דלג אל

הצהרת נגישות

תוכנית גלוב לחינוך סביבתי

תוכנית "גלוב" לחינוך סביבתי

הגלוב היא תוכנית בין-לאומית מקוונת לחינוך סביבתי העוקבת בעיקר אחר תופעות של שינוי אקלים ברחבי העולם, שבה לוקחת חלק מערכת החינוך בישראל. את התוכנית מנהל מרכז החקר המדעי המתוקשב במדעי כדור הארץ באוניברסיטת קולורדו בחסות NASA סוכנות החלל האמריקאית.

"G- Global L- Learning and O- Observations to B- Benefit the E- Environment"

"הבסיס לכל אסטרטגיה לשינוי הגישה ודרך המחשבה של בני-אדם ביחס לכדור הארץ צריכה להיות השכנוע שלהם שהסביבה העולמית אינה חלק מהחצר האחורית. אני מציע תוכנית הכוללת כמה שיותר מדינות, אשר תשתמש במורים ובתלמידיהם, כדי לנטר את כל מרחב כדור הארץ" (אל גור, 1995).

תוכנית הגלוב מזמינה מורים, סטודנטים ותלמידים מיותר מ-120 מדינות ברחבי העולם לנטר את הסביבה, לשתף נתונים וליצור יחד קהילת מחקר שתקדם למידה בנושאי קיימות. התוכנית מקדמת יצירה של קהילת לומדים פעילה של מורים ותלמידים לחינוך לקיימות, קהילה העוסקת במגוון רחב של תחומים כמו מדע וטכנולוגיה, גאוגרפיה, לימודי סביבה אקלים ואטמוספרה, פנולוגיה (phenology) של צמחים, איכות מים, כדור הארץ – מערכת אקולוגית ואיכות קרקע. התוכנית מלווה בהכשרה של המורים המטמיעים ובליווי הדרכה של בית הספר.

חזרה לראש הדף

אתר גלוב

"אתר גלוב" העולמי מהווה אמצעי המקשר בין מורים מבתי ספר שונים לבין חוקרי נאס"א או חוקרים מקומיים באקדמיה.

התוכניות מאורגנות בשלושה צירי הוראה מקבילים:

 • ציר עיוני הכולל מאגר מידע ומאגר חומרי הוראה בתחום מדע וטכנולוגיה ובתחום הגאוגרפיה -אדם וסביבה: אקלים ואטמוספירה, פנולוגיה של צמחים, איכות המים, כדור הארץ כמערכת אקולוגית ואיכות הקרקע. כל אחד מהתחומים מהווה יחידת לימוד (פרוטוקול) באתר גלוב העולמי. כל בית ספר המשתתף בתוכנית "גלוב" בוחר שני פרוטוקולים המתאימים לסביבה הקרובה של בית הספר לפי התחומים שצוינו.

 • ציר של למידה חוץ-כיתתית הכולל פעילויות חקר המקנות לתלמיד כלים ומיומנויות לבצע מדידות שטח, תצפיות, הגדרת סוגיות סביבתיות באתר הנמדד, איסוף נתונים בשדה והעברתם לאתר "גלוב" העולמי כדי לנתח נתוני המדידות ולבצע השוואה בין בתי ספר בארץ ובעולם בזמן אמת.

 • ציר של למידה שיתופית בין תלמידים מבתי ספר שונים בארץ או בעולם, המאפשר להם להרחיב את ההבנה המערכתית מהסביבה הקרובה למרחב האזורי, על ידי מיקוד בסוגיה סביבתית משותפת אותנטית ורלוונטית הקשורה לסביבת חייהם ולמיקום בית הספר של תלמידי "גלוב" או סימי"פ. למשל, זיהום נחל על ידי מפעל בקרבת בית הספר, תופעת אי חום עירוני באזורים שונים של כל בית ספר, מעקב פנולוגי אחר צמחים אנדמיים לעומת צמחים ממינים פולשים. התלמידים בוחרים נושא לחקר מדעי סביבתי משותף מתוך מטרה לבצע למידת חקר השוואתית בין 2 בתי ספר לפחות המשתתפים בתוכנית "גלוב" או בתוכנית סימי"פ שבמהלכה עוקבים בזמן אמת אחר סוגיה סביבתית בשני אזורים ברמה הארצית או ברמה הבינלאומית.

הרחבה

חזרה לראש הדף

מטרות ותנאי הצטרפות לתוכנית

 • הובלת תהליכי למידה - חקר - הערכה, מתוך מבט לעתיד קיומנו בכדור הארץ.
 • למידה בדרך החקר המדעי ופיתוח אוריינות סביבתית על ידי הזנת נתונים באתר גלוב.
 • למידה חוץ כיתתית - חקירה של סוגיה אקולוגית בסביבת בית הספר ובישוב בית הספר.
 • למידה שיתופית בסביבות מקוונות ברמה הארצית והבינלאומית.
 • יצירת פרופיל סביבתי בית ספרי.
 • רכישת מיומנויות לגילוי אחריות סביבתית, מעורבות אישית, מסוגלות לפתרון בעיות ולקבלת החלטות.
 • חינוך לקיימות ולקיחת חלק פעיל בקידום חברות בקהילה מקומית ועולמית למען הסביבה.
 • צוות מורים משלוש דיסציפלינות שונות לפחות: מדעים, גיאוגרפיה, תקשוב, אנגלית, אומנות.
 • הכשרת קבוצת תלמידים: לפחות 15-20 תלמידים, (ה-ו או ז-ח-ט), נאמני "גלוב" או כיתת "גלוב".
 • רכישת ציוד מסובסד: סוכה מטאורולוגית, מד גשם, היגרומטר (מד לחות + מד טמפרטורה מינימום - מקסימום), שבשבת דיגיטלית, מפת עננים ומפת פסי התעבות, מכשיר רב חיישני, טאבלט או מחשב נייד או חדר מתוקשב בבית הספר.
 • השתתפות בהשתלמות פיתוח מקצועי ולמידת עמיתים בת 6 מפגשים. (3 מהם בתל אביב או במרכז).
 • ניטור מדידות שטח לאתר "גלוב" הבינלאומי לפי תחום התמחות בית הספר: אקלים, פנולוגיה בצמחים, איכות מים, איכות קרקע- לחות הקרקע : SMAP =SOIL MOISTURE ACTIVE PROGRAM.
 • פינה לימודית פעילה – נראות בית הספר (מומלצת פינה מתוקשבת).
 • ביצוע חקר מדעי - סביבתי או מדעי טכנולוגי המתייחס לסוגיה סביבתית בבית הספר או ביישוב.
 • בניית סרטון המתייחס לפעילות גלוב עם מסר סביבתי (עד 7 דקות) בשפה האנגלית.
 • תחרות צילום המתייחס לתופעות אקלימיות או פעילות תלמידים במסגרת תכנית גלוב.
 • למידה שיתופית עם בית הספר ברמה המקומית בית ספרית או ברמה הבינלאומית.

(רק 2 בתי ספר ממגזרים שונים או ממחוזות שונים יכולים להיות שותפים ברמה המקומית ובית ספר נוסף ברמה הבין-לאומית מתוך אתר גלוב העולמי).

חזרה לראש הדף

כנס גלוב ארצי

כנס גלוב ארצי

מדי שנה, מתקיים כנס ארצי עבור 28 בתי ספר מצטיינים וחוות מצטיינות לפי הקטגוריות הבאות:

 1. תחרות הציור והמסר המשמעותי עבור תוכנית גלוב.
 2. תחרות חקר מדעי המתבסס על למידה שיתופית - הצעות לנושאי חקר חדשים מאתר גלוב העולמי. בית הספר יפרסם לאתר גלוב העולמי את נושא החקר בשפת האנגלית עשוי לזכות בפרס מאתר גלוב העולמי.
 3. תחרות צילום תלמידי גלוב בפעילות גלוב.
 4. תחרות סרטונים כחלק מלמידה משמעותית של תכנית גלוב.
 5. תחרות משחק גלוב היצירתי ביותר.

התוצר הסופי: הצגת החקר ההשוואתי באתר "גלוב" העולמי, השתתפות בתחרות הבינלאומית (Science Research Campaign) ובתחרות לעבודות חקר הארצי בכנס השנתי לתוכניות בינלאומיות מתוקשבות.

חזרה לראש הדף

גלוב ישראל-מלטה: חוקרים יחד את הפנולוגיה של התאנה

אחת ממטרות תוכנית הגלוב היא לעודד למידה שיתופית בין תלמידים ממדינות שונות, של תופעות שמתרחשות בסביבה הקרובה. בשנת תש"ף התחלנו בשיתוף פעולה מרגש עם מלטה, מדינה קטנה באירופה. שני בתי ספר מישראל, בגין בדימונה, בהובלת של המורה עדי לוי, ומוסינזון בהוד השרון, בהובלתו של המורה נועם דונסקי נבחרו לתוכנית.

במסגרת הפעילות נערכו מפגשי הכרות בין בתי הספר, להיכרות עם התרבות והשפה של כל אחת מהמדינות. התלמידים לימדו את חבריהם אודות הייחוד של מדינתם, ושל בתי הספר שלהם. יחד הם החליטו לחקור תופעה מעניינת, שמשותפת לשתי המדינות: את מחזור החיים של עץ התאנה.

בתי הספר הצטרפו לקמפיין הפנולוגיה של גלוב אירו אסיה, נפגשו בזום ללמידה שיתופית, הם חקרו את הקשר בין הטמפרטורה והמשקעים בשתי המדינות, לבין מחזור החיים של העץ, למדו על המקום בתרבות שתופס עץ התאנה, למדו והכינו מתכונים מסורתיים, הציגו את העשייה שלהם בפורום בין לאומי ובעיקר למדו על כך שבעיות סביבתיות דומות הן גלובליות ומאפיינות גם מדינות אחרות.

חזרה לראש הדף

25 שנה לתוכנית גלוב - יום כדור הארץ, תחרות הצילומים

סיכום שלב הגמר של תחרות הצילומים לציון 25 שנה לתוכנית גלוב העולמית במסגרת החינוך לקיימות במשרד החינוך.

לשלב הגמר הארצי הגיעו 19 צילומים שנבחרו על ידי ועדת שיפוט בין לאומית. הזוכים בתחרות הוכרזו בכנס המקוון שהתקיים בחמישי, כ"ז בניסן, 21/4/20. הכנס התקיים במעמד מר' טרי דיווידסון, יועץ השגרירות לענייני דוברות ותרבות, שגרירות ארצות הברית בישראל. דר' טוני מרפי, מנכ"ל תוכנית, דר' גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' מדעים, גב' זיוית לינדר, ראש אגף חינוך במשרד להגנת הסביבה, דר' עופר מוקדי, מנהל תחום דעת מדע וטכנולוגיה בשנת תש"ף ובכירי שגרירות ארה"ב.

בכנס השתתפו כ- 150 מנהלים, מפקחים, מורים ועמיתים בתוכנית הגלוב מאירופה.

בסרטון מופיעות התמונות שעלו לשלב הארצי, וכן ההכרזה על הזוכים. כל המשתתפים קיבלו תעודות הוקרה על השתתפותם.

 

חזרה לראש הדף

זוכי תחרות הצילומים - 25 שנה לתוכנית הגלוב

הזוכים במקום הראשון: בית ספר יסודי עין נקובא, עין ראפה. מנימוקי השופטים: מבטא את כל העקרונות: מדינת ישראל, גלוב, ובית הספר תמונה יפה ואסתטית.

הזוכים במקום השני: בית הספר חטיבת ביניים יהלום, שוהם. מנימוקי השופטים: התמונה אומנותית ויצרתית ומכילה בתוכה את תכנית הגלוב, 25 שנה לגלוב וישראל.

הזוכים במקום שלישי: חטיבת ביניים אלראזי, אכסאל. מנימוקי השופטים: בלי מילים מביעים את הרעיון של שמירה על העולם, בישראל ובבית הספר, מייצג את שלושת הקריטריונים בצורה מיטבית.

הזוכים בפרס חביב הקהל: בית חינוך הדר, כפר יונה. המורה ניצן ענתבי. מנימוקי השופטים: החיוך על פני הילדים, זרי הפרחים על הראש מבטא את מדינת ישראל והגלוב באופן מקורי ויפה.

הזוכים בפרס הצילום המקורי: חטיבת ביניים עילבון, עילבון. מנימוקי השופטים: מבטא את מדינת ישראל והגלוב באופן מקורי ויפה.

חזרה לראש הדף

לפרטים נוספים

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לגב' רפאלה בביש, מתאמת ארצית לתוכניות בין-לאומיות בחינוך לקיימות, אגף מדעים במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

 • טלפון: 052-2673218
 • דואר אלקטרוני: refaelab@gmail.com

אולי תתעניינו גם ב...

תוכנית למידה בחצר בית הספר בבנייה ירוקה
תוכנית של תכנון ויצירה של סביבת למידה בחצר בית הספר המשלבת בתוכה היבטים פיזיים ופדגוגיים כאחד
תוכנית ISDG ליישום מטרות הפיתוח הבר-קיימא של האו"ם
מידע למורים על תוכנית ISDG ועל התחרות המיועדת לתלמידי כיתות ז-יב, פרי שיתוף פעולה של משרד החוץ, משרד החינוך והקרן הקיימת לישראל.
תוכניות בנושא סביבה וקיימות
תוכניות בקיימות במערכת החינוך

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.