דלג אל

הקניית מיומנויות חברתיות

למאגר הפרקטיקות
  הכלה והשתלבות     מיומנויות בין אישיות

מטרה

לסייע לתלמידים לסגל לעצמם מיומנויות חברתיות יעילות, אשר יבואו לידי ביטוי בקיום אינטראקציות חיוביות ומיטיבות עם עמיתים ועם מבוגרים, בבית הספר ומחוצה לו.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

יצירת קבוצות ייעודיות ללמידת מיומנות חברתית מסוימת

פיתוח מיומנויות חברתיות, ובמיוחד היכולת לקיים אינטראקציה הולמת עם בני הגיל ועם מבוגרים, נחשבת זה מכבר להיבט מכריע בהתפתחות ילדים. רכישת כישורים חברתיים על ידי התלמידים חשובה להצלחתם לקיים קשרים חברתיים בתוך בית הספר ומחוצה לו ולהשתלבותם בעולם. 

מכיוון שמדובר בתנאי הכרחי להצלחת התלמידים, יש ללמד מיומנויות אלו כחלק מתוכנית לימודים בסיסית ויסודית בכל מוסד חינוך. הנחת היסוד היא שהוראת מיומנויות חברתיות אינה שונה עקרונית מהוראת כל תוכן אחר. כלומר, מערכי השיעור והפרקטיקות המומלצות להוראת מיומנויות חברתיות דומים מבחינה מבנית להוראת קריאה, כישורים מתמטיים או כל מיומנות אחרת.

שלב ראשון: הכנה של המורה

1. מיפוי
נבצע מיפוי של התלמידות והתלמידים לזיהוי חוסרים או קשיים בהפעלת מיומנויות חברתיות ספציפיות, וננהל שיחה פרטנית עם כל תלמיד ותלמידה כדי להציע להם להצטרף לקבוצת לימוד קטנה שתתמקד במיומנות מסוימת שהם מתקשים בה. 

בשיחה הפרטנית אפשר לתת לתלמיד/ה למלא שאלון המתייחס למיומנויות חברתיות, ובעקבותיו לשמוע מה הוא או היא חושבים על עצמם ביחס למיומנויות אלו. נוכל לשקף את הצורך שאנו מזהים בחיזוק מיומנות מסוימת,  ולוודא שגם להם יש רצון לחזק או לרכוש אותה.                                                              

שאלות שאפשר לשאול את הילדים בשיחה פרטנית כזו:

 • האם גם את/ה מרגיש/ה שיש לך קושי במיומנות הזו?
 • איך את/ה חושב/ת שאוכל לעזור לך לרכוש או לחזק אותה?
 • יש תלמידים נוספים בכיתה שמתקשים במיומנות זו. האם היית רוצה שנלמד כקבוצה כיצד לחזק אותה?

חשוב שהתלמידים יבינו שקבלת ההחלטה להצטרף לקבוצה שתעבוד על מיומנות מסוימת היא החלטה משותפת ולא המורה מחליט/ה עבורם, וזאת בהתאם לעיקרון "שום דבר עלינו בלעדינו" (Nothing about us without us). בנוסף, חשוב ליידע את ההורים שבוצע מיפוי כיתתי ושיש רצון להציע לילדם להשתתף בסדרת מפגשים קצרה עם קבוצת ילדים שתבחר בכך, ולשמוע את עמדת ההורים בנושא.

לדוגמה: לאחר המיפוי זיהינו חמישה תלמידים בכיתה עם קושי במיומנות של התמודדות עם התגרות מצד חברים. ננהל שיחה עם כל תלמיד/ה מהחמישה ונציע להם להצטרף לקבוצת לימוד בנושא. נוודא שהתלמידים בוחרים מרצונם להצטרף לקבוצה ושהם מבינים את חשיבות מיומנות זו עבורם.

ראו גם: 

2. יצירת קבוצה ייעודית
ניצור קבוצות לימוד קטנות לכל מיומנות "חסרה", ונתכנן מספר פגישות ללימוד המיומנות. 
ביצירת הקבוצה חשוב לקחת בחשבון את הדברים הבאים: 

א. שיקולים הקשורים ליחסים בין-אישיים בין המשתתפים 
ב. מידת המורכבות של המיומנות 
ג. מספר המשתתפים הרצוי בהתאם למורכבות

לדוגמה: נקבע סדירות ל-4 פגישות בחודש הקרוב עם חמשת התלמידים שזיהינו שיש להם קושי בהתמודדות עם התגרות. אפשר להשתמש לצורך כך בשעות פרטניות, שעות שהייה או כל משבצת זמן אחרת המתאימה למורה ולחמשת התלמידים שנבחרו.

ראו גם:

3. פירוק המיומנות לשלבים קטנים
נפרק את המיומנות החסרה לשלבים קטנים הניתנים ללימוד ולתרגול.
בפעמים הראשונות אפשר לעשות זאת בעזרת היועצת, הפסיכולוגית, רכזת ההשתלבות, מדריכת ההכלה או מומחית מתחום החינוך המיוחד.
לדוגמה, בהקשר למיומנות של התמודדות עם התגרות:

 • להגיד: לשתף את החברים בתחושה הלא-נעימה שלי
 • לנשום: לקחת נשימה עמוקה כדי להירגע
 • לפעול: לבחור פעולה או תגובה שתעזור לי להימנע מהתנהגות לא-רצויה (להתרחק, לספר למבוגר/ת, להתעלם, לדבר עם מישהו אחר וכד')

*להרחבה: דוגמאות נוספות לפירוק מיומנויות לשלבים קטנים (בקרוב).

4. הכנת דוגמאות
נחשוב על דוגמאות חיוביות ועל דוגמאות שליליות ליישום המיומנות.
הדוגמאות יהיו מותאמות לגיל ולתרבות של הילדים הספציפיים שייקחו חלק בלימוד הקבוצתי.
למשל:
תיאור מקרה: תלמידים הצביעו על התיק של דניאל וצחקו שהתיק ישן ושיש בו חורים ואמרו שדניאל עני.
דוגמה שלילית: דניאל אומר להם שהוא לא עני, מקלל אותם ומעיף לאחד מהם את התיק.
דוגמה חיובית: דניאל אומר להם שהאמירה שלהם פוגעת בו; הוא לוקח נשימה עמוקה, מתרחק מהם ומספר לחבר טוב על התקרית. הם מחליטים לגשת ביחד למורה לשתף אותה ולקבל ממנה עצה.

שלב שני: יישום

5. סימולציה
נלמד את הקבוצה את השלבים הקטנים שהכנו (סעיף 3 לעיל), ונקיים תרגול המבוסס על משחק תפקידים. 
לדוגמה: נציג בפני המשתתפים את השלבים להתמודדות עם התגרות - להגיד/לנשום/לפעול - ונבקש משני מתנדבים בקבוצה לבצע סימולציה שבה אחד משחק את הילד המתגרה בחברו והשני מגיב בהתאם לשלבים שלמדנו.  
בהמשך לכלל "שום דבר עלינו בלעדינו" שהוזכר לעיל, חשוב לערב את התלמידות והתלמידים בכל ההיבטים האפשריים של הוראת המיומנות והתרגול שלה, וכן להציע להם לגבש בעצמם את התרחישים למשחקי התפקידים אותם ישחקו ויפתרו עם חבריהם לקבוצה. 

התלמידים יכולים לאסוף יחד דוגמאות חיוביות ושליליות להתנהגות ולקדם דיון פתוח בנוגע לבחירות שלהם. כך מתאפשר להם להיות משתתפים פעילים בתהליך, והתוכן הופך רלוונטי יותר באמצעות דיון בדוגמאות מהניסיון היומיומי שלהם.

6. מעורבות כלל התלמידים בקבוצה
כדי שכל המשתתפים יהיו פעילים, ניתן תפקיד מוגדר גם לתלמידים שאינם משתתפים בסימולציה.
לדוגמה: אחד יכול להתבונן בתשומת לב בהתנהגות ה"מציק", אחר יכול להתבונן בתשומת לב בהתנהגות הילד שמציקים לו, ותלמיד נוסף יכול להתבונן בכל הסיטאציה במבט רחב (שפת גוף, תנועה במרחב וכד'). הצופים יכתבו הערות בזמן הצפייה. אפשר לקיים מספר סבבים ולהחליף תפקידים.

ראו: טופס צפייה בסימולציה (גרסה להדפסה) 

*לכיתות הנמוכות (א-ג) אפשר להכין סרטון קצר במקום לבצע תצפית על סימולציה, ולשוחח בקבוצה על מה שראינו בסרטון, איך כל ילד פעל, מה אפשר לעשות אחרת וכד'. ראו סרטון לדוגמה: מישהו מציק לי 

7. משוב
במהלך הסימולציה, ניתן משוב מקדם ומיידי כל הזמן, לכל המשתתפים בתרגול.
לדוגמה: אם התלמיד המשחק את המגיב להתגרות פועל על פי שלושת השלבים שלימדנו, נשבח אותו על כך ונמשיג את הפעולות. למשל- 

 • "מצוין, אני רואה שזכרת להגיד לחבר שזה לא נעים לך"
 • "שמתי לב שלקחת נשימה עכשיו, יופי!" 
 • "אני רואה שבחרת להתרחק ולדבר עם מישהו אחר, בדיוק כמו שלמדנו. כל הכבוד!"
 • אם הילד שוכח את אחד השלבים הקטנים, המשוב המיידי מאפשר להזכיר לו בזמן אמת: "שמתי לב שדילגת על שלב הנשימה, כדאי לחזור לזה…"

8. הקשרים טבעיים
אחרי שהקדשנו מפגש או שניים למשחקי תפקידים בסביבה המוגנת של הקבוצה, נציע לתלמידים להתחיל להתבונן בהקשרים טבעיים של חיי בית הספר, לזהות מקרים רלוונטיים למיומנות הנלמדת ולבחון כיצד תלמידים אחרים מתנהגים במצבים אלו. 

לדוגמה: אפשר להתבונן כיצד תלמידים אחרים מתמודדים עם התגרות, בחצר בזמן ההפסקה, בתחנת ההסעות, במסדרון וכד'. יציאה כקבוצה עשויה להיות בעייתית כיוון שתמשוך תשומת לב ולא תהיה אפקטיבית, ולכן עדיף שכל תלמיד יסתובב בעצמו וינסה לשים לב אם מתרחשים אירועי התגרות וכיצד הם מתפתחים.

ראו: טופס מלווה לצפייה (גרסה להדפסה)

* בכיתות הנמוכות (א-ג) אפשר שהמורה תצא עם כל תלמיד/ה לתצפית כדי לסייע בכתיבת התובנות. אפשרות נוספת היא להיעזר בסרטונים ולשוחח על הדוגמה שבסרטון. לדוגמה: מישהו מציק לי 

9. שימור והכללה - יישום בהקשרים חדשים

 • ניידע אנשי צוות נוספים שנפגשים עם חברי הקבוצה, בנוגע למיומנות שנלמדה והשלבים הקטנים שמרכיבים אותה, ונבקש מהם לשים לב האם התלמידים מיישמים את המיומנות בהקשרים שונים.
 • במקביל נבקש מהמשתתפים עצמם לנהל מעין יומן אישי לתיעוד האופן שבו הם מיישמים את המיומנות בזמנים שבין מפגשי הקבוצה, ולכתוב בכל פעם האם הצליחו לפעול על פי השלבים שלמדנו. גם צעד זה עולה בקנה אחד עם העיקרון "שום דבר עלינו בלעדינו".
 • ניעזר ביומנים האישיים ובדיווחי המורים כדי לדעת מתי הגיעו כל המשתתפים להשגת שליטה במיומנות שנלמדה.

לדוגמה: נבקש מהתלמידים לכתוב במהלך השבוע, כיצד התמודדו עם התגרויות מצד חברים והאם הגיבו בכל פעם בהתאם לשלושת השלבים (להגיד/לנשום/לפעול), איזה שלב הם נוטים לשכוח, אילו מהשלבים היו להם נוחים יותר, קשים יותר, על מה ויתרו וכד'.

ראו: כלי לתלמידים - טופס יומן אישי

שלב שלישי: סיום התהליך

10. סגירת הקבוצה 
עם הגעת כל המשתתפים לשליטה טובה במיומנות נקיים מפגש שיא לסגירת הקבוצה, נציין לשבח את כל המשתתפים על רכישת המיומנות החברתית ונעודד אותם להשתמש בכלים שרכשו ולהפוך אותם להרגל. 

אף שהתלמידים לא ימשיכו לקבל הדרכה ומשוב תכוף לגבי המיומנות הספציפית שרכשו, חשוב להמשיך לתמוך בהם ולהעריך מדי פעם האם הכישורים החדשים עדיין קיימים.

לסיכום ננהל שיחה אישית עם כל אחת ואחד ממשתתפי הקבוצה, ונכתוב להם מכתב אישי על ההתקדמות ועל הדרך שעשו.

ראו גם: דוגמת היישום ברצף (גרסה להדפסה)

שימו לב: מהלך זה ממוקד בזיהוי מיומנויות חסרות ובזיהוי קשיים ביישום מיומנויות חברתיות. במקביל כדאי לעבוד עם התלמידים גם על זיהוי החוזקות שלהם

ראו על כך בפרקטיקה: חיזוק כישורי התלמיד/ה ומתן מענה מתאים

עוד רעיון - תשומת לב צוותית

עוד רעיון - תשומת לב צוותית

כדי לעודד את צוות בית הספר כולו לשים לב לחוסרים במיומנויות חברתיות שונות, אפשר לחלק למורות ולמורים מארגן גרפי  בצורת טבלה לתיעוד שוטף. בטבלה יוכלו לתעד שימוש בעייתי או חסר במיומנויות חברתיות, כאשר הם נתקלים במגוון התנהגויות של תלמידים מפעם לפעם בשיעורים מקצועיים, בהפסקות או בהקשרים בית ספריים אחרים. 

התיעוד יוכל לסייע בזיהוי מיומנויות שכדאי לחזק, שיהוו בסיס לפתיחת קבוצות לימוד חדשות (כמתואר במהלך לעיל). בנוסף, התיעוד יאפשר בחינה של מידת ההשפעה של קבוצות שכבר השלימו את פעילותן, כלומר: יספק מענה לשאלה, האם התלמידים שלמדו מיומנות מסוימת אכן מיישמים אותה גם לאחר שמפגשי הקבוצה הסתיימו. במידת הצורך ניתן יהיה לקיים מפגש נוסף לחברי הקבוצה כדי לתזכר את השלבים שנלמדו ולתת חיזוקים ותמיכה.

ראו: מארגן גרפי לתיעוד (גרסה להדפסה)

עוד רעיון - סדנאות מיומנויות לבחירה

עוד רעיון - סדנאות מיומנויות לבחירה

אם רוצים להקנות מיומנויות חברתיות לכלל תלמידי בית הספר, או לתלמידי שכבה מסוימת, אפשר להקדיש משבצת זמן רוחבית שבה כל המורים מכינים סדנאות ללימוד מיומנויות שונות וכל תלמיד ותלמידה בוחרים באיזו סדנה הם רוצים להשתתף. באופציה זו מוותרים על שלב המיפוי שהוצע במהלך לעיל, ובמקומו מאפשרים לתלמידים לבחור בעצמם איזו מיומנות הם חושבים שכדאי להם לחזק.

עוד רעיון - התאמת הפרקטיקה לגני ילדים - ספסל גישור

עוד רעיון - התאמת הפרקטיקה לגני ילדים - ספסל גישור

המהלך שתואר לעיל מתאים בעיקר לבתי ספר יסודיים, אך ניתן להתאים אותו גם לעבודה עם ילדי גן. לאחר המיפוי וזיהוי הצורך (סעיף 1 במהלך לעיל), נוכל ליצור קבוצה ייעודית להקניית המיומנות החסרה או הנדרשת לחיזוק.

נעבוד בקבוצה קטנה עם 4-3 ילדים ונתקדם על פי השלבים שתוארו, עם השינויים הבאים:

 • במקום הכנת דוגמאות ושימוש בסימולציה, נשתמש בסיפור דמיוני כמקרה בוחן. בעזרת הסיפור נפתח שיח שדרכו ילמדו הילדים את ההתנהלות הנכונה. אפשר גם לספר את הסיפור בדרך משחקית או יצירתית באמצעות תיאטרון בובות, בובות יד, דמויות של חיות וכד'.
 • בעזרת הדמויות בסיפור נתייחס לחוויה של ילד שמציקים לו. למשל: 
  • איך לדעתך הוא מרגיש? למה? 
  • איך היית מרגיש/ה אם היית במקומו? מה היית עושה? 
  • מה היה קורה אם הוא היה עוצר ונושם? בואו ננסה כולנו.  
  • במי הוא היה יכול להיעזר?

אפשרות נוספת היא ליצור פינה קבועה בגן או בחצר שבה יש ספסל גישור. כאשר מתפתחת סיטואציה חברתית בעייתית, ילדים יכולים לשבת על הספסל ולנסות להגיע לפתרון. הספסל משמש מרחב בטוח לשני הצדדים לשבת ולדבר. 

ניתן להכיר לילדים דמויות וכלים מתוך הספר "מפתחות הקסם של דידי" שיעזרו להם לדבר על הדברים בכלים של "שפת הג'ירף". במידה שלא מצליחים להגיע לפתרון, נעודד אותם לשתף גננת או סייעת. 

כחלק מלמידת המיומנות החברתית בקבוצה הקטנה, אפשר לפרק את המיומנות לשלבים קטנים כפי שהוצע לעיל, אך במקום השלבים להגיד/לנשום/לפעול (סעיף 3 לעיל), להציע לילדי הגן את השלבים הבאים: 

 • להגיד: לשתף את החברים בתחושה הלא-נעימה שלי
 • לנשום: לקחת נשימה עמוקה כדי להירגע
 • להזמין לספסל הגישור: בתחילה עם תיווך של הגננת/הסייעת ובהמשך הילדים יעשו זאת עצמאית

אפשר גם - הסכם קבוצתי

אפשר גם - הסכם קבוצתי

לאחר שלב המיפוי ועם בניית הקבוצה רצוי מאוד ליצור "הסכם קבוצתי". הסכם זה יכיל עקרונות להתנהלות הקבוצה ויהווה מעין תיאום ציפיות בין חבריה.

עקרונות לדוגמה: 
הקפדה על שיח מכבד, נושאים אישיים שעולים בקרב חברי הקבוצה נשארים בשיח הקבוצתי ולא מדוברים מחוץ לקבוצה, סיוע ותמיכה הדדיים לאורך התהליך ועוד.

טיפים

טיפים

רצוי שהוראת המיומנות החברתית תכלול גם תרגול של המיומנות הרצויה וגם הגדרות ברורות לגבי ההשלכות החיוביות של השימוש בה ושל ההשלכות השליליות של היעדרה.

כדאי לקדם שיתופי פעולה עם הבית סביב הוראה וחיזוק של מיומנויות מפתח. לדוגמה, מורים והורים עשויים לדון יחד בכישורים חברתיים מסוימים שחשוב לקדם בסביבת בית הספר ובסביבה הביתית, ולהחליט במשותף כיצד לחזק מקרים מוצלחים של כישורים חברתיים ואיך לספק משוב מתקן במידת הצורך.

חשוב לזהות האם הקושי של התלמידים והתלמידות הוא בגדר חוסר במיומנות עצמה, ולכן דורש הדרכה מפורשת שלב אחר שלב, או בעיה בביצוע: כאשר הידע על השלבים המתאימים קיים אך המיומנות אינה מבוצעת במדויק. לדוגמה, חשוב להבחין בין תלמידה שיודעת מה נחשב לשפה מתאימה ולשפה שאינה הולמת בבית הספר, אך נוטה להשתמש בשפה בלתי הולמת משום שהיא מקבלת תשומת לב חיובית מצד חבריה על כך שהיא מתנהגת בחוצפה, לבין ילדה שיש לה קושי להבין מהי שפה הולמת ומה לא. בהתאם למצב שזיהינו, נבנה את תוכנית העבודה בקבוצה.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

תיווך בלמידה באמצעות הדגמה והמחשה
ידע המיוצג בכמה דרכים (חזותית, שמיעתית, מילולית) מאפשר הפנמה מיטבית. איך נוכל להדגים ולהמחיש את נושאי הלימוד כדי לעודד למידה משמעותית ולשפר את הזיכרון לטווח ...
רפלקציה קבוצתית
רפלקציה קבוצתית היא הזמנה לחברי הקבוצה להעניק או לקבל משוב מעצים על פעולות שעשו או חוו. פרקטיקה מצוינת לעבודה בקבוצות
הטלת ספק
ששת כובעי החשיבה של דה בונו, שגרת טען-תמוך-שאל, מה גורם לך לומר זאת? איפכא מסתברא – ועוד כלים שיעזרו לכם לעודד את התלמידים לחשוב באופן ביקורתי ולהטיל ספק
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.