דלג אל

פַּעֲלָנוּת (Student Agency)

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     פיתוח מיומנויות

מטרה

יצירת מרחב לתלמידים בו יוכלו להביא את עצמם לידי ביטוי ולקיים תהליכי למידה סביב מטרות שהם הגדירו, וכן לעודד אותם לפעול כדי להשפיע על סביבתם בבית הספר ומחוצה לו.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

מושג המפתח פעלנות (Agency), מתבסס על התפיסה שללומדים יש את היכולת והרצון להשפיע באופן חיובי על חייהם ועל העולם הסובב אותם. הלומד הפעלן פועל, מעצב את המציאות ומקבל החלטות באופן עצמאי, במקום להיות מופעל ומעוצב על ידי החלטות של אחרים.

בבואנו לטפח פעלנות בקרב תלמידים, אנחנו שואפים להצמיח בהם גישה של סוכני למידה עצמאיים הפועלים ליצירה משותפת לקראת רווחה אישית וקולקטיבית, ולעודד למידה של האדם את עצמו מתוך יחסיו עם סביבתו.

ל-Agency שתי משמעויות מרכזיות בחינוך – האחת בתור מאפיין של הארגון החינוכי ושל תהליך הלמידה ככזה שנותן הרבה מקום לביטוי, בחירה והשפעה לתלמידים; והשנייה בתור מטרה חינוכית מעמיקה וארוכת טווח המתייחסת להתפתחות איכות של מיקוד שליטה פנימי, לקיחת אחריות אישית של האדם על חייו ועל סביבתו, ומודעות עצמית למוטיבציות, יכולות וערכים.

כדי להשיג פעלנות כמטרה חינוכית, זוהו 7 מרכיבים יישומיים: אתגר ויציאה מאזור נוחות; אחריות; תכנים מערערים; רפלקציה; קבוצה; מיומנויות וכלים תומכים; מקום לביטוי, בחירה והשפעה.

ראו בהרחבה: פיתוח Agency אצל תלמידים, ערן ברק מדינה, אגף מו"פ ניסויים ויוזמות, משה"ח

ובתמצות: פעלנות (Agency), מגזין סקו;פ (3), יולי 2020

הצעה למהלך: מעגלי ליווי אישי

בתיכון מיתר גני תקווה, פותח מודל "הלומד הנוכח" שבמסגרתו נקבעה מסגרת שבועית הנקראת מעגלי ליווי אישי. מעגלי הליווי האישי הם מפגשים בקבוצות קטנות (עד 10 תלמידים), המתקיימים במשבצת של שיעור שבועי במערכת, בהנחיית מורים.

במעגלי הליווי מתקיים שיח מונחה שנועד:

 • להעמיק את המודעות העצמית של התלמידים.
 • לקיים רפלקציה ולמידה מהחוויות שעברו התלמידים במישורים הלימודי, החברתי והאישי.
 • לאפשר לתלמידים להגדיר לעצמם מטרות וכוונות להמשך.
 • ללמוד כלים המסייעים לקיום רפלקציה ותכנון.

מושג מרכזי שמלווה את מעגלי הליווי האישי הוא "Dobeing" – שילוב של Being ו-Doing. משמעות המושג היא החיבור בין המודעות העצמית לצרכים, לרצונות, לחוזקות ולחולשות האישיות שלי כאדם – לבין העשייה והפעולות שלי, כשהמטרה היא שהתלמידים יפעלו ויתנהלו בתוך בית הספר מתוך מוטיבציה פנימית ומתוך הבנה של עצמם, רצונותיהם וצורכיהם, ויקבלו תמיכה למשך שנותיהם בתיכון.

מעגל ליווי אישי כולל על פי רוב תהליך רפלקטיבי בן מספר שלבים החוזרים על עצמם בכל מפגש:

 • כלי כגון שאלון עצמי שיכול להשתנות בין המפגשים.
 • דיון על התובנות והמחשבות שעלו בעקבות השאלון.
 • למידה של מושגים וכלים היכולים לסייע להתמודדות.
 • מסיימים במבט קדימה – התכוונות והגדרת מטרות או פעולות שהלומדים יעשו בהמשך.

כל מפגשי מעגל הליווי האישי כוללים שילוב של ארבע אבני יסוד:

 • אחריות: הלומד אחראי לעצמו, מוביל את עצמו, ומעגל הליווי האישי תומך בכך ומעודד זאת.
 • הקשבה: החברים במעגל מתרגלים כלים של הקשבה אמפתית.
 • יצירתיות: יש דגש על חשיבה ועשייה יצירתית.
 • שיתופיות: המעגל מהווה כר פורה לשיתופי פעולה בין התלמידים.

לכל תלמיד/ה יש מחברת מסע אישי שהכין בית הספר, והמחברת מלווה את התלמידים לאורך המפגשים. המחברת כוללת כלי רפלקציה וחשיבה הנלמדים במסגרת התוכנית.

הנושאים שבהם עוסקים מפגשי מעגלי הליווי האישי מותאמים לעיתים לתקופה בשנה: למשל, בתחילת כיתה י' הם עשויים לעסוק בקשיים ובהסתגלות; בתקופת מבחנים – בהתמודדות עם לחץ והכנה למבחנים וכו'. פעמים אחרות הנושאים הם גנריים או מותאמים לנושאים ולצרכים שהצוות מזהה כרלוונטיים, לאירועים שהתרחשו בבית הספר או מחוצה לו, או על פי הצרכים שעולים מהתלמידים עצמם.

דוגמאות להבדלים בנושאים על פי שכבות הגיל

 • שכבה י: המעגלים עוסקים בקליטה בתיכון, שייכות, אחריות אישית, ניהול ותכנון זמן, זהות אישית...
 • שכבה יא: המעגלים עוסקים בתפקודי הלומד, בגרות באחריות, התמודדות עם לחץ ומתח, תכנון זמן...
 • שכבה יב: המעגלים עוסקים בפרידה, סגירות, התחלות חדשות, הערכות...

הכשרת הצוות

גם המורים שותפים במעגלי ליווי אישי, אחת לשלושה שבועות. המטרות הן דומות – לתמוך במורים ולסייע להם להפוך את התובנות והמוטיבציות שלהם ליוזמות ולעשייה חינוכית.

מטרות נוספות של השתתפות המורים במעגלי ליווי אישי הן התנסות שלהם בכלי כדרך לתמוך בהם כמנחים, וכדרך לטפח את שיתוף הפעולה, את ההיכרות ההדדית ואת הלכידות בצוות.

 

(ניתן לפנות לתיכון מיתר ולקבל את מחברת המסע האישי ואת מערכי המפגשים של מעגלי הליווי האישי)

עוד רעיון - תוכנית התמחויות

עוד רעיון - תוכנית התמחויות

תיכון אמי"ת קנדי עכו מפעיל בשכבת כיתות ט' תוכנית התמחויות (למידה כשוליה). במסגרת התוכנית, התלמידים יוצאים מדי שבוע ליום התמחות במקום עבודה כלשהו, שם הם מקבלים ליווי של מנטור החונך אותם במהלך התמחותם. ההתמחות במקומות העבודה מזמנת לתלמידים התנסות במגוון חוויות רחב, ומאתגרת אותם במספר מובנים:

 • היבט בין-אישי

התלמידים מקיימם אינטראקציה משמעותית עם מבוגרים שונים במקום העבודה. האינטראקציות ייחודיות לכל מקום התמחות. למשל: קשר עם סוֹפר-מנטור, קשר עם חולים ומשפחותיהם בבית חולים, עבודה פרטנית עם ילדים בהתמחות בבית ספר או בגן ילדים וכד'.

 • רגשי-אישיותי

ההתמחות במקום עבודה דורשת מהתלמידים עמידה במטלות, התנהלות עצמאית, אחריות בהגעה עצמאית למקומות ההתמחות, צורך בהנעה עצמית, ביטוי עצמי בסביבה חדשה, וחשיפה לתופעות מהעולם בהתאם לנושא ההתמחות (למשל: מחלות בבית חולים, ילדים עם קשיים בבית ספר, תושבים עם קשיים שונים בהתמחות ברשות מוניציפלית וכד').

 

ראו בהרחבה: מדריך ללמידה מבוססת התמחות (Big Picture Learning), המכון הדמוקרטי, ג'וינט אשלים

עוד רעיון - לחטיבה עליונה: מסעות למידה

עוד רעיון - לחטיבה עליונה: מסעות למידה

תיכון ברנקו וייס מיתרים בישוב מיתר, מפעיל תוכנית של מסעות למידה פיזיים בשביל ישראל. התוכנית כוללת 5-3 מקטעי מסע מאתגרים פיזית בכל שנה למשך שלוש שנים, וכוללת גם מפגש עם אנשים, תרבויות, תופעות ותהליכים. בתוכנית אתגרים מסוגים שונים:

 • אתגר פיזי
  המסעות אורכים מספר ימים, דורשים לינה בשטח, וכוללים גם קטעי הליכה מאתגרים.
 • אתגר בין-אישי
  הצורך להסתדר בקבוצה ולפעול יחד במשך מספר ימים ללא הפסקה, וכן מפגש עם אנשים ממקומות ומתרבויות שונות לאורך הדרך.
 • אתגר רגשי-אישיותי
  מספר ימים של עצמאות וקושי, ואחריות הולכת וגדלה בתכנון ובהובלת חלקים מהמסע. למשל: תכנון המסלול, החלטה על מרכיבי תוכנית המסע, למידה מקדימה, תיאום מפגשים עם אנשים, תכנון המפגשים הללו (למשל – הכנת שאלות לראיון), הובלת מקטעים מהמסע, אחריות על פעילויות הערב, התארגנות מבחינת ארוחות ועוד.
 • אתגר קוגניטיבי
  בכל מסע יש נושא מרכזי הקשור לתופעות חברתיות או אקולוגיות באזור הגאוגרפי שאליו יוצאים. סביב הנושא יש למידה וחקר מקדימים, ובמהלך המסע יש מפגש עם אנשים ועם תופעות שהמשתתפים מתבקשים להגיב אליהם ולהשתתף בדיון בנושא באופן אקטיבי. לאחר המסע יש עבודת המשך הכוללת כתיבת נייר עמדה אישי.
 • אתגר השתנות ושינוי
  התלמידים נדרשים גם להיות שותפים להתמודדות עם בעיות והפתעות לאורך הדרך, ויש להם השפעה על ההחלטות ועל השינויים בהתאם. כחלק מהאחריות שלהם, הם מקבלים כלים שיסייעו להם בתכנון ובפתרון בעיות. לדוגמה:
  - מול בעיה שהתעוררה בלוחות זמנים ואיימה לשבש את התוכניות (מזג אוויר מסוכן שביטל מקטע מסע אחד), הצוות לימד את התלמידים את הכלי "ששת כובעי החשיבה", ובעזרתו הם קיימו דיון של פתרון בעיות וקבלת החלטות.
  - תלמידים מקבלים משימות להכין פעילויות הדרכה במסגרת המסעות.
  לצורך כך הוכן כלי שמסייע לתכנון הפעילות.

דוגמאות למסעות למידה

 • מסע למידה על דמויות מופת: כיתה ז
  תקופת שיא של כשבועיים, שבה תוכנית הלימודים הרגילה "מושהית" והתלמידים עוברים תהליך הכולל מפגש עם דמויות מופת, מנהיגים, יזמים וכו'. יוצאים ללמידה מחוץ לבית הספר במוקדים שונים, ולבסוף מקיימים עם המחנכים סדנאות עיבוד המוליכות גם לתוצר המבטא חיבור אישי של התלמידים לסוגיות או ליוזמה. תקופת שיא זו באה לאחר שהנושא "מנהיגות ודמויות מופת" נלמד כנושא שנתי באופן חוצה מקצועות.
 • מסע למידה על תיקון עולם: כיתה ח
  מסע מסכם בן יום שבו שמים דגש על יזמות חברתית ותרומה לקהילה. המסע מהווה סיכום של תהליך למידה וחקר שהתקיים לפני כן באשכול תרבות ישראל וספרות. תהליך הלמידה המקדים המשלב את שני מקצועות הלימוד, מתמקד בהבנת המורכבות בחברה הישראלית.
 • מסע למידה ירושלים: כיתה ט
  יום מסע לירושלים וביקור במוסדות השלטון, המסכם תהליך למידה וחקר העוסק בנושאים הקשורים לממשל. מסעות הלמידה של כיתות ח-ט מתאפיינים במרכיבים רבים של העברת האחריות ותפקידי ההובלה לתלמידים, כולל מעורבות בתכנון הביקור וניהול תהליך הלמידה.

עוד רעיון - ליסודי: יעדים אישיים

עוד רעיון - ליסודי: יעדים אישיים

בית הספר אלמוסתקבל בג'לג'וליה מפעיל בכיתות ד-ו תוכנית של הצבת יעדים אישיים והשגתם, תחת הרעיון המרכזי של "פדגוגיה נאמית" (נאמי היא דמות המייצגת פרואקטיביות, אחריות וערכים של תודעת צמיחהGrowth Mindset).

הלמידה של גישת תודעת הצמיחה מלווה בלמידת משפטים ואמירות שהמורות, המנחות את מסעות הלמידה, מלמדות את הילדים להשתמש בהם. אמירות אלו מתפתחות לכדי כלי התמודדות עבור הילדים.

ראו: משפטי תודעת צמיחה – דף להדפסה

 • בכיתה ד' התלמידים מציבים לעצמם יעדים אישיים ולומדים את השפה והכלים של השגת יעדים.
 • בכיתה ה' מציבים יעדים לימודיים בדגש על אתגר קוגניטיבי.
 • בכיתה ו' מתמקדים ביעדים של נתינה ועשייה למען החברה והקהילה, בדגש על אתגרים אישיים ובין-אישיים.

הצורך להציב לעצמי יעד אישי מהווה אתגר רגשי-אישיותי, שכן הוא מחייב אותי כלומד/ת להפעיל מודעות עצמית ולהתמודד עם הרצונות והצרכים שלי. הפעולה להשגת היעד, ההתמודדות עם מכשולים אישיים כגון דחיינות, פחד מהאתגר וכד', וכן השיתוף של המורה והקבוצה בקשיים – דורשים אף הם מאמץ רגשי.

ראו גם את הפרקטיקה: בניית תוכנית אישית

עוד רעיון - מכתב לעצמי העתידי

עוד רעיון - מכתב לעצמי העתידי

לאחר הצבת יעד מסוים שיכול להיות לימודי או אחר, כל תלמיד/ה מנסה לדמיין את "היום שאחרי":

 1. איך דמיינת את עצמך ואת הסביבה שלך?
 • אחרי המבחן
 • אחרי הפרזנטציה
 • אחרי המפגש עם ראש/ת העיר
 • אחרי שהמנהל/ת מקבל/ת את המכתב שכתבתי לה
 1. עכשיו כתבו לעצמכם את המכתב שהייתם רוצים לקרוא ביום שאחרי... 
 2. מכניסים את המכתב למעטפה סגורה עם תאריך ושם. המכתב נשמר אצל המורה ויינתן לתלמיד/ה בתאריך הספציפי שצוין. עדיף להתחיל עם משימה משותפת לכולם, עם אותו תאריך של "היום שאחרי" (למשל, מבחן שניתן לכל הכיתה או סיור לימודי), ועדיף להתחיל עם יעד קרוב.
 3. בבוא היום מחלקים את המכתבים, משוחחים בצמדים, ואחר כך משתפים במליאה. שאלות מנחות:
 • איך הרגשתם כשקראתם את המכתב?
 • האם המכתב דיבר אל העצמי שלכם היום?
 • במה דומה או שונה המצב שדמיינתם לזה שאתן חווים?
 • לו היית כותב/ת שוב, מה היית משנה? מדוע?

 

ראו גם את הפרקטיקה: חיזוק כישורי התלמיד/ה באמצעות שפת האימון

עוד רעיון - שבילים מתפצלים

עוד רעיון - שבילים מתפצלים

כדי לפתח מסוגלות להתנהלות פעלנית בעולם, נדרש חוסן נפשי. תחושת החוסן נעוצה בין השאר ביכולת להכיר בכך שכל חוויה היא זמנית ומשתנה, ובהבנה כי בהינתן מצב התחלתי מסוים ייתכנו מגוון תוצאות שאינן בהכרח התסריט הפסימי ביותר. אפשר להשתמש בכלי שבילים מתפצלים כחלק משיחה במליאה הכיתתית או בשיחה אישית בין המורה לתלמיד/ה, בהתאם לצורך.

כאשר משוחחים עם תלמיד/ה או עם קבוצת תלמידים הנתונים במשבר או חווים קושי, ניתן לצייר איתם תרשים של שבילים מתפצלים, ולהנחות אותם לעבוד עם התרשים באופן הבא:

 1. נקודת ההתחלה
  במלבן שבתחילת הדרך רשמו את האתגר או הקושי עמו אתם מתמודדים.
  האתגר עשוי להיות אישי, כגון: "אני מתקשה מאוד במתמטיקה"
  או אתגר כיתתי: "הכיתה לא מגובשת ולא יודעת לעבוד יחד"
 1. ניסוח החשש
  באחד מהשבילים המתפצלים, רשמו את התוצאה ממנה אתם חוששים, אשר בשלב זה אתם בטוחים למדי שתתממש. לדוגמה:
  חשש אישי: "גם השנה אכשל במתמטיקה"
  או חשש כיתתי: "לא נצליח לעמוד במשימת ארגון טקס יום הזיכרון"
 1. אפשרויות נוספות
  העלו אפשרויות נוספות של דברים שעשויים להתרחש בעקבות המצב הנוכחי. רשמו אותם בשבילים האחרים. במידת הצורך, ציירו שבילים נוספים. לדוגמה:
  אפשרות אישית: "אעבוד קשה ואצליח להגיע לציון 70 במתמטיקה, או לפחות אעבור"
  או אפשרות כיתתית: "נצליח להרים טקס צנוע, לא בכוחות עצמנו בלבד אלא בעזרת הכיתה המקבילה" 
 1. שיח מסכם
  אפשר לקיים שיחה עם התלמיד/ה או דיון עם הכיתה במליאה, בהתאם לאופי האתגר. נדגיש כי המצב הנוכחי, קשה ככל שיהיה, אינו גזירת גורל ויש בכוחנו לפעול כדי לשנות אותו. נשאל: מהן האפשרויות השונות שהעלינו? מה נמצא מחוץ לטווח יכולותינו? וכיצד נוכל להשפיע על המציאות?  לדוגמה:
  אישי: "הבנתי שיש לי אפשרות ללמוד עם חבר/ה לפני כל מבחן"
  כיתתי: "חשבנו שנוכל להקדיש את שני שיעורי החינוך הקרובים כדי לגבש את הכיתה וללמוד לעבוד יחד"

ראו גם את הפרקטיקות: חיזוק תחושת החוסן; חיזוק תחושת המסוגלות

טיפים

טיפים

מומלץ ללמוד את נושא הפעלנות קודם כל ברמת צוות המורים: לגבש תפיסה ועמדות כלפי הנושא, לגבש תשתית תפיסתית, ולהחיל את העקרונות על כלל פעילויות בית הספר ועל כלל אנשי הצוות.

חשוב להיזהר ממצב שבו עושים שיעור אחד הנותן לתלמידים בחירה או מאפשר להם לבטא את עצמם בצורה מוגבלת, וחושבים שזוהי פעלנות. תפיסת הפעלנות צריכה להיות הרבה יותר נרחבת ביום-יום של בית הספר ושל מערכות היחסים בין מורים לתלמידים, כדי להשפיע באופן עמוק.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

מענה לפניית הורה
הורים רבים פונים לבית הספר ומבקשים לשוחח עם המורה או עם איש צוות אחר. איך לסגל נוהל יעיל ומקצועי בנושא וליצור אווירה טובה של שיתוף פעולה
פרקטיקות לצמצום הזמן מתחילת שיעור עד תחילת הלמידה
צמצום הזמן בין הכניסה לכיתה לתחילת הלמידה עצמה, בעזרת פעילות שמקדמת התלהבות וחום, יסייע לתלמידים להתחבר לנושא השיעור ויקבע במידה רבה את הטון של מה שיתרחש אחר כך
מיזוג מידע
כשמתמודדים עם שאלות מורכבות, מתעורר צורך לבחון מספר מקורות מידע, להתוודע לנקודות מבט שונות, ולהצליב מידע כדי להסיק מסקנות מבוססות
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.