דלג אל

אודות המטה

דבר מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

דבר מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

אנשי חינוך יקרים,

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך מופקד על תחום החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכלל
מערכת החינוך, על כל מגזריה ובכל שכבות הגיל –גן ועד יב'.

פעילות המטה היא נגזרת של המלצות הדו"ח "להיות אזרחים", הרואה את החינוך לאזרחות כמכוון לשילוב והשלמה בין יסודותיה הדמוקרטיים והיהודיים של מדינת ישראל וחוק החינוך הממלכתי.

במסגרת עבודתו מקדם המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים עשייה חינוכית שבמרכזה ההתמודדות עם סוגיות של זהות אישית וקולקטיבית ועם זהותה של המדינה. בין היתר עוסק המטה בסוגיית היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, במשמעות של "להיות אזרח במדינת ישראל" ובטיפוח ערכים דמוקרטיים.

תפיסת המטה היא כי יש לבסס את הידע של התלמידים בהכרת עקרונות המשטר הדמוקרטי, לסייע להם בהפנמת הערכים ההומניסטיים עליהם מבוססת הדמוקרטיה, להביא אותם לגיבוש עמדות מנומקות בנושאים שנויים במחלוקת שעל סדר היום הציבורי, להטמיע ולפתח בהם את היכולת ואת המיומנות לנהל דיון ושיח עם עמיתים ולהניעם לפעולה אזרחית אקטיביסטית על בסיס למידה זו.

מטרות המטה

 1. הטמעת הידע והערכים העומדים ביסוד קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית באמצעות:
  העצמת ציבור המורים והמחנכים להוראת ערכים אזרחיים ודמוקרטיים ושילובם בתחומי הדעת תוך דגש על חיבורם לתרבות הייחודית של כל קבוצה ומגזר בחברה הישראלית כדי שנושאים אלה יהפכו להיות חלק מהשפה ומהתרבות הבית-ספרית.
 2. קידום תכניות המפתחות אקלים דמוקרטי, חינוך ערכי אזרחי וחינוך לשותפות בין הקבוצות והמגזרים השונים בחברה הישראלית. כל זאת בדרכי הוראה המאפשרות למידה משמעותית ורלוונטית.

דרכי הפעולה המרכזיות של המטה

 1. פיתוח, הדרכה והנחיה של תכניות חינוכיות וחומרי למידה - המטה מקדם ומפתח תכניות בנושאים שבתחום אחריותו כגון: הובלת ימי לוח אזרחיים במערכת החינוך (יום הזיכרון לרצח יצחק רבין, יום הסובלנות, יום זכויות האדם והאזרח, היום הבינלאומי למאבק בגזענות ועוד) תוך הנגשת כרזות, מערכי שיעור וחומרי הוראה לבתי הספר; תכניות השכלה כללית לתלמידי כיתות י', השתלמויות ותכניות בשיתוף פעולה עם תחומי דעת מגוונים (לדוגמא: אמנות,קולנוע ועוד). כמו כן מפקח המטה על תכניות הלימוד שפותחו ומנחה את בתי הספר בקידום אקלים לחינוך אזרחי.
 2. העצמת המורים- באמצעות השתלמויות, ימי עיון , כנסים וסיורים לפיתוח מקצועי של מורים בנושאי חינוך אזרחי, מניעת גזענות וחיים משותפים.
 3. הקצאת שעות הוראה- המטה מקצה שעות ופעילויות לבתי הספר בנושא "מדינה יהודית ודמוקרטית" ובנושא החינוך לחיים משותפים.
 4. קיום קשרי עבודה - המטה מקדם פעילות משותפת עם אגפי המשרד, עמותות , ארגונים חוץ- משרדיים ועם רשויות מקומיות.

אנו מזמינים אתכם מורים ומנהלים כאחד, לפנות אלינו בכל נושא הרלוונטי לתחום החינוך האזרחי והחיים המשותפים.

בברכה,
דנה פרידמן
מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
וצוות מדריכי המטה​

רקע

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים פועל באמצעות רפרנטים מחוזיים ומדריכים ומקדם עשייה חינוכית שבמרכזה ההתמודדות עם סוגיות של זהות אישית וקולקטיבית ועם זהותה של המדינה. בין היתר עוסק המטה בסוגיית היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, במשמעות של "להיות אזרח במדינת ישראל" ובטיפוח ערכים דמוקרטיים.

 

תפיסת המטה היא כי יש לבסס את הידע של התלמידים בהכרת עקרונות המשטר הדמוקרטי, לסייע להם בהפנמת הערכים ההומניסטיים עליהם מבוססת הדמוקרטיה, להביא אותם לגיבוש עמדות מנומקות בנושאים שנויים במחלוקת שעל סדר היום הציבורי, להטמיע ולפתח בהם את היכולת ואת המיומנות לנהל דיון ושיח עם עמיתים, ולהניעם לפעולה אזרחית על סמך למידה זו (חוזר מנכ"ל תשעז/4(ב) 9.2-3 התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – השיח החינוכי על נושאים השנויים במחלוקת).

 

עבודת המטה לחינוך אזרחי מושתת על מטרות חוק החינוך הממלכתי (תיקון התש"ס, 2000) בדגש על המטרות הבאות:  

 1. לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו
 2. להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים. 
 3. לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים. 
 4. לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל. 
 5. להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל.

מטרות המטה

 1. הטמעת הידע והערכים העומדים ביסוד קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
 2. העצמת ציבור המורים והמחנכים להוראת ערכים אזרחיים ודמוקרטיים כדי שנושאים אלה יהפכו להיות חלק מהשפה ומהתרבות הבית-ספרית.
 3. קידום דרכי הוראה המאפשרות למידה משמעותית ורלוונטית בתחום החינוך האזרחי, ובכלל זה שילוב למידה חוץ-בית- ספרית וקידום למידה בסביבה מתוקשבת.
 4. פתוח החינוך האזרחי תוך הדגשת השפה האזרחית וחיבורה לתרבות הייחודית של כל מגזר, וכן במקצועות הלימוד ובתחומי הדעת השונים.
 5. קידום תכניות דו-קיום ורב-קיום בין המגזרים השונים (חיים משותפים).
 6. עידוד תכניות המקדמות פיתוח אזרחות משותפת, פיתוח אקלים דמוקרטי, וחינוך ערכי אזרחי.

דרכי פעולה של המטה

 1. פיתוח, הדרכה והנחיה של  תכניות חינוכיות וחומרי למידה.
 2. המטה מקדם ומפתח תכניות בנושאים שבתחום אחריותו כגון: הובלת ימי לוח אזרחיים במערכת החינוך (יום הזיכרון לרצח יצחק רבין, יום הסובלנות, יום זכויות האדם והאזרח, היום הבינלאומי למאבק בגזענות ועוד) תוך הנגשת כרזות, מערכי שיעור  וחומרי הוראה לבתי הספר; תכניות השכלה כללית לתלמידי כיתות י', השתלמויות ותכניות תוך שיתוף פעולה עם תחומי דעת מגוונים (לדוגמא: אמנות,קולנוע ועוד). כמו כן מפקח המטה על תכניות הלימוד שפותחו ומנחה את בתי הספר בקידום אקלים לחינוך אזרחי. 
 3. העצמת המורים, המטה מקיים השתלמויות, ימי עיון , כנסים וסיורים לפיתוח מקצועי של מורים בנושאי חינוך אזרחי, מניעת גזענות וחיים משותפים.
 4. הקצאת שעות הוראה: המטה מקצה שעות ופעילויות לבתי הספר בנושא "מדינה יהודית ודמוקרטית" ובנושא החינוך לחיים משותפים.
 5. קיום קשרי עבודה: המטה מקדם פעילות משותפת עם אגפי המשרד, עמותות , ארגונים חוץ- משרדיים ועם רשויות מקומיות.

תוכניות ופעילויות המטה

סל הצעות לפעילות לבתי הספר
המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך מופקד על תחום החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכלל מערכת החינוך על כל מגזריה ובכל שכבות הגיל מהגן ועד כיתה יב.
המטה פועל ליישום המלצות הדו"ח "להיות אזרחים" הרואה את החינוך לאזרחות מכוון לשילוב ולהשלמה בין יסודותיה הדמוקרטיים והיהודיים של מדינת ישראל.
המטה פועל באמצעות רפרנטים ומדריכים מחוזיים להגשמת מטרותיו. מטרות אלו באות לידי ביטוי בחוק החינוך ובמטרה ב' של התוכנית האסטרטגית והתוויית מדיניות מערכת החינוך בנושאים חינוך אזרחי, חינוך לדמוקרטיה וחינוך לחיים משותפים.
אנשי המטה מעורבים ומסייעים בדרכים מגוונות למיזמים ולפעילויות בתחום. אנו מזמינים אתכם, מורים ומנהלים כאחד, לפנות אלינו בכל נושא המתאים לתחום החינוך האזרחי והחיים המשותפים.

סל הצעות זה כולל:

 • מיזמים, פעילויות ותוכניות של המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 • משאבים שעליהם מופקד המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים להגשמת מטרותיו

אנו מקווים שתמצאו בסל הצעות זה מידע ורעיונות שיהיו השראה בעבורכם לעשייה משמעותית בתחום החינוך האזרחי והחיים המשותפים.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.