מולדת, חברה ואזרחות | יסודי

תוכנית הלימודים מולדת, חברה ואזרחות היא תוכנית אינטגרטיבית המשלבת רעיונות, עקרונות, מושגים ותכנים מתחומי דעת רלוונטיים לסביבות החיים של הלומדים.

המושג הערכי מולדת על כל מרכיביו (סביבה, חברה, תרבות, מורשת, רגש והיסטוריה) עומד במרכז התוכנית.

העיקרון המנחה בתוכנית הלימודים "מולדת חברה ואזרחות" הוא לימוד במעגלים מתרחבים מתוך יציאה מעולמם של הילדים ומסביבתם הקרובה והמוכרת אל סביבות חדשות ורחוקות.

אלי דורי, מנהל תחום הדעת מולדת חברה ואזרחות