חומרי הוראה

האזנה פעילה לאוצר מוזיקלי איכותי

רפרטואר מוזיקלי איכותי ומגוון הוא תשתית לכל התנסות מוזיקלית והליבה של מכלול האמצעים לפיתוח המוזיקליות של הילד

לחומרי הוראה בנושא

ביצוע: שירה, נגינה, רישום, אלתור

היכולת להתנסות בביצוע מוזיקה (בקול, בכלי) היא חלק מהותי בהתפתחותם הטבעית של ילדים מבחינה חברתית, רגשית, מוטורית וקוגניטיבית

לחומרי הוראה בנושא