דלג אל

קבלת תשובות פוריות מתלמידים

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     יישום תהליכי הוראה

מטרה

ליצור שיח כיתתי ער ולתרגל מתן תשובות עשירות ומעמיקות.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

כדי לקבל תשובות פוריות מתלמידים, יש לשאול שאלות פוריות המקדמות חשיבה. המאפיינים של שאלות פוריות הם:

 • שאלות שמערערות על הנחות היסוד ועל המובן מאליו. למשל:
  • האם שווה להיות שונה?
  • האם מדינה יהודית ודמוקרטית אפשרית?
 • שאלות שמבססות חשיבה מסדר גבוה (חשיבה הקשורה במיומנויות של פתרון בעיות, שאילת שאלות, חשיבה ביקורתית, קבלת החלטות וכדומה). למשל:
  • הציעו דרכים שונות לפתרון בעיה מתמטית
  • מה ניתן להסיק על דמותו של אברהם אבינו מסיפור העקדה?
  • מה ההבדל בין… לבין… הציעו קריטריונים להשוואה.
 • שאלות פתוחות: יש להן יותר מתשובה אפשרית אחת. למשל:
  • מיהו גיבור?
  • מדוע הטבע זקוק לזכר ונקבה?
  • האם מלחמות שיפרו את העולם?
 • שאלות אותנטיות: הן נשאלות מתוך סקרנות כנה. למשל:
  • עם מה את/ה מזדהה?
  • מה את/ה היית בוחר/ת?
 • שאלות רפלקטיביות: מסייעות ללומדים להביט לתוך עצמם ולהפוך את הידע מסמוי לגלוי. למשל:
  • איך את/ה היית פועל/ת במקרה כזה?
 • שאלות המתייחסות לרעיונות גדולים בתחום הדעת.
  למשל – שאלת פתיחה בנושא מנהיגות בשיעור תנ"ך יכולה להיות:
  • מהו המודל למנהיגות מוצלחת בסיפורי המקרא?
  • האם מנהיגות במקרא היא תכונה, יכולת, הזדמנות או מעשה?
  • באיזה אופן מנהיגות בימינו דומה או שונה מהמודל המקראי?

מהלך

1. כתיבה אישית

נבקש מהתלמידים לחשוב על הנושא שהוצג בשאלת הפתיחה. למשל: באיזה אופן מנהיגות בימינו דומה/שונה למודל המקראי?
התלמידים יענו בכתב:

א. מה אני יודע/ת על הנושא?
על כרטיסייה בצבע אחד יכתבו מה הם חושבים שהם יודעים על הנושא.
למשל: היום גם נשים יכולות להנהיג, במקרא אלוהים בחר את המנהיגים והיום יש בחירות דמוקרטיות, היום מנהיגים נבחרים לתקופת זמן מוגבלת, במקרא משה הנהיג עד יום מותו...

ב. מה אני רוצה לדעת על הנושא?
על כרטיסייה בצבע שני ינסחו שאלות שמסקרנות אותם בנושא.
למשל: האם במקרא היו גם מנהיגות נשים? או מנהיגים צעירים במיוחד? איך אלוהים החליט מי מתאים להנהגה? האם יש דוגמאות במקרא למנהיגים שהעם לא אהב או לא רצה בהם?

ראו גם: שגרת חשיבה יר"ל, בפרקטיקה: אחזור וחיבור לידע קודם

2. עבודה בקבוצות
נשתמש בכרטיסיות הצבעוניות כדי לחלק את התלמידים לקבוצות קטנות בהתאם לנושאי עניין משותפים. המשימה הקבוצתית שלהם תהיה לחפש תשובות לשאלת הפתיחה שהצגנו.
למשל: כל התלמידים שהתייחסו למנהיגות נשים יכולים לחבור לקבוצה אחת שתעסוק בנושא, תחפש נשים מנהיגות במקרא ותבדוק את דמותן בהשוואה למנהיגות נשית בימינו; כל התלמידים שהתייחסו למנהיגים שנכשלו יכולים לחבור לקבוצה וכו'.

 • בשלב הראשון על הקבוצה לענות במשותף ובכתב על שתי שאלות:
  - מה צריך לדעת על הנושא?
  למשל: צריך לאסוף את השמות של כל הנשים במקרא שיכולות להיחשב מנהיגות.
  - איך אפשר לאסוף מידע כדי להגיע לתשובות?
  למשל: חיפוש באינטרנט באתרים רלוונטיים – נשים מנהיגות בתנ"ך
 • בשלב השני התלמידים יתנו תשובות ראשוניות לשאלות שהם עצמם ניסחו בסעיף הכתיבה האישית (לעיל 1ב), ובתגובה נשאל אותם שאלות המשך כדי לקבל תשובות פוריות יותר. למשל: אם הקבוצה שעוסקת במנהיגות נשים הגיעה למסקנה שבמקרא היו מנהיגות נשים אך בדרך כלל הן היו אחיות של- (מרים אחות משה) או נשים של- (יעל אשת חבר הקיני), נוכל לשאול אותם:
  - מדוע את/ה חושב/ת כך?
  - מה למדת מכך על מנהיגוּת במקרא?
  - האם זה קשור למשהו אחר שלמדנו או שאתם מכירים?
  - האם תוכלו לתת דוגמה נוספת שמבהירה את תשובתכם?

3. משימה אישית

עדיין בקבוצות, כל אחד ואחת מהמשתתפים יכתוב:

 • מהם הנימוקים שלי לדעה שגיבשתי?
 • האם אפשר לחשוב על נימוקים נוספים או דוגמאות נוספות שמחזקות את דעתי?
 • מה עשויים להיות הנימוקים של מי שמחזיק בעמדה הפוכה משלי?
 • מה עוד ארצה לדעת על הנושא? מה נשאר לברר?

בסיום חלק זה חשוב שהתלמידים יקיימו דיון קבוצתי שבו יציגו את מה שכתבו וישוחחו על כך.

למשל: קבוצת "מנהיגות נשים במקרא" יכולה לדון בשאלה האם יש בתנ"ך גם מנהיגות שאינן אחות של- או אשתו של-, מה מאפיין אותן כמנהיגות נשים לעומת המנהיגים הגברים, האם יש דמיון לדפוסי מנהיגות של נשיאות או ראשות ממשלה בימינו? וכד'.

4. הכנת תוצר קבוצתי
ננחה את התלמידים לבטא את הידע שרכשו באמצעות תוצר קבוצתי שייתן ביטוי לכל אחד מחברי הקבוצה:

 • כתבה עיתונאית שעושה שימוש במושגים שנלמדו
 • מכתב שנשען על התובנות מהדיון
 • יצירת דגם וכדומה.

אפשר להחליט שתוצרי התהליך יוצגו באמצעות דיון דילמה, דיבייט או משפט מבויים, ולתכנן את השיעורים בהתאם. 
למשל: אפשר להכין רעיון עיתונאי עם מרים, יעל, דבורה הנביאה ועוד מנהיגות נשים; סרטון שבו תלמידים מספרים על המנהיגה הנשית האהובה עליהם במקרא; טבלת השוואה בין מנהיגה מוכרת בימינו למנהיגה בתנ"ך וכו'.

5. הצגת תוצרים
הקבוצות יציגו את תשובותיהן לשאלה שהוצגה באמצעות הצגה חזותית: מצגת קצרה, כרזה שתרכז את התשובות, התוצרים שהכינו ועוד. נשלב בדיון שאלה לסיכום:
- מה למדתי על עצמי מהתהליך?

ראו גם: דף עבודה לתלמידים להדפסה
ראו גם הפרקטיקה: למידה שיתופית

עוד רעיון

עוד רעיון

אפשר להציע לתלמידים להכין מפת חשיבה שמכילה את הידע הקיים שיש להם בנושא. לאחר שישרטטו את מפת החשיבה נבקש מהם לנסח שאלות שהתשובות האפשריות עליהן דורשות חקירה ורכישת ידע חדש (כלומר לא תשובות מסוג כן/לא).
לדוגמה: מדוע הטבע זקוק לזכר ונקבה?
נתחיל משאלות כגון –
- כיצד ההבחנה בין זכר לנקבה באה לידי ביטוי בצמחים?
- האם יש צמחים שאין בהם זכר/נקבה? איך יודעים?
- אילו בעלי חיים בטבע חיים בזוגות של זכר/נקבה? אילו דרכי רבייה אחרות אפשריות?

אפשר גם

אפשר גם

אפשר לתכנן תהליך חקר שבו מוצגת שאלה פתוחה ופורייה, התלמידים נשלחים לאסוף מידע על סמך המשאבים שבהם ציידנו אותם (קישורים, קטעי מידע, ספרים), ועליהם לגזור שאלות משנה משאלת החקר הגדולה.

בהמשך נקדיש מספר שיעורים כדי לאפשר לתלמידים לנסות לתת מענה לשאלות שהציגו, באמצעות תהליך חקר אישי או קבוצתי, ובהתבסס על מקורות המידע שעומדים לרשותם.

באופן כזה הם עשויים להגיע לתשובות פוריות בתהליך שמעודד אותם לגלות סקרנות ומקוריות, לשאול שאלות שיובילו אותם לחקור כיוונים חדשים ולא-צפויים, ולחפש פתרונות לא-שגרתיים בכלים של חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית.

כדי לעודד את התלמידים לבחון בעצמם את התשובות שהגיעו אליהן בתהליך החקר, אפשר להיעזר בכלי: מחוון לבקרת תשובה לשאלה

טיפים

טיפים

כדאי לערוך תכנון זמן כדי לוודא שיהיה לתלמידים מספיק זמן גם למתן תשובות ראשוניות, גם לדיון משותף וגם לסבב שני שבו יבררו וידייקו את תשובותיהם.

מומלץ לוותר על שאלות מנהלתיות ועל שאלות רטוריות שגוזלות זמן ואנרגיה ובאופן כללי לצמצם את מספר השאלות שאנחנו שואלים בשיעור לטובת שאלות ותשובות של התלמידים עצמם.

חשוב לשים לב למשוב שניתן לתשובות התלמידים. נקפיד לנסח משוב ענייני ולא שיפוטי, וכשתלמידים מעלים שאלות פוריות וטובות במהלך הלמידה – כדאי לציין זאת.

רצוי לתכנן פעילויות למידה שבהן גם אנחנו נגלה ידע חדש יחד עם התלמידים ולא רק פעילויות שבהן אנחנו מחזיקים בידע כולו.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

ייצוג וסנגור עצמי של תלמידים
שימוש במודל רקפ"ת ועוד רעיונות לשיפור יכולת התלמידים לייצג את עצמם ולסנגר על זכויותיהם כדי להעצים את תחושת המסוגלות שלהם ולעזור להם להצליח
ייצוג המידע או הידע בדרכים מגוונות
האתגר לייצג ידע בצורה אחרת או בדרך הבעה שונה מזו שבה למדנו אותו, מחייב את הלומדים לעבד אותו ואת היחסים בין מרכיביו לעומק, ומשפר את ההבנה
עבודה קבוצתית במסמך שיתופי (למתחילים)
עבודה בקובץ שיתופי מקנה מיומנויות יסוד להשתלבות בעולם הגלובלי, מאפשרת למורים לתת משובים לתלמידים תוך כדי למידה, ומייעלת ניהול של למידה שיתופית בקבוצות, גם כא...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.