להתמיד במטרה גם לנוכח חסמים ואתגרים – להתמיד גם לאחר כישלון, להתמודד עם תחושת תסכול ולדבוק במטרה גם לנוכח פיתויים

חזרה
מיומנות: הכוונה עצמית | יכולת ליבה: הנעה עצמית (Self-Motivation)
       • לבחור מטרות ופעילויות על סמך ניסיון העבר, להתארגן לקראתן (הכנות/כלים דרושים) ולבצע את הפעולות הדרושות להשלמתן לפי הסדר, בעזרת מבוגר
       • לפעול לפי הנחיות ולעקוב אחר הוראות מרובות שלבים
       • להתמיד בפעילות/מטרה/פתרון בעיה לאורך זמן גם לנוכח הפרעות
       המשך קריאה
       סגירה
       • לדחות סיפוקים ולהימנע מפיתויים במהלך השגת יעדים קונקרטיים
       • לזהות מכשולים והסחות דעת במהלך השגת היעדים ולווסת התנהגויות המפריעות לביצוע המשימה במועד שנקבע
       • לזהות כיצד הצלחתי להתגבר על מכשולים לשם השגת מטרה
       • לצפות מכשולים להשגת יעד ארוך טווח (אישי, חברתי או לימודי) ולתכנן "תוכנית מגירה" כדי להתגבר עליהם
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים