו ועל התוצר החדש למזער וכו').

בעת השימוש במניפולציות ברצף אין הכרח/סיבה לשמור על רצף שינויים מסוים. ההיפך, החלת המניפולציות ברצף שונה עשוי להניב תוצרים שונים.

אפשר גם - מובן מאליו?

אפשר גם - מובן מאליו?

כשאנחנו לוקחים את הדברים כמובנים מאליהם, אנחנו נעשים עיוורים לרעיונות, סיבות, נקודות מבט וכיווני חשיבה רבים. לכן, כדאי מדי פעם לעצור ולהתייחס לנושא כאילו דבר אינו מובן מאליו. כאשר המובן מאליו מתערער, אנחנו מתעוררים לשינוי ולחידוש. אז, קדימה...

 1. היזכרו מה עשיתם הבוקר או בשעתיים האחרונות וסמנו את הדברים שהם מובנים מאליהם. למשל:
 • התעוררתי בבוקר והיה אור/השמש זרחה
 • צחצחתי שיניים ויצאו מים מהברז
 • הלכתי לבית הספר, השער היה פתוח והשומר ברך אותי לשלום
 • נכנסתי לכיתה נקייה ומסודרת והיו בה שולחנות, כיסאות וחשמל
 • המורה לימדה אותנו...
 1. בחרו אירוע אחד מובן מאליו ממה שכתבתם, ודמיינו משהו אחר שהתרחש. למשל:
 • המובן מאליו: יצאו מים מהברז.
  מה התרחש? יצא אוויר ורעש, יצא נוזל חום, יצאו מים בריח של חומר ריסוס...
 1. חשבו: מה היה קורה לוּ הדבר המובן מאליו לא היה מתרחש? (לא היו יוצאים מים מהברז)
  או לוּ התרחש אחד מהדברים האחרים שציינתם שקרו? למשל:
 • לא יכולתי לשטוף את משחת השיניים מהפה
 • לאורך זמן היה לכל דבר טעם של משחת שיניים
 • לא היה ניתן לשטוף, לנקות, לשתות מים, להתרחץ, להדיח את האסלה, לבשל...
 • היה מסריח, מזוהם, הייתי אוכל/ת מזון טרי ולא מבושל...
 1. המשיכו לחשוב רחוק יותר: מה הייתם עושים? לדוגמה –
 • שוטפ/ת שיניים בקוקה קולה
 • צולה על האש במקום לבשל במים
 • מחטא/ת באקונומיקה
 • מדיח/ה את האסלה במים מבקבוקים או מי גשם שנאספו בדלי
 • עושה צרכים בחוץ
 • בודק/ת אם הבעיה רק אצלי או אצל כולם
 • אוספ/ת מים מהמזגן
 • לוקח/ת מים מבריכת הנוי או מהים
 • מאדה על האש או בשמש, מעבה את האדים ואוספ/ת מים נקיים
 • מפשיר/ה קרח מהמקפיא...

שימו לב

 • את התרגיל אפשר לעשות כדי לפתח מוצרים חדשים לטובת החברה עם מודעות לאיכות הסביבה, כפתיח לתהליך יזמי או לאלתור.
 • התרגיל יכול להוות פתיח להכרת תרבויות אחרות (קדומות או שונות), שאצלן הדבר לא מובן מאליו.
 • ראו גם: הסכתים (פודקאסטים) על המובן מאליודורון פישלר (כאן 11) על שלל מקרים ודברים שאנחנו לוקחים כמובנים מאליהם. למשל: הפרק הזה מסריח 8.5.18; קים ומונה 10.4.18 (מה הפך את קים קרדשיאן לסלבריטאית) ועוד.
 • כפתיחה לנושא אפשר לצפות בסרטון: יש להם טלפון אבל אין שירותים: איך חיים בלי שירותי תברואה?

אפשר גם - שיטת בן-גוריון וטייס החלל

אפשר גם - שיטת בן-גוריון וטייס החלל

דוד בן-גוריון נהג לעמוד על הראש. טייס חלל רואה את העולם מגבוה ומרחוק ומזווית שונות. אלו הן שתי דרכי התבוננות שונות מהרגיל ולכן יכולות לזמן התבוננות על דברים מנקודת מבט אחרת המעוררת שאלות וכיווני חשיבה לא צפויים.

כדי לפתח חשיבה יצירתית, אפשר לדמיין ולחשוב על דברים מנקודת מבט של "אחרים" המעורבים בעניין או של כאלה שממש לא מעורבים בו, ומומלץ גם לעשות זאת באופן פיזי.

 • הציגו את האתגר או העניין עליו אתם עובדים.
  למשל: כל הזמן נופלים לי כלי הכתיבה מהשולחן.
 • עמדו על הראש והתבוננו על השולחן ועל סביבתו במשך כמה דקות.
  אם קשה לכם לעמוד על הראש, רק עמדו כפופים והסתכלו על הדברים במהופך.
 • אם עוד לא עלו רעיונות חדשים, טפסו על סולם, כיסא או שולחן (כמו טייס חלל), והביטו על השולחן שלכם מלמעלה כדי לנסות למצוא פתרון לבעיה.
 • אפשר גם להסתכל על השולחן ועל הציוד שעליו בעיניים מצומצמות (שייראה מטושטש), מבעד לחור בנייר, דרך חור המנעול או דרך נייר צלופן צבעוני.
 • העלו רעיונות לפתרון הבעיה. למשל במקרה שהודגם לעיל:
  • להדביק פס מגנט או סקוטש על השולחן ועל כלי הכתיבה כדי שייתפסו
  • לעשות גבול מפלסטלינה או חומר דומה בפינת השולחן ושם להניח את כלי הכתיבה
  • להצמיד לצד השולחן קופסה קטנה בה אניח את העטים או אליה יפלו כלי הכתיבה...

הערה חשובה: חיוני לעשות את הדברים באופן פיזי, ולא רק לדמיין מה ניתן לראות מנקודת מבט שונה. השינוי הפיזי מפעיל אזורים אחרים במוח ומשפיע על החשיבה. כיוון שלא נוכל (כנראה) לטוס לחלל בזמן הקרוב, נסתפק בטיפוס למקום גבוה יחסית לבעיה שלנו ונתבונן בה מלמעלה (למשל לטפס על סולם, שולחן וכד').

ניתן להיעזר גם בזכוכית מגדלת או משקפת. עם משקפת ניתן לקרב או להרחיק מאוד (להתבונן בכיוון ההפוך).

ראו גם: בן גוריון מדבר על שיטת פלדנקרייז

אפשר גם - למידה מבוססת חקר וניסוי

אפשר גם - למידה מבוססת חקר וניסוי

למידה מבוססת חקר וניסוי (IBL: Inquiry Based Learning) היא שיטת לימוד הממוקדת בשאילת שאלות, חיפוש מידע ופיתוח רעיונות חדשים. 

 1. שאילת שאלות
  ניתן הנחיה לאופן שאילת השאלות: נסביר מהי שאלה טובה וניתן דוגמאות לשאלות שיכולות להיות להן תשובות מנקודות מבט שונות, או לשאלות על נושאים שלא חשבנו עליהם קודם או לא ניסינו לענות עליהם מעולם. למשל: למה סוכר ומלח נראים דומה אך הטעם שלהם שונה?
 2. חיבורים: ידע קיים וידע חדש
  התלמידים מגבשים שאלות באמצעות חיבור בין ידע קודם שיש להם לבין מידע וידע חדש שהם מאתרים, תוך דגש על המקום האקטיבי של התלמידים בפתרון הבעיות. הלמידה מבוססת על שיתוף פעולה ולא על תחרות.
 3. ניסוי
  התלמידים עורכים ניסויים (כאשר מדובר במקצוע מדעי) כדי לאסוף נתונים, ומתנסים בשאילת שאלות נוספות שמטרתן צבירת מידע נוסף לשם גיבוש החלטות. לדוגמה, תרגול שאילת שאלות המשך ביחס למסקנות שגיבשו מדענים במטרה להשיג מידע נוסף, הצדקות והבהרות.
 4. הצגת תוצאות הניסוי
  התלמידים מציגים את תוצאות הניסוי, והקבוצה מנסה להבין במשותף את ההסבר המדעי שעומד מאחורי התוצאות הללו. 

תהליך זה נחקר ונמצא שבעקבותיו חלה עלייה ברמת החשיבה הביקורתית, בדגש על יכולות ההסקה, ההערכה וההסבר (Facione et al., 1995).

טיפים

טיפים

אפשר להשתמש בכלים שהוצעו לעיל כפתח לחקירה ולמידה לעומק של נושא, מוצר, איבר או תהליך מסוים שמשהו חסר בו, למשל בלימודי גאוגרפיה, ביולוגיה, ספרות או מוזיקה.

ניתן להיעזר גם במיומנות החשיבה מציאת יחסי הגומלין בין השלם לחלקיו, המזמנת דרך לחקירה של מערכות. אחת מהשאלות במפת החשיבה היא "מה היה קורה לשלם לוּ החלק היה חסר". שאלה זו יכולה להוביל להבנת התפקיד של החלק בפני עצמו ותרומתו לשלם ולהיות פתח לפיתוח חלופה.

כל התנסות פיזית בעולם הבעיה תתרום תובנות אחרות בהתאם לשינוי פיזי של מיקומנו במרחב. אם למשל עובדים על כתיבה מנקודת מבט של כלב או של תינוק, או עוסקים בפיתוח מוצרים לתינוקות או לכלבים, כדאי לשבת על הרצפה לפרק זמן ארוך דיו שיאפר לנו לחוות את העולם מנקודת מבטם.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

קמפוס מקוון משותף לתלמידים ולהורים בלמידה מרחוק: MOOC קהילתי
למידה בקורס מקוון (MOOC) דורשת עצמאות ומכוונות ללמידה עצמאית, בשילוב יחס אישי וליווי תומך של מורה, הורה או תלמיד/ה בוגר/ת. למעורבות ההורים עשויה להיות תרומה ...
יצירת רלוונטיות וחיבור לעולם התלמיד/ה
כשתלמידים מרגישים שהתכנים והמיומנויות הנלמדים בכיתה רלוונטיים גם לחייהם מחוץ לכותלי הכיתה – המוטיבציה שלהם עולה והם מגלים יותר יוזמה, מעורבות ועניין
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.