לימודי מלונאות, זכאות, רציונל מטרות ומיומנויות

חזרה

הלימודים במגמה מקנים לתלמידים כלים מעשיים ולהשתלבות בתעשיית ההסעדה בארץ ובעולם וחינוך לתזונה בריאה החשובה לבריאות האדם ולאיכות חייו. בוגרי המגמה יוכלו להתמודד עם אתגרים כמו מענה לטרנדים בשוק משתנה. כלים נוספים שירכשו בתחום הכלכלי הקשור בתעשיית המלונאות והתיירות יאפשרו לבוגרים להשתלב בתעשייה, להתקדם לתפקידי מפתח ואף לפתוח עסק עצמאי.

נושאי הלימוד במגמה בתיכון משלבים בסיס עיוני בתחום מדעי התזונה בנושאים מגוונים, כגון: הקשר בין צורכי הגוף לשוני בין קבוצות מרכיבי המזון המספקים צרכים אלה, התאמת כמות המזון ואיכותו לצורכי הגוף המשתנים, השפעה על שינוי הרגלי אכילה בקרב האוכלוסייה, שיטות בישול מתקדמות וחומרי גלם מעודכנים והתאמתם לשוק המזון וההסעדה.

הלימודים מתקיימים בסדנאות בישול או אפייה והתלמידים עוברים התמחות מעשית בבתי מלון. התמחות זו הינה מרכיב מרכזי בהכשרה אשר מטרתו ליצור בקרב התלמידים תחושה של תכליתיות ורלוונטיות. כמו כן יש בהתמחות כדי לעודד השתלבות בענף המלונאות בעתיד, הן בתחום המקצועי והן בלימודי המשך.

תעודת בגרות ותעודת הסמכה טכנולוגית

החינוך הטכנולוגי-מקצועי עובר בשנים האחרונות תהליך מתמשך של שדרוג והעצמה. כחלק מתהליך זה וכדי לוודא שכל תלמיד בחינוך הטכנולוגי מסיים את לימודיו עם תעודת הסמכה, נבנו תשעה פרופילים של תעודות הסמכה טכנולוגיות (כפי שמצוין בחוזר מנכ"ל). תעודה זו מוענקת לכל בוגר בית ספר על יסודי שעמד בהצלחה בבחינות באחת המגמות של החינוך הטכנולוגי.

תעודת ההסמכה הטכנולוגית מבוססת על 6 מקצועות:

תלמידי המגמה אשר ישלבו את לימודי מקצועות הבגרות עם מקצועות ההכשרה הטכנולוגית- מקצועית יהיו זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית מטעם משרד החינוך.

התנאים לקבלת זכאות לתעודת בגרות

תעודה זו מוענקת לכל בוגר בחינוך העל יסודי או נבחן חיצוני (אקסטרני) שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך.

 • תלמידי המגמה יוכלו לצבור עד 10 יחידות בגרות במקצוע המוביל ובמקצוע ההתמחות.
 • יחידות הבגרות במקצוע המוביל וגם במקצוע ההתמחות נחשבות כמקצוע בחירה להשלמת 21 יחידות בגרות.

התנאים לקבלת זכאות לתעודת הסמכה טכנולוגית מקצועית

תעודת סיווג מקצועי של משרד העבודה (טבח, קונדיטור סוג 1)

מגמת מלונאות עובדת בשיתוף פעולה עם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה במטרה להעניק לתלמידי המגמה את כלל הכלים הנדרשים להם להכשרתם המקצועית ולביסוס עתידם המקצועי.
תעודה זו מוענקת לכל בוגר בחינוך העל יסודי שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך.

זכאות לתעודת סיווג מקצועי תינתן, בהתאם לשיקולים מקצועיים של צוות פיקוח מגמת מלונאות ובהתאם לאישור הסמכה למוסד הלימודים. התעודות יינתנו לתלמידים אשר יעמדו בכלל הקריטריונים

 • לתלמידי המגמה אשר נבחנו בהצלחה בבגרות המעשית.
 • לתלמידי המגמה אשר יהיו זכאים לקבלת תעודת הסמכה טכנולוגית 1.1 לפחות
 • לתלמידי המגמה אשר נבחנו בהצלחה בבחינת בגרות מדעי התזונה מורחב.

​התפיסה הרעיונית של מגמת מלונאות

מגמת מלונאות משלבת בין לימודים עיוניים בתחום מדעי התזונה, מדעי המזון ויזמות ותפריטים לבין הכשרה טכנולוגית-מקצועית באמצעות סדנאות והתמחות מעשית (סטא'ז) במלון בתחום הבישול המלונאי או האפייה המלונאית.

שפע המזון המוצע לנו כיום, בד בבד עם המידע הרב אשר אנו חשופים לו בתחום התזונה, המודעות הגוברת להקפדה על טיב המזון אשר אנו צורכים והעובדה כי חיינו סובבים סביב המזון, הפכו את ענף התזונה לענף חשוב המעורר עניין עבור החברה בת ימנו. התחום התזונתי משפיע רבות על חיינו וכפועל יוצא מכך מסעדות רבות משנות את תפריטיהן, ובתי מלון רבים בישראל וברחבי העולם מקדישים תשומת לב יתרה להעדפות התזונתיות של לקוחותיהם. התפתחויות אלו בענף האירוח דורשות התאמות בכוח האדם המועסק במטבח, ויש צורך בעובדים המשלבים התמחות בתחום הבישול או האפייה ובמקביל בתחום התזונה.

​מטרות מתחום הערכים

 • הגברת המודעות לחשיבות המזון והתזונה בחיי האדם, כחלק מפעולה הנדרשת אצל כלל האוכלוסייה, ומתוך ראיית הנוער כאזרחי העתיד.
 • טיפוח תלמיד הרואה בענף המלונאות ברכה כלכלית וחברתית, ומקדם בברכה את תיירות הפנים והחוץ.
 • טיפוח הכושר לשפוט תופעות ותהליכים הקשורים למזון ולצריכתו.
 • מפגש עם תרבויות וחינוך לרב תרבותיות מתוך הכרת מזון ותפריטים הנהוגים בארצות ובעמים שונים.

מטרות מתחום הידע

 • הענקת בסיס לימודי אקדמי לתלמיד בנושאים רב- תחומיים הנוגעים למזון, לתזונה, לתפריטים וליזמות מלונאית
 • במגוון אפיקים: מדעי התזונה, מדעי המזון והכלכלה.
 • העמקת הידע התאורטי בתחום המזון.
 • הכרת המערכת המלונאית בתחומי המזון וההארחה.
 • רכישת מושגים והכרת מונחים ותפיסות המקובלים במדעי התזונה והמזון.
 • הבנת מקומו של המזון בתרבות הפנאי בעידן המודרני.

מטרות מתחום המיומנויות

 • פיתוח והקניה של מיומנויות טכנולוגיות בסיסיות הנוגעות לשימוש במחשב וביישומיו בענף התיירות כחלק מהפעילות הכלכלית והמקצועית בימינו.
 • פיתוח והקניה של מיומנויות בישול או אפייה ברמה מקצועית ובהתאם לצרכים של ענף המלונאות.
 • פיתוח והקניה של מיומנות טכנולוגית בסיסית בשימוש במחשב ויישומיו בענף המזון והמלונאות כחלק מאופן הפעילות הכלכלית והמקצועית בימינו.
 • הענקת בסיס להכשרה מקצועית במקצועות טכנולוגיים מתחום המלונאות והמזון, בסיס שיאפשר לבוגרים שיעמדו בדרישות להשתלב ביתר קלות בענף המזון והאירוח המלונאי.

​מדעי התזונה

מיומנויות קוגניטיביות

 • פיתוח והקנייה מיומנויות בתחום התזונה ברמה מקצועית תוך הבניית ידע ותפיסות עדכניות.
 • פיתוח מיומנויות של צריכה ביקורתית של מידע.
 • פיתוח מסוגלות עצמית לניתוח מידע וליישומו.
 • גישה לתחומי המדעים.
 • הבנת הבסיס הביולוגי והקשר בין גנטיקה וסביבה והשפעת גורמים אלו על תזונת האדם.
 • הכרת רכיבי התזונה החשובים והחיוניים לגוף.
 • הכרת משק התזונה במעגלי החיים השונים.
 • הבנת הקשר הקיים בין תזונה למזון.
 • הבנת מגוון תהליכים כימיים וביוכימיים בתחום התזונה והמזון.
 • הבנת הביולוגיה של חוש הטעם והשפעתה על בחירת המזון.

מיומנויות תוך אישיות

 • יכולת לזהות את יכולותיי ולבחון כיצד אוכל לתרום לשיח המתנהל בכיתה.
 • יכולת להעריך את עצמי ולהכיר בכוחות הקיימים בי, לקבל ולממש אותם.
 • יכולת ללמוד ולהבין את החומר הנלמד בכיתה, בזמן השיעור ובתרגול עצמי בבית.
 • יכולת לגלות יכולת הרגעה ואיזון רגשות במצבי מתח לחץ ומשבר, ולבחור ב"כלי חוסן" המתאימים לי ולמצב המלחיץ.
 • יכולת להביע את עצמי בצורה מכבדת גם במצבי עומס ולחץ.

מיומנויות בין אישיות

 • יכולת לזהות מצבים בהם חברי זקוקים לעזרה ולעזור להם.
 • יכולת להיות מסוגל בעת הצורך לבקש עזרה מהסובבים אותי.
 • יכולת לנהל שיח מכבד עם הסובבים אותי.
 • יכולת לקבל ולהעריך כל אדם הנמצא בסביבת עבודתי.

בישול מלונאי (3420) או אפייה מלונאית (3430)

מיומנויות קוגניטיביות

 • פיתוח והקניה של מיומנויות בישול ו/או אפייה ברמה מקצועית ובהתאם לצרכים של ענף המלונאות.
 • התפתחות באמצעות הכנת מאכלים.
 • פיתוח מגוון טכניקות חיתוך ובישול.
 • הכרת מגוון תהליכי עיבוד של חומרי גלם שונים ואת טכניקות העבודה עימם.
 • הכרת מבנה המטבח המלונאי ומטבח מסעדה.
 • יכולת תכנון מגוון תפריטים ותמחור מנות.
 • יכולת תכנון עסק בתחום ההסעדה והאירוח.
 • יכולת עבודה בסביבה המטבח בצורה בטיחותית.
 • יכולת קריאת מתכון והכנתו.
 • יכולת לעבוד בעבודה רב מערכתית.
 • הכרת שיטות עבודה בסיסיות וחדשניות.

מיומנויות תוך אישיות

 • יכולת לזהות מהו "התפקיד" שלי בקבוצה, ולבחון אם ברצוני וביכולתי להשתתף במרקם הקבוצתי.
 • יכולת להעריך את עצמי ולהכיר בכוחות הקיימים בי, לקבל ולממש אותם.
 • יכולת ללמוד ולהבין את החומר הנלמד במטבח ובכיתה, בזמן השיעור ובתרגול עצמי בבית.
 • יכולת לגלות יכולת הרגעה ואיזון רגשות במצבי מתח לחץ ומשבר, ולבחור ב"כלי חוסן" המתאימים לי ולמצב המלחיץ.
 • יכולת להביע את עצמי בצורה מכבדת גם במצבי עומס ולחץ.

מיומנויות בין אישיות

 • יכולת לעבוד בצוות תוך הכרת היררכיית התפקידים במטבח.
 • יכולת לזהות מצבים בהם חברי זקוקים לעזרה ולעזור להם.
 • יכולת להיות מסוגל לבקש עזרה בעת הצורך מהסובבים אותי.
 • יכולת לנהל שיח מכבד עם הסובבים אותי.
 • יכולת לקבל ולהעריך כל אדם הנמצא בסביבת עבודתי.

אולי תתעניינו גם ב...

מבנה בחינות הבגרות
מבנה בחינות הבגרות במקצוע מוביל: מדעי התזונה ובהתמחויות במגמה: בישול מלונאי (3420), אפייה מלונאית (3430)
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!