תאריכים ירוקים

לפניכם תאריכים ירוקים המציינים אירועים לאומיים ובין-לאומיים הקשורים לתחומי הסביבה והקיימות, במסגרת החינוך לקיימות במערכת החינוך.

לכל תאריך יש מגוון הצעות לפעילויות למורים: מצגות, מאמרים, משחקים וחוברות פעילויות. כמו כן, אנו ממליצים לכם להסתייע בחומרי למידה נוספים במסגרת הנושאים הנלמדים בתחומי הדעת השונים.

תאריכים ירוקים