דלג אל

הצהרת נגישות

פיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים מציע מגוון תכניות להשתלמויות ארציות, מחוזיות ובית ספריות, המועברות באמצעות מרכזי פסג"ה, מוסדות אקדמיים וגופים אזרחיים הפועלים בתחום.

המדריכים והרפרנטים המחוזיים ישמחו לעמוד לרשותכם להתאמת הסילבוס לצרכים.

לפרטים נוספים והזמנת השתלמויות ניתן לפנות ל:

פיתוח מקצועי תשפ"ב

המטה לחינוך אזרחי מפעיל מגוון השתלמויות פיתוח מקצועי בנושאי חינוך אזרחי, התמודדות עם גזענות וחיים משותפים, ובכלל זה מפגשים עם תלמידים ועבודת שטח.

קיימת חשיבות רבה להכשיר מורים ומורות להכרת העקרונות של החינוך לחיים משותפים. רק הכשרה שיטתית ומעמיקה עשויה להשפיע על העמדות שלהם ועל עבודתם עם תלמידים לשם יצירה המטפחת שותפות" (דוח סולומון עיסאווי).

התקופה האחרונה הוכיחה לנו שההתמודדות עם אתגרי חיינו מחייבת שותפות, סולידריות חברתית וערבות הדדית. צוות קשרים – ערכים ומיומנויות בחברה משותפת מציע השתלמויות מקוונות בנושאים אלו: טיפוח אמפתיה והתמודדות עם גזענות בבית הספר; מיומנויות חברתיות-רגשיות בחברה מגוונת; כיתה הטרוגנית – מריבוי תרבויות לרב תרבותיות; השתלמויות ברוח "תקווה ישראלית": מפגש ברשת בין קבוצות בחברה.

ההשתלמויות מיועדות למורים בכל תחומי הדעת ולמחנכים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.
לפרטים: ד"ר נועה שפירא
noas@cet.ac.il

 

לימוד משותף הוא גישה חינוכית שמטרתה לטפח שותפויות לימודיות בין בתי ספר מזרמי חינוך שונים באותו מרחב גאוגרפי. 200 בתי ספר עבריים וערביים, דתיים וחילוניים בישראל כבר שותפים לתוכנית.

את התוכנית מובילים מטח, המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, מחוזות משרד החינוך, הפיקוח על לימודי אנגלית, ערבית ועברית, עיריות וארגונים שותפים. לימוד משותף עוסק בקירוב בין קבוצות מתוך שמירה על זהויות, בקידום הישגים לימודיים ובאיגום משאבי חינוך – באמצעות הכשרת מורים וקיום שיעורים משותפים. לימוד משותף קיים בעיקר בשפות אנגלית ועברית או ערבית ונעשה במסגרת קידום מיומנויות שפה על פי תוכנית הלימודים. לפרטים נוספים: shanyp@cet.ac.il

לימוד משותף הוא גישה חינוכית המטפחת שותפויות לימודיות בין בתי ספר יהודיים וערביים שכנים במטרה לשפר את חוויית הלמידה ולקדם יחסים טובים בין קבוצות בחברה, מתוך שמירה על הזהויות השונות.
השתלמויות המורים והמורות לשנת תשפ"ב יספקו הכשרה להובלת התוכנית בבית הספר, ישימו דגש על היכרות נרטיבית, בניית שותפות, הוראת השפה האנגלית בכיתה מגוונת, התמודדות עם אתגרים, כשירות תרבותית ועוד. ההשתלמויות יהיו היברידיות וישלבו בין מפגש פיזי, סיור לימודי, מפגשים מקוונים ומשימות א-סינכרוניות.

איש קשר: לירון סגינר גואטה Liron@abrahamfund.org.il
טלפון: 0544251866

 

תוכנית מן הבארות מבקשת לבסס את הקשר בין יהודים וערבים בישראל מתוך מחויבות למורשת ולתרבות של כל קבוצה. בזיקה למורשת הדתית והתרבותית של כל אחת מהקבוצות אנו רואים מכנה משותף ולא גורם מפריד.

מטרות התוכנית:

 • היכרות אישית ותרבותית דרך התמקדות בלימוד משותף של סוגיות חינוכיות, חברתיות ואזרחיות לצמיחה ולהעצמה אישית, להשראה מוסרית, לכבוד הדדי ולגישור בין-תרבותי.
 • הכשרת המשתתפים ל"סוכני שינוי" שישפיעו על התרבות, האתוס והשיח בקרב צוותי החינוך כמו גם בקרב התלמידים בבתי הספר שלהם, בד בבד עם פיתוח קשרים ארוכי טווח ותוכניות מתמשכות בין בתי הספר משתי החברות.
  שינוי השיח החינוכי ישראלי על אודות מסורות דתיות ותרבותיות בקהילות של האחר, בקהילות ובבתי הספר במדינת ישראל.

איש קשר:  איתי יבין Itay.Yavin@shi.org.il

אפשר אחרת – השתלמות מורים בנושא "חיים משותפים בחברה רב תרבותית". ההשתלמות מיועדת למורים המלווים את התוכניות הרב תרבותיות שהעמותה מפעילה לתלמידי בתי הספר. מטרת ההשתלמות לתת למורים ידע וכלים ליצור מפגשים, שיעורים ויוזמות רב תרבותיות בעצמם. נוסף על החוברת למורה שפיתחה העמותה, ההשתלמות למורים תעניק למשתלמים חשיפה למתודות ולכלים שימושיים בכל הנוגע להעברת מפגשים רב תרבותיים. עוד היא תאפשר למורים למידת עמיתים ורפלקציה אישית וקבוצתית משמעותית.

בהשתלמות יתקיים לימוד קבוצתי מעמיק המבוסס על התנסות אישית. המורים המשתלמים יוכלו לשכפל, הלכה למעשה, את המודל הרב תרבותי שבו עובדת עמותת "אפשר אחרת" ולשמש מכפיל כוח חיוני בקידום תחום החיים המשותפים בישראל.

לפרטים: lior@anewway.org.il

מכון מרחבים פועל בקרב קהילת בית הספר להעמיק את ההיכרות, להעריך שונות, לחוש בנוח עם רבגוניות ולקדם כיתות בתי ספר וקהילות הוגנות יותר. הצטרפו למפגש מעצים ומלמד עם מגוון של זהויות, בגן, בכיתה, בחדר המורים ובסביבת החיים והדרך שבה הן מהדהדות בתוכנו. סדנאות מרחבים מבוססות על התנסות חווייתית מקדמת תהליכי שינוי אישיים וארגוניים ומועברות בצורה חווייתית, יצירתית ומגוונת הנתמכת במודלים יישומיים ועיוניים לפי צורכי בית הספר.
"מודל האזרחות המשותפת" שפיתחה קבוצה רבגונית של אנשי חינוך מייצר שפה בית ספרית משותפת – להוגנות.

אשת קשר: יעל קרן רבה yaelker@merchavim.net

את מיזם קהילות מורים לחינוך לחיים משותפים מובילים המטה לחינוך לחיים משותפים ומרכז אקורד, בתמיכת קרן לאוטמן וקרן משפחת וילנאי.

הקהילה נועדה לקדם עשייה חינוכית בתחום החינוך לחיים משותפים בקרב מורות ומורים מכל תחומי הדעת. הלמידה בקהילה מאפשרת התמחות בעולמות התוכן של יחסים בין קבוצות ומקנה פרקטיקות להתמודדות חינוכית עם מתחים בין קבוצתיים לצד מתודות וכלים יישומיים לשימוש בכיתה. הלמידה בקבוצה מגוונת של נשות חינוך ואנשי חינוך וכוללת עיסוק משותף בסוגיות חברתיות אקטואליות ורלוונטיות לנושא החינוך לחיים משותפים ועידוד מעורבות פעילה של תלמידים.

מטרות הקהילה:

 • לימוד עקרונות פעולה מבוססי מחקר מתחום הפסיכולוגיה החברתית והתנסות בכלים פדגוגיים שונים שאפשר להשתמש בהם בכיתה.
 • יצירת מרחב ללמידת עמיתים סביב היישום של עקרונות אלו בעשייה החינוכית.
 • בניית קהילה של נשות חינוך ואנשי חינוך המחויבים לנושא חינוך לחיים משותפים ופועלים לקידומו בעשייה ובמסגרת החינוכית.

אשת קשר: ענת יונה - anat.yona@mail.huji.ac.il

תוכנית TEC4Schools שמה לה למטרה ליצור אמון בין תלמידים ממגזרים שונים ולגשר בין פערים למען חברה טובה יותר. התוכנית מותאמת ללמידה היברידית ומשלבת בין תוכן סינכרוני ואסינכרוני. 

בתהליך ההכשרה בתוכנית יזכו המורים לקבל, לצד היכרות עם המערכת, גם כלים שימושיים ללמידה מרחוק הרלוונטיים לעידן הנוכחי.

 • מדריך בעל הכשרה במרכז TEC המלווה את המורים לאורך השנה
 • השתלמות מרוכזת המקנה למורים גמול השתלמות של 30 שעות
 • תוכנית שנתית מותאמת הכוללת מערכי שיעור
 • שימוש ברשת החברתית-חינוכית "ניר"
 • שימוש בסביבות מקוונות מתקדמות
 • תמיכה טכנית

אנו רואים בתוכנית TEC4Schools צורך חיוני הנותן מענה הן ללמידה מרחוק הן גורם מחבר ומגשר בין אנשים. בתוכנית מסלולים מגוונים – מורשת, טכנולוגיה, אנגלית, גאוגרפיה ומדעים – והיא מיועדת לכיתות ה, ו, ז, ח.

איש קשר: יניב וינרב tec4schools2@gmail.com, 054-309-0750

השתלמות בית ספרית להנחיית דיונים בנושאים שנויים במחלוקת

ההשתלמות מכשירה מורות ומורים, נשות חינוך ואנשי חינוך, במיומנויות הנחיה שיסייעו להם לעסוק בשינוי שיח סובלני ומכיל שונות וגיוון ולקדם ערכים של שוויון ופלורליזם.

מה נוכל להציע לכם?

 • כלים מעשיים ופיתוח מיומנויות להנחיית דיונים כיתתיים בנושאים שנויים במחלקות וערכיים המעוררים חששות ורגשות מעורבים בשיח הכיתתי
 • תהליך אישי וקבוצתי הכולל התנסות מעשית – הנחיית 10 דיונים בכיתה לכל מורה, הנחיית עמיתים ורפלקציה קבוצתית
 • מערכי שיעור מודולריים ובהם חומרי למידה עדכניים, מתודות מגוונות וגישה למאגר מידע ותוכן דיגיטלי
 • תשתית המאפשרת שיתוף בקשיים שצוות המורים נתקל בהם

לפרטים: כמי 054-4260558, cami@ed4change.org

השתלמות מנהרת הזמן מיועדת לקדם היכרות עם מאפיינים חברתיים ותרבותיים של קבוצות ומגזרים חברתיים שונים מבחינת דת, מוצא, מגדר וגיל. במוקד המעשי של ההשתלמות עומדת ההכשרה המקצועית לעריכת ראיונות עומק לתיעוד חיי היום-יום וסיפורי חיים. ההשתלמות תהיה השנה ברובה מקוונת ויושם בה דגש על הממד החווייתי הבין-אישי, על יזמות חברתית, חדשנות טכנולוגית סביב מיזם TARASAI ועל תהליכי הפקה יצירתיים.

מנהרת הזמן היא תוכנית אקדמית, חינוכית וקהילתית המוקדשת להיסטוריה של חיי היום-יום שהתקיימו בארץ בדורות האחרונים. התוכנית מיועדת ליצור ולחזק קשרים משמעותיים ושוויוניים בין הקבוצות והמגזרים השונים של החברה הישראלית המבוססים על הכרה וכבוד הדדיים.

איש קשר: בועז לב טוב  boazlevtov@gmail.com

קידום סובלנות בבתי הספר היא השתלמות ייחודיות שבה המשתתפים עוברים מסע היכרות עם החברה הישראלית ובמהלכו מתעמתים עם האמונות, הדעות והחינוך שהם בעצמם נושאים. במסגרת ההשתלמות נערכים מפגשים עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. נוסף על כך המשתתפים בעצמם יוצרים תוכן ומביאים סוגיות רלוונטיות לחייהם. תוכן זה מתורגם לעשייה חינוכית בבתי הספר באמצעות סדנאות מעשיות והתנסויות בשטח.

לפרטים: תמר רכניץ tamar314@gmail.com

אולי תתעניינו גם ב...

מרכזים דמוקרטיים
המרכזים הדמוקרטים מעניקים לתלמידים הזדמנות יוצאת דופן להתנסות, להכיר וללמוד באופן אישי ובלתי אמצעי את עבודת שלוש הרשויות במדינה, תפקידיהן ויחסי הגומלין ביניה...
חיים בשותפות
משרד החינוך מקדם ומעודד מפגש בין קבוצות בחברה הישראלית. המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים מסייע לקיום מפגשים בליווי תוכני ומקצועי של צוות ההדרכה המחוזי והארצי....
ימי לוח
ימי לוח אזרחיים המצוינים במערכת החינוך על פי חוזר מנכ"ל נועדו ליצור הזדמנות לעיסוק חינוכי בטיפוח סובלנות, הגברת מודעות לזכויות האדם ומיגור תופעות גזעניות. א...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.