להציב מטרות, לתכנן כיצד להשיגן ולפעול לשם קידומן – להציב מטרות ספציפיות, ריאליות ומדויקות התואמות את היכולות וההעדפות האישיות ולפעול ביעילות על מנת לקדמן (לקבוע סדרי עדיפויות, לתכנן זמנים ולזהות מכשולים אפשריים ועוד)

חזרה
מיומנות: הכוונה עצמית | יכולת ליבה: הנעה עצמית (Self-Motivation)
       • לבחור מטרות ופעילויות על סמך ניסיון העבר, להתארגן לקראתן (הכנות/כלים דרושים) ולבצע את הפעולות הדרושות להשלמתן לפי הסדר, בעזרת מבוגר
       • לפעול לפי הנחיות ולעקוב אחר הוראות מרובות שלבים
       • להתמיד בפעילות/מטרה/פתרון בעיה לאורך זמן גם לנוכח הפרעות
       המשך קריאה
       סגירה
       • להציב מטרות לטווח קצר
       • לזהות מטלות הדורשות השקעת מאמץ או עזרה חיצונית כדי לבצען בהצלחה
       • להבחין בין מטרות קצרות לארוכות טווח ולהגדיר שלבים להשגת יעדים חברתיים ולימודיים
       • לזהות ולאתר משאבים (פיזיים, אנושיים ואחרים) להשגת יעדים לטווח קצר ולהבין כיצד אפשר להיעזר בהם
       • להגדיר יעדים ולייצר תוכנית פעולה להשגת מטרות קצרות וארוכות טווח ולהגדיר שלבים להשגתן
       • להתאים את השימוש במשאבים זמינים פוטנציאליים (בבית הספר, בבית, בקהילה) להשגת מטרות (טווח קצר עד בינוני) ולהתגברות על מכשולים
       • להגדיר יעדים (אישיים, חברתיים ואקדמיים) לחיים הבוגרים, כולל שלבי פעולה, מסגרות זמן ותבחינים להערכת הישגים
       • לזהות, לאתר ולהשתמש במשאבים חיצוניים העשויים לתרום להשגת מטרות לטווח ארוך
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים