יחידות הוראה מתוקשבות

מעברים ושינויים בחיים
מעברים ושינויים בחיים
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידה זו היא יחידת ההוראה הראשונה מתוך עולם התוכן "מי אני?". היחידה תעסוק בחוויית המעבר של תלמידים מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים. זו חוויה שעשויה להיות מורכבת וכוללת בנייה מחודשת של שייכות חברתית, התמודדות עם אתגרים לימודיים חדשים ודרישות גבוהות בזירות שונות – החברים, המשפחה ובית הספר.
השיעורים ביחידה יתמקדו בהקניית אוצר מילים הקשור בשינויים שמזמן המעבר מהיסודי לחטיבה.
כמו כן יילמדו "ערך היתרון" ו"ערך ההפלגה" כאמצעים להשוואה.

אני והחבר'ה
אני והחבר'ה
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת הוראה זו היא השנייה ביחידת התוכן "מי אני?":
יחידת הוראה 1: מעברים ושינויים בחיים
יחידת הוראה 2: אני והחבר'ה
יחידת הוראה 3: הפסקה קצרה וחוזרים
יחידת הוראה 4: כאן מדברים על "מי אני?"!
לאחר שביחידה הראשונה התייחסנו למעבר מהיסודי לחטיבת הביניים, ביחידה זו נעסוק באופן שבו ההשוואה לקבוצת השווים ‎(مجموعة الأقران)‎ משפיעה על הבחירות של בני הנוער: הצטרפות לפעילויות פנאי, שינויים במעגלים החברתיים, השוואה לקבוצת השווים וההשפעה של חברים על הבחירות.
השיעורים ביחידה יתמקדו בהקניית אוצר מילים בתחום העולם החברתי של בני הנוער. כמו כן יילמדו משפטי סיבה הכוללים שימוש במילות קישור רלוונטיות ("בגלל" ו"מפני ש").

הפסקה קצרה וחוזרים
הפסקה קצרה וחוזרים
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת הוראה זו היא השלישית ביחידת התוכן "מי אני?":
יחידת הוראה 1: מעברים ושינויים בחיים
יחידת הוראה 2: אני והחבר'ה
יחידת הוראה 3: הפסקה קצרה וחוזרים
יחידת הוראה 4: כאן מדברים על "מי אני?"!
ביחידה זו נעסוק בהפסקות. נבדוק את הצורך בהפסקות וכיצד הן משפיעות בתוך השגרה בכלל ובבית הספר בפרט, נבחן סוגים שונים של הפסקות ונראה מה קורה בהן.
השיעורים ביחידה יתמקדו בהקניית אוצר מילים הקשור לעולם ההפסקה ולהיבטים השונים שלה. כמו כן יילמדו משפטי תכלית הכוללים שימוש במילות קישור רלוונטיות ("בשביל" ו"כדי ש").

מי אני? | יחידה 4: כאן מדברים על "מי אני?"
מי אני? | יחידה 4: כאן מדברים על "מי אני?"
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת הוראה זו היא הרביעית ביחידת התוכן "מי אני?": ביחידה זו נחזור ונתרגל את הידע שנלמד בשלוש היחידות הראשונות של עולם התוכן "מי אני?". נחזור על כמה נושאים וטקסטים מנקודות מבט חדשות, נתרגל את אוצר המילים של היחידה בהקשרים ישנים וחדשים ואת הידע הלשוני, ונשים דגש על מיומנות ההבעה בעל-פה בסיטואציות שונות.

טכנולוגיה בעבר ובהווה
טכנולוגיה בעבר ובהווה
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

היחידה תתמקד בהקניית מיומנות ההשוואה על פי השלבים הבאים: זיהוי פריטי ההשוואה, זיהוי מטרת ההשוואה, קביעת תבחינים ‎(معايير)‎ להשוואה, קביעת נקודות דימיון ושוני בין הפריטים המושווים, הכנסת הנתונים לטבלה והסקת מסקנות תוך שימוש במונחי השוואה.

דעות רבות על זמן משתנה
דעות רבות על זמן משתנה
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת ההוראה "דעות רבות על זמן משתנה" משלבת בין מֵמד הזמן והיחס אליו ובין מיומנות הבעת עמדה בנוגע לשינויים שהזמן מביא איתו.
ביחידה זו יוצגו לתלמידים תמונות, סרטונים, משחקים ועוד הממחישים את מֵמד הזמן והשפעותיו על חיינו, והם ילמדו כיצד נהוג להביע דעה בעברית.
התלמידים יביעו את דעתם בנושאים כגון שינויים טכנולוגיים ועוד, וכמו כן ילמדו על אופן ניהול הזמן שלהם.

תזונה, בריאות וספורט | יחידה 1: זה לא רק ספורט!
תזונה, בריאות וספורט | יחידה 1: זה לא רק ספורט!
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

זוהי יחידת ההוראה הראשונה בעולם התוכן "תזונה בריאות וספורט". ביחידה זו נתמקד בערך המוסף שהספורט נותן לנו בחיים.
בחלק משיעורי היחידה נעסוק בספורט כאמצעי לקידום ערכים הומניסטיים ולשינוי חברתי. בשיעורים אחרים נלמד איך בספורט, כמו בחיים, הדרך להצלחה כרוכה ביכולת לקום מחדש אחרי כל נפילה, דורשת עבודה קשה וגישה חיובית.
* שימו לב - מיחידה זו ואילך נתחיל ליישם באופן קבוע תרגול שיחות היכרות בהצעות הפתיחה של אחד משיעורי היחידה. הצעה אחת לשיחה תהיה בהקשר של אחד מנושאי היחידה והצעה שנייה לשיחה תהיה שיחת יומיום. ביחידה זו השיחות נמצאות בהצעות הפתיחה לשיעור 5.

תזונה, בריאות וספורט |  יחידה 1: לשבור שיא
תזונה, בריאות וספורט | יחידה 1: לשבור שיא
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

זוהי יחידת ההוראה הראשונה בעולם התוכן "תזונה, בריאות וספורט".
ביחידה זו נעסוק בהיבטים שונים של ספורט תחרותי: הישגים, מוטיבציה, רווחים ומחירים. נדבר על בני נוער שעוסקים בספורט בכלל ובספורט תחרותי בפרט, וכן נתייחס לתחרויות העולמיות המפורסמות - אולימפיאדה ומונדיאל*.
השיעורים ביחידה יתמקדו בהקניית אוצר מילים הנלמד בתחום הספורט התחרותי. כמו כן תהיה חזרה על הפועל בבניין פעל (קל) ובבניין התפעל, בזמנים עבר והווה.

 יחידה 2: הזמנה לארוחה
יחידה 2: הזמנה לארוחה
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

זוהי יחידת ההוראה השנייה בעולם התוכן "תזונה, בריאות וספורט".
ביחידה זו נעסוק במאפייני תזונה הקשורים לתרבות ואמונות שונות. התלמידים יפגשו דמויות ומשפחות מתרבויות שונות בארץ ובעולם, וילמדו על הבחירות התזונתיות ומנהגי האכילה שלהן.
השיעורים ביחידה יתמקדו בהקניית אוצר מילים בתחום התזונה והתרבות. נוסף על כך תהיה חזרה על הפועל בבניין פעל (קל) ובבניין התפעל, בזמן עתיד.

תזונה, בריאות וספורט | יחידה 3: לבריאות
תזונה, בריאות וספורט | יחידה 3: לבריאות
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

זוהי יחידת ההוראה השלישית בעולם התוכן "תזונה, בריאות וספורט".
ביחידה זו נעסוק במקדמי בריאות: הבריאות שלנו היא מכלול של גוף-נפש, והאיזון בין שניהם הוא הכרחי לחיים בריאים. הרפואה מכירה בחשיבות התזונה והפעילות הגופנית כמקדמי בריאות, אולם היום ידוע, כי ישנם גורמים נוספים אשר יכולים לתרום לבריאותינו: צחוק, שינה, קשר עם בעלי-חיים ויציאה לטבע. חלק מתחומים אלו נחשבים לפרא-רפואיים, ונודעו בעיקר כמחזקים של הנפש. מחקרים, מהשנים האחרונות, מראים שיש להם השפעה פיזיולוגית מוכחת על הגוף. כלומר צחוק, שינה, קשר עם בעלי חיים ויציאה לטבע לא רק עוזרים לנפש, אלא יש ביכולתם לחזק את הגוף, לרפא אותו ולהקל על כאבים.

תזונה, בריאות וספורט | יחידה 4: מה נכנס לנו לצלחת?
תזונה, בריאות וספורט | יחידה 4: מה נכנס לנו לצלחת?
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

זוהי יחידת ההוראה הרביעית בעולם התוכן: "תזונה, בריאות וספורט".
השיעורים ביחידה זו מתמקדים בבחירה שלנו בין מזון טבעי ובריא למזון מעובד. המשיכה למזון מהיר אופיינית ונורמלית, אף שמבחר המזון הבריא יותר בחנויות המזון מעולם לא היה רב יותר. ביחידה זו נבחן ממה עשויים המאכלים שאנו רגילים לאכול, נגלה כיצד המוצרים מסומנים, נעודד חשיבה ביקורתית באשר לרכיבי המזון ולמחירו ונפגוש מקרים מעניינים שידגימו אורחות חיים מגוונים.

יחידה 1: מציגים: בעלי חיים
יחידה 1: מציגים: בעלי חיים
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

זוהי יחידת ההוראה הראשונה בעולם התוכן ״האדם והחי״.
היחידה עוסקת במיומנויות בניית והצגת מצגת תוך התמקדות בעולמם של בעלי החיים.
האופנות המרכזית ביחידה היא הבעה בעל־פה.
ביחידה תהיה התייחסות לסיכום וארגון הידע הרלוונטי למצגת, תכנון כתיבת הטקסט בהתאם לכללי הכתיבה במצגת, כתיבה ועריכה עצמית, והצגת התוכן באופן ברור.

בעלי חיים בסכנת הכחדה
בעלי חיים בסכנת הכחדה
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

זוהי יחידת ההוראה השלישית בעולם התוכן: ״האדם והחי״. היא עוסקת בבעלי חיים שנמצאים בסכנת הכחדה.
האופנות המרכזית ביחידה זו היא הבנת הנקרא (התמקדות בהבנת טקסטים חזותיים כגון תמונות וגרפים). כמו כן, ביחידה משולבות אופנויות נוספות כגון הבעה בכתב, וכן פעילויות להקניית מיומנות ההשוואה.

האדם והחי | יחידה 4: הצלת בעלי-חיים מהכחדה
האדם והחי | יחידה 4: הצלת בעלי-חיים מהכחדה
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

זוהי יחידת ההוראה הרביעית בעולם התוכן ״האדם והחי״, והיא יחידת המשך ליחידה: הכחדת בעלי חיים ומתבססת עליה. יחידה זו עוסקת בהצלת בעלי חיים מהכחדה, בתפקידו של האדם בפגיעה בהם וביכולתו להציל אותם. במרכז היחידה עומדת האופנות: הבעה בכתב אך גם משתלבות בה אופנויות שפה נוספות. היחידה מתמקדת בכתיבת פוסטים ברשתות חברתיות באמצעות שימוש במאפיינים לשוניים וכלליים של כתיבת פוסטים ושימוש בצירופים מודאליים.

זיהום החופים
זיהום החופים
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת ההוראה "זיהום החופים והים" עוסקת בבעיית זיהום מי הים וחופי הים הנגרם מפסולת שבני האדם משליכים. הידע הלשוני העומד במרכז היחידה: משפטי סיבה ותוצאה.
היחידה מתמקדת בפסולת - הגורם העיקרי לזיהום, ובאדם - משליך הפסולת, וביכולתו למנוע את הזיהום באמצעות שמירה על חופים נקיים.
ביחידה נעשה קישור בין הידע הכללי לידע הלשוני באמצעות מצגות, טקסטים וסרטונים העוסקים בסיבות לזיהום בחופים ובים ובתוצאותיו.
התלמידים יתרגלו שימוש באוצר מילים שירכשו ביחידה, הן בתחום הכללי והן בתחום הדקדוקי ויתרגלו שימוש במשפטי סיבה ותוצאה.