להתנהל ביעילות, לנהל זמן ולתעדף משימות (לשמור על ריכוז ולהתעלם מגירויים לא רלוונטיים ומהסחות דעת ולפתח אסטרטגיות להתמודדות עימן)

חזרה
מיומנות: הכוונה עצמית | יכולת ליבה: הנעה עצמית (Self-Motivation)
       • לבחור מטרות ופעילויות על סמך ניסיון העבר, להתארגן לקראתן (הכנות/כלים דרושים) ולבצע את הפעולות הדרושות להשלמתן לפי הסדר, בעזרת מבוגר
       • לפעול לפי הנחיות ולעקוב אחר הוראות מרובות שלבים
       • להתמיד בפעילות/מטרה/פתרון בעיה לאורך זמן גם לנוכח הפרעות
       המשך קריאה
       סגירה
       • להכיר וליישם דרכים לתכנון, לתעדוף ולניהול זמן
       • לתרגל אסטרטגיות של תכנון, תעדוף וניהול זמן
       • ליישם כישורי ניהול עצמי באופן שגרתי ביום-יום (תכנון, תעדוף משימות וניהול זמן)
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים