מבנה בחינות הבגרות

חזרה
מבנה בחינות הבגרות

מבנה בחינות הבגרות ומספרי הבחינות המפורסמים בקובץ השאלונים הינם באחריות אגף הבחינות נכון לשנת תשפ"א. יש לוודא את המידע המוצג להלן בפרסומי אגף הבחינות.

ציוני הערכה בית ספרית הן בכפוף להרשאות בית הספר מטעם אגף הבחינות, למתן ציונים אלו.

מקצוע מוביל: מדעי התזונה

בהתאם לרפורמה, החל משנת תשע"ה תוכנית הלימודים במגמת מלונאות מחולקת לנושאים שהציון עליהם יינתן בהערכה חיצונית (בחינת בגרות בהיקף של 70%) ונושאים אשר הציון עליהם יינתן בהערכה בית ספרית (30%) על פי הפירוט הבא:

ההתמחויות במגמה: בישול מלונאי (3420), אפייה מלונאית (3430)

יש לשים לב כי הבחינות בהתמחות הן או ל 3 יח"ל או ל 5 ייח"ל בלבד.

בישול מלונאי (3420):

פירוט נושאי הלימוד בהתמחות בישול מלונאי:

  • בישול מלונאי – פרויקט (סמל שאלון 813-387) - יש לשים לב כי בחינה זו אינה כוללת פרויקט אלא רק בחינה מעשית בסדנת העבודה בבית ספר בהיקף של 3 יח"ל.
  • בישול מלונאי – עבודת גמר (סמל שאלון 813-589) - בחינה בסדנת העבודה בבית ספר + פרויקט PBL (מתווה פרויקט PBL לבחינות בהתמחות (813-589 ו- 777-589) - בהיקף של 5 יח"ל.

אפייה מלונאית (3430):

  • אפייה מלונאית – פרויקט (סמל שאלון 777-387) - יש לשים לב כי בחינה זו אינה כוללת פרויקט אלא רק בחינה מעשית בסדנת העבודה בבית ספר בהיקף של 3 יח"ל.
  • אפייה מלונאית – עבודת גמר (סמל שאלון 777-589) - בחינה בסדנת העבודה בבית ספר + פרויקט PBL (מתווה פרויקט PBL לבחינות בהתמחות (813-589 ו- 777-589)- בהיקף של 5 יח"ל.

בחינות בגרות משנים קודמות – מחוונים ושאלונים בעברית וערבית

אולי תתעניינו גם ב...

מבנה הלימודים ותוכניות הלימודים
מבנה הלימודים ותוכניות הלימודים: מקצוע מבוא, מקצוע מוביל והתמחויות
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!