לבצע בקרה עצמית ולעדכן את המטרות בהתאם

חזרה
מיומנות: הכוונה עצמית | יכולת ליבה: הנעה עצמית (Self-Motivation)
       • לבחור מטרות ופעילויות על סמך ניסיון העבר, להתארגן לקראתן (הכנות/כלים דרושים) ולבצע את הפעולות הדרושות להשלמתן לפי הסדר, בעזרת מבוגר
       • לפעול לפי הנחיות ולעקוב אחר הוראות מרובות שלבים
       • להתמיד בפעילות/מטרה/פתרון בעיה לאורך זמן גם לנוכח הפרעות
       המשך קריאה
       סגירה
       • לעקוב אחר ההתקדמות במהלך השגת יעד אישי לטווח קצר ולהעריך את מידת ההצלחה
       • להציב תבחינים להערכת הצלחה אישית, חברתית או אקדמית ולהעריך את ההתקדמות
       • לבצע רפלקסיה על הפעולות שננקטו על מנת להשיג יעדים שונים
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים