חומרי הוראה

עולם מעשה ידי אדם

הפרק "עולם מעשה ידי אדם: מוצרים בסביבתנו" עוסק בטכנולוגיה כנושא בפני עצמו. בחירת המוצרים הטכנולוגיים שבהם יעסקו בגן תהיה לפי התכנים הנלמדים בגן והצרכים המתעוררים במהלך הפעילות בגן.

לחומרי הוראה בנושא

גרמי השמיים ומזג אוויר

נושא זה עוסק בגרמי השמיים, בעיקר השמש, הירח וכדור הארץ, ובתופעת מזג האוויר. שני הנושאים שולבו יחד בשל הקשר בין סיבוב כדור הארץ סביב צירו ומיקומם היחסי של השמש וכדור הארץ לתופעות של מזג אוויר.

לחומרי הוראה בנושא

יצורים חיים – בעלי חיים וצמחים

עולם היצורים החיים כולל צמחים ובעלי חיים וכמובן את האדם. תוכנית זו עוסקת רק בבעלי חיים ובצמחים, במאפיינים משותפים לכלל היצורים החיים ובמאפיינים ייחודיים לכל אחת מקבוצת היצורים החיים

לחומרי הוראה בנושא

חינוך סביבתי

חינוך סביבתי וחינוך לקיימות נועדו לעורר אצל הילדים חשיבה על הסביבה הקרובה ועל ההתנהלות בחיי היום-יום. כך יפתחו חשיבה ביקורתית ועשייה חברתית, עשייה שתיצור אצלם מוטיבציה ואופטימיות ותחושה של – אנו יכולים, אנו עוזרים, אנו תורמים.

לחומרי הוראה בנושא