דלג אל

הצגת הידע, המיומנויות והערכים שיילמדו

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     יישום תהליכי הוראה

מטרה

להציג לתלמידים מה נדרש מהם ולאפשר התמצאות ותיאום ציפיות.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

פעילות לתחילת השנה

(אפשר לקיים פעילות זו כדיון בית ספרי בשיתוף ההורים)

1. דיון פתוח
נקיים דיון פתוח אודות חזון ביה"ס ומערכת החינוך, דמות הבוגר/ת במאה ה-21  והידע, המיומנויות והערכים הנדרשים לתלמיד/ה. נשאל את התלמידים: מה לדעתכם נדרש מאדם בוגר לדעת? לאילו מיומנויות הוא זקוק ואילו ערכים כדאי שיהיו באמתחתו? נקיים דיון שבמסגרתו נבחין בין ידע, מיומנויות וערכים ונסביר את ההבדלים ביניהם תוך התייחסות לשאלות ולמגוון דעות.
(***אפשר להקדיש דיון נפרד לידע, דיון למיומנויות, ודיון נוסף לנושא הערכים). למשל: 

 • מיומנויות קוגניטיביות
  אוריינות שפתית, אוריינות מתמטית, אוריינות מדעית, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית ואוריינות דיגיטלית
 • מיומנויות תוך-אישיות
  מודעות עצמית, הכוונה עצמית
 • מיומנויות בין-אישיות
  מודעות חברתית, התנהלות חברתית, אוריינות גלובלית
 • ערכים
  אהבת הדעת וחדוות הלמידה, מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל, כבוד האדם והמשפחה, צדק חברתי וערבות הדדית.

2. עבודה בקבוצות
נחלק את הכיתה לקבוצות של 4-3 תלמידים. ננחה כל קבוצה לתכנן מהם הדברים החשובים (ידע, ערכים ומיומנויות) שבוגר/ת ביה"ס צריכ/ה להשיג שליטה בהם לדעתם. כל קבוצה תנסח חמישה ערכים מרכזיים לדעתה, חמש מיומנויות וחמישה מקצועות לימוד שהם חיוניים לדעתם. ראו דף להדפסה לתלמידים

3. הצגה במליאה
נבקש מכל קבוצה להציג את התובנות שלה. נאסוף על הלוח את ההתייחסויות של הקבוצות ונחפש קווי דמיון ושוני. נקיים דיון על ההסכמות ואי-ההסכמות בנוגע למה שנדרש מבוגר/ת ביה"ס.
ננסה להשתמש בסיפורים על קרובי משפחה, על מקצועות ההורים, אתגרים, מודעות דרושים וכדומה. במקרה של אי-הסכמה לגבי תוכן או מקצוע מתוכנית הלימודים, נתייחס לדעות שעלו ונסביר את חשיבותו.

4. סיכום
נציג את דמות הבוגר/ת כפי שהיא מוצגת בחזון ביה"ס ובתוכנית הלימודים ונבחן אותה לאור מה שעלה בכיתה. נבחר ערך מרכזי ומיומנות מרכזית לעבודה בשבועות הקרובים בתחום הידע שלנו.

פעילות למהלך השנה

 1. בתחילת הלמידה בכל תחום ידע, נציג את הידע הדיסציפלינרי, את המיומנויות ואת הערכים הרלוונטיים.
 2. נציג לתלמידים את היעדים ואת החזון ונקיים דיון על ערכו של ידע זה בעולם –
  מדוע אנחנו נדרשים ללמוד את זה? מדוע בוגר/ת נדרש/ת לסט מיומנויות וערכים אלה?
 3. בשגרת הלימודים נחפש הזדמנויות לעצור בנקודות מסוימות כדי להזכיר ולהדגים מה כבר השגנו ומה עומד לפתחנו. כמו כן נחפש הזדמנויות שבהן אפשר להמשיג ולהדגים מיומנויות וערכים בעת התרחשותם. למשל, כשתלמיד/ה ניסח/ה תשובה המפגינה חשיבה ביקורתית, נשבח את התשובה ונדגים את חשיבותה של חשיבה מסוג זה בחיינו ובבגרות בכלל. 

עוד רעיון - חילוץ ידע-מיומנויות-ערכים (ימ"ע) במהלך תכנון מחוון הערכה

עוד רעיון - חילוץ ידע-מיומנויות-ערכים (ימ"ע) במהלך תכנון מחוון הערכה
 1. נשאל את התלמידים, מה לדעתם יזכה את הפרויקט, הפרזנטציה או תוצר הלמידה שלהם בציון המירבי (מה יקבל 100?).
 2. התלמידים יעלו רעיונות והמורה תכתוב אותם על הלוח. רעיונות לדוגמה:
  - התוצר יבטא מושגי יסוד או הגדרות מרכזיות בתחום הדעת הנלמד;
  - הפרויקט יכלול הצגת מצגת/בניית דגם/הכנת מסמך שיתופי/עריכת ראיון;
  - התוצר יהיה יצירתי, ישקף עבודת צוות, יהיה כיף להציג וללמוד אותו ועוד..
 3. המורה כותב/ת את התשובות של התלמידים במקומות שונים על הלוח. לאחר מכן שואל/ת אותם מה משותף לכל קבוצת משפטים במטרה להגיע למיון לשלוש קבוצות של רעיונות:
  - הקבוצה הראשונה תבטא את הידע שבא לידי ביטוי בתוצר או בתהליך הלמידה
  - הקבוצה השנייה תייצג את המיומנויות הנדרשות
  - הקבוצה השלישית מתייחסת לערכים או להרגלים שחשובים לכיתה או למורה בתהליך
 4. לאחר מכן המורה שואל/ת את הילדים כמה נקודות מתוך 100 ירצו לתת לכל אחת מהקבוצות הנ"ל בניקוד הכללי. לדוגמה: 30 נקודות על ידע, 40 על מיומנויות ו-30 על ערכים.
 5. נערוך הצבעה דמוקרטית ובה כל תלמיד/ה שהציע/ה הצעה יסבירו מדוע החלוקה שלו/שלה הכי טובה. לבסוף תבחר הצעה אחת.
 6. בשלב הבא, בעת הצגת התוצרים, כל התלמידים יקבלו את המחוון שנבנה במשותף . התלמידים ינקדו את התוצר/פרזנטציה של חבריהם לאור המחוון שנבנה בהתייחס לידע, מיומנויות וערכים. 

עוד רעיון - פעילות חוץ

עוד רעיון - פעילות חוץ

אפשר לבחון פעילות שלא נעשית בבית הספר, כגון פעילות שהתקיימה במסגרת טיול משפחתי, משהו שמתרחש בזמן משחק במחשב וכד', ולנסות לזהות איזה ידע, מיומנויות וערכים, נרכשו במהלך הפעילות והאם הם תואמים את מה שהיינו רוצים שיקרה.

אפשר גם - יישום של דמות הבוגר/ת

אפשר גם - יישום של דמות הבוגר/ת

אפשר להזמין למפגש עם התלמידים, בוגרים ובוגרות של ביה"ס, מדריכים בתנועות הנוער, הורים שעוסקים בתחומים שונים ודמויות מעוררות השראה אחרות, המדגימות יישום של דמות הבוגר/ת שדנו בו.

טיפים

טיפים

- רצוי לקיים דיאלוג פתוח ומשתף עם התלמידים ולברר את מידת הרלוונטיות של הידע הנלמד לחייהם ולשאיפותיהם, כדי להפוך את המשימה לדיון אותנטי ונוגע.

- כדאי לחפש הזדמנויות במהלך הלמידה להדגמת ערכים שונים ולהמשגתם (הנה דוגמה נהדרת ל...).

- מומלץ לאפשר לתלמידים לבטא את עצמם, כולל הבעת תסכול ("אני לא מבינ/ה למה צריך ללמוד את זה!"), ולא להטיף מוסר.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

הערכה מסכמת
מבחן סגור, מבחן פתוח, אַנְסִין (קֶטַע עָלוּם), תוצר פיזי, נייר עמדה, עבודת חקר, משוב ועוד – מילון מונחים וכל מה שצריך לדעת על הַעֲרכה מסכמת בסיום יחידת הלימוד
השתתפות כלל התלמידים בכיתה
השתתפות פעילה היא מאבני היסוד של למידה יעילה, ולכן כדאי לשאוף להשתתפות של כלל התלמידים בשיעור. מעורבות תלמידים בלמידה נוצרת בעזרת משימות המזמנות חוויה רגשית ...
בניית תוכנית אישית
איך נעזור לתלמידינו לגבש תוכנית יעדים אישית בעזרת שיחות ליווי, משוב דיאלוגי ועוד כלים שיתמכו בהם בדרך להצלחה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.